Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

100% quận huyện tổ chức phong trào lao động sáng tạo

Qua tổng kết 10 năm hoạt động khoa học, công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo do Sở KH-CN TPHCM thống kê, có 100% quận huyện tổ chức phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và tổ chức các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH-CN trong các tầng lớp nhân dân.

Sở KH-CN cũng hỗ trợ, tổ chức đào tạo về STEM cho 8.083 giáo viên và 29.871 học sinh của 409 trường học và bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho 1.359 cán bộ, kỹ thuật viên và 10.384 lượt nông dân.

Với Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH-CN về nông nghiệp, Sở KH-CN TPHCM tham gia xây dựng và tập hợp các dữ liệu, tài liệu 549 mô hình ứng dụng tiến bộ KH-CN (2016: 249 mô hình; 2017: 209 mô hình; 2018: 91 mô hình). Trong đó, có 15 mô hình liên kết ứng dụng KH-CN theo chuỗi giá trị hàng hóa và thực hiện chuyển giao 255 lượt công nghệ mới, tiên tiến về trồng trọt, bảo quản…

Theo SGGP

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo