Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy trình bày tại Đại hội ngày 26 tháng 8 năm 2015)

Kính thưa:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng,

- Đồng chí Huỳnh Thành Lập - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố,

- Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy,

- Các đồng chí đại diện Vụ 7 - UBKT Trung ương, các Ban Đảng Thành ủy, UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các sở ngành Thành phố và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân và Bí thư Huyện ủy Bình Chánh qua các thời kỳ,

- Các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội.

Hòa trong niềm vui phấn khởi và tự hào về Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu; hướng đến kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; thực hiện đợt sinh hoạt chính trị quan trọng theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hôm nay, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ Quận Bình Tân trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong giờ phút trang nghiêm và trọng thể này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại muôn vàn kính yêu của Đảng và dân tộc ta; tưởng nhớ tri ân các vị cách mạng tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn Chủ tịch Đại hội vinh dự được các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Vụ 7 - UBKT Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng, UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các sở ngành thành phố và các Quận, Huyện bạn dành tình cảm thân thiết đến dự Đại hội.

Đại hội hết sức xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh các thời kỳ đã về dự với Đại hội.

Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí, các vị khách quý cùng 282 đại biểu, đại diện 6.011 đảng viên, toàn Đảng bộ Quận đã đến dự Đại hội.

Đại hội xin chào mừng đại diện các cơ quan báo chí của Thành phố, Quận đến dự, theo dõi và đưa tin Đại hội.

Kính thưa đại hội,

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ngành thành phố, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Bình Tân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Kinh tế giữ mức tăng trưởng cao liên tục qua các năm; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên; dân chủ xã hội được mở rộng.

Với tinh thần cầu thị, nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội lần này cần đánh giá hết sức khách quan những thành tựu đạt được. Đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, rút ra những kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa đại hội,

Quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; thực hiện Kế hoạch 114 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Quận Bình Tân đã chỉ đạo nghiêm túc, tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở, đạt yêu cầu đề ra. Đã có hàng ngàn lượt ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trong đó nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực được tổng hợp đưa vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận và dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, Quận ủy cũng đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị xã hội Thành phố, tổ công tác số 3 chỉ đạo đại hội của Thành ủy. Những ý kiến quý báu ấy đã góp phần vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Quận trong nhiệm kỳ mới, thể hiện lòng tin yêu của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân quận nhà. Với tất cả sự cầu thị và trân trọng, Quận ủy đã tiếp thu, cố gắng thể hiện trong văn kiện và báo cáo tổng hợp trình Đại hội cho ý kiến quyết định.

Cùng với quá trình chuẩn bị nội dung dự thảo văn kiện, căn cứ vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo đã được các Hội nghị cán bộ chủ chốt tín nhiệm, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt; căn cứ kết quả bầu cử cấp ủy của đại hội cơ sở; Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X đã phát huy dân chủ, xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình đại hội xem xét quyết định.

Có thể khẳng định công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định.

Kính thưa các đồng chí, kính thưa đại hội,

Nhiệm kỳ năm năm tới đang mở ra nhiều thời cơ và vận hội mới, đồng thời cũng đặt ra những khó khăn, thách thức. Với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ Quận thật sự trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh toàn dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa; không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tiếp tục xây dựng quận Bình Tân phát triển toàn diện theo hướng sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của thành phố”, Đại hội lần này có ý nghĩa và trọng trách to lớn, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất, đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm tõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quận. Từ đó xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, bảo vệ và phát triển Quận Bình Tân trong 5 năm tới (2015 – 2020).

Thứ hai, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Thứ ba, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn với cơ cấu hợp lý, đạt tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo chỉ đạo của Thành ủy để bầu vào Ban Chấp hành đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đúng quy định.

Kính thưa Đại hội,

Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2015 - 2020 hôm nay có một ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của Đảng bộ và Nhân dân Quận Bình Tân trong quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển nhanh và bền vững.

Với trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân Quận nhà, Đoàn chủ tịch đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đóng góp có hiệu quả vào thành công của Đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Bình Chánh - Bình Tân anh hùng, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin, lòng mong đợi của Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn.

Thông báo