Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2010 - 2015 tiến hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2010 đến ngày ­­­20 tháng 8 năm 2010, tại Quận Bình Tân, với sự tham dự của 256 đại biểu đại diện cho 3.451 đảng viên trên địa bàn Quận.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX; thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 năm (2005 - 2010) và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận, xây dựng hệ thống chính trị Quận, các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2010 - 2015; kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quận Bình Tân.

QUYẾT NGHỊ:

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2005 - 2010) và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu 5 năm (2010 - 2015) nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1. Về đánh giá tình hình 5 năm (2005 - 2010): Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Quận, Đại hội khẳng định:

1.1. Về kinh tế: Có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 32,41%/năm, vượt 2,41% chỉ tiêu Nghị quyết; thu ngân sách địa phương tăng bình quân 32%/năm, vượt 7% chỉ tiêu Nghị quyết; tổng vốn đầu tư xã hội trong 5 năm đạt 52.051,14 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách chiếm 8,21%, vượt 3,21% chỉ tiêu Nghị quyết.

1.2. Về quản lý và phát triển đô thị: Hoàn thành quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000, phủ kín 100% diện tích đất tự nhiên toàn Quận, đã nâng cấp 52 tuyến đường với chiều dài 35,74 km, hoàn thiện nâng cấp, chỉnh trang 1.295 tuyến hẻm với chiều dài 161,52 km.

Việc thực hiện các chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy: đã xác định và triển khai chuẩn bị thực hiện dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo với diện tích 475,6511 ha; tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình trọng điểm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội; hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành thương mại - dịch vụ, quy hoạch hạ tầng giao thông, quy hoạch cấp thoát nước,… phù hợp với yêu cầu thực tiễn; Thành phố đang xem xét về lộ trình đóng cửa, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nhằm khai thác có hiệu quả 65ha đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

1.3. Về giáo dục đào tạo và dạy nghề: Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định, hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học phổ thông vào năm 2008; đã đào tạo được 13.161 học viên và giải quyết việc làm mới cho 6.107 lao động, đạt tỷ lệ 46,4%.

1.4. Về phát triển văn hóa - xã hội: Có chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện, có 92,69% hộ được công nhận gia đình văn hoá, 76,86% khu phố văn hoá, có 01 Phường (P. An Lạc) được Thành phố công nhận Phường văn hóa, 09/10 Phường đăng ký xây dựng Phường văn hoá. Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - thể dục, thể thao Quận dự kiến đến năm 2012 hoàn thành đưa vào sử dụng; về xây dựng nhà văn hoá tại 10 phường, đã chuyển đổi thành 03 trung tâm văn hóa cụm liên Phường với quy mô cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu, dự án đã khởi công xây dựng;

Việc thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm, đã cấp 13 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng) cho 13 mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng 23 căn và sửa chữa 85 căn nhà tình nghĩa; Quận đã hoàn thành trước 01 năm công tác xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí dưới 6 triệu đồng/người/năm. Mạng lưới y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 10/10 Trạm y tế Phường đạt chuẩn Quốc gia, đã khởi công xây dựng Bệnh viện Quận, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,16%/năm.

1.5. Về quốc phòng - an ninh: Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang, tiếp tục nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, củng cố “thế trận lòng dân”; công tác tuyển quân được tiến hành đúng luật định, luôn đạt và vượt chỉ tiêu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định không phát sinh khiếu kiện đông người, các khiếu kiện trước khi thành lập Quận đã giải quyết cơ bản; án hình sự một năm chỉ xảy ra 1,27 vụ/1.000 dân, tội phạm hình sự thuộc loại nghiêm trọng luôn được xử lý hiệu quả cao, phá án nghiêm trọng bình quân hàng năm đạt 83,14%.

Về hoạt động tư pháp: Công tác xử lý tội phạm được đảm bảo đúng quy định pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo đúng người, đúng tội, chưa phát hiện có trường hợp oan sai, cụ thể: Ngành kiểm sát: Đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo đúng người, đúng tội; Ngành Tòa án: Trong nhiệm kỳ qua đã thụ lý 5.621 vụ án các loại, đã giải quyết 5.266 vụ, tỷ lệ 93,68%; Thi hành án dân sự: Tỷ lệ thi hành án đạt 80%; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: Được đẩy mạnh với nhiều hình thức sinh động, công tác hòa giải tại cơ sở được chú trọng… các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng: Đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời 675 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, thực hiện 43 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực đất đai, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công,…

1.6. Về xây dựng hệ thống chính trị: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Quán triệt kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; bảo đảm sự ổn định tư tưởng, sự đồng thuận nhất trí trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Đã triển khai và đạt kết quả tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và “làm theo” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ luôn được Đảng bộ quan tâm thực hiện; đã kết nạp 1.043 đảng viên, vượt 30,38% chỉ tiêu nghị quyết; bình quân hàng năm, có 71,52% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (chỉ tiêu đề ra là 80%), 99,10% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 4,10% chỉ tiêu nghị quyết).

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh và có hiệu quả, đã tổ chức 61 cuộc tại cấp ủy 10 Phường và các phòng ban quản lý Nhà nước; kiểm tra 159 lượt Chi, Đảng bộ cơ sở và 256 lượt Chi bộ trực thuộc, kiểm tra 5 tổ chức Đảng và 39 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; trong nhiệm kỳ, đã thi hành kỷ luật 97 đảng viên.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng lên, đặc biệt trong thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng hướng đến chăm lo và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, tập trung giải quyết tốt các bức xúc, phát sinh mới của người dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng phát huy vai trò của mình trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng hướng về cơ sở; tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhìn chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đã được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thu ngân sách năm 2009 vượt lên đứng hàng thứ năm của Thành phố, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. An sinh xã hội được chăm lo nhiều hơn; giáo dục - đào tạo được chú trọng hơn và đạt được nhiều tiến bộ. Giáo dục, xây dựng hệ thống giá trị như xây dựng đạo đức công dân, xây dựng đạo đức tư tưởng thanh thiếu niên được thúc đẩy khá toàn diện,... Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy. Tình hình an ninh - chính trị được giữ vững, ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Đã đạt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; quy hoạch và quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn bất cập; tiềm năng khoa học chưa được phát huy đúng mức; nhiều bức xúc về văn hóa - xã hội chậm được khắc phục; hệ thống chính trị chưa đủ mạnh,… Nguyên nhân chính của những mặt hạn chế, yếu kém trước hết về khách quan: Bình Tân là một Quận vùng ven, mới thành lập, điểm xuất phát thấp, hạ tầng yếu kém, từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế đô thị bước đầu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa nên gặp nhiều khó khăn, thách thức; dân nhập cư đông, trình độ dân trí, tay nghề chuyên môn chưa qua đào tạo chiếm đa số; các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, một số doanh nghiệp lớn chủ yếu sản xuất hàng gia công, lắp ráp. Về chủ quan: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Quận ủy chưa bao quát, toàn diện, nhiều lúc thiếu tập trung, kiên quyết; chính quyền quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực còn lỏng lẻo; một bộ phận cán bộ, công chức còn xa dân; thiếu những cơ chế, chính sách tạo động lực để phát huy nội lực.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo 05 năm qua, có thể rút ra 03 bài học chủ yếu sau đây: Một là, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đã xác định đúng các mục tiêu trọng tâm mang tính chiến lược, đáp ứng cơ bản mong muốn của nhân dân, doanh nghiệp và hệ thống chính trị trên địa bàn, từ đó tạo được lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Hai là, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đảm bảo cơ chế vận hành đồng bộ: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ gắn với phát huy vai trò, chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn ngày càng hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo công bằng xã hội. Ba là, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận, xây dựng hệ thống chính trị Quận từ năm 2010 đến năm 2015:

2.1. Đại hội nhất trí thông qua mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2010 - 2015, như sau:

- Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2010 - 2015: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực của Tổ chức cơ sở Đảng trong tổ chức chỉ đạo thực hiện đưa các quyết sách, các mục tiêu phát triển thành hiện thực; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo công bằng xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân về vật chất và tinh thần; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tạo nền tảng vững chắc để Quận Bình Tân cơ bản trở thành Quận phát triển khá toàn diện theo hướng văn minh, giàu mạnh vào năm 2015, đóng góp ngày càng lớn cho Thành phố”.

- Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015:

I. Về kinh tế: (08 chỉ tiêu):

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 30%.

2. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 45%. Đến năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 51% tổng giá trị sản phẩm.

3. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp tăng bình quân hàng năm 21%. Đến năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm cao nhất 48% tổng giá trị sản phẩm.

4. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 1%. Đến năm 2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 1% tổng giá trị sản phẩm.

5. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân hàng năm 19%.

6. Thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân hàng năm 28%.

7. Thu tiền sử dụng đất tăng bình quân hàng năm 16%.

8. Tổng mức đầu tư xã hội 5 năm trên địa bàn Quận đạt 60.000 tỷ đồng (bình quân 12.000 tỷ đồng/năm), trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 8%.

II. Về quản lý và phát triển đô thị: (06 chỉ tiêu)

9. Đến cuối năm 2015, hoàn thành chỉnh trang, nâng cấp 95% tuyến đường, hẻm còn lại trên địa bàn Quận.

10. Đến năm 2015, thực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 30% tuyến đường, hẻm trên địa bàn.

11. Đến năm 2015, triển khai thực hiện xây dựng Khu trung tâm dân cư Tân Tạo đạt 70% xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính.

12. Đến năm 2015, hoàn thành cơ bản việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

13. Đến năm 2015, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 98%; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

14. Khắc phục, xử lý 95% cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

III. Về giáo dục - đào tạo: (02 chỉ tiêu)

15. Đến năm 2015, xây dựng mới 01 trung tâm dạy nghề (có liên kết đào tạo trung cấp nghề).

16. Đến năm 2013, có 01 trường khuyết tật.

IV. Về văn hóa - xã hội: (05 chỉ tiêu)

17. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.

18. Tỷ lệ hộ nghèo của Quận theo tiêu chuẩn của Thành phố (thu nhập 12 triệu đồng/người/năm) đến cuối năm 2015 còn dưới 1%.

19. Đến năm 2012, hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Quận với đủ trang thiết bị.

20. Đến năm 2012, hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 Trung tâm Văn hóa cụm liên Phường.

21. Đến năm 2015, đạt tỷ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân.

V. Về quốc phòng - an ninh: (01 chỉ tiêu)

22. Tỷ lệ án hình sự xảy ra bình quân hàng năm dưới 1,1 vụ/1.000 dân.

VI. Về xây dựng hệ thống chính trị: (08 chỉ tiêu)

23. Hàng năm, có 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

24. Hàng năm, có 90% tổ chức Đảng còn nguồn phải kết nạp được ít nhất 01 đảng viên.

25. Đến năm 2015, đạt tỷ lệ 8 đảng viên/1.000 dân.

26. Đến năm 2015, xây dựng tổ chức Công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện.

27. Đến năm 2015, có 15% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn phải có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó, có 80% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

28. Đến năm 2015, có 90% trường học công lập có tổ chức Đảng.

29. Đến năm 2015, có 90% Trạm Y tế Phường có tổ chức Đảng.

30. Hàng năm 90% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu xuất sắc do Thành phố xếp hạng.

2.2. Nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận:

- Thứ nhất, về phát triển kinh tế: Lấy xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, cải thiện môi trường sống, cụ thể như sau: Dịch vụ: đẩy mạnh phát triển có tính đột phá các nhóm ngành dịch vụ như: tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin - truyền thông, …; Công nghiệp: tập trung củng cố các ngành công nghiệp truyền thống theo hướng tăng giá trị gia tăng, thúc đẩy hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sang các sản phẩm và ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn như: cơ khí chế tạo; điện tử - viễn thông - tin học; chế biến lương thực thực phẩm,… đẩy mạnh di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư kết hợp đổi mới công nghệ, thiết bị; Nông nghiệp: khuyến khích sản xuất theo hướng hình thành nền nông nghiệp sinh thái, xanh, sạch, gắn với thị trường liền kề. Về quản lý và thu chi ngân sách: Điều hành ngân sách theo đúng Luật Ngân sách, đẩy mạnh việc quản lý thu, chi ngân sách gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức quy định. Về tổng vốn đầu tư trên địa bàn: Mở rộng theo hướng xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ đô thị.

- Thứ hai, về quản lý và phát triển đô thị: Tập trung giải quyết vấn đề giao thông đô thị, xử lý rác với việc xã hội hóa dịch vụ vệ sinh môi trường, hoàn thành cơ bản việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa; hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo nhu cầu của người dân, đúng tiến độ thời gian quy định; phát huy nguồn lực trong dân để thực hiện chỉnh trang đô thị với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

- Thứ ba, về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ: Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích phát triển loại hình trường lớp ngoài công lập, nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong phát triển sản xuất phục vụ đời sống nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo vệ môi trường.

- Thứ tư, về phát triển văn hóa – xã hội: Coi trọng đầu tư cho văn hóa – xã hội; phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Về thể dục thể thao: Tiếp tục xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao. Về y tế: chủ động phòng chống, khống chế kịp thời không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực ngành y tế. Về công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo: Đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp thực hiện các chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm, trợ vốn, đảm bảo mục tiêu thoát nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố đề ra.

- Thứ năm, về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp: Về Quốc phòng - an ninh: Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang; bổ trợ các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, hoàn thiện các phương án tác chiến, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, địa bàn trọng điểm trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân với quốc phòng - an ninh; giáo dục nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương phép nước trên địa bàn, kéo giảm phạm pháp hình sự mỗi năm ở mức dưới 1,1 vụ/1.000 dân. Về hoạt động tư pháp: Kiện toàn, xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm; nâng cao chất lượng công tác xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, hạn chế tối đa án oan sai và trách nhiệm bồi thường.

- Thứ sáu, về chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đột phá: Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị tại 10 Phường, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa nông thôn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa vùng trung tâm và ngoại vi của Quận. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng, tăng cường thanh tra công vụ để chống quan liêu, tham nhũng. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế tri thức. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng Khu trung tâm dân cư Tân Tạo. Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

2.3. Về xây dựng hệ thống chính trị:

- Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ: Về công tác chính trị - tư tưởng: Kịp thời quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Nâng cao ý thức đấu tranh chống diễn biến hòa bình, nắm bắt kịp thời và định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về công tác tổ chức và cán bộ: Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Về công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Đảm bảo giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên đúng quy trình, đúng thời gian quy định.

- Hai là, nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý Nhà nước: Kiện toàn bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đề cao vai trò của người đứng đầu. Nâng cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình của Đảng thành kế hoạch của chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Ba là, đổi mới công tác dân vận của Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung lãnh đạo đảng viên làm tốt công tác vận động quần chúng, dựa vào dân, phát huy thật sự quyền làm chủ tập thể và sức mạnh tổng hợp của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, chú trọng hướng về cơ sở; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";… thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận: Tăng cường vận động các giai tầng trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Liên đoàn Lao động: Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phát huy vai trò của các cấp Hội quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Hội Nông dân: Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng nông nghiệp sinh thái, sạch gắn với thị trường liền kề. Hội Cựu chiến binh: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Các hội quần chúng: Hội chữ thập đỏ Quận, Câu lạc bộ Hưu trí, Hội Người cao tuổi, Hội Luật gia, Hội khuyến học, Hội Sinh vật cảnh, Hội Doanh nghiệp,…nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội và hội viên làm hạt nhân nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận.

3. Về những giải pháp chủ yếu để phát triển Quận:

* Nhóm giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội:

- Một là, tiếp tục tạo chuyển biến về thực hiện quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị nhằm phát huy tốt các nguồn lực tài chính trên địa bàn.

- Hai là, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng cơ cấu kinh tế tạo lập thời gian qua nhưng chưa hoàn chỉnh với các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập nhằm tạo điều kiện cho bước phát triển nhanh, mạnh hơn ở những năm sau.

- Ba là, đầu tư mạnh hơn cho văn hóa - xã hội, chú ý cân đối vốn đầu tư cho giáo dục, khoa học, dạy nghề, văn hóa - thể dục, thể thao để tác động trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế, tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân cả về vật chất và tinh thần.

- Bốn là, nâng cao chất lượng sống cho người dân, chú ý nhân tố con người và nhân tố cộng đồng: về con người, phải giải quyết các yêu cầu và nhu cầu một cách kịp thời, đầy đủ và đúng pháp chế; về cộng đồng, phải chăm lo để có được sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị với cộng đồng dân cư vào thực hiện các quyết tâm chính trị của đảng bộ, trong xây dựng, phát triển Quận nhà.

- Năm là, tập trung phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của Quận là cửa ngõ phía Tây Nam của Thành phố; chú ý đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn gắn với đảm bảo hài hòa lợi ích giữa vùng nội vi và ngoại vi của Quận.

* Nhóm giải pháp chủ yếu về xây dựng hệ thống chính trị:

- Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị: nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận theo hướng cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị phải tăng cường đi cơ sở.

- Hai là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa.

- Ba là, đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, không ngừng chăm lo và phát huy công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp để củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 – 2010. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ X gồm 43 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ (2010 – 2015) gồm 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí Đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ X tiếp thu ý kiến thảo luận của Đại hội và ý kiến của cấp trên; căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quận Bình Tân, nhiệm kỳ (2010 - 2015) đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN

Thông báo