Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

Bình Tân biểu dương 63 gương học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020

Lãnh đạo Hội Khuyến học TPHCM và Quận ủy khen thưởng các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập quận Bình Tân tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu quận giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM Nguyễn Thị Ẩn; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn.

Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5070/QĐ-UBND của UBND Thành phố về thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn TPHCM, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại quận Bình Tân đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Hằng năm, trong các hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài của phường và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố đều tuyên dương, khen thưởng các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, góp phần đưa phong trào học tập lan tỏa sâu rộng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận tham gia.

Năm 2016, UBND quận đã khen thưởng 8 Gia đình học tập tiêu biểu và 47 Gia đình hiếu học tiêu biểu; khen thưởng 7 Dòng họ hiếu học, 5 Dòng họ học tập; khen thưởng 6 Cộng đồng học tập, 17 khu dân cư khuyến học; khen thưởng 3 Đơn vị học tập, 24 Đơn vị khuyến học. Đến năm 2020,  UBND quận đã xét và quyết định tuyên dương khen thưởng 13 mô hình Gia đình học tập tiêu biểu; tuyên dương khen thưởng 8 mô hình Dòng họ học tập; tuyên dương khen thưởng 17 mô hình Cộng đồng học tập; 25 mô hình Đơn vị học tập tiêu biểu. Toàn quận có 10 Trung tâm học tập cộng đồng trên 10 phường, năm 2019 có 3 trung tâm xếp loại tốt và 7 trung tâm xếp loại khá....

Tại Đại hội có 2 đơn vị mô hình học tập tiêu biểu đã báo cáo tham luận nhằm nêu bật những kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện các mô hình học tập tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ quận đến phường. Đồng chí đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Công văn 1154-CV/QU ngày 23/10/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. UBND quận, Hội Khuyến học quận, UBND 10 phường cần tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể xây dựng xã hội học tập trên địa bàn gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào “Học tập suốt đời”, xây dựng các gia đình học tập tiêu biểu. Qua đó làm nòng cốt cho phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng ở 10 phường…

Dịp này, UBND quận Bình Tân đã biểu dương 13 hộ Gia đình học tập tiêu biểu, 8 Dòng họ học tập, 17 Cộng đồng học tập và 25 Đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016  - 2020.

Mai Hạ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo