Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2007

Trong 9 tháng đầu năm 2007, các cấp các ngành đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, kết quả như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG

I.VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Về Kinh tế:

- Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện 2.476,14 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, tăng 42,57% so cùng kỳ, trong đó, quận quản lý 197,77 tỷ đồng, đạt 76,7% kế hoạch, tăng 79,5% so cùng kỳ.

- Doanh thu ngành thương mại-dịch vụ ước thực hiện 7.936,61 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch, tăng 44,75% so cùng kỳ, trong đó, quận quản lý 4.243,15 tỷ đồng, đạt 77,8% kế hoạch, tăng 39,56% so cùng kỳ.

Trong 9 tháng, đã cấp mới giấy CN.ĐKKD cho 440 hộ, với tổng vốn đầu tư 19,4 tỷ đồng, đạt 77,6% so cùng kỳ năm 2006, nguyên nhân giảm do tình hình phát triển đô thị chậm, mật độ kinh doanh tại các tuyến đường chính hiện hữu khá cao, chưa có tuyến đường mới nên phần nào hạn chế người dân đăng ký kinh doanh.

Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010; xét duyệt cho 10 hộ nông dân vay 3,3 tỷ đồng theo Quyết định 105 của UBND Thành phố trên tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng, có 4 đơn vị trồng cây xanh phân tán với số lượng 2.475 cây.

- Đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh năm 2006 và triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2007, đến nay, đã tiến hành kiểm tra tại 07/11 phường. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và chương trình hành động của Thành ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006-2010. Hoàn chỉnh đề án quy hoạch ngành thương mại dịch vụ năm 2020. Lập kế hoạch xây dựng cụm Tiểu thủ công nghiệp (qua đề nghị của UBND quận, UBND Thành phố đồng ý giao công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm làm chủ đầu tư).

- Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng ở gia súc được duy trì thường xuyên, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh.

- Đã ban hành kế hoạch tiết kiệm điện năm 2007; tổ chức phổ biến các biện pháp tiết kiệm điện, hướng dẫn và cắt giảm 50% công suất đèn chiếu sáng công cộng, qua thống kê, số bóng đèn chiếu sáng công cộng tăng 14,19% nhưng tổng công suất điện giảm (7,84%) so với năm 2005.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ và dự toán kinh phí 3 công trình hệ thống tiêu thoát nước phường Cát Lái, Bình Trưng Tây theo chương trình phòng, chống lụt bão. Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trên sông, rạch hoặc có nhu cầu cần nạo vét, khai thông dòng chảy để có biện pháp phòng ngừa.

2. Tài chính:

- Tổng thu ngân sách quận ước thực hiện 164,6 tỷ đồng, đạt 112,47% kế hoạch, tăng 93,44% so cùng kỳ, trong đó, nguồn thu từ thuế thực hiện đạt 122% kế hoạch, tăng 94% so cùng kỳ, cụ thể: thuế công thương nghiệp 64 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; thuế trước bạ 38 tỷ đồng, tăng 58% kế hoạch, thu tiền sử dụng đất 30 tỷ đồng, tăng 100% kế hoạch, chuyển quyền sử dụng đất 14,5 tỷ đồng, tăng 93% kế hoạch…

- Chi ngân sách quận: ước thực hiện 80,5 tỷ đồng, đạt 48,64% kế hoạch và tăng 8,49% so cùng kỳ, trong đó, các khoản chi thường xuyên như chi sự nghiệp giáo dục 21,2 tỷ, chi sự nghiệp y tế 4,5 tỷ, chi QLNN, khối Đảng và đoàn thể 12,4 tỷ, ANQP và TTATXH 6,46 tỷ…

Hoàn thành báo cáo tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2007; hướng dẫn các đơn vị quản lý và sử dụng các quỹ ngoài ngân sách. Thực hiện Nghị định 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ, có 10/58 đơn vị đã xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị, các đơn vị khác đang lập lại hồ sơ theo đúng mẫu yêu cầu.

II. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

Đã triển khai thực hiện chương trình hành động “Năm quản lý và phát triển đô thị - 2007”; Kế hoạch tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng. Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 31/61 trường hợp có quyết định cưỡng chế hành chính; đã xây dựng và áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quy hoạch và quản lý đô thị.

Kết quả cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định 90/NĐ-CP và Quyết định 54/2007/QĐ-UBND đã giải quyết 1.747/2430 hồ sơ, tỷ lệ 85,47%, hiện đang giải quyết 683 hồ sơ. Thực hiện bán 84 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/NĐ-CP; đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và giải quyết chính sách bồi thường đối với nhà sở hữu Nhà nước trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tuy nhiên việc thực hiện còn chậm.

Tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng và xử lý các công trình xây dựng sai phép, không có giấy phép xây dựng, vi phạm quy trình quản lý chất lượng, kết quả số vụ vi phạm giảm 2,3% so cùng kỳ.

1. Về quy hoạch:

Đang phối hợp Viện Quy hoạch – Xây dựng lập đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể quận 2 tỷ lệ 1/5000; các đồ án quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư hiện hữu đã gửi sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định. Ngày , UBND quận ký bản cam kết với sở Quy hoạch-Kiến trúc, thống nhất thực hiện phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn quận trong năm 2007. Hiện có 06 đồ án khu dân cư đã tổ chức lấy ý kiến người dân; đơn vị tư vấn đang nghiên cứu thực hiện (xem phụ lục số 1).

Tuyên truyền, phổ biến đến tổ dân phố bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường An Phú và Thảo Điền và các quy định về quản lý quy hoạch. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 04 dự án: khu nhà ở tái định cư phường Thảo Điền (0,3ha); khu dân cư Cát Lái (152,92ha); khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi; khu nhà ở phường Thạnh Mỹ Lợi (4.875m2). Hoàn tất các thủ tục pháp lý đồ án quy hoạch giao thông tỷ lệ 1/500 đối với các tuyến đường có lộ giới 12m trở xuống trên địa bàn phường Bình Trưng Đông. Xác định ranh giao đất và quy hoạch vị trí giáp sông Sài Gòn của dự án khu nhà ở phường Bình An.

2. Quản lý xây dựng:

- Xây dựng kế hoạch về việc xử lý, tiếp nhận nhà có nguồn gốc là nhà thuộc sở hữu Nhà nước được phát hiện qua đăng ký kê khai nhà năm 1999. Triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

- Đang hoàn chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn quận.

3. Quản lý hạ tầng kỹ thuật:

Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình trạng các tuyến đường, kiến nghị sở ngành thành phố duy tu, sửa chữa, đảm bảo giao thông. Lập kế hoạch và tổ chức duy tu, dặm vá, sửa chữa các tuyến đường do quận quản lý. Hoàn thành việc lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn đường trên địa bàn các phường. Đã hoàn thành trồng mới cây xanh trên tuyến đường Quốc Hương, Giang Văn Minh.

- Thực hiện dự án giảm ngập khu vực đường Quốc Hương giao với đường số 41, 65 phường Thảo Điền.

4. Công tác tài nguyên – môi trường:

Hội đồng nhân dân quận đã thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010). Hoàn tất công tác thống kê đất đai năm 2006. Triển khai kiểm tra các dự án ven sông rạch. Điều chỉnh đoạn địa giới hành chính 2 phường Bình An, An Khánh làm cơ sở thực hiện hồ sơ bồi thường khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đã tổ chức đi thực địa, kiểm tra tiến độ đầu tư 51/56 dự án trên địa bàn quận, kết quả 26 dự án đã hoàn tất bồi thường, đang tiến xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 25 dự án đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Triển khai kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ Môi trường đối với 38 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận, có 62 hành vi vi phạm về giấy phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, kê khai nộp phí bảo vệ môi trường, về chất thải rắn, chất thải nguy hại… Tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng nước ngầm, giấy phép khai thác nước dưới đất…

Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường đợt 1 trên địa bàn quận 2 với kết quả: về tiếng ồn tại các điểm quan trắc chịu ảnh hưởng bởi hoạt động giao thông và các dự án đang xây dựng đều vượt quá mức cho phép; về chất lượng không khí vẫn còn trong giới hạn cho phép, tuy nhiên, hầu hết các điểm quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn quận đều có nồng độ bụi vượt giới hạn cho phép, riêng các vị trí chịu ảnh hưởng của giao thông và xây dựng hàm lượng bụi vượt giới hạn cho phép nhiều lần (có nơi trên 5 lần); về chất lượng nước mặt vẫn đảm bảo các giá trị về nồng độ chất ô nhiễm cho phép, tuy nhiên, một số điểm quan trắc nước mặt chịu ảnh hưởng bởi nước thải sinh hoạt từ các khu vực có mật độ dân cư cao đã bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh vượt quá khả năng tự làm sạch của nguồn nước, đặc biệt là vào thời điểm nước xuống. Riêng các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động giao thông thủy, như phà Cát Lái, điểm xả của rạch Cầu Cống ra sông Sài Gòn (Cầu ông Cậy) có dấu hiệu ô nhiễm các kim loại nặng, tuy nhiên, nồng độ các chất này vẫn nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn; về chất lượng nước ngầm có mức ô nhiễm vi sinh cao.

III. VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách thực hiện 55,699 tỷ đồng, đạt 50,14% kế hoạch vốn được ghi (đạt 47,17% kế hoạch năm 2007). Trong đó, vốn Thành phố phân cấp thực hiện 30,9 tỷ đồng, đạt 52,55% kế hoạch, giải ngân 15,95 tỷ đồng, đạt 27,33% kế hoạch; vốn ngân sách Thành phố thực hiện 24,73 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch, giải ngân 24,8 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. Thực hiện quyết toán các hạng mục công trình trường học, nạo vét mương cống thoát nước năm 2006 của 11 phường. Đang tổ chức kiểm tra tình hình đầu tư và xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2007.

Phê duyệt dự toán trạm ép rác kín Cát Lái; đầu tư trang bị xe ôtô cho Công an quận; Quyết định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán lập quy hoạch được thành phố phân cấp gồm 32 công trình, với tổng giá trị dự toán 13,298 tỷ đồng.

Đối với các công trình do Ban Quản lý dự án khu vực 2 làm chủ đầu tư thực hiện 47,8 tỷ đồng, đạt 61,1% kế hoạch, đã giải ngân 29,1 tỷ đồng, đạt 37,16%. Trong đó, các công trình vốn ngân sách quận thực hiện 20,1 tỷ đồng, đạt 63,4% kế hoạch. Các công trình chuyển tiếp hầu hết đã hoàn thành, đang quyết toán (xem phụ lục số 2).

Đối với các công trình do công ty Quản lý và Phát triển nhà làm chủ đầu tư ước thực hiện 3,7 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch (xem phụ lục số 3).

Trong 9 tháng, vốn đầu tư hệ thống điện trên địa bàn quận là 29,8 tỷ đồng, trong đó vốn ngành điện 5,2 tỷ đồng; vốn khách hàng 24,6 tỷ đồng. Vốn đầu tư hệ thống cấp nước 2,679 tỷ đồng, hoàn thành dự án lắp đặt đường ống cấp nước và đưa vào khai thác sử dụng tại các khu vực: phường Thạnh Mỹ Lợi (đường 19), phường Cát Lái (đường 5), tổng chiều dài 929m (F150), giá trị đầu tư 645 triệu đồng. Thi công mạng lưới cấp nước giai đoạn 2 (2005-2010) tại phường Cát Lái, tổng chiều dài 2.254m (F100) và 1.396m (F150), giá trị đầu tư 2,034 tỷ đồng. Thoả thuận hướng tuyến công trình phát triển mạng lưới cấp nước đường Nguyễn Duy Trinh - đợt 1.

IV. CÔNG TÁC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG:

1. Công tác bố trí tái định cư:

Hiện đã bố trí tái định cư cho 252/294 hộ tạm cư lâu, còn lại 42 hộ (gồm 16 căn hộ chung cư, 26 nền đất do vướng đường 8m vào khu 17,3ha tái định cư và các hộ bố trí tái định cư căn hộ chung cư chưa đồng ý nhận), đang tập trung thực hiện hoàn thành trước 30/12/2007.

Đã nhận bàn giao quỹ nhà, đất để bố trí tái định cư trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm 282 căn hộ chung cư và 573 nền đất; trong đó, đã ban hành quyết định bố trí tái định cư 169 hộ, nhưng chỉ mới bố trí 154 hộ.

2. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Đang triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu tái định cư.

Trong 9 tháng, đã chi bồi thường cho 15 dự án, trong đó, có 538 hồ sơ chi bồi thường, 2.208 hồ sơ chi bổ sung, tổng số tiền đã chi là 970 tỷ đồng, thu hồi 46,6ha đất, tăng 17,46% về số hồ sơ.

- Về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm:

Đã in tài liệu hỏi đáp và phát hành đến các hộ dân để tuyên truyền về pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư, cũng như các khu vực bố trí tái định cư của dự án. Tập trung thực hiện chi bồi thường các hồ sơ chi bổ sung và chi mới của dự án theo kế hoạch đã đề ra, kiểm tra tiến độ thực hiện hàng tuần, kịp thời giải quyết các vướng khó nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, sớm thu hồi mặt bằng để bàn giao đúng tiến độ. Đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và giải quyết chính sách bồi thường đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tổng số hồ sơ thực hiện chi trả bồi thường trong 9 tháng là 281 hồ sơ mới và 2.208/4.419 hồ sơ chi bổ sung, với tổng số tiền chi bồi thường 881 tỷ đồng, thu hồi 22,3ha đất.

Tính từ đầu dự án đến nay, đã thực hiện chi bồi thường và chi bổ sung cho 6.323/15.583 hồ sơ, đạt 40,58%, với số tiền 2.429 tỷ đồng, thu hồi 383ha đất.

V. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Lĩnh vực giáo dục, dạy nghề:

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 99,9%, trung học cơ sở đạt 99,77%, có 38 em đạt học sinh giỏi cấp thành phố, 05/11 phường được công nhận hoàn thành phổ cập bậc Trung học; duy trì kết quả xóa mù chữ phổ cập giáo dục bậc Tiểu học đúng độ tuổi. Thành lập mới 01 trường mầm non và 01 trường Trung học cơ sở.

Đã tổ chức thành công phiên giao dịch thứ 4 sàn giao dịch việc làm thành phố với 75 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, có 5.913 người lao động đăng ký tìm việc làm; trong đó, có 717 người được tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch, 370 người được tuyển dụng qua mạng Internet.

2. Công tác Y tế:

Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh lao động, vệ sinh học đường; tổ chức lễ phát động “tháng hành động chất lượng vệ sinh thực phẩm”.

Tập huấn và triển khai Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 116 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 26 cơ sở.

Hiện đang củng cố nhân sự để đưa Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế dự phòng đi vào họat động.

Trong 9 tháng, có 518.120 lượt người khám chữa bệnh, đạt 115,1% kế hoạch, tăng 12,8% so cùng kỳ; khám và điều trị bệnh miễn phí cho 729 lượt người nghèo. Tiếp nhận 6.974 ca cấp cứu tại trung tâm và các trạm y tế, tăng 10,8% so cùng kỳ, do tai nạn giao thông; xảy ra 100 ca sốt xuất huyết, 22 ca tay chân miệng, 05 ca viêm màng não. Tiêm chủng mở rộng đủ 06 loại vacxin 1.825/2.200 mũi, đạt 82,95% kế hoạch. Không xảy ra tình trạng dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

3. Công tác văn hóa thông tin - thể thao:

Đã tập trung tuyên truyền và cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII; các quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động cổ động trực quan như tăng cường pano, khẩu hiệu ở một số khu vực, hoàn thành hệ thống trụ treo cờ tuyến đường Trần Não và Lê Văn Thịnh.

Hoàn chỉnh qui hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán Bar, cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ xoa bóp, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận giai đoạn từ 2007 – 2010. Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo; gia cố bảng quảng cáo trong mùa mưa bão.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – thể thao phục vụ các dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tuần lễ Văn hóa kỷ niệm 10 năm thành lập quận và Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quận lần thứ XI đã thu hút đông đảo người dân tham dự.

Tổ chức kiểm tra chấm điểm 72 đơn vị môi trường xanh và 70 công sở văn minh -sạch đẹp-an toàn, đơn vị văn hóa. Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa lần 1 năm 2007. Triển khai chương trình hành động về lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao đến năm 2010. Xây dựng phương hướng hoạt động của các khu phố - ấp văn hóa và phát động phong trào thi đua giữa các khu phố - ấp; tổ chức Hội thao khu phố - ấp văn hóa mở rộng lần 8 năm 2007.

Đã phối hợp Ban Quản lý dự án - sở Văn hóa Thông tin thành phố - triển khai công trình xây dựng Bia tưởng niệm cầu Rạch Chiếc, nâng cấp sửa chữa di tích lịch sử đình An Phú; hoàn chỉnh các hồ sơ di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn, khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc khu di tích mộ cổ Gò Cây Quéo, phường Bình Trưng Đông; xác định vị trí đầu tư xây dựng bia ghi công các anh hùng liệt sĩ tại phường Bình Trưng Tây; thống nhất vị trí quy hoạch khu tái hiện căn cứ cách mạng vùng bưng 6 xã tại khu đồng Miễu (10 ha) phường An Phú.

Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, giảm thiểu tệ nạn xã hội và số người nghiện ma túy, hoạt động mại dâm.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển, trong đó, phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất cho học sinh trong các trường học luôn được chú trọng và đạt hiệu quả cao. Kết quả kiểm tra rèn luyện thân thể khối học sinh đạt 99,2% trên tổng số, đạt 100% chỉ tiêu cả năm. Hội thao Vô địch học sinh quận năm học 2006-2007 có 2.009 lượt em tham gia thi đấu.

4. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội:

Thực hiện tốt các chế độ về chi trả trợ cấp ưu đãi và trợ cấp xã hội các đối tượng chính sách, gia đình có công và dân nghèo theo định kỳ và trong các dịp lễ, tết. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Giải quyết 12 hồ sơ chính sách có công theo Quyết định 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp nhận 171 người sau cai nghiện về địa phương (trong đó, số người chuyển đi nơi khác, chết do bệnh AIDS là 12 người), đã phát hiện 5 người tái nghiện.

Quyết định phê duyệt cho vay vốn 29 dự án từ quỹ Quốc gia việc làm với số tiền 2,66 tỷ đồng, giải quyết việc làm 842 lao động địa phương. Tổ chức điều tra lao động và phối hợp các đơn vị giải quyết việc làm cho 4.417 lao động (lao động quận 2 là 1.878 chiếm 42,5%), tăng 8,25% so cùng kỳ, đạt 88,34% kế hoạch.

Xây dựng và triển khai kế hoạch Tuần lễ Quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2007. Tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho 47 lao động của 34 đơn vị.

Đang tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 156/2006/QĐ-UBND về quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; đã xác nhận 1.750 đơn các loại, trong đó, học văn hóa 883 đơn, vay vốn 867 đơn. Thẩm định và giải ngân 23 dự án vay vốn/223 hộ vay, số tiền 2,892 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 364 lao động.

Tổng số hộ nghèo 1.645 hộ, trong đó, có 80 hộ nghèo thu nhập dưới 4 triệu đồng/người/năm; đã phát vay 197 hộ với tổng số tiền 2,009 tỷ đồng.

5. Công tác Dân số - Gia đình và Trẻ em:

Triển khai kế hoạch hoạt động câu lạc bộ Ông Bà Cháu; kế hoạch giải quyết trẻ em lang thang, trẻ em từ trường giáo dưỡng trở về. Triển khai thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì trẻ em”; “Ngày Gia đình Việt Nam”, “Ngày dân số thế giới”. Tổ chức hội nghị nhân dân về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các khu phố, ấp 11 phường. Xây dựng câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; đưa chính sách dân số, gia đình và trẻ em vào quy ước các khu phố, tổ dân phố. Đã cấp 1.257 thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Tổ chức phát học bổng “Vì tuổi thơ” với tổng kinh phí 257 triệu đồng.

VI. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH – NỘI CHÍNH:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định, nhất là trong các dịp lễ, tết. Tổ chức diễn tập kiểm tra phương án giải tán biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn chính trị trên địa bàn quận năm 2007 đạt kết quả tốt.

Tăng cường công tác nắm tình hình; sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra; bảo vệ tốt các mục tiêu trọng điểm. Củng cố vọng quan sát phòng không, các chốt dân quân khu phố (ấp) trên địa bàn.

Phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân phòng không, dân quân cơ động và dân quân thường trực trên địa bàn giai đoạn 2006 – 2010. Tổ chức đón tiếp 159 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương (đã đăng ký vào ngạch dự bị); triển khai kế hoạch phúc tra, đăng ký quân nhân dự bị phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân.

Tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế cho các đơn vị, đảm bảo đủ quân số trên 90% so với biên chế quy định, chất lượng cao; đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 504 thanh niên tuổi 17, đạt 100%.

Đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm. Trong 9 tháng, số vụ phạm pháp kinh tế giảm 43,1% so cùng kỳ (25 vụ); số vụ phạm pháp hình sự giảm 14% so với cùng kỳ (-36 vụ); điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 35,7%; (đặc biệt ngành Công an quận đã điều tra khám phá 10 vụ mua bán, tàng trữ ma tuý với số lượng lớn, được UBND Thành phố và Công an Thành phố khen thưởng). Tình hình tai nạn, va chạm giao thông không giảm, số người chết và bị thương còn khá cao.

Làm việc với đoàn Thanh tra thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước và thực hiện Luật PCCC trên địa bàn quận 2.

Đã tiến hành một số cuộc thanh tra về các lĩnh vực, trong 9 tháng đã công bố kết luận thanh tra việc hạch toán dự án 4ha – khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên tại phường An Phú do công ty Quản lý và Phát triển nhà làm chủ đầu tư (chỉ tổng hợp doanh thu và chi phí của các hạng mục đã quyết toán, khái toán các hạng mục dở dang), kết quả phần doanh thu cao hơn chi phí là 332 triệu đồng; qua thanh tra công trình san lấp trung tâm Thể dục – Thể thao tại phường Thạnh Mỹ Lợi, đã đề nghị Thanh tra sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính các công ty tư vấn, dịch vụ tư vấn có liên quan với số tiền 41 triệu đồng; đã chuyển hồ sơ thanh tra cho cơ quan điều tra Công an quận tiếp tục điều tra về hồ sơ pháp lý trước và sau khi bồi thường nhà và đất đối với các hộ dân phường An Khánh thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thường xuyên thực hiện thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực hiện đúng quy định, đang thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2006 và từ năm 2005 trở về trước. Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cụ thể và triển khai nhiều văn bản luật quan trọng: Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và các văn bản hướng dẫn về bầu cử; Luật Bình đẳng giới; Luật Trợ giúp pháp lý, tổ chức giới thiệu thông tin về Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), diễn đàn Hội nghị APEC; Luật Cư trú, Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Giao thông đường bộ, Luật Xuất bản và Nghị định 105/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm; Luật Thể dục thể thao và các văn bản pháp luật khác. Tại các phường đã thực hiện tốt và thường xuyên việc tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh nhiều nội dung văn bản pháp luật thiết thực, tổng cộng 1.269 buổi với thời lượng 24.585 phút.

Số lượt tiếp công dân thường xuyên tăng gấp 3 lần so cùng kỳ (287%) (776/270), trong đó, lãnh đạo tiếp 35 lượt. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận từ các nguồn tăng so cùng kỳ 143% (470/193 đơn), chủ yếu khiếu nại về chính sách giá bồi thường, cứu xét, đề nghị; có 05 đơn tố cáo cán bộ công chức. Số đơn thư phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại tăng so cùng kỳ 14,95% (123/107 đơn), đã giải quyết 70 đơn, trong đó, công nhận 5 đơn khiếu nại và có 03 đơn có một số nội dung tố cáo đúng.

Công tác hoà giải tại phường đạt kết quả khá tốt, đã hòa giải 351 vụ việc, trong đó, hoà giải thành 149 vụ, góp phần làm giảm số vụ khiếu kiện lên cấp trên.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

Đã tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND quận. Ngay từ đầu năm, đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội năm 2007; hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc (được sửa đổi, bổ sung) và Quy chế tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận.

Đã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị còn khuyết hoặc có biến động nhân sự, nhất là các đơn vị có liên quan nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong 9 tháng, đã ban hành 160 quyết định về tổ chức bộ máy và các nội dung khác và 354 quyết định về công tác cán bộ (gồm phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân phường (49), bổ nhiệm cán bộ quản lý (20), tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức (49), giải quyết thôi việc (35), tạm đình chỉ công tác (8)… Cách làm mới trong công tác tuyển chọn cán bộ công chức là công bố công khai nhu cầu tuyển chọn để người lao động đăng ký, qua đó, đã tiến hành xét chọn 129/187 ứng viên đăng ký làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, đã chọn và thử việc 35 ứng cử viên. Ngoài ra, đã thỏa thuận tuyển dụng 69 hợp đồng lao động.

Đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 988 cán bộ, công chức quận và phường về chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, chuyên môn, nghiệp vụ… trong đó, quận cử đi học là 329 người; 106 cán bộ, công chức tự túc đi học; tiếp tục tổ chức các lớp theo kế hoạch đào tạo năm 2006: 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp (346 người), 08 lớp đào tạo tin học Trình độ A (207 người).

- Về công tác cải cách hành chính: đã triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2007; bên cạnh việc tiến hành rà soát các thủ tục hành chính do Trung ương, Thành phố ban hành đang áp dụng tại quận để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đã tiến hành cải cách, kiện toàn tổ chức, cán bộ và lề lối làm việc các phòng, ban, nhất là các khâu giải quyết hồ sơ hành chính, đến nay có một số tiến bộ, giảm phiền hà cho tổ chức và công dân. Hoàn thành cơ bản kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, vận hành các phần mềm và thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trang Web của Quận hoạt động liên tục, kịp thời cập nhật, đăng tải những quy định mới thuộc mọi lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và là diễn đàn để người dân bày tỏ ý kiến, góp ý, cũng như là phương tiện để giải đáp thắc mắc của người dân, đến nay, đã có 117.603 lượt người truy cập. Thường xuyên kiểm soát, điều chỉnh bổ sung nội dung cũng như đề ra các biện pháp đảm bảo duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được chứng nhận (18 quy trình của 8 phòng ban), đang tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh ISO tại 08 phòng ban, trung tâm và 08 phường nhằm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong quận.

- Về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng: Từng đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2007 và giai đoạn 2006-2010 theo Luật phòng, chống tham nhũng, chương trình hành động của Quận ủy và kế họach của UBND quận. Đã ban hành các quy định cụ thể về công khai minh bạch tài chính trong các lĩnh vực hoạt động; xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức kiểm tra việc triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 11 phường nhằm ngăn chặn và phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng.

Đã tiến hành các biện pháp nhằm tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở các cấp…đến nay, hầu hết các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận đều xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.

Về xử lý vi phạm có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, qua kiểm tra, rà soát quy trình bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong các dự án, hồ sơ của các hộ dân nhận bồi thường, đã phát hiện chi 588 triệu đồng/34 hồ sơ của 196 ngôi mộ giả trên địa bàn phường An Lợi Đông, An Khánh. Ủy ban nhân dân quận đã kỷ luật cách chức 02 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phương, buộc thôi việc 02 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ lãnh đạo, nhân viên có liên quan, hiện nay đã thu hồi toàn bộ số tiền chi bồi thường nêu trên; ngoài ra, cơ quan điều tra Công an quận đã khởi tố, bắt tạm giam 01 Phó chủ tịch UBND phường đã có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Ngoài ra, đã làm việc với một số Đoàn Thanh tra, kiểm tra, giám sát như: Thanh tra Chính phủ về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; đoàn kiểm tra Quận ủy và của Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng đất đai từ năm 2003 -2006; đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và đoàn kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt làm được:

Về kinh tế, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều được thực hiện đạt kế hoạch và tăng hơn so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt tỷ lệ cao, hầu hết các loại thuế thu nhập cá nhân, chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, phí – lệ phí và nguồn thu khác ngân sách đều đạt trên 110% kế hoạch cả năm. Dự ước số thu thuế cả năm 2007 đạt 136% kế hoạch năm, tăng 85% so với cùng kỳ.

- Đã tích cực ngăn chặn và phòng ngừa có hiệu quả dịch cúm gia cầm và bệnh lở mồm long móng ở gia súc. Trong 9 tháng qua, công tác phòng, chống lụt, bão đã được chuẩn bị tốt, ngày càng hoàn thiện hơn, kiểm tra chặt chẽ đối với các công trình xung yếu, giải quyết kịp thời việc bố trí tái định cư các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở.

- Công tác quản lý đô thị, quy hoạch sử dụng đất, tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng đạt được một số kết quả. Các công trình trọng điểm được tập trung giải quyết vướng mắc ngay từ đầu năm nên tiến độ thực hiện có nhanh hơn trước (đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 50% kế hoạch, khối lượng thực hiện cũng như giải ngân tăng cao so cùng kỳ). Tiến độ xây dựng cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

- Các công trình khởi công mới được triển khai đúng tiến độ, đạt yêu cầu khối lượng thực hiện (trường TH Bình Trưng Đông, THCS Bình An, nâng cấp trường TH Thạnh Mỹ Lợi, san lấp Trung tâm Hành chính quận…).

- Việc Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định thành lập Tổ Liên ngành giải quyết vướng mắc, cấp bách phát sinh trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đề nghị của quận, đã giúp cho quận kịp thời tháo gỡ một số vấn đề vướng khó nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

- Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là công tác chăm lo cho diện chính sách và dân nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ, đặc biệt là tổ chức phiên thứ 4 sàn giao dịch việc làm thành phố tại quận thành công tốt đẹp, với 5.913 người lao động đăng ký và có 1087 lao động được tuyển dụng tạo không khí phấn khởi trong tâm tư, tình cảm của cán bộ công chức và nhân dân trong quận. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng tạo ra nhiều gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu phố văn hóa, ấp văn hóa, nhiều công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn, nhiều đơn vị văn hóa…đã tác động đến các tầng lớp dân cư, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong nhân dân. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển, trong đó, phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất cho học sinh luôn được quan tâm và đạt hiệu quả cao. Thành tích thi đấu các giải thể thao cấp thành phố, toàn quốc được giữ vững.

- Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm, trong đó, đã kéo giảm được số vụ cướp tài sản, trộm cắp. Tình hình trật tự lề đường được tập trung giải quyết, có chuyển biến tốt hơn trước.

- Các ngành các cấp trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động đều thể hiện được sự nỗ lực vượt khó, hầu hết cán bộ công chức đều thể hiện tinh thần, thái độ công tác tốt, nhất là sau khi củng cố, kiện toàn một số cơ quan, đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường được củng cố, nâng dần thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng.

2. Những mặt tồn tại:

2.1. Số nợ đọng thuế còn lớn, đặc biệt là nợ thuế công thương nghiệp tăng cao, tình trạng sót hộ còn nhiều.

Nguyên nhân, do nhân sự đội thuế liên phường của Chi cục thuế ít so với yêu cầu quản lý;lực lượng ủy nhiệm thu của một số phường chưa ổn định, thường xuyên thay đổi và vẫn còn kiêm nhiệm; sự phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế phường còn chưa kịp thời; sau khi kiểm tra quyết toán thuế, số thuế các doanh nghiệp thật sự phải nộp tăng nhưng các doanh nghiệp chưa có khả năng nộp.

2.2. Trong công tác quản lý dự án, công tác tư vấn lập dự án và chuẩn bị đầu tư vẫn còn chậm, chưa thật chủ động trong chuẩn bị và quan hệ phối hợp với các sở ngành Thành phố; một số công trình thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm đến nay chưa được triển khai thực hiện, hoặc chưa tập trung giải quyết vướng khó để đẩy nhanh tiến độ.

2.3 Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn chậm, nhất là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, có nhiều nguyên nhân, trong đó, có khó khăn trong việc xác nhận hồ sơ pháp ký, vướng khó trong chính sách tái định cư và khó khăn lớn nhất là người dân thắc mắc, khiếu nại về pháp lý quy hoạch dự án và chưa đồng tình với chính sách bồi thường.

2.4 Số vụ án cướp giật vẫn tăng ở mức cao, tỷ lệ điều tra khám phá án thấp; công tác vận động quần chúng phòng, chống tội phạm còn nặng về hình thức tuyên truyền, thiếu biện pháp cụ thể; tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn quận tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng về số vụ và đối tượng, hầu hết đối tượng mua bán đều là con nghiện; tình hình tai nạn giao thông tăng ở mức cao cả về số vụ và số người chết.

2.5. Tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn chỉ đạt 80-85% so tổng số hồ sơ tiếp nhận, một phần do có biến động về nhân sự, phải chờ Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy trình thủ tục mới về một số lĩnh vực, mặt khác, do tổ chức công việc của một số cơ quan, đơn vị chưa thật phù hợp, đồng thời còn sa vào sự vụ quá nhiều.

PHẦN II

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM

Qua rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 9 tháng với chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2007, có một số chỉ tiêu, kế hoạch được thực hiện đạt kết quả khá tốt, có khả năng hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên cũng có một số chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2007 cần tập trung tiến hành một số biện pháp cụ thể trong từng lĩnh vực nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 ở mức cao nhất. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực sau:

1. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước.

2. Tập trung hoàn thành bố trí tái định cư cho các hộ tạm cư lâu; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó, hoàn thành tốt các chỉ đạo của UBND Thành phố về việc giao mặt bằng sớm phục vụ thi công các hạng mục trong khu trung tâm, di dời trại phong Thanh Bình, cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

3. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi vốn, nhất là các dự án thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đồng thời triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án theo kế họach phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Hoàn thành quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư.

4. Tập trung kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, ma túy và số vụ tai nạn giao thông.

5. Tăng cường trách nhiệm hành chính của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

* CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ:

1. Lĩnh vực kinh tế:

1.1. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2007 là 134,8 tỷ đồng, phấn đấu vượt từ 3 đến 5% chỉ tiêu pháp lệnh. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, đặc biệt là đối với các cơ sở kê khai quyết toán lỗ, lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận, các cơ sở thường xuyên kê khai không doanh thu.

1.2. Tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện đề án xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp quận.

1.3. Kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

1.4. Tổ chức khảo sát các dự án sản xuất, chăn nuôi của nông dân, hướng dẫn thực hiện Chương trình 105 về vay vốn được hỗ trợ lãi vay theo hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

1.5. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng ở gia súc.

1.6. Theo dõi, tiếp nhận thông tin và hoàn thành tốt công tác phòng, chống lụt, bão.

* Giải pháp thực hiện:

- Giao Chi cục Thuế quận:

+ Tập trung công tác kiểm tra quyết toán thuế năm 2006 và các năm trước, đặc biệt là các đơn vị có quyết toán lỗ, doanh nghiệp có quyết định hoàn thuế, đơn vị di dời, giải thể.

+ Tăng cường công tác thu nợ đọng thuế, nhất là thuế công thương nghiệp và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tăng cường kiểm tra chống sót hộ, phối hợp với hội đồng tư vấn thuế phường để khai thác, quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh mới phát sinh, cũng như thực hiện tốt công tác ủy nhiệm thu, kiểm tra thu nộp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận về thuế, chống thất thu; tổ chức cưỡng chế nợ đọng điển hình đối với cơ sở kinh doanh có số thuế nợ lớn và chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

- Giao phòng Kinh tế quận:

+ Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan trong việc xây dựng hoàn chỉnh, trình UBND quận ban hành đề án xây dựng cụm TTCN quận để sớm triển khai thực hiện; trong việc kiểm tra xử lý các các cơ sở sản xuất trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

+ Tham mưu cho UBND quận kế hoạch triển khai công bố quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu; chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

+ Tăng cường công tác kiểm tra hoạch động kinh doanh theo Luật doanh nghiệp; phối hợp triển khai kế hoạch phát triển lưới điện và hệ thống chiếu sáng công cộng các phường.

+ Phối hợp Viện Kinh tế thành phố hoàn thành quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2006-2010 theo ý kiến thống nhất của sở Kế hoạch Đầu tư để trình Hội đồng nhân dân quận.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, tăng nguồn thu ngân sách.

+ Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 – 2010 (theo Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND ngày của UBND Thành phố), báo cáo thông qua Ủy ban nhân dân quận.

+ Đề xuất giải pháp yêu cầu các chủ đầu tư dự án khu dân cư mới tiến hành triển khai đầu tư một số Trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ theo quy hoạch. Chấn chỉnh, ổn định mạng lưới bán lẻ, dịch vụ phù hợp với loại ngành kinh doanh đang tiếp tục thực hiện.

+ Tạo mọi điều kiện phát triển dịch vụ Cảng Cát Lái, các dịch vụ hoa kiểng, vận tải, khoa học công nghệ, văn phòng cho thuê và các dịch vụ phục vụ tiêu dùng của nhân dân. Có chính sách hỗ trợ đào tạo, giúp đỡ nông dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp tiến trình đô thị hoá, có chính sách ưu tiên hỗ trợ đối với các hộ ở khu vực di dời giải tỏa.

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch:

+ Tiếp tục triển khai, hoàn thiện việc thực triển khai thực hiện Nghị định 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nhằm tăng cường quản lý tài sản Nhà nước; phối hợp kiểm tra việc thực hiện Nghị định 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và chi phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Xây dựng quy trình xác nhận giá bồi thường đất của các doanh nghiệp xin khấu trừ tiền sử dụng đất để thực hiện; quy chế thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

+ Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện chương trình “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Về lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng cơ bản:

2.1. Công tác quản lý quy hoạch:

a) Tập trung thực hiện thắng lợi chủ đề năm “Quản lý và Phát triển đô thị - 2007”.

b) Tập trung đôn đốc Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể quận 2 tỷ lệ 1/5000; sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định các đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch các khu dân cư tỷ lệ 1/2000.

c) Tổ chức công bố quy hoạch lộ giới và tên đường ở một số tuyến đường trên địa bàn quận. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, xây dựng của chủ đầu tư các dự án, các công trình xây dựng riêng lẻ trên địa bàn quận,

d) Tập trung hoàn thành các nội dung chương trình hành động kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

đ) Tăng cường việc kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng đất đai.

* Giải pháp thực hiện:

- Giao phòng Quản lý đô thị quận:

+ Thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc, nhắc nhở thực hiện thắng lợi các nội dung trong chương trình hành động thực hiện “Năm quản lý và phát triển đô thị - 2007”; tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện chương trình vào giữa tháng 12/2007.

+ Tập trung đôn đốc nhằm hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch các khu dân cư tỷ lệ 1/2000 theo bản cam kết thống nhất phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trong năm 2007 giữa Ủy ban nhân dân quận với sở Quy hoạch – Kiến trúc; quy hoạch chỉnh trang khu dân cư tổ 48, 49, 50, ấp Trung 1, phường Bình Trưng Tây; phối hợp Viện Quy hoạch Xây dựng khẩn trương thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 toàn quận.

+ Phối hợp tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về mốc lộ giới và tên đường, qua đó, công bố quy hoạch lộ giới, tên đường ở một số tuyến đường trên địa bàn quận và triển khai việc cắm mốc giới thực địa các khu quy hoạch dân cư phường Cát Lái đã được phê duyệt; kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý các vị trí có dấu hiệu quy hoạch treo.

+ Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan làm việc với các chủ đầu tư có dự án đã hoàn thành sớm bàn giao hạ tầng xã hội, phá dỡ hàng rào bao quanh dự án để kết nối khu dân cư.

+ Hoàn chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn.

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND quận về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐỞ&QSHNỞ theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày và Quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày , không gây phiền hà cho người dân.

- Giao phòng Tài nguyên Môi trường quận:

+ Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế quận và các đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

+ Tổ chức kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận, qua đó tham mưu đề xuất xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định, nhất là các dự án đã kiểm tra nhắc nhở như dự án của công ty Quốc tế Thế kỷ 21 (43ha), dự án của công ty Quản lý và Phát triển nhà (33ha)….

+ Tham mưu cho UBND quận chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tăng cường giám sát của cộng đồng đối với các công trình trên địa bàn quận;

+ Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) theo ý kiến góp ý của sở Tài nguyên và Môi trường, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để có kế hoạch công bố theo quy định.

- Giao đội Quản lý trật tự đô thị quận:

+ Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn quận; tham mưu đề xuất kế họach cưỡng chế thu hồi đất trong các dự án nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả họat động của Đội và các tổ Quản lý trật tự đô thị phường trong năm 2007.

+ Tiến hành xây dựng phương án thành lập tổ chức Thanh tra xây dựng quận.

- Giao công ty Quản lý và Phát triển nhà quận phi hp các phòng ban, UBND phường thực hiện bán hoàn tất số nhà sở hữu nhà nước còn lại trên địa bàn theo Nghị định 61/CP.

- Giao ngành Công an quận chủ trì, phối hợp với các cơ quan , đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động số 158/CT-BATGT ngày 17/7/2007 của UBND quận về “ké giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay đến cuối năm 2007”; hàng tháng có đánh giá kết quả thực hiện.

2.2. Về xây dựng cơ bản:

a) Tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn là 7.949 tỷ đồng, trong đó, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 142,358 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách tập trung: 86,005 tỷ đồng; vốn phân cấp và ngân sách quận: 56,353 tỷ đồng); vốn đầu tư ngành điện: 33 tỷ đồng; vốn đầu tư ngành nước: 19 tỷ đồng; Phần còn lại là vốn chi cho bồi thường trong các dự án, vốn đầu tư trong dân và các dự án khác.

b) Tập trung hoàn thành đúng tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2007, nhất là các công trình trọng điểm, trong đó chú ý tiến độ của các công trình như:

- Tập trung xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án: san lấp trung tâm Hành chính và Trung tâm Văn hóa quận; nâng cấp mở rộng trường THCS Thạnh Mỹ Lợi; trường trung học Mỹ Thủy; trường Mầm non 19/5; trường Mầm non Bình An; trường Tiểu học An Phú (Sông Giồng); đường Nguyễn Tư Nghiêm.

- Tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng dự án: Trường TH Bình Trưng Đông, trường TH Bình Trưng Tây ( Đào).

- Lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở sân bãi khu thể dục thể thao 3ha (dự án 174ha Thạnh Mỹ Lợi); lập nhà bia Liệt sĩ phường Bình Trưng Tây.

c) Tổ chức tiến nhân bàn giao đầy đủ hồ sơ các dự án 90ha Nam Rạch Chiếc; lô C, lô D, lô J, lô N dự án 17,3ha. Phối hợp các sở ngành thành phố hoàn chỉnh tiêu chí đấu thầu hoặc chỉ định thầu để mời gọi đầu tư.

d) Tập trung thực hiện các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm tại các phường.

* Giải pháp thực hiện:

- Giao Ban Quản lý dự án khu vực 2, công ty Quản lý và Phát triển nhà quận khẩn trương triển khai các dự án được giao làm chủ đầu tư. Tổ chức rà soát tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch quy định, kịp thời báo cáo vướng khó trong thực hiện để có biện pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Giao Ban bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp chủ đầu tư tháo gỡ các vướng khó trong công tác bồi thường các dự án (nếu có).

- Giao UBND phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các dự án Nhà nước và nhân dân cùng làm đã được ghi vốn. Chủ động tổ chức họp dân lấy ý kiến và động viên người dân tích cực tham gia.

2. 3. Công tác bố trí tái định cư và bồi thường giải phóng mặt bằng:

a) Tập trung hòan thành công tác bố trí tái định cư các hộ định cư lâu theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

b) Cơ bản hoàn tất hồ sơ pháp lý chi trả bồi thường dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm chậm nhất đến 31/12/2007; tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện hàng tuần, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và tồn đọng trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng tiến độ kế hoạch của từng giai đoạn (giai đoạn 1 từ 01/8/2007 – 31/12/2007; giai đoạn 2 từ 01/01/2008 – 31/3/2008)

c) Tập trung hoàn thành cơ bản công tác bồi thường các dự án theo kế họach năm 2007 và theo chỉ đạo của quận và thành phố như: đường 8m vào khu tái định cư 17,3ha, dự án xây dựng Nhà Văn hóa lao động; đường 60-62 phường Thảo Điền; dự án xây dựng bia tưởng niệm Rạch Chiếc, đường Lê Phụng Hiểu; đường ống chuyển tải nước sạch d2000 BOO; dự án khai thông tuyến đường thủy, đường Vành đai Phía Đông, phường Thạnh Mỹ Lợi, dự án cầu Xây dựng; dự án Saigòn Sports City, dự án khu du lịch văn hóa giải trí quốc tế; dự án Liên Tỉnh lộ 25B – giai đoạn 2, Vòng xoay chân cầu Sài gòn, đường nối Liên Tỉnh lộ 25B – Tân Lập và dự án đường vào khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc và các dự án trường học, nhà ở…

* Giải pháp thực hiện:

- Giao Ban BTGPMB quận:

+ Tập trung rà soát, thống kê chính xác tổng số hồ sơ, tổng số hộ, nhân khẩu phải bồi thường, bố trí tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm để có kế hoạch thực hiện khả thi.

+ Phối hợp các cơ quan có liên quan nghiên cứu, kịp thời đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, bố trí tái định cư của các dự án. Đối với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, phối hợp với các sở ngành thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vướng khó về khiếu nại pháp lý quy hoạch, chính sách bồi thường, tái định cư...để có thể hoàn thành đúng tiến độ; tập trung bồi thường, giao đất cho chủ đầu tư thi công các vị trí phải giao đất sớm, đúng tiến độ theo quy định vủa Thành phố.

+ Tập trung điều tra khảo sát, đo vẽ, tiếp xúc, vận động các hộ dân chấp hành chính sách bồi thường, tái định cư trong các dự án, nhằm đảm bảo tiến độ thu hồi đất để khởi công xây dựng công trình.

- Giao công ty Quản lý và Phát triển nhà quận:

+ Tập trung hoàn thành công tác xác nhận hồ sơ pháp lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

+ Tổ chức tiếp nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ lô J, lô N dự án 17,3ha; tiến hành vận động và bố trí các hộ dân đã bố trí tái định cư tại lô C, lô D qua các khu vực khác để điều chỉnh quy hoạch 1/500; phối hợp các sở ngành thành phố hoàn chỉnh tiêu chí đấu thầu hoặc chỉ định thầu để mời gọi đầu tư.

- Ban Quản lý dự án khu vực 2 tổ chức tiếp nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ các dự án 90ha Nam Rạch Chiếc; phối hợp các sở ngành thành phố hoàn chỉnh tiêu chí đấu thầu hoặc chỉ định thầu để mời gọi đầu tư.

- Giao UBND phường có liên quan tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ thu thập hồ sơ pháp lý nhà, đất trong khu vực quy hoạch nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, tiến độ thực hiện dự án.

3. Về lĩnh vực văn hóa xã hội:

- Phòng Văn hóa thông tin thể thao phối hợp các phòng ban, UBND phường:

+ Khẩn trương hoàn chỉnh đồ án quy hoạch ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch đến 2010 ; quy hoạch quảng cáo thương mại và cổ động chính trị đến năm 2010 theo ý kiến thẩm định của các sở ngành, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

+ Tổ chức quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất của ngành Văn hóa thông tin và thể thao. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa.

+ Tổ chức bình chọn gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu phố ấp văn hóa; khảo sát đánh giá việc xây dựng phường văn hóa (Cát Lái, Thảo Điền) theo tiêu chí mới của UBND thành phố; kiểm tra chấm điểm hội thi Môi trường xanh, Công sở văn minh-sạch đẹp- an toàn.

- Ban Quản lý dự án khu vực 2 phối hợp các phòng ban hoàn chỉnh đồ án quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 theo góp ý của các sở ngành để Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

- Phòng Lao động thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp các phòng ban và UBND 11 phường:

+ Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi. Tăng cường công tác giới thiệu việc làm cho người lao động, diện chính sách, di dời giải tỏa...

+ Phấn đấu thực hiện tốt công tác XĐGN, tập trung đầu tư hỗ trợ các hộ chưa vượt chuẩn nghèo; nâng mức sống cho 800 hộ có thu nhập bình quận đầu người/năm dưới 6 triệu đồng lên trên 6 triệu đồng/năm. Tăng cường công tác thu nợ đến hạn và quá hạn trong chương trình cho vay XĐGN, quỹ giải quyết việc làm quốc gia.

- Các phòng ban, đơn vị và UBND 11 phường tập trung thực hiện, cụ thể:

+ Liên kết với các công ty, đơn vị liên kết đào tạo nghề bằng nhiều hình thức theo yêu cầu.

+ Thc hin hoàn thành ph cp bc trung hc ti phường Thạnh M Li và Cát Lái, bên cạnh đó tiến hành điều tra trình độ học vấn của 4 phường còn lại để tập trung thực hiện hoàn thành phổ bậc trung học trong năm 2008.

+ Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

+ Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế; vận động các tổ chức xã hội từ thiện tham gia chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn quận. Tăng cường công tác giám sát dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác.

+ Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về công tác dân số gia đình và trẻ em năm 2007.

+ Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2007-2008; đăng cai tổ chức 01 giải thể thao cấp thành phố.

4. Về lĩnh vực quốc phòng – an ninh – nội chính:

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng, chống, kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, cướp giật, trộm cắp. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với công tác phòng, chống tội phạm, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tập trung chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma tuý để thực hiện có hiệu quả đề án sau cai nghiện. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác phòng chống ma tuý; triển khai kế hoạch thực hiện đề án tổng thể kiểm soát ma tuý đến năm 2010.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng chống cháy nổ, lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…Tổ chức gọi công dân nhập ngũ đợt II/2007, giao quân vào ngày 01/10/2007 đảm bảo an toàn đúng quy định, hòan thành chỉ tiêu ở cả 2 cấp.

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND quận và các đơn vị quận, phường; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Xây dựng quy định tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại quận; Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp công dân; Quy trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng các phòng ban tiếp công dân.

Tiếp tục tiến hành và hoàn tất 4 cuộc thanh tra về mua sắm, quản lý và sử dụng công sản; các công trình xây dựng cơ bản do phường làm chủ đầu tư; dự án xây dựng Trung Tâm Y tế; việc mua sắm và sử dụng thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Việc kiểm tra, thanh tra đất phường Bình Trưng Đông, giải quyết khiếu nại các hộ dân chợ An Khánh.

Tổ chức tuyên truyền Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giao thông đường bộ và Luật Cư trú. Tổ chức hội thi tìm hiểu các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

5. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2007, chủ đề năm “Quản lý và Phát triển đô thị”.

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu của “Năm cải cách hành chính – 2007” và Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010, theo đó, xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra các đơn vị về tình hình thực hiện cải cách hành chính, phối hợp Ban Dân vận Quận ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị, phường; kiểm tra các đơn vị về tình hình hoạt động của các khu phố, tổ dân phố sau khi chuyển đổi.

- Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng ban, đơn vị thuộc quận.

- Tập trung kiện toàn các cơ quan đơn vị còn yếu, thiếu cán bộ, tổ chức sắp xếp tổ chức của trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện quận 2 để đưa vào hoạt động.

- Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chương trình của Quận ủy (theo Nghị quyết 3B) về:

+ Chương trình cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Chương trình chống tham nhũng;

+ Chương trình bảo vệ môi trường;

+ Chương trình về quy hoạch, quản lý chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

+ Kế hoạch tổng thể về tổ chức tái định cư cho các hộ dân diện di dời giải tỏa thuộc các dự án trên địa bàn theo Chương trình 08 của Quận ủy về tạo quỹ đất, nhà tái định cư các dự án ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-QU của Ban Thường vụ Thành ủy về lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai công tác đánh giá cán bộ, công chức năm 2007.

- Tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị định 130/2005/CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính, Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập sự nghiệp.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận.

Thông báo