Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

Cải thiện rõ nét môi trường đầu tư, kinh doanh của TP theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế

Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị. (ảnh: Thy Dương)

(Thanhuytphcm.vn) – TPHCM thường xuyên theo dõi, phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng tương ứng với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn. Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, giúp chi phí và thời gian chờ đợi của doanh nghiệp là thấp nhất. Tiếp tục thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư so với quy định pháp luật. Đó là những ý kiến đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do UBND TP tổ chức sáng 9/1.

Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu

Chia sẻ về các giải pháp cải cách hành chính (CCHC) của TP năm 2021, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết, TP sẽ tập trung triển khai Kế hoạch CCHC năm 2021 đồng bộ và có hiệu quả với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình CCHC và nâng cao Chỉ số CCHC trong nhóm 5 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước giai đoạn 2020 - 2025. Cùng với khuyến khích phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp thông qua khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, sáng tạo và tiếp thu ý kiến của người dân, chuyên gia, trí thức. TP cũng sẽ đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP; đồng thời thường xuyên theo dõi, có các giải pháp cải thiện sự hài lòng tương ứng với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung triển khai đúng tiến độ Đề án tổ chức chính quyền đô thị; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp tình hình Thành phố, đưa TP Thủ Đức vào hoạt động chính thức và hiệu quả; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, năm 2021 TP sẽ xây dựng giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, hiệu quả. Hoàn thiện khung pháp lý cho thanh toán điện tử, khuyến khích tuyên truyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ công đã được xã hội hóa. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù về ngân sách - tài chính và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54/2017/QH14. Song song đó là tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất. Đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính và kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc cơ chế giải trình của cơ quan nhà nước, trả lời kịp thời phản ánh tại Cổng thông tin 1022 TP.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết, một trong những giải pháp khác là tham mưu UBND TP hạ 1 bậc đánh giá, xếp loại năm 2020 đối với tập thể và thủ trưởng các đơn vị không thực hiện, thực hiện không đầy đủ ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của TP.

Cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư so với quy định

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kế hoạch đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, TP cần tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất nhằm đảm bảo thời gian thực hiện đúng như chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Song song đó là tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư dự án trong việc giải ngân, trường hợp tỷ lệ giải ngân tính đến hết năm kế hoạch 2021 đạt dưới 90% thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án liên quan.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai phát biểu tại hội nghị. (ảnh: Thy Dương) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai phát biểu tại hội nghị. (ảnh: Thy Dương)

Đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, để có các bước cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của TP theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đưa TP vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế - xã hội ở nhóm tốt nhất cả nước.

Liên quan đến công tác CCHC, đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai đề xuất, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, giúp chi phí và thời gian chờ đợi của doanh nghiệp là thấp nhất. Tiếp tục cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư so với quy định pháp luật, thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký kinh doanh, khởi sự kinh doanh nhằm rút ngắn thời gian gia nhập thị trường. 

Đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai đã đề xuất các giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có dịch vụ công do nhà nước tổ chức. Tăng cường kết nối doanh nghiệp với thị trường tiêu thụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Một trong những giải pháp khác là tham mưu UBND TP thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động và hỗ trợ đơn vị sự nghiệp công lập ngành du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ chịu tác động sâu sắc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Tập trung chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực:

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP Võ Thị Trung Trinh đã thông tin về kế hoạch triển khai chuyển đổi số của TP năm 2021. Trong đó, TP sẽ phát triển Hạ tầng số và Nền tảng số của TP. Cụ thể là TP sẽ nghiên cứu phương án hình thành trung tâm dữ liệu thứ 2 để phục vụ các hệ thống thông tin của TP tin cậy, ổn định, dựa trên công nghệ điện toán đám mây; tiếp tục phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng Thành phố thống nhất, đồng bộ và tin cậy; khuyến khích các doanh nghiệp thí điểm và nhân rộng việc xây dựng và phát triển mạng 5G phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh của Thành phố. Song song đó, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai mở rộng, hoàn thiện nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của Thành phố (HCM LGSP). Đồng thời, tổ chức nghiên cứu phương án triển khai một số nền tảng số cơ bản: nền tảng Internet vạn vật (IoT); nền tảng kết nối dịch vụ số hóa; nền tảng trí tuệ nhân tạo; nền tảng định danh điện tử làm tiền đề phát triển chính quyền số và kinh tế số. 

Đối với việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực nhằm phát triển xã hội số, đồng chí Võ Thị Trung Trinh cho biết, TP sẽ tập trung chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng lượng... Các sở, ngành tổ chức xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực phụ trách. 

Tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách:

Tại hội nghị Giám đốc Sở Tài Chính Phạm Thị Hồng Hà đã thông tin về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Theo đó, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 cho TPHCM là 364.893 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,79% trong tổng dự toán thu cả nước. Trong đó, thu nội địa là 248.343 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao dự toán tổng chi ngân sách địa phương là 88.247 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,2% so với tổng dự toán chi cả nước. Với tinh thần quyết tâm tiếp tục thực hiện kiên định “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế và phát huy tối đa những kết quả đạt được của năm 2020; ngành tài chính TP đề xuất năm 2021, cơ quan thuế, hải quan tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Tăng cường công tác hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật góp  phần hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, tăng thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà đề xuất tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tiến độ triển khai phương án cơ cấu lại, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch phê duyệt. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Trong đó, thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính ngân sách nhà nước, công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước... để tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.

 

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo