Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có quyết định về ý kiến của người dân 5 khu phố thuộc 3 phường Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Quang cảnh buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường của khu đô thị mới Thủ Thiêm

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 27/11, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND TPHCM  tổ  chức buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh (Quận 2) nhằm công khai kết quả rà soát của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khiếu nại của người dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường nêu trên về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại đây, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, UBND TP đã chia sẻ sự đồng cảm và ghi nhận các ý kiến của người dân 5 khu phố thuộc 3 phường Khu đô thị mới Thủ Thiêm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét có ý kiến chỉ đạo.

Công bố dự thảo kiểm tra quy hoạch

Tại buổi đối thoại, đại diện Tổ kiểm tra liên ngành Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, UBND TP đã báo cáo kết quả kiểm tra ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, về ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong quá trình kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ được UBND TP cung cấp một số bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh lưu giữ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những bản đồ này theo ý kiến của nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh là bản đồ kèm theo văn bản trình duyệt để Thủ tướng ban hành Quyết định 367 mà thời kỳ làm Phó Chủ tịch UBND TP đồng chí Võ Viết Thanh đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và còn lưu giữ 1 bộ. Các bản đồ này cũng được các cơ quan chức năng đóng dấu gồm Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng, Công ty Dịch vụ phát triển đô thị.

Qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm với 2 bản đồ mà UBND TP cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là trùng khớp nhau về ranh quy hoạch. Từ đó, có thể khẳng định rằng, việc xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Thông báo số 1483 ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn số 2536 ngày 7/9/2018; trong đó Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra khoảng 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ là đúng quy định và thực tế.

Người dân xem truyền hình trực tiếp tại buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường của khu đô thị mới Thủ Thiêm Người dân xem truyền hình trực tiếp tại buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường của khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngoài ra, đối chiếu các quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng. Cụ thể, từ trước ngày 7/8/2005, ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng không được quy định trong một văn bản quy phạm pháp luật nào. Bản vẽ quy hoạch không bắt buộc ghi các thông tin liên quan quyết định phê duyệt, người phê duyệt phải ký vào bản vẽ. Từ sau ngày 7/8/2005, ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng đã được quy định tại Quyết định 21 ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng. Thông tư số 12 ngày 29/6/2006 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ của đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Trong đó, bản vẽ quy hoạch phần không tên, chi tiết có nêu cơ quan phê duyệt, ngày tháng năm của quyết định phê duyệt. Vì vậy, việc cơ quan phê duyệt không bắt buộc ký, đóng dấu vào bản vẽ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm được lập trước ngày 7/8/2005 là phù hợp với quy định và thực tế tại thời điểm đồ án quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được lập, thẩm định và phê duyệt. Như vậy, các bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh lưu giữ và 2 bản đồ do UBND TP cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là bản đồ xác định ranh quy hoạch được UBND TP chứng minh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 367 ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Người dân đối thoại tại buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường của khu đô thị mới Thủ Thiêm Người dân đối thoại tại buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường của khu đô thị mới Thủ Thiêm

Về xác định vị trí ranh giới, số thửa đất các hộ dân trong 5 khu phố thuộc 3 phường, ngày 6/1/1997, Chính phủ có quy định số 03 về thành lập quận Thủ Đức, 2, 7, 9, 12 và thành lập các phường thuộc quận mới. Ngày 18/3/1997, UBND TP có Quyết định 1198 về thành lập Quận 2 cụ thể hóa quy định số 03 của Chính phủ. Theo đó, Quận 2 có tổng diện tích tự nhiên là 5.020ha bao gồm đất và mặt nước sông Sài Gòn với 86.027 nhân khẩu gồm 11 phường ranh giới Quận 2, phường được xác định cụ thể trên bản đồ địa giới hành chính và được cắm mốc tại thực địa. Ngày 5/11/1998, Quận 2 có các quyết định số 2060, số 2061, số 2062 thành lập khu phố, tổ dân phố, ấp và tổ nhân dân, trên cơ sở đó vị trí, ranh giới 5 khu phố thuộc 3 phường mà người dân khiếu nại đã được xác định. Căn cứ bản đồ địa chính Quận 2 đã xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà đất của từng hộ dân, đối chiếu với ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy, vị trí ranh giới nhà đất của các hộ dân khiếu nại về ranh quy hoạch đều trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi đối thoại Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi đối thoại

Về cơ sở khiếu nại ranh quy hoạch của các hộ dân 5 khu phố 3 phường, người dân cung cấp cho Tổ kiểm tra tài liệu photo, qua nghiên cứu cho thấy, có hai văn bản liên quan về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đó là Quyết định số 255 ngày 15/1/1998 của UBND TP về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 2; Quyết định số 13585 ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng TP về phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm có ghi vị trí giới hạn không đúng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đối với Quyết định số 255 được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 61, Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho những người đang thuê phần diện tích đang được thuê để người mua nhà ở có điều kiện cải thiện chỗ ở, trừ các loại nhà thuộc khu vực quy hoạch xây dựng công trình khác. Khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 2 theo Quyết định số 255 của UBND TP không cập nhật mà vẫn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trong phạm vi quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hơn nữa, diện tích quy hoạch tại Quyết định số 255 khoảng 540ha nhỏ hơn diện tích quy hoạch tại Quyết định 367 khoảng 637ha. Những việc làm trên của UBND TP và các cơ quan chức năng của TP công bố tại Điều 5, Nghị định 61 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP chấn chỉnh việc này.

Người dân đối thoại tại buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường của khu đô thị mới Thủ Thiêm Người dân đối thoại tại buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường của khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đồng thời, theo quy định tại Điều 11, Nghị định 91 ngày 17/8/1994 của Chính phủ về ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn quy hoạch, quy trình và hướng dẫn việc lập, thẩm tra, xét duyệt quy hoạch đô thị và được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 25 ngày 2/8/1995 thì Quyết định 255 của UBND TP không phải là căn cứ để xác định ranh quy hoạch thu hồi và giao đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm và đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại Thông báo 1483 ngày 4/9/2018. Do đó, việc người dân căn cứ việc làm không đúng của TP khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước kèm theo Quyết định 255 để khiếu nại về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Đối với Quyết định 13585 có sự sai sót về vị trí quy hoạch cụ thể. Quyết định nêu phía Bắc giáp sông Sài Gòn quận Bình Thạnh và Xa lộ Hà Nội là không đúng với bản đồ và thực tế; nội dung đúng là phía Bắc giáp sông Sài Gòn quận Bình Thạnh và một phần phường An Khánh, Bình An (Quận 2). Quyết định nêu phía Đông giáp sông, giáp phần còn lại phường An Khánh (Quận 2) là không đúng so với bản đồ và thực tế; nội dung đúng phải là phía Đông giáp phần còn lại của phường Bình Khánh (Quận 2). Quyết định nêu phía Tây giáp sông Sài Gòn, trung tâm Quận 1 là chưa phù hợp bản đồ và thực tế; nội dung đúng phải là phía Tây giáp sông Sài Gòn, Quận 1. Việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm nêu trên của Kiến trúc sư trưởng TP đã được kết luận tại Thông báo số 1483. Như vậy, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và các bản đồ kèm theo quyết định phê duyệt nêu trên như bộ bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh cung cấp, 2 bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà TP đã cung cấp cho Thanh tra Chính phủ tại Thông báo số 1483, bản đồ hành chính về thành lập Quận 2, vị trí các thửa đất các hộ dân, kết hợp kiểm tra và rà soát đã có đủ cơ sở để xác định vị trí ranh giới, số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố 3 phường nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Do đó, việc người dân căn cứ Quyết định số 255 của UBND TP và Quyết định số 13585 của Kiến trúc sư trưởng TP để cho rằng, nhà đất của mình ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm là không có cơ sở để giải quyết theo quy định.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và có chỉ đạo

Sau khi nghe đại diện Tổ kiểm tra liên ngành trình bày dự thảo báo cáo, các hộ dân tham dự đối thoại đã có ý kiến phát biểu và chưa đồng ý với một số nội dung mà dự thảo nêu ra, cũng như đề nghị các cấp chính quyền cần làm rõ tính pháp lý xung quanh ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tiếp đó, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những trao đổi với người dân về những vấn đề mà người dân thắc mắc.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan ghi nhận các ý kiến của người dân. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Tổ kiểm tra hoặc cơ quan nào đó rà soát pháp lý cả cơ quan nhà nước đưa ra và những cơ sở pháp lý mà người dân cung cấp để kết luận cơ sở pháp lý nào là đúng nhất, chỉ có như thế thì mới giải quyết được chứ không thể nào mỗi bên đều nghĩ mình là đúng. Theo đó, TP sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và có chỉ đạo việc này, vì khi có kết luận của một cơ quan có thẩm quyền thì có cơ sở để tiếp tục xử lý công việc. Do đó, TP sẽ tập hợp các ý kiến người dân để báo cáo lãnh đạo và trên nền chỉ đạo của lãnh đạo để tiếp tục thực hiện. Qua những ý kiến có những vấn đề có thể xem xét và trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ sắp tới thì UBND TP chấp hành triển khai thực hiện.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu tại buổi đối thoại Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu tại buổi đối thoại

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chia sẻ sự đồng cảm và ghi nhận các ý kiến của người dân để báo cáo cấp trên, cũng như tiếp nhận tài liệu mà người dân cung cấp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định cuối cùng. Về các nội dung khiếu nại của người dân, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, TPHCM tiếp tục rà soát để thực hiện tất cả các chính sách của người dân đang khiếu nại về bồi thường, tái định cư.

Hải Liên - Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo