Thứ Ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Bình Thạnh: 152 gương “Người tốt việc tốt” được tuyên dương

Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thạnh Thái Thị Hồng Đào trao giấy khen cho các gương “Người tốt việc tốt” năm 2020-2021.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/5, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020-2021 và giai đoạn 2016-2021; tuyên dương gương Người tốt việc tốt năm 2020-2021.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng, Đại hội Công đoàn các cấp đề ra. Trong đó, tổ chức công đoàn quận cùng cơ sở đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, quán triệt theo chuyên đề hằng năm; gắn chặt việc rèn luyện phong cách, đạo đức, lối sống với việc thực hiện nhiệm vụ gắn với 6 tiêu chí cơ bản về chuẩn mực đạo đức của cán bộ công đoàn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Tuyết Thanh cho biết: Công đoàn quận Bình Thạnh đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt lồng ghép trong nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện một số chương trình trọng tâm như: Phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn quận cũng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…”.

Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã tổ chức tuyên dương cho 28 tập thể có thành tích xuất sắc, 36 gương tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong giai đoạn 2016-2021; khen thưởng cho 156 gương điển hình học tập Bác và 152 gương “Người tốt việc tốt” trong năm 2020-2021 theo hình thức phân bổ theo đợt và bố trí lệch giờ, nhằm đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

Ngọc Thiện


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo