Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Chủ động giải quyết các nhiệm vụ được phân công

Giải quyết hồ sơ cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND quận Thủ Đức.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ trưởng các Sở - ban - ngành; Chủ tịch UBND quận - huyện về việc chủ động giải quyết các nhiệm vụ được phân công.

Theo UBND TP, hiện nay, khối lượng công việc của TP ngày càng lớn, tính chất phức tạp của hồ sơ ngày càng tăng, để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tránh tình trạng hồ sơ tham mưu chậm, sai sót về hình thức và nội dung. Đồng thời, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết hồ sơ, UBND TP chỉ đạo đối với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng phạm vi, chức năng tham mưu quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị phối hợp; đảm bảo hồ sơ trình UBND TP phải có chính kiến của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì và ý kiến của các cơ quan, đơn vị phối hợp; báo cáo việc tiếp thu hoặc giải trình lý do không tiếp thu trong nội dung trình UBND TP.

Đối với các cơ quan, đơn vị phối hợp phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến gửi cơ quan chủ trì; đảm bảo thời hạn trả lời được nêu trong văn bản đề nghị, nếu văn bản đề nghị không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có liên quan; chấm dứt tình trạng chờ văn bản chỉ đạo của UBND TP, phiếu chuyển của Văn phòng UBND TP mới thực hiện. Quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, đơn vị phối hợp không trả lời thì xem như đồng ý với ý kiến của cơ quan chủ trì nêu tại văn bản đề nghị và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan thuộc phạm vi chức năng tham mưu quản lý nhà nước và phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp hồ sơ phức tạp, cần nhiều thời gian hơn hạn định để nghiên cứu góp ý thì cơ quan, đơn vị phối hợp cần kịp thời trao đổi, thống nhất với cơ quan chủ trì về thời gian gửi góp ý văn bản.

UBND TP giao Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của người đứng đầu trong việc tự quyết định các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, cá nhân và các nội dung đã được ủy quyền; chủ động trình UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP những vấn đề được giao; báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trường hợp không đảm bảo được tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBND TP, phải kịp thời có văn bản báo cáo, giải trình lý do, gửi về Văn phòng UBND TP để tổng hợp, theo dõi tiến độ công việc, báo cáo UBND TP.

Đồng thời, chủ động rà soát các chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực và đề xuất UBND TP, Chủ tịch UBND TP, các cơ quan có thẩm quyền khác quyết định việc ủy quyền, để các cơ quan, Thủ trưởng cấp dưới chủ động quyết định và chịu trách nhiệm.

UBND TP giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về ủy quyền tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu UBND TP, Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định ủy quyền trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị và quy định pháp luật có liên quan.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo