Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

[Video] Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Quận 6

(Thanhuytphcm.vn) - Là địa phương có nhiều thành phần dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo, Quận 6 mang không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

3 khu vực gồm: xếp sách nghệ thuật mô hình các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển đảo quê hương, trưng bày giới thiệu sách và triển lãm hình ảnh Bác Hồ đã hình thành nên không gian trang trọng, gần gũi, sinh động, làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Người, vừa khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, việc sơ đồ hóa biên niên tiểu sử cùng với bộ ảnh “Hồ Chí Minh: Một nhân cách - một cuộc đời - một dân tộc” gồm 65 tấm ảnh đã minh chứng sinh động cho quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng sôi nổi, phong phú, cao thượng và trong sáng của Người. Không chỉ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở đại diện cho các tôn giáo trên địa bàn như Phật giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, chú trọng tiếp cận đồng bào người Hoa, người Chăm, Quận 6 còn chủ trương trưng bày triển lãm trong khoảng thời gian giáo dân tập trung sinh hoạt tín ngưỡng để văn hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với cộng đồng người có đạo.

Có thể nói việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo đã làm cho những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng người có đạo tại Quận 6. Đây cũng chính là sợi dây kết nối sức mạnh đoàn kết, trở thành động lực để phát triển địa phương.


Thực hiện: Minh Châm, Tấn Lộc, Thu Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo