Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X

Năm năm qua, tình hình chung có nhiều khó khăn tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và hỗ trợ của các sở ngành thành phố, Đảng bộ, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X. Kết quả cụ thể như sau:

I- NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC

1- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng các ngành thương mại - dịch vụ ngày càng được nâng lên

Quận đã tập trung quản lý, thực hiện và tạo điều kiện thực hiện khá tốt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại, các giải pháp phát triển, nâng chất hoạt động dịch vụ, nhất là dịch vụ tín dụng, thương mại, vận tải, ăn uống, lưu trú..., hình thành các khu vực, tuyến đường chuyên doanh và thúc đẩy 03 cụm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” và gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 theo chỉ đạo của thành phố (tỷ trọng doanh thu thương mại - dịch vụ chiếm 81,75%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chỉ chiếm 18,25%).

Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án “Phát huy nội lực, thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội”, quận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp khai thác, thu hút đầu tư, tạo điều kiện mở rộng quy mô, nâng chất lượng sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các thành phần kinh tế; mời gọi đầu tư và ưu tiên đầu tư các dự án xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm giải trí, trung tâm thể dục thể thao, ngân hàng,… đồng thời phát huy vai trò của Hội Doanh nghiệp quận, nhất là trong việc khuyến khích các doanh nghiệp và hội viên của Hội đầu tư phát triển theo quy hoạch chung của thành phố và quận.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế, phòng, chống các hành vi vi phạm, tạo điều kiện bảo đảm môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh công bằng và lành mạnh; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục cấp phép kinh doanh, nộp thuế, gắn với chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức hàng năm các hoạt động triển lãm công - nông - thương nghiệp, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mãi, các điểm bán hàng bình ổn, quảng bá sản phẩm tại các chợ và siêu thị, các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, tuyên dương cá nhân, tập thể thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; tích cực khai thác các nguồn thu đúng, đủ vào ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là về chi ngân sách thường xuyên, đầu tư công, đảm bảo yêu cầu cân đối thu, chi sát dự toán và tăng chi an sinh xã hội…, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết nợ xấu.

Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, kinh tế quận trong nhiệm kỳ duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 24,1% năm (vượt 2,1% so Nghị quyết), giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 11,21% năm (vượt 1,21% so Nghị quyết). Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 5,91% năm, trong đó thuế công thương nghiệp chiếm tỷ trọng 54,74%, có tốc độ tăng bình quân 5,79% năm. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 16,96% năm, chi ngân sách địa phương tăng bình quân 15,43% năm.

2- Quản lý và phát triển đô thị đạt được một số kết quả tích cực, đô thị được nâng cấp, kết cấu hạ tầng từng bước hoàn chỉnh, ô nhiễm môi trường từng bước được khắc phục

Công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch tiếp tục được thực hiện đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội quận và phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển thành phố; đã hoàn thành và công bố điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đến năm 2020; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015); phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; thiết kế đô thị tỷ lệ 1/1000 trục đại lộ Võ Văn Kiệt và các đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500; điều chỉnh quy hoạch, xóa, hủy bỏ không thực hiện 10 dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - nhà ở, 11 tuyến hẻm quy hoạch không khả thi và điều chỉnh giảm lộ giới 02 tuyến hẻm.

Công tác nâng cấp, chỉnh trang đô thị được tập trung thực hiện tốt, từng bước thay đổi diện mạo đô thị quận theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ngân sách đầu tư công giảm để kiểm soát lạm phát, song quận đã tranh thủ được các nguồn vốn, huy động được nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 4.998 tỷ đồng, vốn kết dư từ Dự án Nâng cấp đô thị thành phần số 4 hơn 300 tỷ đồng, vốn huy động từ các nguồn ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao, góp phần thực hiện khá tốt các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận về giao thông công chính, thương mại - dịch vụ, nhà ở, sự nghiệp, trụ sở hành chính và các công trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường. Cụ thể như sau:

- Về công trình giao thông công chính: Quận đã đề ra Nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 1.180 trường hợp để thực hiện dự án cải tạo kênh, đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm. Hoàn tất nâng cấp, mở rộng 07 tuyến giao thông Bà Hom, Phạm Văn Chí, Tân Hóa, đường số 9, đường 23, hẻm 178 và 491 Hậu Giang; nâng cấp, cải tạo cảnh quan đường Hậu Giang, Tháp Mười, Nguyễn Hữu Thận, Kinh Dương Vương và công viên Phú Lâm; xây mới cầu Hậu Giang, cầu Ông Buông 1 - 2, cầu Đặng Nguyên Cẩn; xóa ngập 19/26 tuyến đường, lắp đặt 105 van ngăn triều và nâng cấp, cải tạo 136 tuyến hẻm trong khu dân cư hiện hữu; hoàn tất phương án bồi thường và chuẩn bị thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực Kênh Hàng Bàng (giai đoạn 1).

- Về công trình thương mại - dịch vụ và nhà ở: Hoàn thành 02 dự án nhà ở thương mại (chung cư Kim Huỳnh, chung cư Tân Thịnh Lợi giai đoạn 1); thi công 05 dự án (chung cư An Phú - giai đoạn 2, chung cư cao tầng Him Lam, dự án 50 Phan Văn Khỏe, Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Imexco và dự án Richland Emerald); tiếp tục mời gọi đầu tư 03 dự án (khu 621 Phạm Văn Chí, chợ Bình Phú cũ và phần còn lại khu đất 243 Tân Hòa Đông); nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây và xây dựng nhà lồng chợ Phú Định.

Hoàn thành 02 dự án nhà ở xã hội (chung cư 242/16 Bà Hom, 241/1/25C Nguyễn Văn Luông), 01 dự án nhà ở tái định cư (243 Tân Hòa Đông), đang thi công dự án chung cư tái định cư phường 11 với 1.358 căn hộ và chuyển đổi mục tiêu 03 dự án nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội, nhà ở thương mại; tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhưng phù hợp nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và tình hình phát triển thị trường bất động sản trong những năm qua trên địa bàn thành phố.

- Về công trình sự nghiệp, trụ sở hành chính: Hoàn thành đưa vào sử dụng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, 03 trường Mầm non (Rạng Đông quận cơ sở 2, Rạng Đông 4, Rạng Đông 10), 02 trường tiểu học (Phú Định, Nguyễn Thiện Thuật) và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành; khởi công trụ sở Công an quận, trường Mầm non Rạng Đông 11, Mầm non phường 8, Tiểu học phường 11, 13; chuẩn bị thực hiện các dự án trường Trung học cơ sở Văn Thân, Hoàng Lê Kha (giai đoạn 2), Trung học phổ thông phường 3, 09 phòng học trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, 06 phòng học và Nhà thi đấu đa năng trường Trung học cơ sở Hậu Giang, Khu liên hợp Thể dục thể thao quận.

Công tác cấp phép xây dựng được thực hiện tốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị được tăng cường; vi phạm xây dựng giảm 40% so nhiệm kỳ IX, tình hình lấn chiếm để kinh doanh trên các tuyến đường trọng điểm, xung quanh các chợ, nhất là khu vực chợ Minh Phụng, chợ Bình Tiên được tập trung giải quyết khá tốt.

Bên cạnh việc rà soát, đề xuất thành phố giảm quy mô hoặc hủy bỏ việc thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, quận tập trung giải quyết và hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng kế hoạch, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn từ năm 2013 đến nay luôn đạt 99%. Thực hiện khá tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường, chú trọng các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước mặt, nước ngầm, đảm bảo 100% hộ dân được cấp nước sạch; tổ chức các đợt ra quân xử lý, vớt rác kênh Hàng Bàng, rạch Bàu Trâu; triển khai các kế hoạch phân loại rác tại nguồn, phân cấp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chương trình giảm sử dụng túi nilông… gắn với thực hiện mô hình “Khu phố thân thiện môi trường - khu phố không rác” (thí điểm tại các phường 2, 4, 5, 11) đã giúp cho phong trào bảo vệ môi trường được lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; diện tích cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên được đầu tư đạt 2,83% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 0,15% so nhiệm kỳ IX.

3- Văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao có chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn

Quận đã cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học; thường xuyên nâng cấp, sửa chữa trường lớp các bậc học, trong đó ưu tiên đầu tư bậc mầm non; đã hoàn thành xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 14 trường, thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết xây dựng thêm 02 trường mầm non, 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các bậc học gắn với thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển khoa học - công nghệ và gắn với chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố… qua đó, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, tỷ lệ trẻ mẫu giáo đến trường 90% (trong đó trẻ 5 tuổi 99%), đến tuổi vào lớp một 100%, hoàn thành tiểu học 100% và tốt nghiệp trung học cơ sở trên 99%; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa và trên chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ; phát triển mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; duy trì và thực hiện tốt phổ cập giáo dục các bậc học; đào tạo nghề được tập trung củng cố; xã hội hóa giáo dục đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là mô hình xây dựng trường bằng vốn kích cầu đã góp phần tích cực phát triển mạng lưới trường lớp của quận.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được tăng cường; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, nâng cấp và tạo điều kiện thu hút đầu tư theo hướng xã hội hóa; đã xây dựng Phòng chiếu phim 3D miễn phí dành cho thiếu nhi, cải tạo công viên Phú Lâm, công viên - bia tưởng niệm căn cứ Hố Bần, Bia truyền thống quận, nâng cấp, cải tạo Trung tâm giải trí Hồng Liên thành Trung tâm văn hóa đa năng, hiện đại phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động, phong trào tại địa bàn dân cư. Việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên, môi trường văn hóa có nhiều tiến bộ, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng lên, xây dựng được 02 phường văn minh đô thị, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Phong trào rèn luyện sức khỏe của Nhân dân ngày càng phát triển, tỷ lệ tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 28% tổng số dân.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng, chống dịch bệnh, dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện tốt, tỷ lệ giảm sinh bình quân hàng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng; quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám và điều trị của Bệnh viện quận, Trạm y tế 14 phường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực y tế, địa bàn quận đã có 438 cơ sở hành nghề y - dược tư nhân, trong đó có 04 phòng khám đa khoa, góp phần đáp ứng được tốt hơn nhu cầu khám và điều trị bệnh của Nhân dân.

Các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, ưu đãi người có công, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm và thực hiện đạt kết quả tốt. Đặc biệt, với xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao (8,52%), Quận đã chủ động xây dựng và triển khai Chương trình trọng điểm về giảm nghèo, tăng hộ khá, Nghị quyết 08, Nghị quyết 10 của Quận ủy lãnh đạo thực hiện đa chiều các giải pháp chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huy động nhiều nguồn lực, lấy sức dân chăm lo cho dân để giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch…) và giải quyết việc làm hàng năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đã có tác động tích cực và là điều kiện tiên quyết để Quận đạt được kết quả: quận đầu tiên của thành phố thực hiện hoàn thành trước thời hạn 03 năm chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009 - 2015) theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm ngay trong năm 2012 và là quận thứ hai của thành phố hoàn thành trước thời hạn 01 năm chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015 theo tiêu chí 16 triệu đồng/người/năm ngay trong năm 2014.

4- An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được thực hiện tốt; hiệu quả công tác cải cách tư pháp được nâng cao

Quận luôn quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về đảm bảo an ninh trật tự, ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của Nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng diễn biến phức tạp tình hình biển Đông để kích động gây rối an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, đã tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an quận ngày càng trưởng thành hơn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện khá tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự 23,26% so cùng kỳ; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, bình quân hàng năm khám phá đạt 64,5% (nhiệm kỳ IX chỉ đạt 59,17%); giải quyết cơ bản không còn tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt, số vụ giảm 16,8%, số người chết giảm 13,72%, số người bị thương giảm 54,68% so cùng kỳ. Lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng được củng cố, kiện toàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu phố, tổ dân phố.

Các nghị quyết về quốc phòng - an ninh tiếp tục được thực hiện tốt, gắn quy hoạch phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang phù hợp đặc điểm tình hình quận. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu ở cả 2 cấp, trong đó tỷ lệ đảng viên thi hành nghĩa vụ quân sự bình quân 8,4%/năm (chỉ tiêu thành phố giao 2%/năm). Công tác xây dựng Ban Chỉ huy quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện được tập trung thực hiện tốt; phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ quân sự phường; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng, tỷ lệ đảng viên và chuyên nghiệp quân sự ngày càng tăng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện, tổ chức hội thao, hội thi, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tiếp tục được thực hiện tốt. Chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm, trong đó đã tập trung giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trợ vốn, giải quyết việc làm, giới thiệu học nghề cho quân nhân xuất ngũ.

Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị có nhiều tiến bộ; hiệu quả hoạt động tố tụng của các cơ quan bảo vệ pháp luật ngày càng được nâng cao. Quận tiếp tục quan tâm đầu tư khá lớn về trụ sở làm việc, phương tiện, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; quan tâm công tác phát triển đảng, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

5- Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được tăng cường; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, gắn bó mật thiết với Nhân dân

a) Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao và đạt được một số kết quả tích cực

Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy đã chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình nghiêm túc, chặt chẽ, thực hiện một số nội dung sát với thực tiễn của quận và các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, nêu gương của tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy trong việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm đã có tác động nhất định và nêu gương cho cấp dưới học tập, làm theo.

Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận 03 của Ban Thường vụ Quận ủy, hoàn thành 5/5 nhóm giải pháp năm 2012, 4/4 nhóm giải pháp năm 2013 và đạt được một số kết quả bước đầu trong thực hiện 18 nhóm giải pháp thường xuyên, cơ bản của nhiệm kỳ 2010 - 2015; trong đó, luôn chú trọng các biện pháp phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về công tác cán bộ, về phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy các cấp. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, trong đó coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo của tập thể, đồng thời đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân; phân công, phân cấp xử lý công việc, trách nhiệm, thẩm quyền của từng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách từng lĩnh vực; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống Nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

b) Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực

- Quận đã triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo gương Bác đã gắn với việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; các công trình, mô hình học tập, làm theo gương Bác ngày càng đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao; các cá nhân điển hình tiêu biểu ngày càng được nhân rộng và toàn diện hơn, góp phần tích cực đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, có 2/4 đơn vị điểm khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, 82 công trình, mô hình học tập và làm theo gương Bác mang lại hiệu quả thiết thực; quận đã kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng 566 lượt tập thể, 1.033 lượt cá nhân là những gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác.

- Công tác chính trị tư tưởng được tập trung thực hiện có chiều sâu; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua các hội nghị cán bộ, giao ban cơ sở đảng, giao ban dư luận xã hội, tăng cường đi cơ sở và hướng dẫn nội dung sinh hoạt tư tưởng hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ; chủ động xây dựng Nghị quyết 07-NQ/QU “Tăng cường lãnh đạo phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Kế hoạch thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; phát huy vai trò của Bí thư cơ sở đảng trong triển khai, quán triệt nghị quyết; đề cao ý thức tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; tổ chức thảo luận nghị quyết gắn với xây dựng kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tăng “sức đề kháng”, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Song song đó, quận xây dựng mới và đưa vào sử dụng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy, học tập các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chủ động phối hợp với các đơn vị trung ương, thành phố mở các lớp cử nhân chính trị, trung cấp chính trị; quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên và chất lượng hoạt động của Tuần tin, Trang thông tin điện tử quận.

- Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện tốt; tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Hệ thống tổ chức đảng được kiện toàn, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tại Đảng bộ, Chi bộ.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Quận ủy chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết 06 “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, đưa chất lượng sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất, phát huy tính dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc của Đảng, phát huy tinh thần tích cực tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được tập trung cải tiến, đánh giá đúng thực chất, kết quả đánh giá ngày càng sát thực tế hơn.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10 quận và Tổ công tác phường tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trong nhiệm kỳ, quận đã phát triển được 88 đảng viên ngoài khu vực Nhà nước, thành lập mới 11 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, nền nếp, chủ động thẩm tra, xác minh, kết luận, trọng tâm là vấn đề chính trị hiện nay và giải quyết đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục quy định của Đảng. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, phát triển đảng viên mới được thực hiện tốt, có chất lượng, chú trọng kết nạp đảng viên trẻ tuổi, đảng viên nữ, công nhân lao động, giáo viên, học sinh, người Hoa và tiểu thương; số lượng kết nạp hàng năm tăng trên 30% so chỉ tiêu Nghị quyết, đặc biệt đợt phát triển đảng viên mới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tăng 66,6% so chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, đề bạt cán bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả khá tốt, đúng quy trình, công tâm, khách quan, công khai, dân chủ, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ theo Kết luận 03 của Ban Thường vụ Quận ủy; chú trọng nhận xét, đánh giá trên nhiều mặt, nhất là về tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống và khả năng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân, cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thực hiện tốt chủ trương đưa cán bộ trẻ về cơ sở; kịp thời luân chuyển, bố trí, đề bạt cán bộ, trong đó thực hiện khá tốt luân chuyển cán bộ Mặt trận - Đoàn thể sang làm công tác Đảng, quản lý nhà nước và ngược lại.

- Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy quận và cơ sở coi trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện ngày càng toàn diện, giám sát có mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện 03 chương trình trọng điểm của quận về chỉnh trang đô thị, về giảm nghèo và về cải cách hành chính, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy chế dân chủ cơ sở, phòng, chống tham nhũng, lãng phí,... và đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát cũng được nâng cao, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa sai phạm. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra 131 tổ chức đảng, 29 đảng viên, giám sát chuyên đề 25 tổ chức đảng, 16 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra 167 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 16 tổ chức đảng, 17 đảng viên và kiểm tra dấu hiệu vi phạm 12 tổ chức đảng, 18 đảng viên.

Công tác xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp ủy tiếp tục được thực hiện tốt, giải quyết kịp thời, đúng nguyên tắc; xem xét và xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định, hình thức xử lý phù hợp với mức độ sai phạm của cán bộ, đảng viên; trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã thi hành kỷ luật 52 trường hợp cán bộ, đảng viên, giảm 12 trường hợp so nhiệm kỳ IX (trong đó, khiển trách 27, cảnh cáo 12, cách chức 03, khai trừ 10). Song song đó, quận luôn quan tâm củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra cấp quận và cơ sở, bảo đảm vai trò chủ động, tích cực của Ủy ban kiểm tra trong tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đạt kết quả ngày càng tốt hơn.

c) Hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền được nâng cao

Quận đã tập trung củng cố, kiện toàn các cơ quan, đơn vị trong bộ máy chính quyền; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, trách nhiệm điều hành của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính liên thông, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết công việc quản lý hành chính. Phát huy tốt việc thực hiện quy chế, mối quan hệ và phối hợp công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo số lượng, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt cải cách hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, làm chuyển biến ý thức trách nhiệm, kỹ năng công tác, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận - Đoàn thể đạt kết quả tốt.

Quan tâm thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức tốt các kỳ họp tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đối thoại và tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng chính quyền.

Các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong từng cơ quan, đơn vị nhận thức sâu ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tài chính… qua đó phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm. Công tác thanh tra được thực hiện theo kế hoạch và có trọng tâm, trọng điểm, đã triển khai 36 cuộc thanh tra, thu hồi nộp ngân sách 656,3 triệu đồng, xử lý kỷ luật 07 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 25 tập thể, 46 cá nhân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; số đơn thư khiếu nại, tố cáo qua từng năm giảm; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

d) Công tác vận động Nhân dân tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương

Quận ủy đã tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của Thành ủy về công tác vận động Nhân dân giai đoạn 2011 - 2015, Nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt, đã chủ động triển khai nhiều chuyên đề, công trình, mô hình sát đặc điểm tình hình quận, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện đạt hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân theo phương châm “phát huy sức dân chăm lo cho dân” nên đã vận động được Nhân dân, nhất là đồng bào người Hoa, tôn giáo đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thuận thực hiện các dự án công trình nâng cấp đô thị, các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức, chăm lo, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Mặt trận - Đoàn thể. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy chế Mặt trận giám sát cán bộ, công chức ở khu dân cư; quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với trọng tâm hướng về cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, các trí thức, chức sắc tôn giáo,… tham gia thực hiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận luôn phát huy tốt vai trò đầu mối trong triển khai các cuộc vận động, phong trào ở địa phương, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quyền giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định. Vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 20 tỷ đồng (tăng 66,6% so nhiệm kỳ IX), quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” trên 4 tỷ đồng, góp phần tích cực thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Liên đoàn Lao động bồi dưỡng giáo dục giai cấp công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Phát huy tốt vai trò thành viên Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thành lập mới 219 tổ chức công đoàn, đảm bảo 100% doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn có tổ chức công đoàn.

Đoàn thanh niên tập trung chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ có tinh thần yêu nước, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức tốt, ý thức chấp hành pháp luật, lối sống lành mạnh vì cộng đồng, có hoài bão lý tưởng cách mạng, năng lực, kỹ năng, sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã giới thiệu 1.870 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy xem xét kết nạp 572 đảng viên mới, góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ và đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa trong Đảng bộ quận.

Hội liên hiệp phụ nữ tiếp tục tập trung nâng cao trình độ và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, chống bạo hành gia đình; vận động phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thực hiện tốt công tác vận động tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng/hội viên/tháng để trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Hội Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ; tham gia thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân và phát triển hội viên; giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; quan tâm chăm lo hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện tốt các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện xã hội; khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh, đã vận động được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, Nhân dân tham gia tiết kiệm và mạnh thường quân tham gia đóng góp Quỹ khuyến học đạt trên 35 tỷ đồng, tăng 483,3% so nhiệm kỳ IX, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2010 - 2015.

Nhìn chung, năm năm qua trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn đan xen tác động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã phát huy được tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành 10/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X. Kinh tế quận tăng trưởng hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng các ngành thương mại - dịch vụ ngày càng được nâng lên. Quản lý và phát triển đô thị đạt được một số kết quả tích cực, nhất là về chỉnh trang đô thị, thực hiện dự án cải tạo kênh, đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, góp phần từng bước thay đổi diện mạo đô thị quận theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá đạt được những kết quả tích cực, là điểm sáng của quận trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền được nâng cao; công tác vận động Nhân dân được tăng cường và thực hiện tốt.

II- HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Bên cạnh những mặt đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) còn có những hạn chế, khuyết điểm, thể hiện trên các mặt cụ thể như sau:

1- Kinh tế tuy có phát triển nhưng quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh yếu, chất lượng các loại hình dịch vụ chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn chỉnh nên chưa thu hút được nhiều đầu tư; 03 cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm phát triển chưa rõ nét, chưa đồng đều; công tác quản lý thuế có nơi chưa chặt chẽ, thiếu kiên quyết trong xử lý nên tình hình nợ đọng thuế còn cao.

2- Một số dự án, công trình theo Nghị quyết Đại hội còn chậm triển khai (01/11 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt); tình trạng nhà ở, chung cư trên địa bàn một số phường xuống cấp nhưng chưa được đầu tư xây dựng mới; công tác quản lý trật tự đô thị và bảo đảm mỹ quan đô thị chưa đạt yêu cầu; những bức xúc trong Nhân dân về tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, trật tự lòng lề đường còn chậm được giải quyết.

3- Các giải pháp kêu gọi, huy động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa đạt hiệu quả cao, chưa phát huy hết tiềm năng trong Nhân dân; chất lượng các hoạt động văn hóa chưa cao, chưa có giải pháp để thúc đẩy, duy trì sự phát triển các loại hình văn hóa ở cộng đồng dân cư. Chất lượng y tế, khám chữa bệnh chưa đạt yêu cầu. Số hộ cận nghèo có thu nhập bình quân sát với chuẩn nghèo chiếm tỷ lệ cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo.

4- Công tác nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn chưa chặt chẽ, công tác giáo dục, quản lý đối tượng, nhất là đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến còn hạn chế, chưa hiệu quả nên tình hình phạm pháp hình sự còn phức tạp, đối tượng thanh thiếu niên phạm tội liều lĩnh, manh động còn chiếm tỷ lệ cao; hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đạt yêu cầu đề ra.

5- Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chậm khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của một số cơ sở đảng đạt hiệu quả chưa cao; còn tình trạng cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết chưa nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình một số nơi còn hình thức; phát triển đảng viên khu vực ngoài Nhà nước còn gặp khó khăn; có cơ sở phát triển đảng chưa đảm bảo quy định, còn sai sót trong thực hiện quy trình kết nạp. Công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực chưa nhiều; thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa và phát hiện các hành vi tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao. Một số đơn vị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở còn hình thức; vai trò giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chưa được phát huy đầy đủ; tinh thần thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức ở một số nơi chưa thật sự làm hài lòng người dân.

III- NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1- Nguyên nhân những mặt làm được

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho quận thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Cấp ủy quận đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, Mặt trận - Đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên, Thủ trưởng các ban ngành, cơ quan, đơn vị đã tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện các mặt công tác; tăng cường vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

2- Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm

a) Nguyên nhân khách quan

Tình hình kinh tế biến động và có nhiều khó khăn hơn so với dự báo, thị trường bất động sản đóng băng làm ảnh hưởng đến việc kêu gọi đầu tư, sản xuất kinh doanh; kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển đồng bộ…

b) Nguyên nhân chủ quan

- Năng lực phân tích dự báo còn hạn chế, dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu chương trình phát triển nhà ở, trung tâm thương mại gặp nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản đóng băng. Thời gian đầu nhiệm kỳ, quận chưa kịp thời đề nghị các sở, ngành thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế, chính sách; chưa đề ra được các kế hoạch phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ nên hiệu quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa cao.

- Một số cấp ủy chưa nhạy bén, chưa kịp thời nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; công tác phối hợp giữa các phòng, ban quận và phường đôi lúc chưa đồng bộ; năng lực thực tiễn của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, thiếu sáng tạo, còn trông chờ vào ý kiến của lãnh đạo.

- Nhận thức của một số cấp ủy chưa đầy đủ nên chưa quan tâm đúng mức công tác vận động Nhân dân và hoạt động của Mặt trận - Đoàn thể. Còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nên dẫn đến sai phạm, nhất là sai phạm về tài chính.

3- Bài học kinh nghiệm

(1) Phải thật sự coi trọng việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, đoàn kết nhất trí trong nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; bám sát thực tiễn, chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(2) Phải tập trung thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, mọi công việc phải xuất phát từ quyền lợi của Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; phát huy dân chủ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết tốt các bức xúc của Nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, huy động sức dân chăm lo cho dân, sẽ tạo được đồng thuận của Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, với phương châm “Dân vận khéo, thì việc gì cũng thành công”.

(3) Cán bộ là nhân tố quyết định việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị nên phải quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, đề bạt cán bộ, chú trọng cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch, cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật.

(4) Phải tăng cường và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; sơ tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tính năng động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch và kịp thời đề nghị các sở, ngành thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020

Trong 5 năm tới, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, là điều kiện thuận lợi để quận triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tuy nhiên, tình hình của quận dự báo cũng còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn chỉnh, tỷ lệ hộ cận nghèo cao, phạm pháp hình sự, giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn còn là những vấn đề bức xúc trong Nhân dân… sẽ có tác động hạn chế nhất định đến việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của quận trong nhiệm kỳ tới.

Từ những dự báo trên, đồng thời căn cứ chỉ đạo của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Đảng bộ quận đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quận, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh toàn dân và khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng quận theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

* Các chỉ tiêu chủ yếu

1- Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 22% năm.

2- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 8% năm (theo giá so sánh 2010).

3- Hoàn thành các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản (theo danh mục đính kèm); đến cuối năm 2020, thu gom, vận chuyển để xử lý 100% chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế; xử lý 100% nước thải công nghiệp và nước thải y tế.

4- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: mầm non 02 trường, tiểu học 01 trường, trung học cơ sở 01 trường. Xây dựng 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học đạt tiêu chuẩn trường Tiên tiến - Hiện đại - Hội nhập.

5- Hoàn thành trước thời hạn Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020; thu nhập bình quân hộ nghèo đến năm 2020 cao hơn mức chuẩn của thành phố giai đoạn 2015 - 2020 từ 10 - 15%.

6- Hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho 1.000 lao động, đến năm 2020 kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%.

7- Đến cuối năm 2020, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; ít nhất 90% người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia; 37% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 90% dân số quận tham gia bảo hiểm y tế.

8- Tốc độ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 dưới 1%.

9- Giữ vững 02 phường và xây dựng thêm 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

10- Đến năm 2020, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ ít nhất 33% trên tổng số dân.

11- Hàng năm có 50% cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 98% trở lên; phát triển trên 200 đảng viên mới.

12- Thành lập công đoàn cơ sở trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện; xây dựng mới 25 chi đoàn, 35 chi hội thanh niên và phát triển trên 100 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 100% doanh nghiệp trên 500 lao động, 70% doanh nghiệp từ 100 đến 500 lao động có tổ chức đảng.

I- PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH

1- Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo đảm bảo cơ cấu kinh tế “Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp”; triển khai thực hiện tốt Chương trình “Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ giai đoạn 2015 - 2020”; định hình, chuẩn hóa các ngành dịch vụ; hình thành các khu vực, tuyến đường chuyên doanh dịch vụ; nâng cấp các chợ theo hướng văn minh thương nghiệp, kết hợp mời gọi đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại hiện đại. Phấn đấu đến năm 2017, thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng.

- Rà soát và thực hiện quy hoạch, di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường có nguy cơ cháy nổ cao, khuyến khích doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị theo quy hoạch; tiếp tục hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư các ngành dịch vụ quan trọng, nhất là trụ sở chính dịch vụ ngân hàng; đồng thời khuyến khích các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sạch ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh.

- Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp về vốn (kết nối ngân hàng), kiến thức, quản lý, quảng cáo, quảng bá, hội chợ, thủ tục hành chính… để doanh nghiệp mở rộng quy mô dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tập trung 5 lĩnh vực: tín dụng; bất động sản, phát triển nhà ở; giáo dục đào tạo; y tế; du lịch. Tiếp tục phát huy vai trò hoạt động Hội Doanh nghiệp quận đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, củng cố kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; các biện pháp kéo giảm nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất được thành phố phê duyệt để tạo nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giáo dục, trạm y tế và trụ sở hành chính.

2- Phát triển đô thị bền vững, xây dựng môi trường đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

- Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tăng cường diện tích mảng xanh đảm bảo hài hòa kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng “Xanh - Sạch - Đẹp”.

- Tập trung huy động mọi nguồn lực (ngân sách và xã hội) để chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; gắn cân đối đầu tư hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội và thực hiện mô hình xã hội hóa đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Rà soát các mặt bằng, kho bãi bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích, không phù hợp quy hoạch kiến nghị thành phố thu hồi để mời gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện Chương trình “Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống giai đoạn 2015 - 2020”; hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, cải tạo kênh Hàng Bàng, rạch Bàu Trâu gắn với thực hiện tốt công tác di dời, tái định cư, chăm lo đời sống cho 1.202 hộ dân sống trên và ven kênh, rạch; đảm bảo khả năng kiểm soát triều cường, tiêu thoát nước nhanh, giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước.

- Triển khai thực hiện các công trình giao thông công chính đồng bộ với thực hiện các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ, sự nghiệp, trụ sở hành chính để hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (danh mục công trình kèm theo).

- Tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, môi trường; tập trung các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3- Phát triển văn hóa - xã hội lành mạnh, đa dạng, phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân

- Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp đạt chất lượng cao; đề cao đạo đức và trách nhiệm đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng Trung tâm dạy nghề kết hợp liên kết các trường cao đẳng, trung cấp nghề để mở rộng ngành nghề và chất lượng đào tạo; xã hội hóa giáo dục và dạy nghề theo hướng thiết thực, hiệu quả; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chỉ đạo của thành phố.

- Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa và phường văn minh đô thị, tạo tiền đề để người dân quận 6 phát triển toàn diện, tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc và giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của quận; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu; tích cực ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức xã hội; đề cao vai trò của gia đình trong giáo dục và hình thành nhân cách thế hệ trẻ.

- Tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về phát triển thể dục - thể thao đến năm 2020; hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu liên hợp thể dục - thể thao quận; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường, gắn với phát triển thể dục - thể thao toàn dân để góp phần nâng cao sức khỏe con người Quận 6.

- Phát triển y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, củng cố, kiện toàn nguồn nhân lực Bệnh viện quận, Trạm y tế 14 phường theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, chữa bệnh. Xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thu hút đầu tư phát triển y tế kỹ thuật cao. Thực hiện đạt hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; củng cố và phát triển y tế học đường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; nâng cao chất lượng Trung tâm y tế dự phòng, tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bảo đảm tốt an sinh xã hội, ưu đãi người có công, chăm lo đời sống gia đình chính sách. Triển khai chương trình “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020” và các giải pháp giảm nghèo đa chiều theo chỉ đạo của thành phố; gắn phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện nâng cao chất lượng sống và rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt chú trọng các giải pháp trợ vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, các chính sách hỗ trợ không hoàn lại gắn với các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả thông qua biện pháp hỗ trợ cụ thể, lấy sức dân chăm lo cho dân để giúp các hộ nghèo, cận nghèo phương tiện và điều kiện tăng thu nhập, có tích lũy, nâng dần mức sống và chất lượng sống.

4- Đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh, không để tình huống bị động, bất ngờ xảy ra. Tập trung phòng, chống tội phạm và kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; kịp thời xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy; tăng cường các biện pháp lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành pháp luật về giao thông. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Lãnh đạo gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời xây dựng cơ quan quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đảng bộ, chi bộ quân sự trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận của lực lượng vũ trang; bảo đảm tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp theo Hiến Pháp năm 2013 và theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án trong hoạt động tố tụng; hoàn thành trụ sở công an quận; đảm bảo phương tiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm. Đào tạo, bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng các cơ quan tư pháp gắn với phòng, chống nhũng nhiễu, tiêu cực, sai phạm, nhận hối lộ; phát huy cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với các cơ quan tư pháp.

II- XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN

1- Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

a) Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tạo chuyển biến rõ rệt nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận và củng cố niềm tin trong Nhân dân.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy quận và cơ sở, đảm bảo tính khoa học, dân chủ, quần chúng, nói đi đôi với làm trong phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu.

b) Tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân; gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu tích cực, đồng thời phê bình nghiêm túc các tập thể, cá nhân còn hạn chế, khuyết điểm, nhất là từ trong sinh hoạt chi bộ.

c) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vai trò quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng; thực hiện tốt dự báo, nắm bắt diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện tình hình, kịp thời xử lý các điểm “nóng”, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07-NQ/QU của Quận ủy “Tăng cường lãnh đạo phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Kế hoạch thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức học tập nghị quyết của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác triển khai, quán triệt nghị quyết; nâng cao chất lượng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết, chính xác, chính thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

d) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; đổi mới công tác cán bộ, coi trọng bảo vệ chính trị nội bộ

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo mối quan hệ phối hợp trong từng tổ chức và giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức đảng khu vực ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

- Kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; xây dựng các giải pháp hiệu quả để đánh giá, thẩm định, công nhận chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo đúng thực chất, khắc phục tính hình thức và bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng. Thực hiện tốt việc định kỳ tổ chức lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên mới, đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định; trước hết phải nâng cao chất lượng quần chúng phát triển đảng, tập trung ở những nơi trọng điểm, có ít đảng viên và đảm bảo đúng quy trình, quy định kết nạp.

- Thực hiện tốt chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thu hút nhân tài, trí thức trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Căn cứ chỉ đạo của Thành ủy, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, nâng cao hơn nữa hiệu quả nhận xét, đánh giá cán bộ, đảm bảo thực chất, khách quan, công tâm, phát huy dân chủ, tính tự giác của cán bộ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu làm cơ sở để quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ. Xây dựng và thực hiện tốt các bước tiếp theo sau quy hoạch gắn với việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận đến năm 2020.

- Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung nắm tình hình và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay, nhất là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

e) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát các cơ quan giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, thực hiện các dự án, công trình, các cơ quan tư pháp, đơn vị có chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở cơ sở về trình độ chính trị và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm đương nhiệm vụ công tác kiểm tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

2- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước quận, phường theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả và đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

- Thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; Chỉ thị của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công nghệ thông tin, đảm bảo việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phải đồng bộ giữa các cơ quan hành chính, giữa quận và phường để giúp thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ Nhân dân và công tác tham mưu, tác nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường kiểm tra công vụ, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị gắn với phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” từ quận đến phường và giữa các cơ quan chuyên môn thuộc quận; đa dạng hóa các sản phẩm trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp.

- Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp người dân am hiểu luật pháp để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong khiếu nại, tố cáo đúng quy định; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời thường xuyên thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

3- Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới

- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt các giải pháp, chuyên đề, công trình, mô hình phù hợp đặc điểm tình hình quận để huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác chăm lo, cải thiện đời sống Nhân dân.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân”. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, nhất là đồng bào Hoa, vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo tham gia đóng góp tích cực xây dựng, bảo vệ và phát triển địa phương.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; chăm lo, xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh để thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, thực hiện các quy chế dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

III- CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, Đại hội đề ra 03 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1- Chương trình “Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ giai đoạn 2015 - 2020”.

2- Chương trình “Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống giai đoạn 2015 - 2020”.

3- Chương trình “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Đại hội của dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo. Đại hội khẳng định niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 6 vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, xây dựng quận văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN - KHÓA X

Thông báo