Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

58 người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Nhà Bè khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Nguyễn Hòa thông qua báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Nguyễn Hòa cho biết từ ngày 27/3/2021 đến hết ngày 4/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu các xã, thị trấn và các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TP và quận, huyện khác cư trú tại huyện.

Kết quả, có 59/60 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri 100%, 1/60 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri là 93%.

Nhìn chung, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của Trung ương, TP  và đảm bảo được tính dân chủ, công khai, đủ số lượng cử tri tham dự theo quy định. Các ý kiến đóng góp cho các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, đồng tình và thống nhất cao. Tuy nhiên, trong số 60 ứng cử viên đã lập danh sách sơ bộ, đã có 2 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Như vậy, tổng số người ứng cử còn lại trong danh sách sơ bộ và đã được lấy ý kiến cử tri tính đến ngày 16/4/2021 là 58 người.

Trên cơ sở kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xem xét, đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu HĐND được quy định để Hội nghị lần thứ ba thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 58 người.

Tại Hội nghị, sau khi bàn bạc, thảo luận, các đại biểu đã quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả, 100% đại biểu dự Hội nghị thống nhất đã biểu quyết thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 58 người với cơ cấu cụ thể sau: Nữ có 22 người, chiếm tỷ lệ 37,9%; trẻ dưới 40 tuổi có 23 người, chiếm tỷ lệ 39,6%; người ngoài Đảng có 7 người, chiếm tỷ lệ 12%; doanh nghiệp có 2 người, chiếm tỷ lệ 3,44%; tôn giáo có 2 người, chiếm tỷ lệ 3,44%.

Theo kế hoạch, sau hội nghị hiệp thương lần ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử và tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo