Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Một số vấn đề rút ra từ kinh nghiệm xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

Phường 12 là một trong những phường phía Bắc của Quận 10, diện tích khoảng 150 ha với trên 4000 hộ và 23.000 dân, được chia ra làm 6 khu phố và 95 tổ dân phố. Do phường nằm trên các trục giao thông chính của Quận nên có điều kiện thuận lợi phát triển về kinh tế – văn hóa xã hội và đô thị. Ngoài ra trên địa bàn Phường bên cạnh các khu dân cư còn có các doanh trại của một số đơn vị quân đội, nhà xưởng các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy quốc phòng, bệnh viện, trường học, chùa, nhà thờ, khu vui chơi giải trí….Đảng bộ Phường 12, hiện nay có 505 đảng viên đang sinh hoạt tại 16 Chi bộ khu phố và 02 Chi bộ cơ quan (Công an – Quân sự phường). Số đảng viên nghỉ hưu, mất sức, bộ đội xuất ngũ về địa phương sinh hoạt trên 90%, số đảng viên lão thành cách mạng chiếm ¼ trong tổng số đảng viên của Đảng bộ, nhiều đồng chí còn sức khoẻ vẫn tích cực tham gia công tác trong các ban ngành, đoàn thể từ Phường xuống khu phố và tổ dân phố.

Là một trong những Đảng bộ Phường có đông đảng viên nhưng quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Từ đầu những năm 90, tình hình nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, tiêu cực phát sinh, cán bộ lãnh đạo Đảng và Chính quyền Phường bị kỷ luật, nhân sự bộ máy vừa được sắp xếp lại tiếp tục phát sinh mâu thuẫn mới phải củng cố kiện toàn, các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch hàng năm không hoàn thành, lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ và Chính quyền địa phương giảm sút. Trước tình hình đó, Quận ủy đã điều động bố trí lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng và Chính quyền Phường với nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tình hình, tăng cường công tác xây dựng Đảng, tạo điều kiện thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-văn hóa xã hội-an ninh quốc phòng của địa phương, chăm lo thiết thực đời sống cho nhân dân. Với những cố gắng nỗ lực của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhất là các đồng chí lão thành cách mạng tâm huyết với địa phương đã không phụ lòng tin của Quận ủy và nhân dân Phường 12, liên tục từ năm 1992 cho đến nay Đảng bộ Phường 12 từ đơn vị cơ sở yếu kém từng bước đã vươn lên đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và phát triển ổn định.

      Đạt được kết quả trên, Đảng bộ Phường 12 rút ra một số vấn đề từ kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cụ thể như sau :

1. Để xây dựng cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, một trong những bài học quý giá nhất của Đảng bộ Phường 12 là luôn trân trọng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng và trong cả hệ thống chính trị. Đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ thông qua quy chế làm việc, phân rõ trách nhiệm, không bao biện làm thay, giải quyết công việc trên cơ sở bàn bạc dân chủ, thống nhất cùng nói và làm theo Nghị quyết, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên. Là một trong những Đảng bộ cơ sở có đông đảng viên, chúng tôi biết động viên và sử dụng có hiệu quả vốn quý đó là lực lượng cán bộ nghỉ hưu về tham gia sinh hoạt tại địa phương. Thường xuyên xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ giữa đảng viên trẻ và đảng viên lớn tuổi, giữa đảng viên đương chức và đảng viên nghỉ hưu trong công tác và trong sinh hoạt trên tinh thần xây dựng, lắng nghe, tôn trọng, chân tình và trách nhiệm. Chính nhờ thế mà các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch thường xuyên hoặc đột xuất của địa phương dù có lúc hết sức khó khăn phức tạp, công việc triển khai nhiều nhưng đều được mọi cán bộ đảng viên cùng ra sức thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

2. Biết chú trọng chăm lo xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của các Chi bộ khu phố trên địa bàn dân cư và cũng chính xây dựng các Chi bộ hoạt động thực sự có hiệu quả cũng là một trong những yếu tố tăng cường mối quan hệ khắng khít giữa dân với Đảng, Đảng với dân. Các chế độ sinh hoạt, giao ban, báo cáo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết được duy trì khá tốt từ Đảng ủy đến tổ Đảng theo đúng quy chế làm việc, đã góp phần đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng ở từng khu phố, từng đơn vị. Toàn Đảng bộ Phường 12 hiện nay có trên 90% Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không còn Chi bộ yếu kém. Đồng thời thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo của các Chi bộ để tăng cường công tác quản lý giáo dục rèn luyện đảng viên trong tình hình nhiệm vụ mới. Đảng bộ có đông đảng viên nhưng chất lượng đảng viên tương đối cao, số đảng viên đủ tư cách hàng năm tăng dần từ 90% trở lên, số đảng viên vi phạm tư cách giảm dần xuống dưới 01%. Trong 2 năm 1999 -2000 không có trường hợp đảng viên vi phạm khuyết điểm phải xem xét xử lý kỷ luật.

      3. Xây dựng cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền cũng là kết quả phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, trong đó vai trò lãnh đạo của tập thể Đảng ủy, Cấp ủy các Chi bộ có ý nghĩa quyết định mà trực tiếp là vai trò của đồng chí Bí thư Chi bộ. Nếu tập thể Cấp ủy và đồng chí Bí thư Chi bộ vững về chính trị, tốt về tư cách đạo đức, có kinh nghiệm về phương pháp lãnh đạo, có ý thức Đảng cao, có tâm huyết trách nhiệm với công việc, trên dưới một lòng thì mới tập hợp phát huy được sức mạnh của đội ngũ cán bộ đảng viên và của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện và thực hiện thắng lợi các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có thể thấy ở Đảng bộ chúng tôi trong những năm qua, vai trò trách nhiệm và sự quan tâm sâu sát của Chi bộ khu phố và nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ đối với việc chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được thể hiện rõ nét hơn, nhân dân tin cậy hơn thông qua việc tích cực tác động hoặc trực tiếp cùng với chính quyền địa phương tập trung xem xét giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân như đầu tư nâng cấp đường hẻm, điện, nước sinh hoạt với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”…..nên bộ mặt Phường ngày càng khang trang sạch đẹp hơn, toàn bộ các con hẻm đã được bê tông và nhựa hóa, hầu hết các khu phố đã có nước sạch cung cấp cho nhân dân, tổng trị giá các công trình thực hiện trong các năm qua gần 10 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp 2,5 tỷ đồng.

      4. Xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh phải đi đôi với việc thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức nhân sự bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban ngành, đoàn thể từ Phường xuống khu phố và tổ dân phố. Trên cơ sở phát huy vai trò tích cực của đảng viên cán bộ hưu trí, hội viên các đoàn thể cựu chiến binh, phụ nữ tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương (Phường 12 có trên 60% đảng viên, hội viên tham gia Ban điều hành khu phố và tổ dân phố). Đảng bộ Phường xác định xây dựng chính quyền mạnh khi tổ chức nhân sự bộ máy có đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu mà Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra. Đoàn thể quần chúng mạnh khi tự thân các đoàn thể luôn chủ động sáng tạo trong việc tổ chức và tập hợp quần chúng tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác dân vận của Đảng. Xây dựng củng cố chính quyền và các đoàn thể quần chúng mạnh trên cơ sở phân công cán bộ đảng viên nắm giữ các nhiệm vụ trọng yếu, tạo cơ chế hoạt động đồng bộ và có hiệu quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến và kịp thời uốn nắn sửa chữa các mặt hạn chế thiếu sót trong quá trình hoạt động. Hệ thống chính trị mạnh nhất là ở khu phố và tổ dân phố là cơ sở thuận lợi giúp Đảng bộ Phường 12 chúng tôi lãnh đạo triển khai thực hiện khá tốt các chương trình kế hoạch công tác hàng năm, các phong trào, các cuộc vận động chính trị xã hội trong nhân dân như bầu cử Quốc hội – Hội đồng Nhân dân các cấp, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và dạy nghề, cứu trợ đồng bào bị thiên tai hỏa hoạn, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nghiêm trọng như mại dâm, ma túy.

      5. Song song với quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển địa phương, một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng bộ là phải tập trung chăm lo giải quyết tốt những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách và dân nghèo trong những dịp lễ Tết. Thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo, sửa chữa chống dột nhà tình thương tình nghĩa, xây dựng các quỹ học bổng giúp các cháu học sinh nghèo hiếu học được đến trường học tập; quan tâm đề xuất việc đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng phục vụ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các yêu cầu nguyện vọng chính đáng về đời sống và việc làm, các đơn thư khiếu kiện tố cáo của nhân dân.…đã góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Trên đây là một số vấn đề tâm đắc nhất của Đảng bộ chúng tôi trong suốt quá trình phấn đấu xây dựng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh từ năm 1992 cho đến nay. Rất mong được sự tham gia góp ý của các đồng chí đại biểu, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

                                                                                           ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 12

Thông báo