Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Bảo đảm nguyên tắc sinh hoạt chi bộ trong tình hình dịch bệnh

Nhiều chi bộ đã chọn các thông tin, bài viết trên chuyên mục Sổ tay xây dựng Đảng của Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM để phục vụ sinh hoạt định kỳ

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM có những diễn biến phức tạp; có nhiều khu vực dân cư bị phong tỏa; đến đầu tháng 7/2021, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch. Trong lúc này, toàn hệ thống chính trị của thành phố phải hoạt động với cường độ rất cao, đặc biệt là các lực lượng như công an, quân đội, y tế, thông tin - truyền thông, quản lý thị trường… Cũng vì vậy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức đảng càng thể hiện rõ nét để bảo đảm các hoạt động được liên tục, thông suốt và đạt hiệu quả cao.

Trong bối cảnh này, để đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, các tổ chức đảng một mặt phải bảo đảm các nguyên tắc nhưng đồng thời phải có sự vận dụng linh hoạt cho phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy cơ sở thì đòi hỏi phải có sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên để các cấp ủy, tổ chức đảng có thể triển khai những giải pháp nhằm duy trì nghiêm việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, gắn với thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các chi bộ đã chủ động có những giải pháp về sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo, đồng thời không bị gián đoạn một số hoạt động cũng như bảo đảm đủ kỳ sinh hoạt trong năm. Chẳng hạn, trong lúc toàn thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ (trước ngày 9/7/2021), các chi bộ chỉ duy trì hình thức sinh hoạt tập trung đối với những chi bộ có dưới 20 đảng viên; các chi bộ có trên 20 đảng viên thì tổ chức sinh hoạt theo tổ đảng, nhưng phải đảm bảo mỗi tổ đảng không quá 20 người. Đối với hình thức sinh hoạt tổ đảng, cấp ủy chi bộ chủ động họp bàn, thống nhất xây dựng dự thảo nghị quyết, chuẩn bị tài liệu sinh hoạt, phân công bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chủ trì sinh hoạt tại mỗi tổ, tiếp nhận những ý kiến của đảng viên để hoàn thiện, ban hành nghị quyết chính thức của chi bộ...

Ở một số tổ chức đảng, cấp ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách, hướng dẫn các chi bộ cách thức tổ chức triển khai việc sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Hầu hết các chi bộ sinh hoạt tập trung đều bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, như thực hiện 5K, rút ngắn một số nội dung ít quan trọng, những vấn đề cần nghiên cứu sâu thì gửi văn bản hoặc đóng góp qua văn bản, qua email…

Với những chi bộ không thể sinh hoạt theo tổ đảng hoặc không có tổ đảng thì cấp ủy thống nhất nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ và gửi tới từng đảng viên bằng văn bản. Các đảng viên sẽ nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình, nghị quyết của chi bộ và gửi phản hồi cho chi ủy. Chi ủy (hoặc bí thư) tổng hợp, xem xét các ý kiến đóng góp của đảng viên, sau đó ban hành nghị quyết của chi bộ...

Bên cạnh đó, vào thời điểm không thể gửi tài liệu trực tiếp, nhiều chi bộ thực hiện việc trao đổi thông tin, tài liệu chủ yếu qua các ứng dụng như Zalo, Viber, Lotus Note, email công vụ… hoặc các nhóm trên trang web riêng của đơn vị hay Facebook để thông tin đến đảng viên. Nhiều chi bộ đính kèm các đường dẫn (link) bài viết trên mục Sổ tay Xây dựng Đảng của Trang tin Điện tử Đảng bộ thành phố. Ở cách sinh hoạt này, phần nhiều đảng viên dành thời gian góp ý khá kỹ các văn bản, tài liệu, nhờ đó cơ bản nắm bắt được nội dung kiểm điểm công việc trong tháng trước và chương trình công tác tháng sau.

Một số ít chi bộ sử dụng công nghệ để họp trực tuyến. Trên một số nền tảng, ứng dụng (phổ biến là Zalo, Zoom và Google Meet), các đảng viên có thể tham gia sinh hoạt tại nhà và về cơ bản vẫn có không khí như họp trực tiếp, như nghe phát biểu, được phát biểu, được nhìn thấy nhau, được biểu quyết… Tất nhiên, một số nội dung có tính chất nội bộ, như phổ biến các thông tin mật, về công tác nhân sự…, thì không được triển khai ở hình thức sinh hoạt này.

