Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020

Cân nhắc kỹ việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) và Luật Viên chức.

Không đồng tình giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đáng chú ý, tờ trình của Chính phủ cho biết, trong quá trình xây dựng dự án Luật còn có ý kiến khác nhau về giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội về nội dung này. Về giảm số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, Chính phủ thống nhất với loại ý kiến thứ nhất, đó là giảm số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh từ không quá 2 Phó Trưởng ban hiện nay xuống còn 1 Phó Trưởng ban nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

Về việc giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh từ 2 người xuống còn 1 người. Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên như hiện hành. Chính phủ thống nhất với loại ý kiến thứ nhất…

Thảo luận về luật này, ĐB Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) cho rằng, chưa phải thời điểm chín muồi để sửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Luật này mới thi hành được 3 năm, chưa được đánh giá, tổng kết toàn diện cả về thực tiễn và lý luận. Trong khi đó, việc thí điểm hợp nhất các văn phòng HĐND, UBND, ĐBQH mới được thực hiện ở 12 tỉnh thành và 31/12/2019 mới kết thúc thời gian thí điểm. ĐB nhấn mạnh, mục tiêu của sửa Luật là để tinh gọn bộ máy, nhưng phải nâng cao được hiệu quả hoạt động của HĐND, nhưng đọc các quy định của dự thảo thì “chưa thấy có gì đảm bảo được việc này”. ĐB Dương Xuân Hoà (Lạng Sơn) chia sẻ quan điểm của ĐB Nguyễn Thanh Xuân và nói thêm, nếu có giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh thì chỉ nên giảm ở HĐND cấp huyện xã, HĐND tỉnh thì nên giữ nguyên. Cần có đánh giá sâu sắc, toàn diện khi bỏ chức danh này, thêm chức danh kia.

Thảo luận về luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) cho rằng, phải quy định rõ về vấn đề phân quyền, phân cấp. Cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn để tạo tự chủ cho địa phương, tránh lãng phí về bộ máy, nguồn lực, kinh phí. “Mỗi nơi có một điều kiện khác nhau, nên nếu không có sự phân quyền, phân cấp hợp lý sẽ dẫn đến chồng chéo, điều hành không đồng bộ, mà lẽ ra nên trao quyền tự chủ cho địa phương. Hiện nay phân quyền, phân cấp chủ yếu mới chỉ dừng ở chủ trương, chưa cụ thể. Cần có một đánh giá toàn diện về việc phân quyền, phân cấp hiện nay để chỉ rõ việc gì cấp nào làm, nên hoàn thiện dự thảo để đến kỳ họp sau Quốc hội thông qua”, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng nhận xét, Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng chưa bắt kịp được tinh thần của Hiến pháp, mô hình tổ chức chính quyền địa phương vẫn cào bằng, giống nhau ở các vùng miền, chưa thể hiện rõ tính chất của từng nơi đô thị, nông thôn, hải đảo, vì thế chưa tạo được động lực, chưa phát huy được sức mạnh của từng địa phương. Nếu thông qua luật này, mà Quốc hội không có Nghị quyết giao cho Chính phủ nghiên cứu thêm để đưa vào luật thì sẽ không giải quyết được các bất cập hiện nay. ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị nghiên cứu toàn diện việc thực hiện của 2 luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để sửa đổi phù hợp với thực tiễn, không cản trở sự phát triển. Nếu chỉ sửa như vậy thì không giải quyết được những vướng mắc hiện nay, không phù hợp với thực tiễn.

Về giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND ở tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng HĐND rất quan trọng, nhất là trong nhiệm vụ giám sát, đòi hỏi bộ máy phải đủ mạnh. Bộ máy HĐND được tổ chức gọn nhẹ, nhưng đòi hỏi lại rất cao và đề nghị cần có đánh giá một cách đồng bộ, không thể quyết định bằng ý chí rằng phải giảm. ĐB Nguyễn Đức Sáu (TPHCM) cũng không đồng tình giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND ở tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Cán bộ, công chức bị kỷ luật ngay cả khi đã nghỉ hưu

Cũng trong chiều 24/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) và Luật Viên chức.

Theo đó, sẽ không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới kể từ ngày Luật có hiệu lực. Về thu hút nhân tài, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật CBCC quy định chính sách đối với người có tài năng, theo đó giao Chính phủ quy định chi tiết khung cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài. Dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội theo phương án không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức (phương án 1).

Về thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới, Chính phủ trình Quốc hội thể hiện theo phương án 1, đó là công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn nhằm bảo đảm cơ chế cạnh tranh, khắc phục tình trạng “không có vào, có ra” tâm lý “viên chức suốt đời” trong đội ngũ viên chức. Về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, qua tổng hợp, ý kiến các bộ ngành, địa phương đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác…

Thảo luận về luật này, ĐB Lâm Quang Đại (TPHCM) đồng ý đưa vào luật hình thức kỷ luật đối với CBCC đã nghỉ việc. ĐB Lâm Quang Đại băn khoăn về việc có nên bỏ hình thức kỷ luật giáng chức hay không. “Giáng chức nặng hơn cảnh cáo, nhưng nhẹ hơn cách chức. Nếu bỏ giáng chức thì sẽ không nghiêm trong thực thi, vì cách chức thường là vi phạm rất nặng. Khoảng cách từ cảnh cáo đến cách chức rất xa, nếu bỏ giáng chức thì có phù hợp không, cần tính toán”, ông nói.

ĐB Dương Xuân Hoà (Lạng Sơn) nêu quan điểm, các khái niệm cán bộ, công chức, viên chức còn chưa rõ, chồng lấn lằng nhằng. Thẩm quyền xử lý các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật hay không hoàn thành nhiệm vụ vì thế mà cũng chưa rõ, cần phải cụ thể, hợp lý hơn.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo