Thứ Tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Các cơ sở giáo dục không tổ chức kỳ họp trực tiếp với cha mẹ học sinh cuối năm học để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID - 19

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 19/5, Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM đã có  hướng dẫn tổng kết bậc trung học năm học 2020 – 2021.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nội dung của Kế hoạch giáo dục nhà trường và các kế hoạch điều chỉnh do phải thực hiện các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh do COVID - 19 theo qui định của UBND TP và Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Đảm bảo cho tất cả các học sinh, các lớp hoàn thành Chương trình môn học, hoàn tất kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh vào cuối năm học. Cùng với đó là tổ chức ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh cuối cấp; thực hiện tốt công tác chuẩn bị để giúp học sinh tham dự kỳ thi thuận lợi, an toàn và đúng qui định.

Về tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021, các cơ sở giáo dục kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến (qua mạng internet) để tổ chức. Trong quá trình tổ chức đảm bảo số lượng tham dự trực tiếp theo đúng qui định của công tác phòng dịch. Các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống tổ chức hội nghị, hệ thống quản lý dạy học qua internet (có tài khoản đăng nhập) để giáo viên và học sinh tham dự.

Đối với việc thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong năm học, các cơ sở giáo dục không tổ chức kỳ họp trực tiếp với cha mẹ học sinh cuối năm học để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID - 19. Cơ sở giáo dục sử dụng các hình thức trao đổi thông tin qua hệ thống mạng internet (học bạ điện tử, SMS,... ) hoặc tài khoản đăng nhập trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục để thông báo kết quả. Đối với các trường hợp cha mẹ học sinh và học sinh không có điều kiện tiếp nhận thông tin trên hệ thống internet, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả qua đường bưu chính, viễn thông. Trong trường hợp thật cần thiết cần phải trực tiếp thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh tại trường, nhà trường phải đảm bảo các quy định của UBND TP về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là yêu cầu 5K. Nhà trường tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị để thông tin kết quả tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo