Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Báo cáo chính trỊ của Ban Chấp hành đảng bộ quận 4 khóa VIII tại đại hội đại biểu đảng bộ quận 4 lần thứ VIII (2000 – 2005)

 

Quận 4, ngày 9 tháng 11 năm 2000

Từ sau Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đến nay, Đảng bộ và nhân dân Quận 4 ra sức khắc phục khó khăn, tập trung mọi cố gắng, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Quận 4 đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Việc đẩy mạnh chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị và tích cực chăm lo các vấn đề văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng đang tạo ra những điều kiện tiền đề và động lực cho sự phát triển đi lên của quận.

Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ VIII nhằm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII, dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 khóa VII xin trình bày trước Đại hội những nội dung cơ bản sau đây :

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 4 LẦN THỨ VII

&

I. NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG 5 NĂM QUA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 :

1. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng được cải thiện một bước đáng kể.

Trong chỉ đạo phát triển kinh tế : Quận đã có nhiều cố gắng, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đem lại nhiều kết quả, kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng hàng năm tương đối khá so với tình hình chung còn nhiều khó khăn.

Dịch vụ – thương mại tăng bình quân hàng năm là 22,8%. Ngoại thương có mức tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm là 30,3%. Kinh tế hợp tác được tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã, và bắt đầu có hướng phát triển tốt.

Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp tuy cơ sở sản xuất có giảm, nhưng giá trị tổng sản lượng vẫn tăng bình quân hàng năm là11,8%. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước tăng bình quân hàng năm là16,6%. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngày càng có vị trí quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của quận, nhiều cơ sở có kinh nghiệm, thích ứng nhanh với chính sách mới, làm ăn có hiệu quả. Hàng năm, các doanh nghiệp tư nhân và hộ sản xuất cá thể đều tăng, xu thế đầu tư chủ yếu vào các ngành cơ khí, chế biến thực phẩm, giày da...

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể. Nhiệm kỳ khoá VII kế thừa các khoá trước, Đảng bộ tiếp tục ưu tiên đầu tư, tập trung đẩy mạnh chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị, xây dựng, mở rộng các trục giao thông trọng yếu, giải tỏa nhà trên kênh rạch gắn với tái định cư, xây dựng các khu dân cư mới… đạt những kết quả tốt. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, trong đó có những công trình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, tạo thuận lợi hơn trong các hoạt động kinh tế và đã có tác động tích cực trong việc ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội. Hệ thống trường lớp được sửa chữa, xây dựng khang trang hơn. Các cơ sở hoạt động thể dục thể thao, văn hoá và y tế được nâng cấp và mở rộng. Nhà ở được phát triển theo hướng nhà chung cư và nhà phố cao tầng với kiến trúc hiện đại…

Quá trình thực hiện, luôn có sự điều chỉnh chính sách đền bù có lợi cho nhân dân và phù hợp với quy định chung của thành phố, thực hiện chương trình tái định cư, bán nhà trả góp hỗ trợ cho các hộ chính sách và nhân dân gặp khó khăn. Công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý xây dựng được tăng cường, tích cực hỗ trợ cho chương trình chỉnh trang, kiến thiết đô thị (như ngăn ngừa và xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm đất trong khu vực quy hoạch, xử lý các trường hợp không đúng quy chuẩn xây dựng...), tạo điều kiện cho nhân dân được gắn đồng hồ điện, đồng hồ nước (thông qua công tác cấp, đổi số nhà).

Công tác điều hành ngân sách và thu thuế luôn được quan tâm, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành ở Thành phố và Trung ương để tạo nguồn thu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra điều chỉnh mức thu cho phù hợp và công bằng, cải tiến công tác hành thu, chống đọng thuế và thất thu thuế. Hàng năm, quận đều hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao. Trên cơ sở thực hiện tốt việc thu, luôn bảo đảm các nhu cầu chi thường xuyên, nhất là các công trình xây dựng cơ bản và nhu cầu đột xuất khác.

2. Văn hoá - xã hội có những tiến bộ mới, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Đảng bộ có nhiều Nghị quyết, Kế hoạch duy trì phát triển nhiều phong trào, tạo điều kiện cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chủ trương xã hội hóa được thực hiện trên nhiều lĩnh vực và ngày càng mở rộng.

Giáo dục- đào tạo tiếp tục được mở rộng và phát triển, có mức tiến bộ rõ nét về chất lượng. Tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đều tăng, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm dần, tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp các cấp luôn đạt cao. Hiệu suất đào tạo cũng được nâng lên tương đối khá. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ được duy trì tốt, quận đã cơ bản hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quận đã đầu tư phát triển nhiều mô hình dạy nghề phù hợp đến tận cơ sở phường và có chính sách miễn giảm học phí, trợ vốn học nghề cho diện chính sách, bộ đội xuất ngũ, dân nghèo... đồng thời mở nhiều chi nhánh dịch vụ giải quyết việc làm trên địa bàn. Từ năm 1996 - 2000, đã đào tạo dạy nghề cho 18.968 lao động và học sinh phổ thông, trong đó có gần 7.000 người sau thời gian học nghề được giới thiệu việc làm ngay. Với sự nỗ lực rất lớn của các ngành, đoàn thể và các Phường đã giải quyết việc làm cho 21.587 người, bình quân 4.300 người/năm.

Phong trào toàn xã hội chăm lo diện chính sách và người nghèo mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị – xã hội rộng lớn (trợ cấp người già, neo đơn, diện chính sách, khám chữa bệnh miễn phí, đem lại "Ánh sáng cho người nghèo bị mù" lớp học tình thương, Trường vừa học, vừa làm 1/6 cho trẻ em chưa ngoan, xây dựng 67 nhà tình nghĩa, 53 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 264 căn, tặng 191sổ tiết kiệm cho diện chính sách, vận động đỡ đầu thường xuyên cho thương binh 1/4 và các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống…).

Chương trình xóa đói giảm nghèo, tiếp tục được các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân tham gia, thông qua nhiều chương trình với những biện pháp cụ thể đã mang lại hiệu quả thiết thực. Quỹ xóa đói giảm nghèo được bổ sung hàng năm. Công tác trợ vốn, quản lý nguồn vốn ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Những việc làm đó cùng các hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, hỏa hoạn ở quận, Thành phố và các tỉnh đã khơi dậy lòng nhân ái trong nhân dân, đang trở thành một nét đẹp văn hóa mới của nhân dân Quận 4.

Công tác chăm lo sức khoẻ cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Ngành y tế đã cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố, việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em đạt trên 90%, chương trình bổ sung thực phẩm cho trẻ suy dinh dưỡng được tiến hành hàng năm. Quận cũng đã chú ý công tác quản lý đối với các phòng khám bệnh miễn phí, phòng khám tư nhân. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quận chỉ đạo thực hiện tốt, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hiện nay của quận là 1,25%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế được chú trọng hơn.

Văn hoá, văn nghệ được tập trung đầu tư rất lớn, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động, tăng cường củng cố mạng lưới văn hoá cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Công tác thông tin - tuyên truyền góp phần tích cực trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước, truyền thống cách mạng, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động lớn, thực hiện nghĩa vụ công dân, đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động văn hoá văn nghệ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Thường xuyên duy trì các hoạt động tập trung tại Trung tâm Văn hoá, đầu tư hỗ trợ cho các trường học, các khu vực dân cư, quan tâm phát triển hoạt động văn nghệ thiếu nhi tập trung và tại các khu phố. Tích cực triển khai có kết quả các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “khu dân cư xuất sắc”, “khu phố văn hóa”, "công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn".

Thể dục thể thao được đầu tư đúng mức, ngày càng phát triển tốt hơn, là đơn vị mạnh của Thành phố. Đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của Thành ủy. Tổ chức liên tục các hoạt động thể dục thể thao trong trường học, để tăng cường rèn luyện thể chất cho học sinh. Các hoạt động hội thao trong lực lượng Công an, Quân sự cũng được duy trì thường xuyên với chất lượng tốt hơn. Thông qua các hoạt động phong trào, đã phát hiện, đào tạo các vận động viên có đẳng cấp, thi đấu đạt giải cao ở thành phố và toàn quốc, có vận động viên đạt huy chương vàng Quốc tế.

Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mãi dâm và HIV/AIDS. Bên cạnh công tác giáo dục tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân, quận đã tổ chức nhiều đợt truy quét, tấn công các đối tượng tệ nạn xã hội, và đã cơ bản xoá được các trọng điểm tập trung lớn trên địa bàn.

3. Ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Cùng với nhân dân, các lực lượng Công an và Quân sự đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại nhiều âm mưu và hành động phá hoại của kẻ địch và các loại tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp tích cực chống lại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trong tình hình có nhiều diễn biến phức tạp.

Trên lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội có nhiều tiến bộ : bằng những hình thức thích hợp theo phương châm kết hợp giữa tích cực, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đi đôi với tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Không ngừng đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và coi trọng việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, gắn với việc xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội tại địa phương. Tội phạm hình sự kéo giảm đáng kể (20%) và tỷ lệ phá án hàng năm đạt bình quân 70%. Lực lượng công an nhân dân từ Quận đến phường có bước tiến bộ. Vai trò và chất lượng cảnh sát khu vực được nâng cao. Hệ thống an ninh cơ sở được củng cố về số lượng và chất lượng. Công tác bảo vệ nội bộ, giữ gìn bí mật, phòng chống cháy nỗ thực hiện tốt hơn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát triển. Mô hình cụm liên phường tiếp tục phát huy tác dụng trong giải quyết các tụ điểm giáp ranh. Chương trình liên kết giữa Công an - Quận đội – Hội cựu Chiến Binh – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Hội liên hiệp Phụ nữ ngày càng có hiệu quả giáo dục cảm hoá đối tượng và phòng chống tội phạm tại cộng đồng.

Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương có nhiều tiến bộ trong phối hợp hành động trên địa bàn; xây dựng hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập các phương án phòng thủ cơ bản của Quận và phường. Công tác sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì, kiểm tra thực hiện khá nghiêm túc, từng bước nâng cao khả năng tác chiến tại chỗ của các lực lượng theo cơ chế. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang thường trực, quân dự bị động viên và dân quân tự vệ được chú trọng. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao. Đã có nhiều cố gắng thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống của lực lượng võ trang và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Các ngành nội chính có sự phối hợp khá đồng bộ trong công tác bảo vệ và thực thi pháp luật, nhất là giữa 3 cơ quan kiểm sát, điều tra, xét xử. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Nhiệm vụ chuyên môn từng ngành được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn việc bảo vệ và thi hành pháp luật, hạn chế tiêu cực trong điều kiện cơ chế thị trường. Công tác tiếp dân, nhận và thụ lý giải quyết các vụ khiếu kiện của công dân ngày càng đi vào nề nếp, đúng luật định.

4. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, hệ thống chính trị được xây dựng và củng cố :

a) Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng :

Từ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đến nay, Đảng bộ đã dành nhiều công sức tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị. Cuộc vận động chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, được tiến hành nghiêm túc, thu được một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng.

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đảng bộ Quận đã chú trọng lãnh đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, giữ vững tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Nghiêm túc tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; thường xuyên tổ chức thông tin thời sự, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, gắn với giáo dục truyền thống dân tộc, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Đảng bộ đã tiến hành tổng kết công tác binh vận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975); tổng kết 25 năm xây dựng, đổi mới và phát triển Quận 4 (1975 - 2000); biên soạn cuốn sách "Lịch sử Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh - mảnh đất, con người và truyền thống". Nhìn chung, nhận thức, tư tưởng chính trị của đại đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên và ổn định hơn. Nhiều vấn đề trước đây còn băn khoăn, có ý kiến khác nhau, nhưng qua thành tựu của công cuộc đổi mới và tình hình quốc tế, nhất là qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (lần 2) cán bộ, đảng viên đã có sự thống nhất cao hơn theo quan điểm của Đảng.

Việc củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên có tiến bộ, đạt được kết quả đáng kể. Nhiều cơ sở Đảng đã nâng cao vai trò lãnh đạo chính trị, chuyên môn, vận động quần chúng, phát triển đảng viên mới. Các loại hình cơ sở Đảng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quyết định của Trung ương, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và xây dựng Đảng. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng lên, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trung bình hàng năm là 54,23% (Nghị quyết Đại hội VII đề ra là 70%) không có cơ sở đảng kém. Vai trò lãnh đạo của các chi bộ khu phố, chi bộ bộ phận tiếp tục được phát huy. Hiện nay toàn Đảng bộ có 52 tổ chức cơ sở Đảng với 53 chi bộ khu phố, 20 chi bộ bộ phận, 15 chi bộ công an phường. Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tính đến tháng 10/2000 là 1.726, trong đó có 93 đảng viên dự bị; có 147 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40, 50 năm tuổi Đảng. Tuổi đời bình quân của Đảng bộ là 43,41tuổi. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã phát triển được 389 đảng viên mới (tăng gấp 2 lần so với nhiệm kỳ VI), bình quân gần 80 đảng viên/ năm. Hàng năm có gần 65% cơ sở đảng có quần chúng đã phát triển được đảng viên, trong đó có 15 cơ sở đảng 5 năm liên tục kết nạp được đảng viên mới. Tỷ lệ Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt gần 25%, nữ đạt trên 34%. Chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Qua phân loại chất lượng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), toàn Đảng bộ có 97,8% đảng viên đủ tư cách; 2,2% đảng viên có vi phạm tư cách (so với khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa VII giảm 1,9%). Mặc dù đời sống của khá đông còn nhiều khó khăn và tác động mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, nhưng đại đa số đảng viên tiếp tục giữ vững và phát huy được tư cách đảng viên, tích cực lao động, công tác, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành những qui định của đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đồng chí tận tụy với công việc, với phong trào, được quần chúng nơi công tác và cư trú tín nhiệm. Trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên đương chức ngày càng được nâng lên, số đảng viên có bằng đại học hiện nay so với đầu nhiệm kỳ đã tăng lên gấp đôi. Đại bộ phận các đồng chí đảng viên có quá trình tham gia cách mạng, nay nghỉ hưu còn nhiều khó khăn, cuộc sống giản dị, tiết kiệm. Nhiều đồng chí tuy tuổi đã cao vẫn tham gia đóng góp cho các phong trào địa phương, là tấm gương về đạo đức, lối sống cho đảng viên trẻ và nhân dân noi theo.

Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ đạt được kết quả bước đầu. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII), Nghị quyết 13/TU của Thành ủy về công tác cán bộ. Đảng bộ đã chú trọng công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có, thường xuyên rà soát đánh giá cán bộ, mạnh dạn thay thế số cán bộ yếu, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ thông qua qui hoạch, xây dựng chương trình hành động về chiến lược cán bộ và qui hoạch cán bộ đến năm 2010. Đảng bộ rất quan tâm đến công tác cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ chủ chốt đang phát triển theo chiều hướng tăng dần (chiếm tỷ lệ 49,85%). Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã căn cơ hơn, số cán bộ chủ chốt của Quận có trình độ văn hóa cấp 3, đại học là 95,13% (so với nhiệm kỳ VI tăng 4,51%); trên 80% cán bộ, đảng viên đương chức có trình trung cấp lý luận Mác - Lê nin, 44,82% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đã và đang học các lớp cao cấp, đại học chính trị, 47,58% trung cấp, 7,5% sơ cấp, 57,93% trung cấp quản lý nhà nước (so với nhiệm kỳ trước tăng 12%). Đã điều động, bổ nhiệm, thay đổi công tác cho 127 lượt cán bộ, hầu hết đều theo đúng qui hoạch, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 25,2%. Nhìn chung trong nhiệm kỳ VII, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ được Đảng bộ chú trọng và có được một số kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ có bước phát triển mới, trình độ lý luận chính trị và văn hóa được nâng lên rõ rệt, nhiều cán bộ đã được thử thách, rèn luyện trong thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm công tác; cơ cấu đội ngũ cán bộ cũng đồng bộ hơn.

Công tác kiểm tra Đảng : được tăng cường, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên, kiểm tra đảng viên có dấu hiện vi phạm. Đồng thời cùng các Ban Đảng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Quy chế làm việc của cơ sở. Đã xem xét xử lý 58 đảng viên sai phạm, (tăng 10 trường hợp so với nhiệm kỳ VI) với các hình thức : khiển trách (29), cảnh cáo (19), cách chức (2), khai trừ (6), ngoài ra còn xóa tên (14). Nguyên nhân của những sai phạm trên là do ý thức chấp hành qui định pháp luật của nhà nước yếu (chiếm 60,3%), vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng (21,3%) vi phạm phẩm chất lối sống (20,8%); do công tác quản lý đảng viên của cấp ủy cơ sở chưa chặt chẽ, trách nhiệm chưa tốt, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đấu tranh tự phê bình, phê bình chưa cao, kèn cựa mất đoàn kết nội bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ : Được đặc biệt coi trọng, đã thành lập Ban bảo vệ chính trị nội bộ theo qui định tạm thời 168/QĐ - TU của Thành ủy, tổ chức thực hiện nhiêm túc nghị quyết 07/NQ - TU của Thành ủy, Quy định 75/QĐ – TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã đáp ứng tốt hơn cho việc sắp xếp, bố trí, đề bạt, qui hoạch cán bộ và công tác phát triển đảng viên mới.

b) Về xây dựng chính quyền :

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, tổ chức bộ máy chính quyền từ Quận đến phường đã được sắp xếp một bước. Thực hiện theo Quyết định 231/QĐ-UB của ủy ban nhân dân Thành phố, các phường có nhiều chuyển biến tiến bộ hơn trong việc quản lý hành chánh Nhà nước trên địa bàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận và phường ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, đã có nhiều cải tiến cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của nhiều đại biểu và vai trò giám sát đối với Uỷ ban nhân dân cùng cấp. Sự phối hợp giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể ở Quận và phường tương đối chặt chẽ, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc do quần chúng đặt ra từ thực tế ở địa phương. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền được tiến hành thường xuyên.

Quận đã chú ý cải tiến thủ tục hành chánh theo mô hình "một cửa một dấu" bước đầu có kết quả tốt. Trọng tâm tập trung là xác định rõ chức năng, phân công phân nhiệm cụ thể, cải tiến lề lối làm việc, uốn nắn tác phong, thái độ công tác của cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là những cán bộ, bộ phận tiếp xúc với nhân dân, nhằm giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Các thủ tục hành chánh có liên quan đến quyền lợi, yêu cầu bức thiết của nhân dân được niêm yết rõ ràng, cụ thể tại từng đơn vị.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai ở tất cả các phường, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bước đầu đã thu được một số kết quả, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy dân chủ, làm chuyển biến một bước phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương thức điều hành và lề lối làm việc của các cấp chính quyền theo hướng sát dân và tôn trọng dân, tạo thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, tác động tích cực tới công tác xây dựng Đảng, củng cố Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể.

c) Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, các Đoàn thể :

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt Nghị quyết 8B/NQ - TW (khoá VI) về "Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân". Nghị quyết 07/NQ – BCT về "Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất”, các Cấp ủy Đảng quan tâm hơn công tác quần chúng, tăng cường lãnh đạo Mặt trận và các Đoàn thể, có đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc : Đã thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Qua đó từng bước khơi dậy tính tích cực của các thành viên tham gia. Phong trào thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" đã đem lại kết quả khá tốt.

Liên đoàn Lao động : Tiếp tục xây dựng Công đoàn cơ sở khu vực ngoài quốc doanh, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, tay nghề cho công nhân, viên chức. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ lao động ở các công ty, xí nghiệp, nhất là ở khu vực ngoài quốc doanh. Đồng thời, đi sâu vào chăm lo những quyền lợi thiết thân của công nhân, viên chức, như : việc làm, dạy nghề, trợ vốn, xóa đói giảm nghèo.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : Tiếp tục tập trung củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, đào tạo cán bộ, mở rộng tập hợp thanh niên. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình công tác, tập trung hướng về cơ sở. Đoàn đã có nhiều tìm tòi, thử nghiệm, đổi mới trên một số mặt hoạt động. Qua đó mà hoạt động của đoàn có chuyển biến tốt hơn, phong trào thanh, thiếu niên có những khởi sắc, diện cơ sở đoàn yếu kém được thu hẹp dần. Chất lượng cán bộ đoàn và đoàn viên, hội viên được nâng lên; số đoàn viên, hội viên khá, suất sắc ngày càng tăng; giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Hội liên hiệp Phụ nữ : Được xây dựng và củng cố thường xuyên đến tổ dân phố, góp phần quan trọng trong việc nuôi dạy con tốt, cải thiện kinh tế gia đình, thực hiện chương trình dân số quốc gia, xóa đói giảm nghèo... Nổi bật là hội đã đi sâu vào khai thác, phát huy khả năng làm công tác xã hội của giới. Thông qua 5 chương trình công tác với các nội dung thích hợp, xoay quanh các chủ đề : đời sống, việc làm, nhân phẩm, sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, truyền thống đạo lý phẩm chất của phụ nữ trong thời kỳ mới, phụ nữ với công - dung - ngôn – hạnh, giúp chị em thực hiện được các mục tiêu: từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đông đảo phụ nữ, từng bước nâng cao vị trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Hội Cựu Chiến binh : Đã trưởng thành nhanh chóng, hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Hội đã tập hợp được trên 80% cựu chiến binh vào tổ chức hội; mở rộng cơ sở hội trong các doanh nghiệp, trường học, cơ quan hành chánh. Hội đã chủ động phối hợp cùng Mặt trận, các Đoàn thể và các ngành thực hiện nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Hội đã ra sức phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" nêu tấm gương sống có lý tưởng vì dân, vì nước. Bằng gương người thật việc thật hội đã tích cực giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ trẻ.

Hội Chữ Thập đỏ : Đã tích cực kết hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể khác để tham gia thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, giáo dục nhân dân sơ cấp cứu ban đầu, các phong trào sạch và xanh, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Hội còn mở rộng phong trào nhân đạo xã hội trên địa bàn dân cư qua các hoạt động : bữa cơm tình thương cho người già, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo...

Đạt được những kết quả đáng trân trọng nói trên là do những nguyên nhân chính sau đây :

Thứ nhất, là do đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của đảng, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Thành ủy, sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình của ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ban ngành Thành phố. Đồng thời là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Đảng bộ quận luôn quan tâm chỉ đạo, kiên trì đeo bám, năng động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các ngành chức năng và sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của quận và phường, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Thứ hai, là do Đảng bộ tiếp tục khẳng định được tầm quan trọng của chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị và từng bước thực hiện có kết quả. Thứ ba, là do cấp ủy, chính quyền các cấp với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên, kiên trì ủng hộ bảo vệ cái mới, cái đúng, kiên quyết sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm.

II. NHỮNG THIẾU SÓT, KHUYẾT ĐIỂM :

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII còn nhữngyếu kém, khuyết điểm :

Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều và thiếu vững chắc. Một số chỉ tiêu kinh tế do Đại hội lần VII của Đảng bộ đề ra không đạt, như : mức tăng trưởng bình quân hàng năm thấp, nhịp độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây chậm dần. Dịch vụ phục vụ cảng - lĩnh vực được xác định là thế mạnh của quận, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm chỉ đạt 14,8% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần VII đề ra là 22%).

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, xây dựng nhiều nhưng không đều và vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Một số công trình Đại hội VII đề ra chưa thực hiện được. Nhà ở lụp xụp và nhà vệ sinh trên kênh rạch vẫn còn nhiều. Trên lĩnh vực quản lý đô thị việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chánh (nổi bật là trên lĩnh vực quản lý xây dựng) chưa tới nơi, tới chốn, nhiều hồ sơ có quyết định vẫn chưa được giải quyết.

Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt : Tình trạng không có hoặc thiếu việc làm, nhất là thanh niên đến tuổi lao động và bộ đội xuất ngũ còn nhiều, đào tạo tay nghề trong thanh niên chất lượng còn yếu. Mặt bằng dân trí còn thấp, trẻ em lưu ban, bỏ học còn nhiều, nhất là ở bậc trung học. Mặc dầu có cố gắng ngăn chặn, song các loại sản phẩm phản văn hoá độc hại còn lưu hành trên địa bàn quận, lối sống chạy theo đồng tiền, những thị hiếu không lành mạnh, mê tín dị đoan … vẫn có chiều hướng phát triển, vệ sinh môi trường chưa tốt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao (22%). Tệ nạn xã hội, nhất là ma túy chưa có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả.

An ninh - quốc phòng : Còn nhiều biểu hiện sơ hở mất cảnh giác trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, về nâng cao cảnh giác cách mạng chưa thường xuyên và sâu rộng. Tình hình tội phạm tuy có giảm nhưng còn phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy. Số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân còn thấp.

Năng lực và hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước còn hạn chế : Tuy các thủ tục hành chánh so với trước đã có nhiều tiến bộ, song hoạt động của bộ máy Nhà nước còn thiếu kiên quyết ở một số lĩnh vực, như quản lý đô thị còn yếu, xây dựng trái phép còn nhiều. Trình độ chính trị, nghiệp vụ, tác phong công tác của một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo kịp với tình hình mới. Ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân còn hạn chế. Việc chỉ đạo xây dựng Quy ước thực hiện Quy chế dân chủ ở tổ dân phố còn yếu. Ở các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước mới chỉ triển khai bước đầu, nhận thức của không ít cán bộ, đảng viên về việc phát huy dân chủ ở cơ sở chưa sâu sắc, tổ chức thực hiện chưa tích cực, còn hình thức.

Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể nổi lên một số vấn đề cần quan tâm: Một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế về vai trò lãnh đạo toàn diện, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh chưa đều. Chất lượng lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của một số cấp ủy Đảng còn thấp, còn một số nơi chưa thật sư đoàn kết. Công tác quy hoạch cán bộ còn bất cập, một số lĩnh vực công tác mũi nhọn bố trí cán bộ còn chấp vá. Có nơi tuy có qui hoạch đào tạo, song do cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện nên không bố trí được, từ đó bị hụt hẫng, lúng túng khi phải điều động từ nơi khác về. Bên cạnh đại bộ phận cán bộ đảng viên vững vàng sống trong sạch, lành mạnh, cá biệt vẫn còn một số trường hợp giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu gương mẫu, thiếu tu dưỡng về đạo đức lối sống, phát ngôn tùy tiện, hoặc tố cáo nặc danh vu khống, nói sai sự thật, làm rối nội bộ. Công tác phát triển Đảng ở một số nơi quan tâm chưa đúng mức, nhất là trong việc tạo nguồn, chưa mở rộng được nguồn phát triển đảng trên địa bàn dân cư. Tỷ lệ đoàn thanh niên được kết nạp đảng còn thấp. Cấp ủy một số cơ sở chưa thường xuyên chủ động kiểm tra, chậm phát hiện những sai phạm của đảng viên.

Chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở còn yếu chưa sát hội viên, chưa nắm được các hội đoàn quần chúng, chưa sâu sát với dân để nắm tâm tư nguyện vọng của dân. Chất lượng chính trị của đoàn viên, hội viên còn thấp; tổ chức Công đoàn và Thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân còn ít. Việc xây dựng lực lượng cốt cán chính trị còn yếu cả về số lượng và chất lượng.

Những thiếu sót, khuyết điểm nói trên là do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là :

Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ quận chưa dự kiến được diễn biến của tình hình về chuyển đổi cơ chế quản lý, do đó đề ra chỉ tiêu chưa phù hợp với những điều kiện thực hiện trong thực tế, nhưng không mạnh dạn điều chỉnh. Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế - tài chánh của các nước trong khu vực, làm cho việc ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa giảm, thị trường tiêu thụ trong nước chậm lại. Hơn nữa, Quận 4 đi lên từ điểm xuất phát thấp kém về mọi mặt, cơ sở hạ tầng, mặt bằng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu. Cơ chế thị trường bên cạnh những tác động tích cực, đã phát sinh những biểu hiện tiêu cực trong sản xuất kinh doanh, sự phân hóa giàu nghèo cũng diễn ra sâu rộng hơn trong các tầng lớp dân cư.

Trên lĩnh vực chỉnh trang, kiến thiết đô thị, khó khăn lớn nhất hiện nay và sắp tới là đòi hỏi phải được đầu tư ngày càng cao cả về quy mô và tốc độ, nhưng khả năng đáp ứng thực tế hạn chế. Trong thực hiện các công trình, vốn đầu tư chủ yếu là từ ngân sách Thành phố, thủ tục duyệt dự án quá phức tạp và thường kéo dài. Về chủ quan là do một số hạn chế trong khâu lập dự án đầu tư, chưa tích cực đeo bám và quyết toán các công trình còn chậm.

Vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong thực hiện chức năng hạt nhân lãnh đạo chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ. Bản thân một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện. Cấp ủy cơ sở chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa và phát hiện kịp thời những vụ tiêu cực của đảng viên. Tổ chức bộ máy, biên chế chung của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, chất lượng; hiệu quả hoạt động có mặt còn hạn chế. Công tác quản lý, kiểm tra thiếu chặt chẽ, để xảy ra một số thiếu sót khuyết điểm trong quản lý đất đai, kinh tế Đảng…

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT :

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đề ra trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn thử thách, Đảng bộ phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện mục tiêu đã đề ra, từng bước vươn lên, đạt những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Nhiệm vụ do Đại hội VII của Đảng bộ đề ra cho 5 năm 1996 – 2000 đã được hoàn thành về cơ bản, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa Quận 4 chuyển sang thời kỳ cùng Thành phố và cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chỉnh trang kiến thiết lại đô thị là một công việc khó khăn, nhưng Đảng bộ Quận đã kiên trì đeo bán, quyết tâm tiến hành và đạt kết quả khá tốt. Thực tiễn ngày càng cho phép khẳng định, nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và quyết tâm thực hiện có kết quả chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị có ý nghĩa rất quan trọng, đã dần dần định hình bộ mặt đô thị mới cho Quận.

Đảng bộ luôn quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhiều chương trình và chính sách xã hội được thực hiện có hiệu quả thiết thực, đã khơi dậy lòng nhân ái trong nhân dân, tạo sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, góp phần giảm bớt cách biệt về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữ được ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Hệ thống chính trị của quận và phường được củng cố, tăng cường quyền lực các cơ quan dân cử và hiệu lực quản lý Nhà nước, đổi mới một bước hoạt động các đoàn thể.

IV. NHỮNG KINH NGHIỆM CHỦ YẾU :

Những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng do Đại hội VII của Đảng bộ nêu lên đến nay vẫn còn giá trị. Qua thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm qua, từ những kết quả và những thiếu sót khuyết điểm, chúng ta càng thấy nổi bật một số kinh nghiệm, đặc biệt càng thấy sâu sắc hơn những kinh nghiệm đã được Đảng tổng kết :

1) Thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt : Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, trước hết trong các cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

2) Quan tâm chăm lo tạo nguồn cán bộ, tích cực đào tạo toàn diện cả về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ kiến thức và năng lực thực tiễn thích ứng thời kỳ mới.

3) Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương theo đường lối đổi mới của Đảng phải dựa vào dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Chăm lo thiết thực đến lợi ích của cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân. Xác định cho được khâu đột phá quan trọng trong từng thời điểm, năng động, sáng tạo và kiên trì đeo bám mục tiêu đã đề ra. Đồng thời tích cực tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các sở ban ngành Thành phố, sự liên kết, hợp tác với các quận huyện bạn.

Phần thứ 2

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

TRONG 5 NĂM TỚI (2000 – 2005)

&

Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Quận được tổ chức vào thời điểm lịch sử có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước tiếp tục phát triển trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp và chứa đựng những yếu tố mất ổn định, khó lường.

Bước vào nhiệm kỳ VIII (2000 – 2005) chúng ta có những thuận lợi to lớn và cơ bản là ổn định chính trị, kinh tế – xã hội, là kết quả của sau 15 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới và những nguồn lực trong nhân dân còn nhiều tiềm năng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật - cơ sở hạ tầng xã hội đã được cải thiện một bước. Chúng ta cũng có thêm những bài học rút ra từ trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong công tác xây dựng đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước trưởng thành, luôn tự nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới. đời sống của đại đa số nhân dân được nâng lên.

Đồng thời, chúng ta cũng còn nhiều khó khăn, thách thức : Bốn nguy cơ của đất nước vẫn là những thách thức lớn. Chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị của Quận còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng nhiều nơi còn thấp, môi sinh môi trường còn ô nhiễm, lao động có tay nghề còn ít; năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ nói chung cần tăng cường đào tạo và phải có sự nỗ lực lớn trong thời gian tới. Điều mà Đảng bộ cần phải đầu tư suy nghĩ là cùng với tiến trình chỉnh trang kiến thiết đô thị và xu thế phát triển chung của thành phố và cả nước cho phép chúng ta có thể từng bước tiếp cận nền Kinh tế tri thức với các ngành công nghiệp sạch và thiết bị công nghệ hiện đại.

Thuận lợi và khó khăn đan xen nhau. Chúng ta phải chủ động nắm thời cơ, vươn lên phát triển nhanh và vững chắc, luôn luôn cảnh giác, kiên quyết khắc phục khó khăn, kể cả những khó khăn mới nẩy sinh, kiên trì đeo bám mục tiêu đề ra, bảo đảm phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đưa Quận 4 đi lên, sánh vai cùng các Quận nội thành khác của Thành phố.

I. MỤC TIÊU :

Xuất phát từ tình hình nói trên và căn cứ vào yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Đảng bộ và nhân dân Quận 4 ra sức phấn đấu vì mục tiêu : Quận 4 giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với các mục tiêu trên từng lĩnh vực trong 5 năm tới 2000 – 2005 là :

1) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, nâng cao trình độ kiến thức, nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, vai trò trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục những mặt thiếu sót, khuyết điểm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, bảo đảm thực sự là hạt nhân chính trị đủ sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VIII của Đảng bộ đề ra.

2) Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, trong đó quan tâm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật, đẩy mạnh việc cải cách hành chính theo phạm vi, thẩm quyền của cấp Quận và phường, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, thật sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hoạt động của Mặt trận và các Đoàn thể để thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và đại diện quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3) Tiếp tục tập trung mọi lực lượng, huy động nhiều nguồn lực để đẩy mạnh tốc độ chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị Quận 4. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống đường giao thông, trường học, bệnh viện, khu thể thao, công viên cây xanh, gắn liền với việc sắp xếp lại các khu vực dân cư, từng bước hình thành các công trình phúc lợi công cộng, kết hợp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi sinh, môi trường, xóa nhà lụp xụp và nhà vệ sinh trên và ven kênh rạch, hoàn thành việc cấp nước sạch cho các khu dân cư.

Từ nay đến năm 2010 ra sức phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chỉnh trang kiến thiết đô thị theo quy hoạch chung tổng mặt bằng đến năm 2010 đã được thành phố duyệt, đưa quận 4 thoát ra khỏi tình trạng cơ sở hạ tầng còn thấp kém như hiện nay.

4) Tạo điều kiện và khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường động viên đổi mới trang thiết bị máy móc, quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ mới, phát triển công nghiệp sạch nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của quận, củng cố, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ đạo của Thành phố.

5) Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên một mức đáng kể. Phát triển và nâng cao các hoạt động văn hóa, thông tin, y tế, thể dục thể thao, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hôâïi, nhất là tệ nạn ma túy. Tạo chuyển biến mạnh về phát huy nhân tố con người, đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả xã hội của các chương trình giải quyết việc làm, chống tái đói và giảm mạnh số hộ nghèo, chăm lo diện chính sách và người có công, ổn định và cải thiện hơn đời sống của nhân dân.

Tập trung dồn sức chăm lo cho người nghèo, từ nay đến năm 2005 kiên quyết không để tình trạng người nghèo không được chăm lo.

6) Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, và thế trận an ninh nhân dân, đủ sức đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, quan tâm xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt làm nền tảng giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống trên địa bàn Quận.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRÊN CÁC LĨNH VỰC VÀ CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN .

1. Tích cực tạo điều kiện phát triển kinh tế :

Cố gắng giữ vững tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản lượng bình quân hàng năm từ 10 đến 12%. Doanh thu hoạt động ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 13% - 15%. Doanh thu kinh tế hợp tác xã tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% - 10%. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm từ 15% - 17%.

Các giải pháp chủ yếu :

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và công dân đầu tư với nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, bảo đảm các thành phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh. Khuyến khích việc đầu tư từ bên ngoài vào.

Phát triển kinh tế trên địa bàn Quận trong những năm tới theo hướng : phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, trong đó chủ yếu là dịch vụ. Tăng cường sự hợp tác liên doanh, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất gia công xuất khẩu các mặt hàng truyền thống như : may mặc, may da, giày dép, chế biến lâm sản... Tiếp tục phát huy thế mạnh của dịch vụ phục vụ cảng, bước đầu mở ra thành dịch vụ cung ứng công nghệ phần mềm, góp phần cung cấp nguồn lao động xuất khẩu cho thành phố. Phát huy vai trò và hiệu quả của khu công nghiệp của quận, đồng thời có kế hoạch mở rộng sang Quận 7, Nhà bè. Khuyến khích đổi mới công nghệ, trang thiết bị máy móc nâng chất lượng sản phẩm, để tạo điều kiện trong hợp tác liên doanh sản xuất với nước ngoài, giao lưu mua bán với thị trường các nước Đông Nam Á.

Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của mỗi công dân, không phân biệt kinh tế tư nhân với các thành phần kinh tế khác. Lấy hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của sản phẩm làm tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp, xem hiệu quả kinh doanh là vấn đề sống còn trong quá trình cạnh tranh và hội nhập. Chú ý điều hòa, phối hợp không phân biệt thành phần kinh tế và cấp kinh tế, nhằm phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ vàø thế mạnh của Quận. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để kích thích kinh tế tập thể, giúp đỡ kinh tế hợp tác xã ổn định và phát triển qua các chính sách ưu đãi, thực hiện tốt Luật hợp tác xã. Chú trọng khuyến khích ngành dịch vụ phát triển có hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động nội thương, cải tiến phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường ở các tỉnh, thành phố, góp phần điều tiết thị trường, ổn định giá cả.

Tập trung triển khai thực hiện 8 chương trình hổ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị 04/2000/CT-UB-KT của Thành phố. Thông qua việc thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp để nắm tình hình và giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cơ chế quản lý; tích cực hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp và các quy định mới... Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh đối với tất cả các thành phần kinh tế. Tập trung nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế vào các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển. Thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật.

Về thu ngân sách Nhà nước : phấn đấu khai thác tốt các nguồn thu trên cơ sở đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt nguồn thu trên cơ sở tiếp tục củng cố và chấn chỉnh công tác quản lý thu thuế một cách chặt chẽ hơn. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ đất, có kế hoạch xin thành phố ứng trước xây dựng cơ sở hạ tầng nhanh hơn nhằm đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của quận.

Về chi ngân sách : đảm bảo mức chi thường xuyên phục vụ đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

2. Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, kiến thiết đô thị :

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình chỉnh trang, kiến thiết đô thị Quận theo quy hoạch chung tổng mặt bằng đến năm 2010 đã được thành phố duyệt. Tập trung cho công tác cải tạo, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật - cơ sở hạ tầng xã hội, vừa phát triển mạng lưới cầu đường tạo giao thông thuận lợi từ quận ra các khu vực khác của Thành phố, vừa kết hợp gắn liền với mục tiêu cải thiện môi trường, tái bố trí lại dân cư và sắp xếp lại nhà ở theo kiến trúc đô thị hiện đại, phù hợp quy hoạch và quy chuẩn xây dựng, xóa nhà lụp xụp và nhà vệ sinh ở trên và ven kênh rạch.

Tổng số vốn đầu tư các công trình nêu trên là rất lớn và việc thực hiện tái định cư ngày càng khó khăn, Đảng bộ phải tập trung dồn sức lãnh đạo, từng dự án phải tích cực tranh thủ sự hổ trợ của thành phố, đồng thời có kế hoạch huy động được các nguồn vốn trong nhân dân để xây dựng các khu nhà ở, khu chung cư, các hạng mục xây dựng công viên … nhằm nhanh chóng thực hiện các dự án (kể cả các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà ở của nhân dân). Từ năm 2001 – 2005 tập trung ưu tiên trước hết cho các công trình trường học, phấn đấu di dời và bố trí lại 2.000 nhà trên và ven kênh rạch. Hoàn thành việc cung cấp nước sạch cho tất cả các khu dân cư.

Củng cố, xây dựng bộ máy các đơn vị liên quan đủ mạnh với tập thể cán bộ có năng lực, có trách nhiệm và nhiệt tình công tác để đáp ứng với nhiệm vụ. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị nhằm đưa công tác này đi vào nề nếp hơn, tạo được hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước tốt hơn trên lĩnh vực này. Điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh chương trình kiến thiết đô thị Quận 4 cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

3. Tích cực quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội và xây dựng con người :

  1. Phát triển giáo dục - đào tạo :

Đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng hình thành lớp thanh niên có lý tưởng và bản lĩnh, có tri thức và khả năng lao động sáng tạo. Phương hướng chung của lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong những năm tới là : Tập trung sức nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì và nâng cao tỷ lệ đã đạt được trong công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, làm tiền đề để cơ bản phổ cập trung học phổ thông vào năm 2005, nâng cao chất lượng và hiệu suất đào tạo ở các cấp học. Tạo điều kiện cho mọi người, ở mọi lứa tuổi học tập liên tục, suốt đời trong môi trường giáo dục lành mạnh. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu về giáo dục như : Huy động trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo đạt 98%, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp một đạt 100%; huy động số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 đạt 100%; kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1% ở bậc tiểu học và dưới 2% ở bậc trung học cơ sở; phấn đấu duy trì chỉ tiêu trên 99% học sinh tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở; nâng cao hiệu suất đào tạo ở bậc tiểu học là 98%, ở bậc trung học cơ sở từ 80 - 85%. Nâng mặt bằng học vấn của người dân Quận 4 từ lớp 7,3 vào năm 2000 lên đạt khoảng lớp 10 vào năm 2010.

Các giải pháp chủ yếu :

Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Coi trọng giáo dục mầm non. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp thiết thực. Trong khi tập trung sức xây dựng hệ thống trường công, có chính sách giúp đỡ, hướng dẫn phát triển và quản lý tốt các trường, lớp bán công, dân lập... mở thêm các trường phổ thông bán trú. Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, giáo dục đạo đức và nhân văn, lịch sử dân tộc và bản sắc vă hóa dân tộc; ý chí vươn lên của bản thân học sinh, hun đúc tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghiệp, không cam chịu nghèo hèn. Coi trọng việc dạy ngoại ngữ và tin học từ cấp phổ thông, coi trọng giáo dục gia đình.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và đạo đức sư phạm, để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về nghiệp vụ chuyên môn, nhận thức chính trị. Phấn đấu đến năm 2005, có đủ giáo viên đạt chuẩn quy định của Bộ giáo dục – Đào tạo cho các bậc học, cấp học, xây mới 2 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 trường trung học phổ thông, mở rộng, sửa chữa các trường đã xuống cấp.

Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hoá sự nghiệp giáo dục để huy động các thành phần xã hội góp sức cùng nhà nước chăm lo việc nâng cao và phát triển sự nghiệp giáo dục, với nhiều loại trường lớp. Quan tâm cải thiện, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên các trường tiểu học, để từ đó tập trung trí tuệ, sức lực cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Củng cố, nâng cao kỷ cương, nề nếp học đường, thực hiện tốt các cuộc vận động “Dân chủ hóa học đường”, “Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm".

Tăng cường nhiều biện pháp và mở cuộc vận động rộng rãi trong toàn dân, kiên quyết khắc phục tình trạng trẻ bỏ học. Có chính sách thực hiện có kết quả chủ trương miễn giảm học phí, bảo đảm cho con em các gia đình trong diện chính sách, gia đình nghèo được đi học, động viên và giúp đỡ học sinh giỏi, có nhiều triển vọng. Phát huy trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo. tăng cường hoạt động hội đồng giáo dục, hội khuyến học của Quận và phường. Hình thành quỹ khuyến học và quỹ bảo trợ. Phát động và nâng cao các giải thưởng, học bổng hàng năm. Chấn chỉnh tổ chức và quản lý Nhà nước trong ngành Giáo dục. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong trường học, phấn đấu đưa tỷ lệ đảng viên lên 15% và trường nào cũng có chi bộ Đảng vào năm 2005.

b) Phát triển đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là dân nghèo :

Đây làø một trong những chính sách xã hội cơ bản của quốc gia, và là mục tiêu xã hội hàng đầu của Đảng bộ Quận 4. Dạy nghề và giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân, Bằng nhiều giải pháp, cố gắng phấn đấu hàng năm tổ chức dạy nghề cho 5.000 người, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động.

Khuyến khích mọi người dân vươn lên biết làm giàu đúng luật pháp, đi đôi với tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các chương trình xóa đói giảm nghèo. Phấn đấu đến năm 2005 quận còn từ 3 đến 5% hộ nghèo. Nâng dần mức sống của các hộ đã thoát nghèo, tránh tình trạng tái nghèo. Từng bước nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần và thể lực của nhân dân. Tăng vốn xóa đói giảm nghèo của quận mỗi năm thêm 400 triệu đồng.

Các giải pháp chủ yếu :

Về dạy nghề và giải quyết việc làm : tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề, nâng trung tâm dạy nghề thành Trường trung học dạy nghề Quận 4. Chú ý phát triển loại hình đào tạo ngắn hạn, dài hạn để phù hợp với trình độ, nhu cầu học nghề của ngưới lao động, tập trung nâng cao công tác đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa của nền kinh tế thị trường. Đồng thời cùng với chính sách miễn giảm, trợ vốn học nghề cho diện chính sách, bộ đội xuất ngũ, dân nghèo... Tạo việc làm, giải quyết công ăn việc làm, tạo thêm cơ hội cho nhân dân tự tạo và tìm việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp là nhiệm vụ cơ bản của các ngành, các cấp, các Đoàn thể của Quận và phường phải đặc biệt quan tâm. Chú ý giải quyết việc làm tại chỗ, các khu chế xuất và tích cực tham gia xuất khẩu lao động.

Về xóa đói giảm nghèo : Quận và phường bằng mọi cách phải huy động được ở mức cao nhất sức mạnh toàn dân, tiết kiệm ngân sách để bổ sung, phát triển nguồn vốn. Mở rộng việc trợ vốn và phủ vốn 100% hộ có nhu cầu trợ vốn. Đồng thời tăng cường các biện pháp định hướng, giúp đỡ (vật chất, tinh thần và kinh nghiệm làm ăn) cho người nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, ngăn chặn việc tái đói, thực hiện tốt các chính sách chăm lo xã hội đối với các hộ trong chương trình. Đồng thời thực hiện tốt các chương trình chăm lo cho người nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình, mưu sinh lập nghiệp, quỹ tín dụng tiết kiệm. Từng cấp ủy phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn đúng đối tượng, thường xuyên kiểm tra chặt chẽ, không để tình trạng người nghèo không được chăm lo.

Chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng, đảm bảo tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân địa phương. Vận động sự hổ trợ của nhiều nguồn lực trong xã hội để quận có thêm điều kiện chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho diện chính sách, thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công, các bà mẹ việt nam anh hùng còn sống, dân nghèo; chăm lo đời sống của cán bộ cách mạng lão thành, đảng viên nghèo, cán bộ hưu trí, người có công với nước, gia đình liệt sĩ thương binh, những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em vào đời sớm. quan tâm thực hiện tốt chủ trương xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, bằng nhiều biện pháp chăm lo, cải thiện thêm đời sống cho cán bộ công chức hành chánh và lực lượng vũ trang.

c/ Chăm lo tốt sức khỏe cho nhân dân :

Phát triển y tế theo hướng chuẩn hóa về tổ chức và quy trình hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ. Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, coi phòng bệnh là bước đi trước tích cực nhất. Đặc biệt quan tâm đưa tỷ lệ tiêm chủng trẻ em đạt 100%, mở rộng 8 – 10 loại vác xin ngừa bệnh, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở mức 16%. Đẩy mạnh công tác vận động thực hiện kế hoạch hoá gia đình, duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm là 1,25%.

Các giải pháp chủ yếu :

Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng tích cực và chủ động. Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác nha học đường trong trường học, có chế độ chăm lo khám và chữa bệnh cho các đối tượng chính sách và cho người nghèo. Quản lý chặt chẽ hệ thống y tế tư nhân. Tăng cường phòng chống các loại dịch bệnh, giữ gìn và bảo vệ môi trường, vệ sinh thực phẩm. Khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn Quận. Thanh toán bệnh bại liệt, ngăn chặn tốc độ phát triển của bệnh lao, dịch HIV/AIDS. Mở rộng chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế.

Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số đến tận hộ gia đình, tuyên truyền, vận động các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3, phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phòng chống trẻ suy dinh dưỡng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của y tế các phường, thường xuyên nắm chắc trẻ dưới 5 tuổi, kiên quyết không để sót một em nào không được chích ngừa hàng năm.

Đầu tư mở rộng Trung tâm y tế Quận, củng cố sửa chữa và xây mới các trạm y tế phường. Từng bước xã hội hóa công tác y tế để có điều kiện trang bị phương tiện hiện đại, nhất là khâu xét nghiệm, chuẩn đoán y khoa … để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động "không xả rác", "không hút thuốc lá" với kết quả cao nhất trong mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ, giáo dục đề cao y đức “thầy thuốc như mẹ hiền”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 55-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em.

d) Văn hóa thông tin, thể dục thể thao :

Nhiệm vụ trung tâm của văn hóa là bồi dưỡng, xây dựng con người với những chuẩn mực về giác ngộ chính trị, về kiến thức văn hoá, về đạo đức, lối sống tốt đẹp có sự phát triển hài hoà giữa thể lực, trí lực và năng lực sáng tạo phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục phát triển văn hóa theo hướng xã hội hóa, khuyến khích nhân dân và các tổ chức tham gia phát triển văn hóa, đồng thời được hưởng thụ văn hóa ngày càng tốt hơn.

Xác định nhiệm vụ phát triển văn hoá lâu dài của Quận và cho giai đoạn từ nay đến năm 2005, theo hướng gắn chặt nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, phát triển tài năng lao động sáng tạo để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thoát cảnh nghèo nàn, lạc hậu, tạo môi trường văn hóa, đạo đức lành mạnh, tốt đẹp để nuôi dưỡng và phát triển từng con người. Phấn đấu hàng năm 100% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, có từ 75 - 80% gia đình đạt tiêu chuẩn, 70% đơn vị đạt tiêu chuẩn "công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn”, mỗi phường đến năm 2005 có ít nhất từ 50 đến 60% khu phố văn hóa, đạt chuẩn văn hóa quốc gia. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng trong các khu vực. Phấn đấu đạt tỷ lệ 18% dân số tham gia tập thể thao thường xuyên. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo năng khiếu thể thao, phấn đấu giữ vững thành tích là đơn vị mạnh cấp thành phố .

Các giải pháp chủ yếu :

Tiếp tục duy trì trong Đảng bộ và nhân dân quận 4 phong trào hành động mạnh mẽ và bền bỉ thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khoá VIII). Việc nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, xây dựng con người có văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình, phát triển mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa”, “Người tốt việc tốt”, “Xây dựng khu phố văn hóa”,mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng "công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn", nếp sống văn minh đô thị, làm cho văn hoá thấm sâu vào từng khu phố, từng gia đình, từng người, vào toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội.

Củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Phát triển các hoạt động văn hóa nghiệp dư, đẩy mạnh phong trào văn hóa quần chúng ở cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối, chính sách và pháp luật, đưa đến từng gia đình các giá trị văn hóa, nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử, trong việc cưới, việc tang, trong lễ hội và các sinh hoạt xã hội, giáo dục cái tốt, cái đẹp, nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục, đi đôi với bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội khác, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại, phản động. Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tờ tin Quận 4 và các Bản tin ở phường và các đơn vị .

Xây dựng ý thức gương mẫu trong lao động, học tập; tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, trước hết là trong nội bộ Đảng, trong từng cơ quan Nhà nước, đơn vị, xí nghiệp, trường học. Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động phản văn hoá. Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người. Thực hiện có kết quả Chương trình hành động "Vì trẻ em" giai đoạn 2001- 2005. Ngành Văn hóa thông tin Quận tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa theo Nghị định 87- NĐ/CP, 88-NĐ/CP và Chỉ thị 814-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở duy trì, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng sâu rộng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trước hết là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giáo dục thể chất trong trường học, lực lượng vũ trang. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20/ NQ – TU của Ban Thường vụ Thành ủy khóa VI về thể dục thể thao, tập trung đầu tư một số bộ môn, để đóng góp vận động viên cùng Thành phố tham gia đội tuyển quốc gia tại các cuộc thi đấu quốc tế. Đầu tư nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao. Xây dựng khu thể thao tại công viên Khánh Hội, gồm : sân tennis, bóng chuyền, bóng rổ .

e) Tiếp tục đấu tranh, phòng chống và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội :

Nhiệm vụ chủ yếu là đấu tranh phòng chống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, ngăn chặn sự lây lan phát triển, nhất là trong thanh, thiếu niên và học sinh.

Các giải pháp chủ yếu :

Phải sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, truy quét triệt phá kịp thời các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, xét xử nghiêm minh các vụ vi phạm. Làm lành mạnh hóa môi trường xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý chặt chẽ của chính quyền và trách nhiệm của Mặt trận, Đoàn thể đối với tình trạng tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan… trên từng địa bàn, tăng cường vận động và đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa. Phát huy vai trò của từng người dân, từng tổ dân phố, khu phố tham gia đấu tranh, phòng chống ma túy. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên, học sinh. Tăng cường quản lý, tích cực chữa trị người nghiện trên địa bàn. Hàng năm đưa vào danh sách quản lý 100% người nghiện, 90% người nghiện đưa vào quản lý giáo dục theo Nghị định 19/CP, đưa từ 30 – 50% người nghiện đi chữa trị, cai nghiện và bắt buộc cai nghiện theo Nghị định 20/CP ở các trường trại, khống chế tỷ lệ người nghiện ma túy tăng dưới 15%.

4. Tăng cường quốc, phòng an ninh, trật tự và an toàn xã hội :

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 4, trong đó lực lượng võ trang và công an là nòng cốt, góp phần cùng Thành phố và cả nước giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trên mọi lĩnh vực : chính trị, kinh tế, văn hóa, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Tạo thế chủ động tiếp tục ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và đe dọa chiến tranh của các thế lực thù địch.

Phấn đấu đưa tỷ lệ phá án hàng năm đạt 75% trở lên, riêng trọng án 95%, kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm từ 5 - 10%. Xây dựng trong lực lượng dân quân, tự vệ đạt tỷ lệ 3% dân số. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tự quản, trong đó có 65% tổ dân phố khá, không có tổ yếu. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Các giải pháp chủ yếu :

Nâng cao cảnh giác cách mạng, tăng cường các cơ sở chính trị và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, các phòng tuyến an ninh nhân dân vững chắc.

Không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng Quân sự, Công an từ quận đến phường vững về chính trị - tư tưởng; mạnh về tổ chức kỷ luật; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; tinh thông về kỹ - chiến thuật; có sức chiến đấu cao, sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội trên địa bàn. Cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Quận ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Tiếp tục củng cố trận địa an ninh cơ sở vững chắc; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chắc đối tượng và địa bàn giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm hình sự, ma tuý và các tệ nạn xã hội, chống mọi âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và văn hóa - tư tưởng. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Công tác quân sự địa phương, cần đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị định 19-NĐ/CP và Chỉ thị 58-CT/Ttg về "công tác quốc phòng" và "tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới". Tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TU. Giáo dục quán triệt nhận thức sâu sắc về mối quan hệ nhân quả giữa ổn định chính trị với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giữ gìn an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức, tình cảm trách nhiệm về nhiệm vụ "xây dựng và bảo vệ tổ quốc" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng đến công tác sẵn sàng chiến đấu; kịp thời củng cố, bổ sung các phương án diễn tập phòng thủ khu vực, các kế hoạch tác chiến trị an, bảo vệ các mục tiêu quan trọng sát hợp với điều kiện của địa phương. Coi trọng công tác xây dựng lực lượng, nhất là dân quân tự vệ, đủ số và chất lượng, đối phó được yêu cầu trong mọi tình huống và phối hợp cùng lực lượng công an bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn

Xây dựng Ban chỉ huy phường đội đều là đảng viên; phường đội trưởng phải là cấp ủy viên, có năng lực nghiệp vụ, chủ động trong vai trò tham mưu trên lĩnh vực quân sự tại phường. Theo định kỳ, nắm, phúc tra và quản lý chặt chẽ quân dự bị động viên. Nắm chắc thanh niên tuổi 17 và trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm ở 15 phường, hạn chế mức thấp nhất thanh niên chống lệnh. Quan tâm giải quyết dứt điểm số quân nhân đào, bỏ ngũ. cùng các ngành chức năng làm tham mưu giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội và tiến hành tốt công tác dân vận. Bảo quản tốt phương tiện và trang bị kỹ thuật đảm bảo kịp thời cho sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác Đảng, công tác Chính trị gắn với xây dựng cơ quan quân sự Quận và Phường vững mạnh toàn diện theo chỉ thị 1020 của bộ quốc phòng.

Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các ngành bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động nghiệp vụ giữa các ngành nội chính chặt chẽ và đồng bộ. Coi trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, pháp lệnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để không ngừng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống xã hội. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, kiểm sát để kịp thời phát hiện, xử lý những tiêu cực, những vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phần thứ 3

XÂY DỰNG TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

TRONG 5 NĂM TỚI 2000 – 2005

&

I. XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨCCHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NGANG TẦM THỜI KỲ MỚI :

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của 5 năm tới là xây dựng hệ thống chính trị ngang tầm với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phù hợp với đặc điểm, vị trí và thế mạnh của Quận. Về phương hướng, yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới : Đảng bộ phải tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong, gương mẫu của Đảng, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục cho được những thiếu sót, khuyết điểm, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong những năm tới của Đảng bộ là : Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V, Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) thành công tác thường xuyên, với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng phải thường xuyên tập trung làm tốt một số giải pháp cơ bản sau đây :

1) Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo, rèn luyện đạo đức và lối sống, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, kiên định 6 vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc đã được nêu ra trong nghị quyết trung ương 6 (lần 2). Đảm bảo Đảng viên nói và làm theo Nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên và tạo ra sự thống nhất cao về lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những kiến thức mới của thời đại, nhạy bén nắm bắt cái mới, xử lý đúng những vấn đề thực tiễn đặt ra, đảm bảo sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy và tổ chức Đảng nắm vững và chủ động làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ và trong nhân dân, kịp thời có những giải pháp thích hợp đối với những cán bộ, đảng viên có nhận thức mơ hồ, lệch lạc và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Từng bước nâng cao trình độ nhận thức, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng theo quy định 54 - QĐ/TW của Bộ chính trị. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đảng viên phải tự gương mẫu rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư". Các tổ chức Đảng phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, vi phạm nguyên tắc Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức và hướng dẫn nhân dân, các tổ chức đoàn thể nhân dân giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và tư cách cán bộ, đảng viên.

2) Tăng cường củng cố xây dựng Đảng về tổ chức, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ :

Tiếp tục kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng gắn liền với kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền và các đoàn thể, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) theo hướng tinh giản và nâng cao hiệu quả; xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các tổ chức, kiện toàn các cấp ủy Đảng, giải quyết tốt các mối quan hệ, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban đảng, các Đoàn thể và bộ máy Nhà nước.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và xây dựng Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Bảo đảm dân chủ trong sinh hoạt Đảng, từ sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ đến sinh hoạt cấp ủy Đảng. Có quy chế chặt chẽ để phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng. Thực hiện đúng chế độ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong các cấp ủy và tổ chức Đảng. Từng cấp uỷ, từng tổ chức Đảng phải ra sức giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, xây dựng giúp đỡ nhau trên tình thương yêu đồng chí. Phát hiện sớm hiện tượng mất đoàn kết, tập trung giải quyết và xử lý dứt điểm.

Giữ vững nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ theo định kỳ. Thực hiện nghiêm túc có nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình thường xuyên và theo định kỳ trong sinh hoạt Đảng; gắn với phân tích chất lượng đảng viên hàng năm. Nghiêm cấm hiện tượng trấn áp, trù dập người phê bình, cũng như hiện tượng lợi dụng phê bình để vu cáo, đả kích cá nhân, tố cáo sai sự thật, gây rối nội bộ (qua thư nặc danh, mạo danh, truyền miệng…). Cấp ủy trực tiếp phân công, kiểm tra đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ mối liên hệ với nhân dân ở nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền phát triển đảng viên mới có chất lượng.

Cấp ủy phải có quy chế công tác rõ ràng, chặt chẽ, nhất là về công tác cán bộ. Đảng viên phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, tự giác đặt mình vào sự quản lý của tổ chức Đảng, tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng. Cấp ủy có biện pháp nắm chắc tình hình hoạt động, sinh hoạt của đảng viên; thực hiện việc kiểm tra, chủ động phát hiện kịp thời những dấu hiệu vi phạm để giáo dục ngăn ngừa. Đồng thời, có biện pháp lãnh đạo để cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện.

3) Tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ :

Tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới đặt ra rất nhiều yêu cầu cho công tác cán bộ. Trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở phải hết sức chăm lo xây dựng thật tốt một đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt, chú trọng hơn nữa đội ngũ cán bộ kế thừa vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực chuyên môn. Thực hiện tốt chiến lược cán bộ. Bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Các cấp ủy và tổ chức Đảng phải làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ cả về phương pháp, quy trình đánh giá, phát hiện và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; làm tốt hơn nữa chủ trương tạo nguồn cán bộ dài hạn từ công nhân, con em cán bộ, đảng viên và gia đình cách mạng, viên chức, lực lượng vũ trang trong độ tuổi thanh niên có đức - tài vượt trội. Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, thực hiện trẻ hoá đội ngũ cán bộ đồng thời kết hợp tốt các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính phát triển trong đội ngũ cán bộ. Có chính sách đoàn kết, trọng dụng mọi nhân tài, trong Đảng và ngoài Đảng. Tạo điều kiện để cán bộ nữ cống hiến và trưởng thành, giữ tỷ lệ nữ từ 15% trở lên trong các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, trong các lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội. Thực hiện nghiêm túc chế độ nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ dự bị theo định kỳ hàng năm. Bố trí và sử dụng cán bộ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn và sở trường công tác. Nâng dần chất lượng qui hoạch và đào tạo cán bộ, đưa công tác này vào thường xuyên, việc đào tạo cán bộ phải căn cứ vào qui hoạch cán bộ, gắn với tiêu chuẩn từng chức danh; khuyến khích tự đào tạo theo tiêu chuẩn viên chức Nhà nước. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ theo quy chế 53-QĐ/TW của Bộ chính trị. Từ nay đến 2005, phấn đấu 80% cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Quận có trình độ cao cấp hay cử nhân về lý luận và có kiến thức trình độ đại học về một chuyên ngành nhất định. Tiếp tục dành từ 2 - 3% ngân sách Nhà nước cho công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo qui hoạch.

4) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng :

Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền và xã hội là một nội dung trọng yếu của các cấp ủy Đảng, nhằm thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, chỉ đạo tốt việc xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh các cơ sở yếu kém. Phấn đấu hàng năm có trên 70% cơ sở đảng trong sạch vững ïmạnh, 30% đảng viên tiêu biểu cấp quận và cơ sở. Kịp thời kiểm điểm giáo dục xử lý đảng viên phải xem xét tư cách. Phấn đấu hàng năm phát triển được từ 100 đảng viên trở lên và 100% tổ chức cơ sở Đảng có quần chúng phát triển được đảng viên.

Tiếp tục củng cố, nâng chất lượng lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại thiếu sót nhằm tạo sự chuyển biến về vai trò lãnh đạo. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng phải động viên và tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng các Nghị quyết, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên, đấu tranh với những hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng coi trọng công tác quản lý đảng viên, đề cao kỷ luật của Đảng; biểu dương các gương sáng đảng viên và cơ sở Đảng tiêu biểu. Phấn đấu không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, nếu có phải kịp thời củng cố. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng. Bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, tạo nguồn phát triển Đảng.

5) Tiếp tục đổi mới nâng cao trình độ tổ chức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy Đảng từ Quận đến cơ sở :

Tiếp tục đổi mới nâng cao phương thức năng lực và hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tránh bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo; xác định nội dung phương thức lãnh đạo, quản lý; phân định rõ hơn để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước từ quận đến phường, khơi dậy được sức dân, tạo phong trào cách mạng thật sự của nhân dân.

Cải tiến nâng cao chất lượng các hội nghị, chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, chi bộ khu phố, bộ phận, nhất là cải tiến việc xây dựng Nghị quyết theo hướng cụ thể, ngắn gọn, sát hợp tình hình địa phương, đơn vị. Nghiên cứu giảm bớt hội họp để cấp ủy có thì giờ đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Tăng cường việc rà soát, bổ sung, kiểm tra việc thực hiện qui chế làm việc, tạo thành nề nếp làm việc theo quy chế, chương trình, kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều hành của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Quận ủy và các cấp ủy cơ sở phát huy vai trò trách nhiệm của từng ủy viên. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, xem đây là vấn đề mang ý nghĩa quyết định hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết của cơ sở. Từng bước hiện đại hóa các công cụ, phương tiện phục vụ cho công tác Đảng, đưa công nghệ tin học vào công tác quản lý, trước mắt trong lĩnh vực văn thư lưu trữ và quản lý đảng viên.

6) Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng :

Công tác kiểm tra có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ. Kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng và của mọi đảng viên. Nội dung kiểm tra bao gồm việc kiểm tra chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách và nghị quyết, chỉ thị và Điều lệ của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên. Thông qua kiểm tra mà phát huy ưu điểm, phát hiện nhân tố mới, giáo dục, phòng ngừa, sửa chữa sai sót, khắc phục khuyết điểm. Các tổ chức Đảng, trước hết là các cấp ủy Đảng, cần tự mình tiến hành kiểm tra và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp mình để tổ chức thường xuyên việc kiểm tra. Kịp thời xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Công tác kiểm tra kỷ luật phải có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; phải kết hợp chặt chẽ công tác thanh tra của quận và thanh tra nhân dân ở cơ sở để có kết luận rõ ràng và có chủ trương xử lý đúng đắn, nhất là đối với những đảng viên vi phạm nguyên tắc của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Củng cố, kiện toàn bộ máy kiểm tra quận và cơ sở, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm tra về đường lối, quan điểm, pháp luật, kinh tế, về nghiệp vụ và phong cách làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị tốt, công tâm, trong sạch, đủ năng lực, kể cả năng lực kiểm tra việc chấp hành đường lối chính sách Đảng, về thực hiện Pháp lệnh công chức, Quy định 55 – QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tích cực xác minh, kết luận, giải quyết các khiếu nại, các đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên.

7) Đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng :

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị 39 - CT/ TW, Nghị quyết 07 – NQ/TU, đặc biệt Quy định 75 – QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, thống nhất nhận thức và hành động, nói và làm theo đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm sự trong sạch về chính trị của tổ chức Đảng và Hệ thống chính trị ở địa phương. Giữ gìn bí mật nội bộ Đảng, bí mật quốc gia, đồng thời xem xét kết luận kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên, quần chúng kết nạp Đảng có liên quan về lịch sử chính trị.

II. TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC :

Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, xây dựng chính quyền từ quận đến phường ngày càng thể hiện rõ của dân, do dân, vì dân; nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; tích cực chống tham nhũng, quan liêu, gây phiền hà nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng tính đồng bộ cả về thủ tục, thể chế và cán bộ. Xác định nội dung, trách nhiệm phối hợp quản lý giữa các ngành cấp quận, với phường và các ngành thành phố.

Về tổ chức bộ máy : Ra sức xây dựng bộ máy từ quận đến phường đủ sức thực hiện vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý hành chánh Nhà nước ở địa phương. Sắp xếp lại bộ máy, chấn chỉnh quy chế hoạt động của bộ máy hành chính quận và phường, làm cho bộ máy tinh gọn, bảo đảm sự điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt, có hiệu lực và hiệu quả. Đồng thời, phát huy tính chủ động, năng động của cơ sở, xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cấp đủ sức quản lý, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền những vấn đề cuộc sống đặt ra và nhân dân đòi hỏi. Biết chủ động tổ chức công việc, đeo bám giải quyết công việc tới nơi, tới chốn đúng hạn định, biết phối hợp với các Đoàn thể, Mặt trận vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn, thực hiện tinh giảm biên chế 15% theo hướng dẫn của Thành phố.

Củng cố và tăng cường vai trò tham mưu của các phòng ban chức năng, nhất là phòng Tài chính – kế hoạch và đầu tư quận 4, Ban quản lý dự án, phòng Quản lý đô thị, thực hiện tốt vai trò làm đầu mối lập quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển, tính toán và thực hiện các chủ trương về đầu tư, quyết toán công trình nhanh.

Về đội ngũ cán bộ : xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước vừa có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp vừa giác ngộ về chính trị, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, công tâm, vừa có đạo đức và liêm khiết. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về kỹ năng quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Coi trọng cả năng lực và tinh thần phục vụ, trách nhiệm và quyền hạn, tạo cơ hội cho những người có đủ điều kiện được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, đầu tư tạo nguồn căn bản lâu dài ở đầu vào của bộ máy; định kỳ kiểm tra sát hạch cán bộ. Thực hiện luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm cán bộ theo nhiệm kỳ 5 năm, chuẩn bị việc thực hiện quy chế công vụ, quy chế cán bộ, công chức. Nghiên cứu đề xuất chính sách phù hợp với cán bộ phường, khu phố, tổ dân phố.

Nâng cao vai trò, vị trí, tác dụng của hội đồng nhân dân cấp Quận và phường một cách thực chất. Tạo mọi điều kiện để Hội đồng nhân dân có khả năng hoạt động cao hơn; tăng cường hoạt động giám sát thực hiện Nghị quyết về kinh tế – xã hội của Hội đồng nhân dân, gắn với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị. Bổ sung hoàn chỉnh quy chế, quy trình, thủ tục giải quyết, xử lý công việc một cách cụ thể ở các phòng ban Quận, để ngăn ngừa tiêu cực của công chức, công bố công khai cho nhân dân biết để kiểm tra, giám sát. Có kế hoạch khẩn trương đưa công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, sử dụng có hiệu quả mạng đã được nối với quốc gia và các cơ quan quận, phường. Phấn đấu đến năm 2010 ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở phường và các cơ quan, xí nghiệp : Xây dựng Quy chế dân chủ cụ thể, để thực hiện tốt các cơ chế làm chủ của nhân dân. Nâng cao chất lượng chế độ dân chủ đại diện, chế độ dân chủ trực tiếp một cách thiết thực có hiệu quả. Xây dựng và thực hiện có kết quả quy chế ở 100% các cơ quan, xí nghiệp, quy ước ở 100% tổ dân phố. Chú ý tổ chức các hình thức nhân dân tự quản ở tổ dân phố để xây dựng nếp sống văn hóa, tương thân, tương trợ, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phong tục, tập quán, vệ sinh môi trường, nuôi con khỏe, dạy con ngoan… phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với pháp luật của nhà nước. Các tổ chức Đảng, Chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, Mặt trận và các Đoàn thể phải làm tốt vai trò người đại diện, làm cầu nối giữa dân với cấp ủy và chính quyền; làm tốt chức năng vận động và kiểm tra, giám sát khi thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, và phải thành một nề nếp thường xuyên trong mọi hoạt động. Phát huy dân chủ phải đi liền với bảo đảm kỷ cương pháp luật, gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

Chính quyền các cấp phải thực hiện tốt hơn nữa chế độ tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của dân; chế độ lấy ý kiến dân thông qua các đoàn thể trước khi ra những chủ trương, quyết định về hành chính quan trọng; tạo điều kiện về cơ chế, chiùnh sách cho các đoàn thể hoạt động. Các phường phải thường xuyên giao ban để củng cố tổ dân phố thật sự vững mạnh, thực hiện tốt việc sinh hoạt tổ dân phố theo định kỳ với nội dung thiết thực.

III. THỰC HIỆN ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, PHÁT HUY VAI TRÒ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN :

Trong những năm tới, cần động viên mọi tiềm năng sáng tạo, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát tiển kinh tế – xã hội 2001 – 2005. Những nhiệm vụ lớn để củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân là phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Chính quyền Nhà nước của dân, do dân, vì dân ở địa phương, đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước, tham gia vào những việc công ích, các hoạt động nhân đạo và từ thiện, phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc. Dân chủ được thực hiện trong thực tế trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa … ở địa phương từ Quận đến cơ sở, bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm công dân, tạo ra những động lực thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của nhân dân, xây dựng cuộc sống mới. Để thực hiện được nhiệm vụ đó cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau đây :

1) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị :

Các cấp ủy và đảng viên phải có chương trình công tác quần chúng cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cán bộ, đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của quần chúng nơi làm việc và nơi cư trú. Cấp uỷ Đảng từ Quận đến cơ sở thực hiện tốt chính sách đối với các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, tạo ra những động lực mới thúc đẩy phong trào cách mạng của nhân dân.

Đối với Liên đoàn Lao động : Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn trong khu vực ngoài quốc doanh. Phát huy trách nhiệm và hiệu lực của công tác thanh tra công nhân, tăng cường vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giám sát thực hiện Luật lao động, Luật Công đoàn. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt, phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, trưởng thành về chính trị, có trình độ tổ chức, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, có khả năng tiếp nhận và sử dụng công nghệ hiện đại, có tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức, kỷ luật, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Đẩy mạnh việc phát triển Đảng trong công nhân, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân.

Đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản : Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Coi trọng hơn nữa việc chăm lo giáo dục, rèn luyện thanh niên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động, sáng tạo, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí lành mạnh cho thanh niên. Hỗ trợ và khuyến khích thanh niên giúp nhau lập nghiệp, tạo việc làm, cải thiện đời sống, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đi đầu trong các phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm; tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tạo điều kiện cho đoàn thanh niên thực hiện tốt trách nhiệm đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn các cấp, thực hiện tốt cuộc vận động nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng lực lượng cán bộ đoàn dự bị đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Tạo mọi điều kiện cho thanh niên phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở rộng mặt trận tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào đoàn, hội và các đội nhóm, xây dựng các Uỷ ban Hội liên hiệp thanh niên ở địa bàn dân cư. Chăm lo giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở và của gia đình, nhà trường và của toàn xã hội. Phấn đấu hàng năm phát triển 500 đoàn viên, đến năm 2005 hội viên tăng 200% so với năm 2000.

Đối với Hội liên hiệp Phụ nữ : Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2005. Tiếp tục đẩy mạnh 2 phong trào lớn “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt xây dựng gia đình hạnh phúc" và "phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, cần kiệm để xây dựng đất nước”, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện tốt chức năng làm mẹ trong việc xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt coi trọng việc nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề nghiệp, trợ vốn và giúp đỡ chị em có việc làm, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, cải thiện điều kiện lao động, bố trí sử dụng lao động phù hợp với đặc điểm của phụ nữ, bảo vệ sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp theo lứa tuổi, ngành nghề, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên đến năm 2005 tăng 150% và xây dựng cơ sở hội khu phố, tổ dân phố vững mạnh. Đồng thời qua phong trào giới thiệu hội viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng và đào tạo cán bộ cho Đảng.

Đối với Hội Cựu Chiến binh : Giúp đỡ và khuyến khích tìm việc làm, cải thiện đời sống, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng đối với thanh niên. Xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh gắn liền với thực hiện tốt các phong trào "Hội viên Cựu Chiến binh gương mẫu", "Gia đình Cựu chiến binh tiến bộ". Trong bất kỳ tình huống nào Hội cũng phải thật sự là lực lượng chính trị nòng cốt tin cậy của Đảng, làm động lực tinh thần cho thế hệ trẻ noi theo.

Đối với Hội Chữ Thập đỏ : Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân tích cực thực hiện phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, biết sơ cấp cứu ban đầu, tích cực tham gia các phong trào xã hội nhân đạo, phát triển chương trình "bữa cơm người già", củng cố duy trì câu lạc bộ Bác sĩ thiện nguyện, chăm sóc nạn nhân chất độc màu da cam, người mù, thực hiện tốt chỉ tiêu vận động hiến máu nhân đạo hàng năm. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành Quận hội và hội cơ sở, chú trọng phát triển lực lượng thanh niên Chữ thập đỏ trong trường học, xí nghiệp và địa bàn dân cư.

Về Tôn giáo : Thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng, nhằm bảo đảm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân. Thực hiện tốt Nghị định 26 /CP của Chính Phủ và Thông tư 01 của Ban Tôn giáo Chính Phủ. Bảo đảm cho sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng Pháp luật Nhà nước. Kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước. Tích cực động viên, giúp đỡ đồng bào có đạo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các công việc xã hội, từ thiện. Củng cố tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo, hướng đồng bào có đạo và các vị chức sắc làm tròn trách nhiệm công dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc : Có vai trò rất quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các giai tầng xã hội, các đoàn thể chính trị, xã hội, các thành phần cư dân, tôn giáo, dân tộc… để cùng hướng theo đường lối của Đảng, thống nhất quan điểm và hành động, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy nội lực trong xây dựng và phát triển quận 4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải thật sự là cơ sở chính trị của Chính quyền nhân dân ở địa phương, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của dân, do dân và vì dân, tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua cơ chế phối hợp tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Củng cố tổ chức và hướng dẫn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhằm bảo đảm quyền giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với hoạt động và lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức và các cơ quan chính quyền, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", phấn đấu đến năm 2005 toàn quận xây dựng được 80% khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố xuất sắc.

2) Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể :

Khắc phục tình trạng hành chính hóa, củng cố, mở rộng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Mặt trận và các tổ chức thành viên phải thực sự là cơ sở chính trị của Chính quyền nhân dân, phối hợp thống nhất hành động của các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương, và tham gia giám sát việc thực hiện dân chủ, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Chính quyền địa phương. Các đoàn thể tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động theo hướng ngày càng sát với hội viên, đoàn viên, thể hiện rõ hơn tính chất người đại diện; khả năng rèn luyện giáo dục các thành viên trong tổ chức, nhất là Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản cần tập trung nâng cao giáo dục, giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở, cung cấp cán bộ cho Đảng và Nhà nước. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng theo hướng chăm lo lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân các giới, hình thức tập hợp phải đa dạng, trong đó tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt, coi trọng việc lấy các gương điển hình để tuyên truyền, vận động và nhân rộng. Hướng hoạt động của các đoàn thể xuống địa bàn dân cư, khu phố và từng hộ gia đình. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị trong các hội đoàn quần chúng, trong các tôn giáo.

3) Mọi cán bộ, đảng viên đều phải làm công tác dân vận theo chức trách của mình :

Các cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở tích cực chăm lo công tác dân vận, coi công tác dân vận là một trong những nội dung lãnh đạo. Mọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức Nhà nước đều phải làm tốt công tác dân vận theo chức trách của mình. Các cấp ủy Đảng phải hết sức quan tâm củng cố và bố trí cán bộ, đảng viên có năng lực, nhiệt tình, uy tín phụ trách công tác dân vận cơ sở, cụ thể hóa các chính sách, chế độ, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc định kỳ giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền với Mặt trận, các Đoàn thể. Phấn đấu đến năm 2005 CÓ 50 – 60% Bí thư đoàn; 60 – 70% Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; 80 – 90% Chủ tịch, phó chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở là Đảng viên.

*

* *

Đại hội Đảng bộ quận 4 lần thứ VIII khẳng định sự trung thành của Đảng bộ đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với đường lối đổi mới của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, kiên định 6 vấn đề mang tính nguyên tắc mà Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) đã đề ra. Với truyền thống đoàn kết và cách mạng, Đảng bộ và nhân dân quận 4, ra sức khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ, tiến lên thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng./.

---------------------------------------------------------------

Thông báo