Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (07/4/1996 - 18/10/2000)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

01        

Đ/c Nguyễn Ngọc

Vân

Bí thư Quận ủy

02        

Đ/c Trần Hoàng

Thám

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

03        

Đ/c Lê Thị

Út

Phó Bí thư TTQU

04        

Đ/c Nguyễn Văn

Ái

UVTV-Chỉ huy Trưởng ban chỉ huy quân sự quận

05        

Đ/c Trương Văn

Giơi

UVTV-Bí thư Đảng ủy phường 10

06        

Đ/c Nguyễn Minh

Hoàng

UVTV-Phó Chủ tịch UBND quận

07        

Đ/c Nguyễn Chấn

Hưng

UVTV-Trưởng ban Dân vận QU

08        

Đ/c Lê Văn

Oanh

UVTV-Phó Chủ tịch HĐND quận

09        

Đ/c Đặng Hữu

Trí

UVTV-Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

10        

Đ/c Nguyễn Kiên

Trung

UVTV-Trưởng Công an quận

11        

Đ/c Nguyễn Văn

Thắng

12        

Đ/c Hồ Văn

Chung

QUV-Phó Ban Tổ chức QU

13        

Đ/c Lương Thị

Cúc

QUV-Trưởng phòng Văn hoá thông tin

14        

Đ/c Phan Hữu

Đô

QUV-Chánh Thanh tra quận

15        

Đ/c Nguyễn Thị

Hảo

QUV-Bí thư Đảng ủy phường 6

16        

Đ/c Phạm Gia

Hoàng

UVTV-Trưởng ban Tổ chức QU

17        

Đ/c Trần Thanh

Hùng

QUV-Giám đốc Trung tâm y tế quận

18        

Đ/c Phạm Văn

Hùng

QUV-GĐ Cty DVSX-TTCN Bình Tây (Bitahaco)

19        

Đ/c Lâm Thị

Kiên

QUV-Viện trưởng VKSND quận

20        

Đ/c Khổng Quế

Kình

QUV-Phó Chủ tịch MTTQ quận

21        

Đ/c Trần Thanh

Lắm

QUV-Bí thư Đảng ủy phường 8

22        

Đ/c Phan Thị

Lan

QUV-Bí thư Đảng ủy phường 2

23        

Đ/c Đinh Thị Hương

Liên

QUV-Hội trưởng Hội Phụ nữ quận

24        

Đ/c Vũ Hồng

Nam

QUV-Phó Công an quận

25        

Đ/c Lê Thị Tuyết

Nga

QUV-Chủ tịch Liên đoàn lao động quận

26        

Đ/c Tống Hữu

Oanh

QUV-Trưởng phòng Tài chính đầu tư

27        

Đ/c Hồ Lập

Phúc

QUV-GĐ Cty Phát triển kinh tế quận

28        

Đ/c Nguyễn Thành

Sơn

QUV-Ủy viên chuyên trách ủy ban

29        

Đ/c Võ Văn

Tân

QUV-Chánh Văn phòng Quận ủy

30        

Đ/c Ngô Văn

Tấn

QUV-Trưởng phòng Giáo dục-đào tạo quận

31        

Đ/c Nguyễn Văn

Thọ

UVTV-Trưởng ban Tuyên giáo, GĐ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận

32        

Đ/c Võ Ngọc Quốc

Thuận

QUV-Bí thư Quận đoàn

33        

Đ/c Lương Ngọc

Tráng

QUV-Chánh án TAND quận

34        

Đ/c Trần Thị Thu

Vân

QUV-Phó Chủ tịch UBND quận

35        

Đ/c Trần Quang

Vinh

QUV-GĐ BQL dự án

Thông báo