Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 16

Cần khai thác tốt hơn nguồn lực con người gắn với sự sáng tạo

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: L. Hồ)
(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 17/4, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Tập trung đánh giá 4 nội dung chính

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của TP làm cơ sở cho kỳ họp HĐND TP giữa nhiệm kỳ, trong đó có sơ kết quý I, quý đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Hội nghị cũng đánh giá kết quả quý I triển khai Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là xem xét kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đây là việc có ý nghĩa. Với quy mô của Đảng bộ TP và kinh tế TP sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP là thời gian đủ lớn để rà soát lại kết quả thực hiện; thấy được xu hướng, triển khai các chương trình thực hiện mục tiêu đề ra; triển vọng dự báo; từ đó kiến nghị thêm giải pháp, yêu cầu mới. Thời gian 2,5 năm còn lại của nhiệm kỳ đại hội đủ thời gian thực hiện thêm các giải pháp mới, trong đó có Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP sẽ tham mưu 7 báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá của TP. Các báo cáo đánh giá 4 nội dung chính: kết quả mỗi chương trình đột phá so với mục tiêu đã đặt ra cho năm 2020 hoặc các đánh giá định lượng khác về kết quả, tác động mỗi chương trình mục tiêu; tiến độ thực hiện các giải pháp nhiệm vụ mỗi năm; huy động và sử dụng nhiều nguồn lực: tài chính đất đai, con người, thông tin,…; tính hiệu quả phương thức triển khai mỗi chương trình (trách nhiệm Ban Thường vụ Thành ủy, trách nhiệm UBND TP, sở ngành và quận, huyện).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cần đưa ra dự báo, với cách làm như vừa qua, hết nhiệm kỳ sẽ đạt kết quả ở mức nào (hoàn thành, vượt mức, không hoàn thành). Từ đánh giá, dự báo sẽ đưa ra các kiến nghị về 4 nhóm nội dung cần bổ sung và triển khai giai đoạn 2018 - 2020 gồm: các giải pháp bổ sung; điều chỉnh phân bổ nguồn lực; đổi mới cách tổ chức thực hiện của UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện; trách nhiệm lãnh đạo và giám sát của Thành ủy và HĐND TP để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi chương trình.

Ngoài ra, báo cáo tổng hợp đánh giá giữa nhiệm kỳ do Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM chuẩn bị về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội sẽ có 8 nội dung, trong đó có kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và 6 khóa XII; kết quả bước đầu xây dựng đô thị thông minh và khu đô thị sáng tạo phía Đông; kết quả bước đầu thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu. (Ảnh: L. Hồ) Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu. (Ảnh: L. Hồ)

Định hướng nội dung công tác giáo dục và phát huy sáng tạo

Đối với các báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm thực hiện kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ có 8 báo cáo chuyên đề, trong đó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ chủ trì tham mưu Báo cáo chuyên đề: “”

Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển TP giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng yêu cầu Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, một trong những thành tố quan trọng để phát triển TP thời gian qua là truyền thống sáng tạo của TP. Nhiều mô hình của TP từ hoạt động kinh doanh, quản lý, công tác xã hội, phong trào quần chúng… có những cách làm sáng tạo, sau đó đã được nhân rộng ra cả nước. Đối với thực hiện Nghị quyết số 54, ngoài khai thác tăng nguồn lực tài chính qua vận dụng một số cơ chế, chính sách còn phải phát huy nguồn lực TP có từ lâu, cần khai thác tốt hơn nguồn lực con người gắn với sự sáng tạo. Thời gian qua, TP đã phát huy được nguồn lực này nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Báo cáo chuyên đề sẽ tổng kết việc phát huy truyền thống sáng tạo của TP thời gian qua và có định hướng nội dung công tác giáo dục và phát huy sáng tạo thời gian tới. Đây là một giải pháp đặc thù của TP thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần nêu những điểm nổi bật về sức sáng tạo của TP, nêu kết quả công trình sáng tạo của TP được cả nước công nhận; xác định yêu cầu để thời gian tới có thể phát huy được nguồn lực sáng tạo của TP, để sức sáng tạo thể hiện trong cuộc sống, mỗi ngành nghề,  mỗi địa phương, trường đại học, mỗi công dân trẻ.,…

Đề cập chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39 - CtrHĐ/TU ngày 8/7/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” do Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là nhiệm vụ thường niên, cần đánh giá rõ mô hình tốt của TP.

Đối với chuyên đề “Bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, rà soát lại việc thực hiện nội dung này trong thời gian qua. Việc đánh giá giữa nhiệm kỳ về công tác này dịp nhìn lại trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện, lãnh đạo TP về nội dung này.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM quý I năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý I năm 2018; Kế hoạch số 184 -KH/TU ngày 5/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 34 - CtrHĐ ngày 27/11/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW ngày 3/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Nguyễn Nam

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 21/4/2018

* Ngày 20/4, UBND huyện Củ Chi triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 cho 300 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, phòng ban, đơn vị của huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn. Các đại biểu đã được báo cáo viên giới thiệu một số nội dung cơ bản Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 như: phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước… (Ngọc Nữ)

Tin vắn ngày 20/4/2018

* Ngày 20/4, Phòng Lao động thương binh và xã hội quận Tân Bình phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ quận tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018 cho 130 người là thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, Ban điều hành khu phố, chi hội trưởng chi hội phụ nữ 15 phường. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; những kỹ năng phòng ngừa, ứng phó quấy rối tình dục tại nơi công cộng…(Nguyễn Thị Luân)

* Trong 2 ngày 19 và 20/4, Ban Dân vận Quận ủy Quận 2 tổ chức lớp tập huấn Công tác Dân vận và Dân chủ cơ sở năm 2018 cho hơn 150 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Quận 2. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu 6 bài về công tác Dân vận, gồm: Công tác Dân vận của tổ chức cơ sở Đảng (trọng tâm công tác Dân vận Chính quyền); Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội; Kỹ năng tiếp dân - đối thoại với dân; Kỹ năng cho lực lượng chính trị nòng cốt; Kỹ năng xử lý tình huống; Công tác dân tộc và công tác tôn giáo. (Văn Thành – Thu Diệu)

* Sáng 20/4, đoàn đại biểu Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam - Công an Quận 1 đã đến thăm và tặng quà cho các thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ Công an năm 2018 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM. Theo báo cáo của đơn vị, trong tháng đầu huấn luyện, các chiến sĩ mới chấp hành tốt nội quy, học tập nghiêm túc, đoàn kết với đồng đội. Dịp này, đoàn tặng 12 phần quà cho các chiến sĩ mới và tặng Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM các dụng cụ tập luyện thể thao. (Long Toàn)

* Sáng 20/4, Liên đoàn Lao động Quận 1 phối hợp UBND quận tổ chức hội nghị phổ biến chuyên đề Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe những nội dung cơ bản của Nghị định 04/2015/NĐ-CP quy định thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan. Bên cạnh đó, các đại biểu đượcthông tin một số điểm trong Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định những nội dung người sử dụng lao động phải công khai; người lao động tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát; quy trình đối thoại định kỳ tại nơi làm việc...(Hải Yến)

* Sáng 19/4, UBND quận Bình Tân tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác triển khai thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của khu phố, tổ dân phố; bầu cử trưởng khu phố, phó trưởng khu phố, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trên địa bàn quận năm 2017. Quận Bình Tân có 130 khu phố, 1.666 tổ dân phố. Có 145 người ứng cử chức danh trưởng khu phố, 144 người ứng cử chức danh phó trưởng khu phố. Kết quả: 130 người trúng cử chức danh trưởng khu phố, 133 người trúng cử chức danh phó trưởng khu phố. Ngoài ra, 1.666 tổ dân phố cũng đã tiến hành bầu xong tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố theo quy định... (Huỳnh Bá Tuấn)