Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022

Cấp độ dịch Covid-19 TPHCM là cấp độ 2

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 27/11, UBND TPHCM đã có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn TPHCM theo Quyết định số 128/NQ-CP  ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Theo đó, xét báo cáo của Sở Y tế TPHCM tại Công văn số 8874/SYT-NVY ngày 27/11/2021 về báo cáo đánh giá cấp độ dịch của TP (tuần lễ từ 19 - 25/11/2021), UBND TP thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 đối với cấp TP là cấp độ 2.

Đối với cấp quận, huyện, TP Thủ Đức có 9/22 địa phương ở cấp độ 1. Cùng với đó có 13 địa phương ở cấp độ 2.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 123/312 địa phương ở cấp độ 1; 184 địa phương ở cấp độ 2 và 5 địa phương ở cấp độ 3.

Xem chi tiết cấp độ dịch của các địa phương trên địa bàn TPHCM tại đây.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo