Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Lễ Quốc khánh 1 ngày

Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Quốc khánh 1 ngày là ngày 2/9.

UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ lễ.

UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và TP.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tự giác thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo