Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019

Chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp giảm nghèo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng khen cho các huyện thoát nghèo

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia dự và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 huyện và 38 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã thoát nghèo.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong những năm qua, mặc dù điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn song Nhà nước luôn quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực thích hợp cho công tác giảm nghèo bền vững. Hệ thống chính sách giảm nghèo từng bước được hoàn thiện theo hướng hỗ trợ có điều kiện, khơi dậy được ý chí vươn lên của người nghèo. Trên cơ sở điều tra, rà soát xác định đối tượng hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, từ nguồn lực đầu tư của nhà nước, các địa phương đã tổ chức phân loại đối tượng hộ nghèo, xác định nhu cầu hỗ trợ, tổ chức để hộ nghèo đăng ký thoát nghèo. Từ đó, các địa phương có giải pháp cụ thể hỗ trợ như: hỗ trợ tạo sinh kế, vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, phân công đảng viên, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo…

Trong gần 3 năm qua, cả nước đã có hàng triệu hộ thoát nghèo theo hướng bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo bình quân chỉ còn 5,1%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo (giai đoạn trước tỷ lệ tái nghèo khoảng 12%/năm).  Tỷ lệ nghèo của các huyện, xã thoát nghèo giảm so với mức bình quân của các huyện, xã nghèo. Cụ thể, tỷ lệ nghèo của các huyện thoát nghèo chỉ còn dưới 20% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, trong khi đó, tỷ lệ nghèo bình quân của các huyện nghèo đến cuối năm 2017 là 39,56%. Tỷ lệ nghèo của các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ còn dưới 4% (tỷ lệ nghèo bình quân của các xã này cuối năm 2017 khoảng 11%). Tỷ lệ nghèo của các xã 135 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn chỉ còn dưới 10% (tỷ lệ nghèo bình quân của các xã 135 đến cuối năm 2017 còn trên 30%).

Các hộ đã thoát nghèo có cuộc sống ổn định, cải thiện hơn so với trước đây: nhà ở đã được hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, làm mới, con em được đi học, được sử dụng nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, tài sản trong gia đình được trang bị như ti vi, xe máy, điện thoại, có điện lưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt của gia đình. Lao động của hộ đã thoát nghèo có việc làm, thu nhập ổn định. Nhiều hộ gia đình thoát nghèo đã tổ chức sản xuất theo hình thức trang trại gia đình, sản xuất hàng hóa trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương như trồng cam, chuối, trồng dâu nuôi tằm, trồng và sản xuất hàng hóa từ cây dược liệu bản địa, nuôi trồng thủy hải sản… từng bước vươn lên khá giả. Các hộ gia đình thoát nghèo đều có khát vọng, có ý chí vươn lên thoát khỏi tình trạng nghèo đói, từ đó có điều kiện tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo khác, liên kết thành tổ, nhóm để hình thành thương hiệu hàng hóa của địa phương…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới hai Chương trình mục tiêu quốc gia, được tập trung nguồn lực từ Trung ương đến địa phương. Tại kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình giảm nghèo bền vững. Kết quả cho thấy, tỷ lệ giảm nghèo của cả nước bình quân giảm khoảng 1,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 8,23% năm 2016, ước tính sẽ giảm còn 5,5% vào cuối năm 2018. Thành tích này có sự đóng góp lớn từ sự nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo của 8 huyện, 21 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, 17 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và 30 hộ gia đình điển hình đại diện cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được biểu dương tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nội dung giải pháp giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững để cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích trước thời hạn, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo