Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân Khóa X (Nhiệm kỳ 2010-2015)(Đại hội bầu)

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

BAN KIỂM TRA

1

Phan Thị Thắng

Chủ nhiệm

2

Phạm Văn Dũng

Phó Chủ nhiệm

3

Nguyễn Thị Thanh Trà

Ủy viên

4

Trang Thị Hòa Hợp

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Lan

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Ngọc

Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH

1

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Bí thư Quận ủy

UV BTV.QU

2

Nguyễn Văn Đức

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

UV BTV.QU

3

Huỳnh Văn Chính

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

UV BTV.QU

4

Phan Thị Thắng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

UV BTV.QU

5

Huỳnh Văn Dự

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

UV BTV.QU

6

Trịnh Thị Thu Thúy

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

UV BTV.QU

7

Cao Văn Phần

Phó Chủ tịch UBND Quận

UV BTV.QU

8

Trần Minh Khiêm

Phó Chủ tịch UBND Quận

UV BTV.QU

9

Nguyễn Văn Cơ

Chỉ huy trưởng Quân sự Quận

UV BTV.QU

10

Nguyễn Minh Hùng

Trưởng Công an Quận

UV BTV.QU

11

Nguyễn Kim Liên

Chủ tịch UBMTTQVN Quận

UV BTV.QU

12

Ngô Thành Tuấn

Chánh Văn phòng UBND Quận

UV BTV.QU

13

Dương Văn Thanh

Trưởng Phòng Nội vụ Quận

UV BTV.QU

14

Võ Thành Lang

Chánh Văn phòng Quận ủy

15

Trương Thị Phúc

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

16

Phạm Văn Dũng

Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

17

Nguyễn Văn Hạnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận

18

Nguyễn Anh Cường

Bí thư Quận Đoàn

19

Trịnh Thị Ánh Hồng

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận

20

Phạm Văn Mười

Phó Chủ tịch UBND Quận

21

Nguyễn Văn Hạnh

Trưởng phòng Kinh tế Quận

22

Đỗ Đình Thiện

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận

23

Nguyễn Thanh Huân

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Quận

24

Nguyễn Đặng An Long

Phó trưởng P. Giáo dục - Đào tạo Quận

25

Ngô Văn Lượm

Trưởng phòng Y tế Quận

26

Lương Thị Duyên

Chi cục Trưởng Chi cục thuế Quận

27

Nguyễn Văn Huê

Phó trưởng Công an Quận

28

Trần Văn Hải

Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Quận

29

Nguyễn Văn Đức

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận

30

Nguyễn Văn Thuận

Chánh án Tòa án nhân dân Quận

31

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Trưởng phòng Tư pháp Quận

32

Nguyễn Văn Dễ

Giám đốc TTVH-TDTT Quận

33

Nguyễn Văn Mười

Giám đốc Bệnh viện Quận

34

Nguyễn Văn Hoàng

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc

35

Phạm Thị Ngọc Diệu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. An Lạc A

36

Nguyễn Quốc Khánh

Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa

37

Lê Văn Bảy

Bí thư Đảng ủy Phường Bình Hưng Hòa A

38

Nguyễn Gia Thái Bình

Bí thư Đảng ủy Phường Bình Hưng Hòa B

39

Nguyễn Chí Thiện

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. BTĐ

40

Nguyễn Công Luân

Chủ tịch UBND Phường Bình Trị Đông A

41

Nguyễn Văn Hương

Bí thư Đảng ủy Phường Bình Trị Đông B

42

Nguyễn Văn Đạt

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. Tân Tạo

43

Lưu Huê Phong

Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo A

Thông báo