Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khảo sát việc sử dụng cờ Đảng tại Quận ủy Tân Bình

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền trao đổi với Quận ủy Tân Bình

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo làm trưởng đoàn đã đến khảo sát việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và hình bản đồ Việt Nam tại Quận ủy Tân Bình.

Đón tiếp đoàn khảo sát có đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy; cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giao, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận, đại diện Thường trực Đảng ủy một số phường trong quận.

Trong buổi làm việc, Đoàn đã đến khảo sát thực tế khuôn viên trụ sở, hội trường, phòng họp, không gian văn hóa Hồ Chí Minh và việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh búa liềm trên Giấy khen của Đảng ủy các phường 6, 7, 9 và mẫu giấy chứng chỉ của Trung tâm Chính trị quận.

Sau khi khảo sát thực tế tại một số đơn vị, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình báo cáo về việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn quận thời gian qua, đánh giá những mặt làm được và thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác lãnh đạo thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW tại địa phương.

Tại buổi khảo sát, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận, đại diện Thường trực Đảng ủy một số phường trong quận cũng trao đổi về công tác lãnh đạo, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, Hướng dẫn 105-HD/BTGTW tại các địa phương, đơn vị và những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; đề nghị cơ quan quản lý nhà nước quan tâm rà soát các cơ sở may cờ Đảng trên địa bàn quận để trao đổi, hướng dẫn họ thực hiện đúng mẫu cờ Đảng, hình ảnh bản đồ theo quy định; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng cờ treo trong khuôn viên, cờ trang trí hội trường, thu hồi cờ phai màu, hư hỏng và kiểm tra kỹ các ấn phẩm sử dụng cờ Đảng như Giấy khen, Chứng chỉ, sổ tay; thẩm định kỹ hình ảnh có sử dụng cờ Đảng và bản đồ Việt Nam khi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, đăng tải trên mạng xã hội…

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy Tân Bình đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, góp ý từ Đoàn khảo sát và đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong quận nghiêm túc thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục chủ động kiểm tra, rà soát tất cả các trụ sở, hội trường, địa điểm có sử dụng cờ Đảng và thay thế ngay nếu phát hiện mẫu cờ Đảng chưa đúng quy định; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hình ảnh bản đồ Việt Nam trong công tác thông tin, cổ động trực quan, các hoạt động lễ hội đồng thời giao cho Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung theo Quy định số 99-QĐ/TW, Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW và các văn bản cấp trên về nội dung này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy khi có vấn đề phát sinh.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo