Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Cần Giờ: Tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/11, UBND huyện Cần Giờ tổ chức lớp tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản thi hành cho hơn 100 cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Minh Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Ban Tôn giáo TP, phụ trách báo cáo.

Lớp tập huấn đã phổ biến những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, tập trung vào những nội dung trọng tâm: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo; những hoạt động tôn giáo có liên quan đến các lĩnh vực xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo và những hoạt động có yếu tố nước ngoài của tổ chức tôn giáo; quyền, nghĩa vụ của chức sắc, tín đồ các tôn giáo; quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo đồng chí Trần Minh Đức, Nhà nước ta tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Tôn trọng, bảo vệ các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. Bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Mọi người có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào…; mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo và hoạt động tôn giáo phải theo Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo