Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Báo chí tác động trực tiếp, thúc đẩy cải cách hành chính

Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - Có thể nói, công tác quản lý hành chính nhà nước hay còn gọi là hoạt động công vụ là một hoạt động không thể thiếu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới nhằm đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển. Trong quá trình tồn tại, nhiều quốc gia đã xem cải cách hành chính là một yêu cầu tất yếu, một mũi đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát huy dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Sự vận động, phát triển không ngừng của tri thức, của khoa học - công nghệ đòi hỏi các nhà quản trị quốc gia - cơ quan quản lý nhà nước phải suy nghĩ đến những cải cách, đổi mới trong phương thức quản lý, trong cơ chế chính sách và thủ tục hành chính để phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội. Quá trình đó diễn ra bởi nhiều tác động, trong đó, báo chí có tác động trực tiếp, mạnh mẽ mang tính cổ vũ, thúc đẩy. Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng không nằm ngoài những vận động, quá trình nói trên. 

Quan hệ giữa báo chí với hoạt động công vụ ở TPHCM

Với vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; là diễn đàn tin cậy của Nhân dân; đồng thời là lực lượng đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động, báo chí đã có mối quan hệ gắn bó mật thiết, thường xuyên với các hoạt động công vụ. Mối quan hệ tác động qua lại đó có một số biểu hiện nổi bật như sau:

Thứ nhất, báo chí thực hiện vai trò thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các cơ chế, chính sách đặc thù được Đảng, Quốc hội, Chính phủ cho phép áp dụng thí điểm tại địa phương như Nghị quyết số 54 của Quốc hội “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Báo chí đã luôn làm tốt vai trò thông tin, tuyên truyền, phản ánh kết quả công tác quản lý, điều hành về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… của Thành phố; nhân rộng những nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương người tốt việc tốt gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tất cả các lĩnh vực và trong hoạt động công vụ. 

Để báo chí làm tốt vai trò đó thì cần có sự phối hợp, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Thông tin càng nhanh, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch thì hiệu quả đạt được càng cao; người dân và doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt, thấu hiểu và chia sẻ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành về những cơ chế chính sách cũng như thủ tục hành chính. 

Thứ hai, báo chí kịp thời phát hiện, phản ánh những hạn chế, thiếu sót, tiêu cực trong các hoạt động công vụ; phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để phục vụ tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố. Có thể thẳng thắn nhìn nhận, trong hoạt động công vụ dễ phát sinh những tiêu cực gây bức xúc cho Nhân dân và doanh nghiệp. Bức xúc nhiều nhất là đối với nạn tham nhũng, thái độ hạch sách, phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ làm thủ tục hành chính.

Các bài phản ánh của báo chí luôn có tác động mạnh mẽ để cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị  quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế, tiêu cực... Đặc biệt, từ khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 1374  về “quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” (Quy định 1374) càng thúc ép các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm đến thông tin báo chí; đồng thời, chú trọng giữ liên hệ, cung cấp, phản hồi thông tin cho các cơ quan báo chí khi có phản ánh liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị mình. 

Thứ ba, cùng với hai chức năng định hướng và phản ánh nêu trên, báo chí còn là nơi tạo ra dư luận xã hội thông qua việc chuyển tải thông tin thu thập được. Dư luận thường có hai dạng là dư luận tích cực và dư luận tiêu cực. Việc tạo ra dư luận của báo chí có thể hiểu rằng, khi một địa phương, cơ quan, đơn vị cấp thành phố hoặc cơ sở đề ra một chủ trương, thông qua lăng kính của báo chí, các thành phần trong xã hội sẽ có phản ứng đồng tình hay phản đối mang tính hiệu ứng lan truyền dù đã nắm hoặc chưa nắm rõ bản chất vấn đề.

Do vậy, khi một chủ trương, chính sách có liên quan đến người dân, doanh nghiệp muốn công bố cần có sự cung cấp thông tin và trao đổi để cơ quan báo chí nắm rõ bản chất vấn đề, tổ chức chuyển tải thông tin phù hợp, thu hút sự quan tâm tích cực từ dư luận. Để làm tốt việc này, các địa phương, cơ quan đơn vị cần chú trọng bố trí nhân sự phụ trách phát ngôn và giao tiếp ứng xử với báo chí, truyền thông. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp báo chí cố tình đăng phát thông tin mang tính phiến diện với mục đích, động cơ không trong sáng, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành và trật tự xã hội. Nếu xảy ra trường hợp đó thì báo chí đã vi phạm quy định trong hoạt động, sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấn chỉnh, xử lý. 

Để báo chí đóng góp ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn cho công cuộc cải cách hành chính

Trong thời gian tới, báo chí sẽ vẫn tiếp tục tác động thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh. Để tranh thủ những lợi thế từ báo chí đóng góp cho công cuộc này, có mấy điểm cần quan tâm: 

Thứ nhất, xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục, kịp thời cho các cơ quan báo chí về hoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị; về những văn bản, thủ tục hành chính từ cấp thành phố tới cơ sở. Ở cấp thành phố, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cần làm sao để Trung tâm Báo chí Thành phố ngày càng thu hút phóng viên các cơ quan báo chí đến tác nghiệp và đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng chủ động đến liên hệ cung cấp thông tin cho báo chí. 

Ở các sở - ban - ngành và quận - huyện, cần bố trí nhân sự thường trực làm công tác phát ngôn, quan hệ cung cấp thông tin cho báo chí. Nhân sự này nên là người có thẩm quyền, nắm rõ các nội dung công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và không né tránh khi báo chí tiếp cận thu thập thông tin; kịp thời chủ động phối hợp với cơ quan báo chí xử lý thông tin được phản ánh trên các phương tiện báo chí, nhất là những tồn tại, hạn chế. 

Thứ hai, các cơ quan báo chí quán triệt sâu sắc tinh thần Quy định 1374 đến đội ngũ người làm báo của cơ quan mình. Vận dụng hiệu quả các nội dung của Quy định 1374 để phản ánh kịp thời những vấn đề đang diễn ra trong đời sống xã hội và hoạt động công vụ của các cơ quan công quyền. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng Quy định 1374 để đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị đều nắm rõ và nghiêm túc thực hiện. 

Cần làm sao để mỗi người dân thấy được Quy định 1374 là cơ chế quan trọng giúp thực hiện hiệu quả việc giám sát, phản ánh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy công quyền; để mỗi cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị xem đây vừa là một giải pháp trong công tác quản lý, điều hành, vừa là “lời nhắc nhở” cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, giảm thiểu những hạn chế, yếu kém, sai phạm trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Thứ ba, cơ quan báo chí cần không ngừng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về kiến thức pháp luật và tư tưởng chính trị. Mỗi người làm báo phải luôn ý thức rằng làm công tác báo chí chính là làm chính trị bằng chuyên môn nghiệp vụ. Để mỗi thông tin được phản ánh trên mặt báo, trên làn sóng phát thanh - truyền hình, trên internet đều vì mục tiêu xây dựng một xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh và phát triển, phục vụ tốt đời sống người dân. 

Các cơ quan báo chí cần luôn kịp thời phát hiện, xử lý phóng viên lợi dụng việc đấu tranh chống tiêu cực để thực hiện những động cơ thiếu trong sáng. Cần nhìn nhận khách quan, nghiêm túc rằng trong thực tế đời sống báo chí vẫn còn tồn tại những vấn đề bất cập, như: Người viết về chống tiêu cực vừa gửi thông tin đăng phát trên các phương tiện báo chí vừa bình luận, phân tích mang tính chủ quan, phiến diện, trái ngược trên mạng xã hội hướng lái dư luận đánh giá sai, quy chụp, đả kích cán bộ, đảng viên và các cơ quan quản lý hành chính, bộ máy công quyền dẫn đến gây ảnh hưởng mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước. Hoặc phóng viên phát hiện những dấu hiệu sai phạm của cán bộ công chức, nhân viên công vụ nhưng thay vì phản ánh công khai trên các phương tiện báo chí thì thông đồng, thỏa thuận với cán bộ đó để bỏ qua,… Phát hiện kịp thời và khắc phục triệt để những bất cập đó thì mới có thể xây dựng môi trường báo chí lành mạnh, phát huy hiệu quả vai trò của báo chí cách mạng trong mọi hoàn cảnh. 

Nhìn chung, ngoài một số hạn chế, yếu kém, sai phạm mang tính riêng lẻ, báo chí vẫn luôn là lực lượng không thể thiếu trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của Thành phố và đất nước. Báo chí luôn có mặt kịp thời trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động trực tiếp, mạnh mẽ vào hoạt động của các cơ quan công quyền để có những điều chỉnh mang tính quyết định đến hiệu quả hoạt động nói chung và công cuộc cải cách hành chính nói riêng. 
Trịnh Thanh Toàn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo