Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về TTHC do Văn phòng UBND TP chuyển qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ đầu mối được phân công tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị thực hiện đăng ký tài khoản công dân trên nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dangky.dichvucong.gov.vn).

Từ ngày 1/11/2020, việc tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn (không chuyển xử lý hoặc phản hồi bằng hình thức văn bản giấy, trừ trường hợp thực hiện theo chỉ đạo).

Cùng với đó, cập nhật và công khai thông tin về địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị tại trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận giải quyết TTHC theo quy định.

Mặt khác, chỉ đạo xử lý hoặc tham mưu xử lý dứt điểm phù hợp quy định pháp luật các phản ánh, kiến nghị về TTHC của người dân, doanh nghiệp. Việc xử lý phản ánh, kiến nghị phải đáp ứng quy trình, hình thức theo quy định tại Điều 14 và 15 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung) và giải quyết đầy đủ, thống nhất các nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bố trí nhân sự trực điện thoại của đơn vị để kịp thời hướng dẫn, tiếp nhận, phản hồi thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phải đảm bảo các đầu số điện thoại đều liên lạc được và luôn có người trực trong giờ hành chính, nhất là đường dây nóng đã công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, không để xảy ra tình trạng có cuộc gọi đến mà không có người nghe máy, đặc biệt là các bộ phận có tiếp dân, giải quyết các TTHC.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát quy định và làm rõ việc tạm ngưng chưa xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phản ánh, kiến nghị của người dân; báo cáo, đề xuất UBND TP phương án giải quyết dứt điểm tình trạng này trước ngày 31/12/2020.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo