Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Cần Giờ: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 2/12, Huyện ủy Cần Giờ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2025. Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị thống nhất cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thấm sâu, hiện hữu thường xuyên, thật sự trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm nhận định, trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng phải tính sáng tạo, sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Bên cạnh đó, việc thực hiện học tập và làm theo Bác, phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác, nhất là trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương “người tốt, việc tốt” tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, từ đó, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng, nêu gương. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dịp này Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao 2 Bằng khen, 3 Giấy khen cấp thành phố cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo