Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho hơn 100 chức sắc tôn giáo, nhà tu hành

Các đại biểu dự khai mạc với học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 22/10 tại Trường Quân sự Quân khu, Bộ Tư lệnh  Quân khu 7 đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 103 chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quân khu.

Trong 4 ngày, các chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu được nghiên cứu 6 chuyên đề về quốc phòng, an ninh, gồm: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo;…

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Trung tướng Trần Hoài Trung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: Chính sách quốc phòng của Việt Nam là bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó LLVT là nòng cốt và vai trò của tôn giáo, tín đồ tôn giáo rất quan trọng. Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân nói chung, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nói riêng luôn cọi trọng, đánh giá cao vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đã đóng góp công sức to lớn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự ổn định, phát triển của địa phương và đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ của kẻ thù…

Hồ Tấn Chí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo