Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Bình Chánh: Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân

UBND huyện trao tặng Giấy khen cho các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/7, UBND huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 và Sơ kết công tác CCCH trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020.

Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Phụng; Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Cẩm Nhung.

Giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC đã được UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính do Thành phố công bố qua ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí công chức hướng dẫn người dân truy cập. Tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn qua các năm có tăng, trong đó có nhiều thủ tục hành chính không có hồ sơ trễ hạn thuộc các lĩnh vực: kinh tế, lao động, y tế, tư pháp. Tỷ lệ người dân được sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hiện tại tăng 2 lần so với năm 2018, chiếm tỷ lệ 69,48% tổng số hồ sơ tiếp nhận trên các lĩnh vực được sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó nổi bật là lĩnh vực lao động, kinh tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường…(tỷ lệ trên 90%).

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy thường xuyên được rà soát kiện toàn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được huyện quan tâm thực hiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu về trình độ và năng lực công tác. Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ số CCHC của huyện tăng đáng kể so với năm 2016, 2017 (mức độ trung bình), năm 2019 huyện được đánh giá mức độ xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Phụng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn cần quan tâm, tập trung thực hiện một số vấn đề như: xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công trong giải quyết hồ sơ hành chính. Tiếp tục tổ chức kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của CCHC. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Dịp này, UBND huyện trao tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 14 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chương trình CCHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020.

Thu Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo