Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Cái đức của người cán bộ

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặt nhiều kỳ vọng về tương lai đất nước.

Khúc nhạc xuân vang rộn ràng khắp xóm. Ông Hoàng sang nhà ông Đông chúc Tết. Bên ấm trà thơm, ngắm cành đào đã nở rộ, ông Hoàng phấn chấn cất lời:

- Tôi tin rằng nhiệm kỳ này tiếp tục có những dấu ấn phát triển. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đang trên đà cố gắng, nỗ lực, có đổi mới, sáng tạo, hết lòng vì nhiệm vụ chung. Đây là tinh thần mà nhiệm kỳ XII của Đảng đã tạo được trên cơ sở đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 - Tôi cũng tin như vậy ông ạ - ông Đông đáp lời. Theo dõi Đại hội XIII của Đảng vừa qua tôi được biết, nhiệm kỳ này tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là nội dung hết sức cần thiết, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Cán bộ có tài đến mấy mà không có đức thì sẽ làm mất niềm tin của nhân dân; mà nhân dân không ủng hộ thì làm việc gì cũng khó.

- Theo ông cốt lõi của xây dựng Đảng về đạo đức là gì?

- Tôi cho rằng mỗi người cán bộ, đảng viên phải giữ gìn nhân cách và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. Bác Hồ từng nói, mỗi người cán bộ phải thường xuyên rèn luyện, thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính”, thiếu một đức, thì không thành người. Như vậy đây là những đức tính quan trọng và trọn vẹn nhất của người cán bộ, rộng hơn là người đảng viên. Đó là sự thanh liêm, đàng hoàng, chính trực, thẳng thắn, không tham vọng, không đố kỵ, không gian dối, hết lòng vì công việc, đặt lợi ích chung lên hàng đầu…

Ông Hoàng gật đầu tán thành ý kiến của người hàng xóm, đồng thời bày tỏ tâm tư:

- Trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, giữ được những đức tính đó là thử thách không nhỏ đối với cán bộ, đảng viên. Ông thấy đấy, các trường hợp vi phạm những điều đảng viên không được làm, bị xử lý kỷ luật thời gian qua thật là đáng buồn.

- Khó cho nên phải tập trung để làm cho tốt. Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những quy định, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu. Các cấp ủy đảng bám sát nội dung các quy định đó mà tổ chức thực hiện, đấu tranh có hiệu quả nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xác định việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng là quá trình học hỏi, phấn đấu không ngừng nghỉ cả trong công việc và trong đời sống hằng ngày. Cùng với tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, phải chú trọng công tác tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng những việc làm hay, phẩm chất tốt đẹp.

 - Xem trọng vai trò của nhân dân.Thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra cũng góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Hoàng kết thúc câu chuyện đầu xuân năm mới trong cái bắt tay thật chặt với chủ nhà.

Theo Báo Điện tử Nhân dân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo