Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Bảo đảm yêu cầu giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

Lễ hội Tết Nguyên tiêu của đồng bào người Hoa tại Hội quán Ôn Lăng, TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) vừa ban hành kế hoạch “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020”.

Theo Bộ VHTT-DL, việc tổ chức tuyên truyền cần đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, quy định của nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, bảo đảm yêu cầu giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Song song đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm bớt những hình ảnh phản cảm, chen lấn, xô đẩy, thương mại hóa, lợi dụng lễ hội để trục lợi, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp trong lễ hội, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, lành mạnh trong hoạt động lễ hội. Qua đó, việc tuyên truyền cũng nhằm phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Bộ VHTT-DL yêu cầu việc xây dựng nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội phải bám sát các nội dung, tiêu chí, quan điểm của Đề án Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội giai đoạn 2020 - 2021. Trong đó cần giới thiệu những nét đẹp văn hóa ứng xử văn minh trong lễ hội; những mô hình… Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu nội dung và hình thức tuyên truyền ngắn ngọn, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn xã hội, phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa của Việt Nam.

Trong những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đều quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo