Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 - Khóa III (2005 – 2010)

BAN THƯỜNG VỤ

1. Đ/c Nguyễn Hữu Dũng - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận.

2. Đ/c Nguyễn Thành Phong - Bí thư Quận ủy (tháng 12/2006).

3. Đ/c Võ Thị Ngọc Sương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

4. Đ/c Hà Phước Tài - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận

5. Đ/c Lê Trọng Sang - PBT QU - Chủ tịch UBND Quận (tháng 4/2007).

6. Đ/c Nguyễn Hồng Hà - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.

7. Đ/c Hoàng Văn Toàn - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

8. Đ/c Nguyễn Việt Thắng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy.

9. Đ/c Đinh Quang Nghị - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ũy.

10. Đ/c Huỳnh Văn Hồng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an Quận.

11. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ, Chỉ huy trưởng BCH QS Quận.

12. Đ/c Nguyễn Cư - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận.

13. Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận.

14. Đ/c Trần Văn Thuận - Ủy viên Thường vụ, CN -UBKT QU (12/2006).

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

15. Đ/c Mai Văn Nguyên - Chánh Văn phòng Quận ủy.

16. Đ/c Nguyễn Khắc Sơn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ.

17. Đ/c Huỳnh Thanh Vương - Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy.

18. Đ/c Đặng Kim Hùng - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

19. Đ/c Đặng Trung Thiên - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy - GĐ. TTBDCT quận.

20. Đ/c Đặng Hoàng Vân - Chủ tịch UB MTTQ Quận.

21. Đ/c Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tịch liên đoàn Lao động Quận.

22. Đ/c Trương Thị Thu Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận.

23. Đ/c Nguyễn Duy Quỳnh - Bí thư Quận đoàn.

24. Đ/c Phạm Văn Phước - Phó Chủ tịch HĐBD Quận.

25. Đ/c Nguyễn Phước Hưng - Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận.

26. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trưởng Phòng Nội vụ Quận.

27. Đ/c Nguyễn Văn Rớt - Trưởng Ban Bồi thường GPMB Quận.

28. Đ/c Trần Quốc Thảo - Chánh Thanh tra quận.

29. Đ/c NguyễnThị Minh Trí - Trưởng Phòng Giáo dục – đào tạo Quận.

30. Đ/c Châu Văn Dìa - Trưỏng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận.

31. Đ/c Ngô Đình Dũng - Trưởng Phòng VH - TT - TT Quận.

32. Đ/c Phạm Thao - Chánh án Tòa án Nhân dân Quận.

33. Đ/c Nguyễn Duy Tân - Bí thư Đảng ủy Phường An Khánh.

34. Đ/c Bùi Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy Phường Thạnh Mỹ Lợi.

35. Đ/c Lê Thanh Trung - Bí thư Đảng ủy Phường Bình Trưng Đông.

36. Đ/c Hứa Ngọc Thảo - Bí thư Đảng ủy Phường Thảo Điền.

37. Đ/c Lê Quang Hải - Bí thư Đảng ủy Phường Bình Trưng Tây.

38. Đ/c Lê Thái Nguyên Khang - Bí thư Đảng ủy Phường Cát Lái.

39. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy Phường Bình An.

* Ghi chú: Trong nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Hà Phước Tài, Hoàng Văn Toàn chuyển công tác khác. Bổ sung đồng chí Nguyễn Thành Phong, Lê Trọng Sang. Bổ sung đồng chí Trần Văn Thuận, Ủy viên. Ban Chấp hành vào Ban Thường vụ Quận ủy.

Thông báo