Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

Cập nhật 20:19 18-01-2019Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái trong Đảng

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cập nhật 21:56 16-01-2019Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cập nhật 15:57 10-01-2019Thúc đẩy các quan hệ đối ngoại của Đảng vào chiều sâu và thực chất

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh các trọng tâm công tác của đối ngoại Đảng và của Ban Đối ngoại Trung ương trong năm 2019 là tiếp tục thúc đẩy đưa các quan hệ đối ngoại của Đảng vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại lớn của lãnh đạo Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phối hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên mặt trận đối ngoại.

Thông báo