Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Các trường thực hiện mô hình tiên tiến tiếp tục hoạt động nhằm bảo đảm ổn định, quyền và lợi ích của học sinh

Tiết học ngoài trời của học sinh trường thực hiện mô hình tiên tiến – hình chụp trước khi có dịch.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 21/9, Văn phòng UBND TPHCM có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại TPHCM.

Theo đó, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức kết luận chỉ đạo: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo TP chủ trì, phối hợp với các cơ sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng Quyết định có tính quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố về tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại TPHCM. Trong đó, lưu ý, rà soát kỹ thẩm quyền, quy trình triển khai từng bước đăng ký tham gia, tiêu chí (quy mô, địa điểm, số lượng học sinh, cơ sở vật chất...) và cách thức đánh giá công nhận đạt tiêu chí; thực hiện trong tháng 9 năm 2021.

Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo TP tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình tiên tiến đối với 40 trường đã được phê duyệt Đề án, báo cáo kết quả cho UBND Thành phố trước ngày 30/9/2021.

Nhằm bảo đảm ổn định, quyền và lợi ích của học sinh, cho phép các trường thực hiện mô hình tiên tiến tiếp tục hoạt động cho đến khi ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 20/6/2021; trong đó, chấp thuận tạm thời điều chỉnh sĩ số học sinh/lớp của các trường đang thực hiện mô hình trường tiên tiến không quá 35 học sinh lớp.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo