Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 16

Cần khai thác tốt hơn nguồn lực con người gắn với sự sáng tạo

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: L. Hồ)
(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 17/4, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Tập trung đánh giá 4 nội dung chính

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của TP làm cơ sở cho kỳ họp HĐND TP giữa nhiệm kỳ, trong đó có sơ kết quý I, quý đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Hội nghị cũng đánh giá kết quả quý I triển khai Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là xem xét kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đây là việc có ý nghĩa. Với quy mô của Đảng bộ TP và kinh tế TP sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP là thời gian đủ lớn để rà soát lại kết quả thực hiện; thấy được xu hướng, triển khai các chương trình thực hiện mục tiêu đề ra; triển vọng dự báo; từ đó kiến nghị thêm giải pháp, yêu cầu mới. Thời gian 2,5 năm còn lại của nhiệm kỳ đại hội đủ thời gian thực hiện thêm các giải pháp mới, trong đó có Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP sẽ tham mưu 7 báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá của TP. Các báo cáo đánh giá 4 nội dung chính: kết quả mỗi chương trình đột phá so với mục tiêu đã đặt ra cho năm 2020 hoặc các đánh giá định lượng khác về kết quả, tác động mỗi chương trình mục tiêu; tiến độ thực hiện các giải pháp nhiệm vụ mỗi năm; huy động và sử dụng nhiều nguồn lực: tài chính đất đai, con người, thông tin,…; tính hiệu quả phương thức triển khai mỗi chương trình (trách nhiệm Ban Thường vụ Thành ủy, trách nhiệm UBND TP, sở ngành và quận, huyện).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cần đưa ra dự báo, với cách làm như vừa qua, hết nhiệm kỳ sẽ đạt kết quả ở mức nào (hoàn thành, vượt mức, không hoàn thành). Từ đánh giá, dự báo sẽ đưa ra các kiến nghị về 4 nhóm nội dung cần bổ sung và triển khai giai đoạn 2018 - 2020 gồm: các giải pháp bổ sung; điều chỉnh phân bổ nguồn lực; đổi mới cách tổ chức thực hiện của UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện; trách nhiệm lãnh đạo và giám sát của Thành ủy và HĐND TP để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi chương trình.

Ngoài ra, báo cáo tổng hợp đánh giá giữa nhiệm kỳ do Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM chuẩn bị về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội sẽ có 8 nội dung, trong đó có kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và 6 khóa XII; kết quả bước đầu xây dựng đô thị thông minh và khu đô thị sáng tạo phía Đông; kết quả bước đầu thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu. (Ảnh: L. Hồ) Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu. (Ảnh: L. Hồ)

Định hướng nội dung công tác giáo dục và phát huy sáng tạo

Đối với các báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm thực hiện kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ có 8 báo cáo chuyên đề, trong đó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ chủ trì tham mưu Báo cáo chuyên đề: “”

Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển TP giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng yêu cầu Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, một trong những thành tố quan trọng để phát triển TP thời gian qua là truyền thống sáng tạo của TP. Nhiều mô hình của TP từ hoạt động kinh doanh, quản lý, công tác xã hội, phong trào quần chúng… có những cách làm sáng tạo, sau đó đã được nhân rộng ra cả nước. Đối với thực hiện Nghị quyết số 54, ngoài khai thác tăng nguồn lực tài chính qua vận dụng một số cơ chế, chính sách còn phải phát huy nguồn lực TP có từ lâu, cần khai thác tốt hơn nguồn lực con người gắn với sự sáng tạo. Thời gian qua, TP đã phát huy được nguồn lực này nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Báo cáo chuyên đề sẽ tổng kết việc phát huy truyền thống sáng tạo của TP thời gian qua và có định hướng nội dung công tác giáo dục và phát huy sáng tạo thời gian tới. Đây là một giải pháp đặc thù của TP thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần nêu những điểm nổi bật về sức sáng tạo của TP, nêu kết quả công trình sáng tạo của TP được cả nước công nhận; xác định yêu cầu để thời gian tới có thể phát huy được nguồn lực sáng tạo của TP, để sức sáng tạo thể hiện trong cuộc sống, mỗi ngành nghề,  mỗi địa phương, trường đại học, mỗi công dân trẻ.,…

Đề cập chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39 - CtrHĐ/TU ngày 8/7/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” do Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là nhiệm vụ thường niên, cần đánh giá rõ mô hình tốt của TP.

Đối với chuyên đề “Bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, rà soát lại việc thực hiện nội dung này trong thời gian qua. Việc đánh giá giữa nhiệm kỳ về công tác này dịp nhìn lại trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện, lãnh đạo TP về nội dung này.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM quý I năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý I năm 2018; Kế hoạch số 184 -KH/TU ngày 5/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 34 - CtrHĐ ngày 27/11/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW ngày 3/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Nguyễn Nam

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 15/12/2018

* Sáng 15/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Phường 6 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đại hội điểm) đã diễn ra phiên chính thức. Tại đại hội, một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được đại hội thông qua như: thực hiện vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 900 triệu đồng, quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 200 triệu đồng; phấn đấu 3/3 Ban công tác Mặt trận khu phố đạt danh hiệu xuất sắc hằng năm; giữ vững danh hiệu thi đua xuất sắc trong xếp loại hằng năm của Ủy ban MTTQ quận;…Đại hội đã hiệp thương bầu 33 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Trần Thị Mai Ly tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Mỹ Duyên)

* Sáng 15/12, Câu lạc bộ Khối Vũ trang - Biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và ôn lại truyền thống của Lực lượng Đặc công - Biệt động thành trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm (1946 – 1975). Trong 2 cuộc kháng chiến, Lực lượng Đặc công - Biệt  động Sài Gòn – Chợ  Lớn - Gia Định đã có những trận đánh được đồng bào, chiến sĩ cả nước vui mừng, bạn bè trên thế giới kính phục. Một trong những trận đánh nổi bật có tiếng vang lớn ảnh hưởng đến cục diện chiến trường, đó là đã đồng loạt nổ súng, tiến công vào 5 mục tiêu trọng yếu của Mỹ - ngụy như: Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc lập, Đài phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Tòa Đại sứ Mỹ,.. mở màn cho quân và dân miền Nam trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. (Hữu Mạo).

* Ngày 14/12, tại Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, công chức của Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Cơ quan chính quyền các xã, thị trấn và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi từ 40 tuổi trở lên hoặc từ 35 tuổi trở lên. Tại đây, đã có 410 các chị em phụ nữ được các bác sĩ chuyên khoa ung bướu thăm khám, tư vấn và thực hiện miễn phí những kỹ thuật cận lâm sàng tầm soát bệnh  với những trường hợp có nghi ngờ. (Ngọc Thùy).

* Chiều 14/12, Quận ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018). Tại buổi họp mặt, các đại biểu cũng được nghe thông tin tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Dịp này, UBND Quận 8 đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao phòng không nhân dân, phòng không lục quân. (Lý Ngọc Hiếu).

* Tối 14/12, Quận ủy Quận 8 đã phối hợp với Phòng Văn hoá - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật TP và Sân khấu kịch 5B tổ chức công diễn lần thứ hai vở kịch “Dấu xưa” tại Nhà hát Trung tâm văn hoá Quận 8. Trên 500 đại biểu là lãnh đạo, Ban Giám hiệu, giáo viên các trường, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 8 đã đến dự. Qua vở kịch, Ban Tổ chức mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Quận 8 đúc kết bài học cho bản thân trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày và tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Trần Thy).

* Tối 14/12, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức buổi truyền thông “Nâng cao nhận thức về vấn đề phòng, chống ma túy, mại dâm - HIV/AIDS” năm 2018 cho hơn 150 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH E.Land Việt Nam, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Buổi truyền thông đã thông tin tình hình lây nhiễm HIV/AIDS hiện nay trên địa bàn TPHCM và tỉnh Long An, tiến tới kết thúc đại dịch vào năm 2030; tuyên truyền các biện pháp nâng cao nhận thức của công nhân viên chức, người lao động về dự phòng, chăm sóc người nhiễm và lợi ích của việc xét nghiệm sớm HIV; tầm quan trọng chiến lược phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc; giới thiệu các địa điểm tham vấn, xét nghiệm và điều trị ARV miễn phí trên địa bàn. (Long Toàn).

* Tối 14/12, Ban chỉ huy Quân sự Quận 4 tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). Tham gia hội diễn là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các Cụm thi đua lực lượng vũ trang quận cùng các đơn vị kết nghĩa. Kết quả hội diễn văn nghệ, giải Nhất thuộc về Cụm thi đua 2/LLVT quận; giải Nhì thuộc về Cụm thi đua 4/LLVT quận và giải Ba thuộc về Cụm thi đua 3/LLVT quận. Ngoài hội diễn văn nghệ, Ban chỉ huy Quân sự quận còn tổ chức hội thi viết báo tường, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như chạy việt dã 1.500m, kéo co và bơi vũ trang... (Hoàng Thông)

Tin vắn ngày 14/12/2018

* Ngày 14/12, Huyện ủy Củ Chi đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Qua kiểm điểm và đánh giá để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Theo kế hoạch, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hoàn thành trước 5/1/2019. (Thu Hà)

* Sáng 12 và 13/12, phường Tăng Nhơn Phú B tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp phường của ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… (Lâm Đức Nhiều)