Trong thời gian dịch diễn biến phức tạp, các chi bộ ít đảng viên cho thể sinh hoạt định kỳ theo hình thức tập trung nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. (Ảnh minh họa) Trong thời gian dịch diễn biến phức tạp, các chi bộ ít đảng viên cho thể sinh hoạt định kỳ theo hình thức tập trung nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, các cách tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hình thức này bước đầu gặp không ít khó khăn, hạn chế nhất định. Chẳng hạn, sự tập trung của các đảng viên trong cuộc họp trực tuyến có khi không cao; một số đảng viên chưa tích cực tham gia nghiên cứu tài liệu hoặc đóng góp cho dự thảo nghị quyết; trong nhiều trường hợp, đảng viên khó trình bày hết ý kiến của mình khi không phát biểu trực tiếp; cá biệt, có thể xảy ra việc chi bộ họp chưa sâu, để không thiếu kỳ sinh hoạt chứ nội dung, chất lượng ít được quan tâm…

Nhìn chung, trong tình hình đặc biệt của dịch bệnh, các đảng viên có ý thức chủ động thích nghi với các cách thức sinh hoạt mới; nhiều chi bộ tổ chức nghiêm túc, được đông đảo đảng viên đồng tình, hưởng ứng... Thậm chí, đảng viên ở một số chi bộ lần đầu ứng dụng công nghệ để sinh hoạt cảm thấy hào hứng, thú vị.

Ngày 10/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã gửi văn bản số 209-CV/TU chỉ đạo “về hình thức họp của cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình hiện nay”. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức họp định kỳ theo hình thức “cung cấp thông tin, gửi các nội dung cần xin ý kiến bằng văn bản đến từng thành viên, đảng viên (nếu có); gửi dự thảo nghị quyết đến từng thành viên, đảng viên để lấy ý kiến và thống nhất thực hiện; đồng thời phải lập hồ sơ lưu trữ theo quy định đối với các nội dung đã xin ý kiến”.

Như vậy, dù thực hiện sinh hoạt chi bộ bằng hình thức nào, một số nguyên tắc sinh hoạt của Đảng phải được bảo đảm, như phát huy dân chủ, khi đã thảo luận thì phải thống nhất ý chí và hành động, thực hiện lưu trữ hồ sơ… Quá trình sinh hoạt phải nghiêm túc, chú trọng chất lượng và hiệu quả.

Việc sinh hoạt định kỳ của chi bộ là nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với cơ quan, đơn vị, địa phương theo các nguyên tắc của Đảng, được quy định ở rất nhiều văn bản, từ Điều lệ Đảng đến các hướng dẫn khác. Trong điều kiện hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ phòng chống dịch, vai trò đó lại càng quan trọng hơn, tập trung hơn. Do đó, việc tổ chức các cuộc sinh hoạt định kỳ càng phải được quan tâm đúng mức. Trong hoàn cảnh cụ thể của từng chi bộ, cuộc sinh hoạt có thể giản lược một số yêu cầu nhưng nội dung, tính chất và nhất là các nguyên tắc thì phải được bảo đảm.

Trên tinh thần đó, với việc tổ chức sinh hoạt định kỳ hiện nay, các chi bộ cần quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cấp ủy phải quán triệt với tất cả các đảng viên về các yêu cầu, nguyên tắc của một cuộc sinh hoạt, đó là dù thực hiện dưới hình thức nào cũng phải bảo đảm tính nghiêm túc, tuân thủ nguyên tắc và chú trọng tính chất lượng, ý nghĩa thực tiễn của cuộc sinh hoạt.

Thứ hai, khi không thể sinh hoạt trực tiếp, tập trung, vai trò chủ động và sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, bí thư chi bộ là rất quan trọng. Do đó, cấp ủy, bí thư phải nắm chắc các nguyên tắc sinh hoạt đảng, bám sát tình hình thực tiễn và các chỉ đạo của cấp trên về các mặt hoạt động, trong đó có việc tham gia công tác phòng chống dịch của chi bộ, của đảng viên và đơn vị.

Thứ ba, chi bộ cần có biện pháp phân công nhiệm vụ hợp lý cho các đảng viên và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đó cũng như việc thực hiện trách nhiệm đảng viên trong thời gian giãn cách, kể cả trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ. Những trường hợp thiếu tập trung, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm hoặc tỏ ra lơ là cần có giải pháp nhắc nhở, chấn chỉnh nghiêm khắc.

Vân Tâm

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo