Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Danh sách Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận 7 lần thứ I

 

1/-       Đ/c Nguyễn Văn Minh

Bí thư Quận ủy

2/-       Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Bí thư Thường trực

3/-        Đ/c Phan Thám

PBT-CT HĐND quận

4/-        Đ/c Võ Thị Kim Em

Ủy viên thường vụ

5/-        Đ/c Lê thị Mỹ Hường

Ủy viên thường vụ

6/-        Đ/c Huỳnh Công An

Ủy viên thường vụ

7/-        Đ/c Nhữ Thị Hương

Ủy viên thường vụ

8/-        Đ/c Phan Thanh Quan

Ủy viên thường vụ

9/-        Đ/c Trần Văn To

Ủy viên thường vụ

10/-       Đ/c Nguyễn Thanh Triều

Ủy viên BCH

11/-       Đ/c Nguyễn Hoàng Công

Ủy viên BCH

12/-       Đ/c Đỗ Thị Hoàng Oanh

Ủy viên BCH

13/-       Đ/c Nguyễn thị Hạnh

Ủy viên BCH

14/-       Đ/c Phạm Mạnh Hùng

Ủy viên BCH

15/-       Đ/c Cao Hữu Bình

Ủy viên BCH

16/-       Đ/c Lâm Văn Quản

Ủy viên BCH

17/-       Đ/c Nguyễn Thành Hưu

Ủy viên BCH

18/-       Đ/c Nguyễn Tấn Trung

Ủy viên BCH

19/-       Đ/c Lê Xuân Hồng

Ủy viên BCH

20/-       Đ/c Nguyễn Thị Sáu

Ủy viên BCH

21/-       Đ/c Tô Đại Phong

Ủy viên BCH

22/-       Đ/c Nguyễn thị Dung

Ủy viên BCH

23/-       Đ/c Trương Văn Thủ

Ủy viên BCH

24/-       Đ/c Đỗ Chí Hồng

Ủy viên BCH

25/-       Đ/c Trần Hồng Sơn

Ủy viên BCH

26/-       Đ/c Lê thị Hiền

Ủy viên BCH

27/-       Đ/c Lâm Văn Luân

Ủy viên BCH

28/-       Đ/c Hà Sơn

Ủy viên BCH

29/-     Đ/c Nguyễn Ngọc Thành

Ủy viên BCH

30/-     Đ/c Đoàn Văn Thành

Ủy viên BCH

31-      Đ/c Võ Văn Đủ

Ủy viên BCH

Thông báo