Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự là động lực cho cải thiện môi trường kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại hội thảo.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/11, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học chủ đề: “Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030”. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý…

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Vụ trưởng Vụ CCHC, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng cho biết: Trong giai đoạn 2011-2020, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả tích cực. Việc tổ chức triển khai theo dõi, đánh giá, xếp loại công tác CCHC, công bố kết quả chỉ số CCHC, khảo sát, đo lường, xác định chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là những nét nổi bật trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử đã đạt được kết quả quan trọng. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước đã tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được một số kết quả được ghi nhận.

Tuy nhiên, cải cách thể chế vẫn còn những bất cập, hạn chế. Vẫn còn văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái luật. Tình trạng nợ đọng văn bản, mặc dù có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững. Cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh. Cắt giảm thủ tục hành chính ở những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp ít cần được giải quyết. Tính liên thông trong cải cách thủ tục hành chính chưa cao. Tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đồng thời, cải cách tài chính công còn nhiều hạn chế. Việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên một số lĩnh vực chưa cao. Việc xây dựng chính quyền điện tử còn hạn chế, chưa đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội thảo. Quang cảnh hội thảo.

Theo đồng chí Phạm Minh Hùng, việc triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nền hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các hoạt động. Song tốc độ cải cách còn chậm, chưa đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và mục tiêu đề ra.

Do đó, hội thảo khoa học lần này là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý, các bộ ngành và địa phương về CCHC nhằm bổ sung luận cứ khoa học, thực tiễn để hoàn thiện Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết: Ban Tổ chức trân trọng tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để chuẩn bị nội dung tốt nhất, tinh thần tốt nhất đánh giá đúng, trúng công cuộc cải cách vừa qua, định hướng những vấn đề quan trọng để đất nước phát triển hơn nữa.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo