Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

6 tháng đầu năm 2022 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 6 đạt 69,31% dự toán

Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UBND Quận 6 Vương Thanh Liễu trao khen thưởng cho các tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022.

(Thanhuytphcm.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, kinh tế TPHCM và Quận 6 có dấu hiệu hồi phục. Tuy vậy, tiềm lực gia tăng nguồn thu thuế không lớn khi mà Quận 6 có trên 96% doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; và trên 50% là cá nhân kinh doanh nhỏ, tiểu thương chợ truyền thống. Chưa kể nhiều đơn vị tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế chưa được phục hồi như trước đại dịch Covid-19.

Với những khó khăn, thách thức như trên, Chi cục Thuế Quận 6 đã phối hợp cùng các ban ngành địa phương, nỗ lực trong việc thực hiện khai thác nguồn thu để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2022 theo lộ trình đề ra. Bằng những nỗ lực và quyết tâm lớn, tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm là 605,745 tỷ đồng, đạt 69,31% dự toán năm 2022, so cùng kỳ tăng 43,984 tỷ đồng tương ứng 7,83%. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế thu 225,499 tỷ, đạt 52,44%.

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu thuế của Quận 6 là nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ người nộp thuế. Trong đó, triển khai nhanh chóng, chính xác, kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân kê khai hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế, phí đã được các cấp có thẩm quyền ban hành với thủ tục đơn giản. Tổng số thuế, phí thực hiện miễn giảm trong 6 tháng đầu năm trên 32 tỷ đồng.

Năm 2022, Chi cục Thuế Quận 6 tiếp tục triển khai hệ thống thuế điện tử đối với các dịch vụ: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Hiện nay, tỷ lệ tờ khai thuế điện tử đã nộp đạt 97,45%. Trong đó, có 98,40% tờ khai nộp đúng hạn. Đối với các trường hợp không nộp tờ khai, Chi cục tiến hành các bước xử lý theo quy định, để người nộp thuế nhanh chóng chấp hành xử phạt vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả.

Đi đôi với các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, Chi cục Thuế tập trung rà soát 100% các khoản nợ thuế; chủ động đôn đốc người nộp thuế nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Qua đó, đã xử lý, thu hồi được 140,4 tỷ đồng, thu nợ phát sinh trong năm 2022 là 85,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ giảm 34,5 tỷ đồng tương ứng giảm 28,8%. Như vậy, tổng số nợ thuế có khả năng thu tính đến ngày 30/6/2022 101,228 tỷ đồng, chiếm 11,58% tổng thu ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, để thực hiện chức năng tốt quản lý thuế đối với công tác kiểm tra trong điều kiện thiếu hụt nhân sự, Chi cục Thuế đã triển khai công tác quyết toán đối với hồ sơ giải thể, chuyển địa điểm kinh doanh có tăng cường công chức từ Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học, người nộp thuế giải thể từ năm 2021 trở về trước là 2.946.

Với nhiều nỗ lực, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã kiểm tra 37 doanh nghiệp tại cơ quan thuế, 109 hồ sơ tại trụ sở người nộp thuế với số thuế truy thu và phạt (quy đổi) là 13,271 tỷ đồng, đạt 36,33% chỉ tiêu năm được giao về số hồ sơ và 26,54% về số thuế truy thu. Như vậy, tỷ lệ thu nộp ngân sách qua công tác kiểm tra đạt 90%. Đảm bảo 100% các cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình, cập nhật kịp thời tiến độ thực hiện công tác kiểm tra vào ứng dụng TTR theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát, quán triệt công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương làm việc, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hành tiết kiệm được 886 triệu đồng, trong đó tiết kiệm chi quản lý hành chính 723 triệu đồng, các nội dung tiết kiệm khác 163 triệu đồng.

Tuy vậy, Chi cục Thuế còn gặp những khó khăn như: tiềm lực gia tăng nguồn thu thuế hạn chế; công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế chưa đạt yêu cầu về số thu chủ yếu là do ảnh hưởng dịch bệnh; khó khăn trong đôn đốc thu nợ thuế đối với cá nhân kinh doanh do chưa có ủy nhiệm thu thuế. Bên cạnh đó, nợ Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp tuy thấp so với tổng số nợ đến 30/6/2022, nhưng còn hộ gia đình, cá nhân nợ thuế lớn với 56.353 trường hợp tương ứng số tiền 15,118 tỷ, bằng 269% dự toán năm. Đặc biệt, đơn vị thiếu hụt 9 nhân sự so với biên chế được giao, trong đó thiếu 8 vị trí chủ chốt là những thách thức mà Chi cục Thuế Quận 6 phải đối mặt, tìm ra những giải pháp khắc phục để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu được giao trong những tháng còn lại trong năm 2022.

Minh Châm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo