Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Chủ động, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính – Đảng TP Vũ Hữu Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội . (Ảnh: Minh Tiến)

* Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/6, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đến dự về phía Đảng ủy Khối Dân – Chính -  Đảng TP có đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TP. Về phía Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong tình hình mới; đồng thời thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; nghiêm túc khắc phục yếu kém xảy ra trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường các mặt công tác xây dựng Đảng bộ, chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; thực hiện Đề án 01, 02 và Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tiêu biểu là Ban Tuyên giáo Thành ủy TP đã nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng với đó là đã tham mưu thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2015 đến năm 2020, cấp quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy đã biểu dương 8.331 tập thể và 15.873 cá nhân; cấp TP biểu dương 912 tập thể và 1.425 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến) Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến)

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội không ngừng được đổi mới, nâng cao; công tác tuyên truyền, hoạt động văn học nghệ thuật đã đạt được những kết quả tích cực. Ở lĩnh vực báo chí – xuất bản đã tham mưu Thường trực Thành ủy trong chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; chất lượng tham mưu có nhiều bước được nâng cao. Công tác khoa giáo triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Hoạt động của Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng và Trang tin Điện tử Đảng bộ TP tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, chuyển tải tốt nội dung thông tin tuyên truyền, phục vụ hướng dẫn công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, định hướng công tác tư tưởng và cung cấp tư liệu.

Bên cạnh đó, đã tham mưu triển khai hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy các nội dung liên quan đến nghiên cứu lịch sử Đảng được tập trung thực hiện. Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã nghiên cứu tạo đột phá và đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở các cấp, hoạt động xây dựng cơ quan đạt chuyển biến tích cực.

Đối với công tác xây dựng Đảng, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ bình quân đảng viên tham sự sinh hoạt của các chi bộ đạt 95% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 96% trở lên, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 16 đến 19%. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 6 đảng viên, đạt 120% chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra.

Về phương hướng, nhiêm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy đặt mục tiêu tổng quát là nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực công tác tốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; khắc phục mọi khó khăn, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước, vì cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đặt ra 8 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, Đảng ủy xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Cơ quan hàng năm; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm theo đánh giá hàng năm đối với Đảng bộ Cơ quan. Tỷ lệ chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 98% trở lên, chất lượng ngày càng cao hơn; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Kết nạp 1 đảng viên mới mỗi năm,...

Đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến) Đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến)

Xây dựng chiến lược cán bộ phát triển lâu dài

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho các dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP lần thứ III; dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đã nêu ra các giải pháp để Đảng bộ Cơ quan đạt trong sạch vững mạnh, hướng tới hàng năm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, gắn liền với nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực của cán bộ, công chức. Đề cập đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, nội dung này đặt ra yêu cầu rất cao với cơ quan làm công tác chính trị tư tưởng. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan phải quan tâm đến công tác này và luôn luôn phải được nghiên cứu, tôi luyện trong từng nội dung công việc. Từ đó tiếp tục tạo ra tư duy về mặt khoa học lý luận cũng như tâm thế, tư tưởng của cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đồng chí cho rằng, để đấu tranh chống những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” thì những cái tốt phải được nảy nở, những cái chưa tốt phải được góp ý; cái chưa tốt, lạc hậu phải được đẩy lùi.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến) Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến)

Về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị, phải hoàn thiện về tổ chức bộ máy, cơ cấu lại các tổ chức bộ máy phù hợp với bối cảnh điều kiện mới. Đảng ủy Cơ quan cần có sự gắn kết phối hợp thực hiện tốt cơ chế chính sách cán bộ; nên mạnh dạn trong đào tạo, luân chuyển cán bộ. Ban Tuyên giáo Thành ủy có đội ngũ với độ tuổi bình quân trẻ, được đào tạo căn cơ. Thời gian tới cần thực hiện các chính sách trọng dụng và bố trí cán bộ; từ đó giúp cán bộ được vươn ra, đào tạo trong thực tiễn; qua đó được tích lũy và trải nghiệm thêm bên cạnh việc đào tạo theo trường lớp. “Cần tạo thêm sức đẩy, cán bộ có thêm điều kiện, môi trường vừa trải nghiệm, vừa trắc nghiệm mình; đồng thời được đào tạo và xây dựng chiến lược cán bộ phát triển cho lâu dài”. – Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính – Đảng TP Vũ Hữu Minh đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo đảng viên, công chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Nhiều nội dung đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động triển khai để giải quyết công việc của TP; góp phần ổn định tình hình của TP. Cùng với đó là hướng dẫn cho hệ thống tuyên giáo của TP. Các hoạt động của ngành tuyên giáo được tổ chức sáng tạo, chặt chẽ; hoạt động chuyên môn được chăm chút.

Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến) Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến)

Đồng chí Vũ Hữu Minh nhấn mạnh về các kết quả của Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào thành quả chung của TP được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng của công tác tuyên giáo của toàn TP, hệ thống tuyên giáo của TP không ngừng lớn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy đã vừa nỗ lực đảm bảo nội dung cơ bản công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; đồng thời Đảng bộ đã có số công trình thi đua, mô hình giới thiệu cho các đơn vị khác học tập. Cùng với đó việc kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sắp tới của Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đồng chí Vũ Hữu Minh đề nghị Đảng bộ khắc phục những khó khăn, để đạt kết quả công tác xây dựng Đảng tương xứng về mặt chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, tiềm lực của Đảng bộ cơ quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến) Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Minh Tiến)

Theo đồng chí Vũ Hữu Minh, để Đảng bộ Cơ quan đạt trong sạch vững mạnh, tập thể Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy cần lãnh đạo đảng viên tiếp tục chủ động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong điều kiện công tác tuyên giáo tăng cả về số lượng và chất lượng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao trách nhiệm, tính nêu gương của toàn Đảng bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP lần thứ 3.

Trong chiều 29/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã họp Hội nghị lần thứ 1. Hội nghị bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí: Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Hoài, Đoàn Hùng Vũ Hưng. Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 -2020, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo