Thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 16

Cần khai thác tốt hơn nguồn lực con người gắn với sự sáng tạo

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: L. Hồ)
(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 17/4, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Tập trung đánh giá 4 nội dung chính

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của TP làm cơ sở cho kỳ họp HĐND TP giữa nhiệm kỳ, trong đó có sơ kết quý I, quý đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Hội nghị cũng đánh giá kết quả quý I triển khai Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là xem xét kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đây là việc có ý nghĩa. Với quy mô của Đảng bộ TP và kinh tế TP sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP là thời gian đủ lớn để rà soát lại kết quả thực hiện; thấy được xu hướng, triển khai các chương trình thực hiện mục tiêu đề ra; triển vọng dự báo; từ đó kiến nghị thêm giải pháp, yêu cầu mới. Thời gian 2,5 năm còn lại của nhiệm kỳ đại hội đủ thời gian thực hiện thêm các giải pháp mới, trong đó có Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP sẽ tham mưu 7 báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá của TP. Các báo cáo đánh giá 4 nội dung chính: kết quả mỗi chương trình đột phá so với mục tiêu đã đặt ra cho năm 2020 hoặc các đánh giá định lượng khác về kết quả, tác động mỗi chương trình mục tiêu; tiến độ thực hiện các giải pháp nhiệm vụ mỗi năm; huy động và sử dụng nhiều nguồn lực: tài chính đất đai, con người, thông tin,…; tính hiệu quả phương thức triển khai mỗi chương trình (trách nhiệm Ban Thường vụ Thành ủy, trách nhiệm UBND TP, sở ngành và quận, huyện).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cần đưa ra dự báo, với cách làm như vừa qua, hết nhiệm kỳ sẽ đạt kết quả ở mức nào (hoàn thành, vượt mức, không hoàn thành). Từ đánh giá, dự báo sẽ đưa ra các kiến nghị về 4 nhóm nội dung cần bổ sung và triển khai giai đoạn 2018 - 2020 gồm: các giải pháp bổ sung; điều chỉnh phân bổ nguồn lực; đổi mới cách tổ chức thực hiện của UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện; trách nhiệm lãnh đạo và giám sát của Thành ủy và HĐND TP để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi chương trình.

Ngoài ra, báo cáo tổng hợp đánh giá giữa nhiệm kỳ do Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM chuẩn bị về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội sẽ có 8 nội dung, trong đó có kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và 6 khóa XII; kết quả bước đầu xây dựng đô thị thông minh và khu đô thị sáng tạo phía Đông; kết quả bước đầu thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu. (Ảnh: L. Hồ) Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu. (Ảnh: L. Hồ)

Định hướng nội dung công tác giáo dục và phát huy sáng tạo

Đối với các báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm thực hiện kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ có 8 báo cáo chuyên đề, trong đó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ chủ trì tham mưu Báo cáo chuyên đề: “”

Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển TP giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng yêu cầu Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, một trong những thành tố quan trọng để phát triển TP thời gian qua là truyền thống sáng tạo của TP. Nhiều mô hình của TP từ hoạt động kinh doanh, quản lý, công tác xã hội, phong trào quần chúng… có những cách làm sáng tạo, sau đó đã được nhân rộng ra cả nước. Đối với thực hiện Nghị quyết số 54, ngoài khai thác tăng nguồn lực tài chính qua vận dụng một số cơ chế, chính sách còn phải phát huy nguồn lực TP có từ lâu, cần khai thác tốt hơn nguồn lực con người gắn với sự sáng tạo. Thời gian qua, TP đã phát huy được nguồn lực này nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Báo cáo chuyên đề sẽ tổng kết việc phát huy truyền thống sáng tạo của TP thời gian qua và có định hướng nội dung công tác giáo dục và phát huy sáng tạo thời gian tới. Đây là một giải pháp đặc thù của TP thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần nêu những điểm nổi bật về sức sáng tạo của TP, nêu kết quả công trình sáng tạo của TP được cả nước công nhận; xác định yêu cầu để thời gian tới có thể phát huy được nguồn lực sáng tạo của TP, để sức sáng tạo thể hiện trong cuộc sống, mỗi ngành nghề,  mỗi địa phương, trường đại học, mỗi công dân trẻ.,…

Đề cập chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39 - CtrHĐ/TU ngày 8/7/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” do Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là nhiệm vụ thường niên, cần đánh giá rõ mô hình tốt của TP.

Đối với chuyên đề “Bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, rà soát lại việc thực hiện nội dung này trong thời gian qua. Việc đánh giá giữa nhiệm kỳ về công tác này dịp nhìn lại trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện, lãnh đạo TP về nội dung này.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM quý I năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý I năm 2018; Kế hoạch số 184 -KH/TU ngày 5/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 34 - CtrHĐ ngày 27/11/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW ngày 3/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Nguyễn Nam

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 18/7/2018

* Chiều 18/7, tại TPHCM, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị… Các đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. (Long Giang)

* Sáng 18/7, Hội Chữ thập đỏ Quận 7 phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo, Quận đoàn 7 tổ chức Ngày hội “Sống đẹp vì cộng đồng” lần 8 năm 2018. Ngày hội thu hút hơn 500 đoàn viên, tình nguyện viên, hội viên, giáo viên tham gia các hoạt động như: Hội thi sơ cấp cứu; tìm hiểu về biểu tượng Chữ Thập đỏ; ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Quận 7 đã tuyên dương 20 gương “Hoa nhân ái” có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống năm học 2017 – 2018 và trao 20 suất học cho các em học sinh nghèo với tổng số tiền 22.900.000 đồng. (Thương Lâm)

Tin vắn ngày 17/7/2018

* Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), chiều 17/7, đoàn cán bộ Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân do đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Bí thư Quận ủy dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính (trú khu phố 7, phường Tân Tạo A) và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Đến (trú khu phố 4, phường Tân Tạo A), mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. (Bá Tuấn)

* Sáng 17/7, Trung tâm Văn hoá Quận 7 tổ chức hội thi đố em “Kiến thức muôn màu” năm 2018. Hội thi thu hút 10 đội thi đến từ 10 phường đến tham gia tranh tài. Kết quả, phường Phú Thuận xuất sắc đạt giải Nhất; phường Tân Thuận Đông đạt giải Nhì; phường Phú Mỹ đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Khuyến khích và 1 giải cổ động viên. Sau hội thi cấp Quận, Ban tổ chức sẽ chọn các đơn vị xuất sắc tham dự hội thi đố em “Kiến thức muôn màu” cấp Thành phố vào ngày 5/8/2018. (Thương Lâm).

* Sáng 17/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh Quận 4 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 (là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong cơ quan tổ chức thuộc quận và UBND 15 phường). Lớp học được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 17 - 20/7 với sự tham gia của 110 học viên,  học các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng, an ninh, Dân quân tự vệ… (Tấn Cường)