Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tình hình luân chuyển hàng hóa tại Tân cảng Cát Lái

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa có quyết định kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Theo quyết định này, Trưởng Tiểu ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Các Phó Trưởng Tiểu ban gồm: Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Các ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh; Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Bộ Công thương là cơ quan thường trực của Tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 triển khai chỉ đạo việc bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng.

Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa hoạt động theo Quy chế làm việc do Trưởng Tiểu ban ban hành. Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban và các ủy viên Tiểu ban được sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên thuộc các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan thường trực của Tiểu ban thành lập Tổ giúp việc có thành viên đại diện của các bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo