Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Chọn khâu đột phá để phát triển và thay đổi tổng thể diện mạo của Quận Tân Bình

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/8, Đảng bộ Quận Tân Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê đã đến dự.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng đô thị chuyển biến tích cực

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế quận tăng trưởng ổn định, chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên; cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chuyển dịch và phát triển đúng hướng; huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 13,53% trong giai đoạn năm 2015-2019. Riêng năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phần lớn doanh thu các ngành bán buôn, bán lẻ giảm mạnh, đặc biệt là nhóm ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng làm cho giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ năm 2020 ước đạt 85,01% so với kế hoạch đề ra và đạt 96,95% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước địa phương trong nhiệm kỳ là 24.755 tỷ đồng, tăng bình quân 9,6%/năm. Hàng năm, bình quân có trên 4.100 doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký thành lập mới, 2.000 hộ kinh doanh cá thể đăng ký mới. Hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, thương nhân... đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của quận.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị gắn với thực hiện chỉnh trang đô thị có chuyển biến tích cực từng bước xây dựng đô thị văn minh. Các công trình hạ tầng kĩ thuật - xã hội, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng với tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, bình quân 1.213,116 tỷ đồng/năm, đạt 121% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó đầu tư công đạt 1.094,581 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quận cũng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong các thủ tục hành chính, triển khai đầu tư xây dựng theo định hướng quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, nhu cầu thực tế xã hội và khả năng thực hiện của chủ đầu tư. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân quận Tân Bình ngày càng được hoàn thiện và phát triển; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào nền nếp, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân quận Tân Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề Quận còn hạn chế như kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng của Quận, chất lượng tăng trưởng thiếu tính bền vững và ổn định; công tác quản lý nhà nước về đô thị có mặt chưa chặt chẽ, nhiều công trình trọng điểm, dự án thực hiện triển khai còn chậm và chưa hoàn thành so với tiến độ đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thực tế đã diễn ra những hoạt động phức tạp, tác động đến sự ổn định, phát triển của quận và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chung của TP, còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp trước mắt và lâu dài.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, quận Tân Bình cần chọn khâu đột phá để phát triển và thay đổi tổng thể diện mạo của Quận cũng như lựa chọn và khai thác động lực mới trong điều kiện dư địa phát triển đã không còn phong phú; khi nguồn lực, nhất là quỹ đất không còn nhiều, hạ tầng giao thông đang quá tải, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội chưa đáp ứng yêu cầu an sinh.

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng “Thương mại - dịch vụ”, đi đôi với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường, Quận cần thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh những loại hình thương mại - dịch vụ cao cấp, thương mại - dịch vụ thông minh; mạnh dạn đề xuất, chuyển đổi, tận dụng khai thác nguồn lực hạ tầng sẵn có, chủ động mời gọi, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, phát huy mọi nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ (tài chính, du lịch, giải trí, ẩm thực…) cao cấp trên địa bàn. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, kinh doanh hiệu quả. Chú trọng quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng; đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhằm hạn chế tình trạng xây dựng không phép, trái phép; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của quận. Quan tâm và triển khai các giải pháp để tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và kịp thời xử lý không để bị động về an ninh - trật tự tại các địa bàn trọng điểm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Quận cần chú trọng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, nói đi đôi với làm, nhất là trong cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu. Nắm chắc, thực hiện tốt công tác đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội theo tinh thần Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo