Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022

“Nâng cao chất lượng kỹ năng giám sát và phản biện xã hội” trong hệ thống MTTQ

Đại biểu trao đổi nội dung trong buổi tập huấn.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng  28/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng kỹ năng giám sát và phản biện xã hội” trong hệ thống MTTQ quận năm 2022 theo Chỉ thị 13-CT/TU và Đề án 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự hội nghị các đồng chí: Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Tại hội nghị, báo cáo viên Lý Ngọc Thạch đã quán triệt, triển khai một số nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy trong hệ thống Mặt trận, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát được quy định tại Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố báo cáo nội dung tập huấn. Đồng chí Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố báo cáo nội dung tập huấn.

Buổi tập huấn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống Mặt trận về công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và nhân dân; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Minh Khánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo