Thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021

Bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tại buổi lễ

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 28/11, tại Học viện Cán bộ TP, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B23 và K69.B24 (2018-2020). Tham dự Lễ có PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; PGS.TS Mai Đức Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo Đậu Tuấn Nam cho biết, hai lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Thành ủy TPHCM K69.B23 và K69.B24 (2018-2020) gồm 166 học viên tốt nghiệp hôm nay đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các quận, huyện, sở, ban, ngành, doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy, UBND TPHCM và một số đơn vị khác. Các học viên công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau đã tạo nên sự đa dạng và hỗ trợ, bổ sung cho nhau học hỏi kinh nghiệm, kiến thức lý luận chính trị trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện. 

Khóa học diễn ra trong thời điểm Học viện có nhiều đổi mới về nội dung chương trình đào tạo, phương thức quản lý theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương học đường. Bên cạnh đó, tác động của đại dịch Covid-19 đã làm thời gian học tập toàn khóa kéo dài thêm so với quy định. Tuy nhiên, trên cơ sở kế hoạch học tập toàn khóa, Học viện đã chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp theo từng môn học và thời gian ôn thi tốt nghiệp hợp lý khi có dịch Covid-19. Điều đó đã tạo thuận lợi cho việc giảng dạy của các viện chuyên ngành cũng như việc học tập của các lớp học viên và công tác quản lý của Vụ Quản lý đào tạo. 

Các giảng viên các viện chuyên ngành đã thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, 100% bài giảng đảm bảo tính khoa học, theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giảng viên nhiệt tình giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn giúp học viên dễ dàng tiếp thu vận dụng kiến thức vào công tác tại địa phương, đơn vị. 

Về kết quả học tập, hai lớp đã hoàn thành toàn bộ chương trình học tập với 19 môn học và 3 môn thi tốt nghiệp. Kết quả xếp loại học tập, trong số 166 học viên của hai lớp tốt nghiệp có 4 học viên đạt loại giỏi chiếm 2,4%; 159 học viên đạt loại khá chiếm 91,57%; 10 học viên đạt loại trung bình khá chiếm 6,02%. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện, Giám đốc Học viện quyết định tặng giấy khen và phần thưởng cho 4 học viên có thành tích “học tập giỏi, rèn luyện tốt" và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của lớp. 

* Chiều cùng ngày, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng các lớp cao cấp chính trị không tập trung và hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị năm 2020.

Chương trình học của các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung gồm 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khoá và nghiên cứu thực tế với thời gian học tập trong 18 tháng. Chương trình học của các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị gồm 19 môn học rút gọn được hoàn thành trong khoảng 6 tháng. Với chương trình và thời lượng như vậy, các giảng viên của Học viện sẽ giúp các học viên trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống cho học viên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những tri thức cập nhật mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế, những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác. 

Quang cảnh Lễ khai giảng Quang cảnh Lễ khai giảng

Cạnh đó, thông qua hệ thống kiến thức cơ bản giúp người học, củng cố lập trường tư tưởng; bản lĩnh chính trị, vững tin vào đường lối cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn và nâng cao tính Đảng. Quá trình học tập và rèn luyện, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Năm học 2020-2021 cũng là năm học đầu tiên Học viện triển khai thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng. Trong đó có nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

H.Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo