Thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ di tích, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Long Hồ)

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 12/11, Đoàn giám sát HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TPHCM tại UBND TP.

Nhiều công trình cảnh quan kiến trúc bị thay đổi hiện trạng

Báo cáo với đoàn giám sát, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết: Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có 3 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận, trong đó có 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là ca trù và nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên cạnh đó, UBND TP đã gửi hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5” đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tính đến hết tháng 9 năm 2019, trên địa bàn TPHCM có 172 di tích đã quyết định xếp hạng, trong đó 2 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử); 56 di tích quốc gia (2 di tích khảo cổ, 30 di tích kiến trúc nghệ thuật, 24 di tích lịch sử); 114 di tích cấp TP (66 di tích kiến trúc nghệ thuật, 48 di tích lịch sử) và 100 công trình, địa điểm thuộc Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh TP giai đoạn 2016 – 2020.

Đối với hoạt động bảo tàng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết: hiện nay, TP có 13 bảo tàng, trong đó có 11 bảo tàng công lập và 2 bảo tàng ngoài công lập. Các bảo tàng hiện đang lưu giữ khoảng 540.793 hiện vật, tài liệu, trong đó có 201.509 hiện vật gốc. Đặc biệt, TPHCM là địa phương có 15 Bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận, trong đó Bảo tàng Lịch sử TP có 12 bảo vật; Bảo tàng Mỹ thuật TP có 2 bảo vật và Bảo tàng TP có 1 bảo vật.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã cũng thừa nhận hiện nay công tác bảo tồn và phát huy di sản cảnh quan kiến trúc đô thị TP theo chỉ đạo của UBND TP kết quả đạt được còn khiêm tốn, các nội dung đều chậm thực hiện hoặc chưa triển khai.

Nguyên nhân của việc chậm trễ, theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã, bênh cạnh những lý do khách quan như thay đổi quy định quy phạm pháp luật, nội dung thực hiện có phạm vi rộng, phức tạp, đòi hỏi tính chuyên sâu, chuyên gia có trình độ, thiếu nguồn nhân lực, tài chính… Còn có nguyên nhân chủ quan là các đơn vị thực hiện còn bị động, chưa kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện khiến kết quả công việc chưa đạt yêu cầu. Đồng thời, một số nội dung khi triển khai chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, cần chỉnh sửa, bổ sung. Nhiều công trình cảnh quan kiến trúc thuộc sở hữu tư nhân do chưa có cơ chế khuyến khích nên bị thay đổi hiện trạng. Điển hình, vì công tác phân loại, đánh giá biệt thự kéo dài nhiều năm, khi kiểm tra thực tế đã có 560/1.400 biệt thự biến mất, không còn giữ nguyên hiện trạng mà xây thành nhà phố dù trên giấy tờ đất vẫn ghi nguồn gốc đất là biệt thự.

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM hiện có 2 bảo vật.(Ảnh: Quốc Thanh) Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM hiện có 2 bảo vật.(Ảnh: Quốc Thanh)

Quảng bá, giới thiệu để phát triển du lịch

Tại buổi giám sát, các đại biểu cho rằng TPHCM cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý di sản; nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng, khuyến khích cộng đồng tham gia quản lý di tích nhằm đảm bảo tôn trọng nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ và phát huy giá trị di tích, thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và định hướng hoạt động quản lý di tích. Đồng thời, tăng cường đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, nâng cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản, khu trưng bày của các bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài ra, cần khai thác các giá trị di tích vào hoạt động du lịch để quảng bá, phát huy giá trị di tích và tăng nguồn thu cho di tích; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP cần có giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu các di tích để đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế, xã hội với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cảnh quan kiến trúc đô thị của TP. Bên cạnh đó, UBND TP cần quan tâm chỉ đạo đối với các sở, ngành, quận, huyện tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công tác bảo tồn, di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị của TP. Đặc biệt, quan tâm đến vấn đề bảo vệ di tích, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, gây mất an ninh trật tự tại các di tích.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu UBND TP quan tâm xây dựng quy chế cho các di tích được công nhận để bảo tồn, thuận lợi trong việc nâng cấp, sửa chữa. Có chính sách để bảo tồn phù hợp với từng loại công trình; tăng cường rà soát, các danh mục kiểm kê các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đồng thời, gắn liền với chủ sở hữu, không để tình trạng sửa chữa không đúng quy cách.

Đối với công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị cần tăng cường quảng bá, giới thiệu để phát triển du lịch.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo