Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ IX (2005 - 2010) về phát triển kinh tế xã hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ IX (2005 -2010) về  phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng của Quận; trên cơ sở quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ; chương trình phát triển nhà ở và quản lý đô thị;  quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục - y tế - thể dục thể thao Quận 10 đến năm 2010, Ủy ban nhân dân Quận 10 xây dựng chương trình hành động về kinh tế - xã hội Quận 10 giai đoạn 2006 -2010 với các mục tiêu, nhim v và gii pháp cụ thể như sau:  

I/  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tối đa các nguồn lực với các giải pháp hiệu quả để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ IX (2005 -2010) đề ra.

- Công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện có trọng điểm, trọng tâm; Phát huy và nhân rộng những tiềm năng sáng tạo trong từng cá nhân, tập thể trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao và chương trình nhiệm vụ công tác đề ra.

II/ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH:

Quận 10 bước vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 với những thuận lợi và khó khăn như sau:

A/ Thuận lợi:

- Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2000 - 2005 trên các lĩnh vực đạt được khá cao so với chỉ tiêu đề ra như :

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15,62% (chỉ tiêu 12%/năm).

+ Thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 22,72% (chỉ tiêu 10%/năm).

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi dần vào ổn định và đúng hướng theo cơ cấu Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất.cùng với công tác quy họach, chỉnh trang đô thị của Quận diễn ra nhanh chóng là những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Quận trong thời gian tới.

- Quận có thế mạnh về phát triển các ngành thương mại - dịch vụ; về công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách; xóa đói giảm nghèo; công tác giáo dục...

- qua thực tiễn công tác, kinh nghiệm quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận cùng các Phòng ban chức năng và Ủy ban nhân dân 15 phường đã được nâng lên đáng kể.

- tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua luôn giữ được ổn định.

B/ Khó khăn:

- Cơ sở hạ tầng của quận chưa đáp ứng kịp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chương trình phát triển nhà ở để phục vụ di dời, giải tỏa các chung cư có nguy cơ sụp đổ kết hợp với chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống nhân dân do nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, không đủ đáp ứng để giải quyết trong cùng một lúc trong khi nhu cầu về xây dựng cơ bản của quận rất lớn.

- Công tác quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chưa có những biện pháp quản lý đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, giám sát và quản lý chất lượng xây dựng công trình. Việc thực hiện quy hoạch đô thị chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đầu tư xây dựng cơ bản còn dàn trãi, chưa tập trung nhiều cho cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thiếu những công trình có tầm cỡ tương xứng với yêu cầu phát triển đô thị. Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm về xây dựng nhà ở, trường học, cơ sở y tế, phát triển giao thông... còn chậm so với yêu cầu đề ra.

- Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số phòng ban quản lý Nhà nước với các đơn vị chưa đồng bộ và chặt chẽ; một số đơn vị còn thụ động trong công tác tham mưu, giúp việc và chưa thực hiện tốt thẩm quyền được giao đã ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chung.

- Tình hình phạm pháp hình sự, trật tự trên lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ văn hoá, tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm… trên địa bàn tuy đã được tập trung giải quyết nhưng vẫn còn nhiều biến tướng phức tạp.

III/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010:

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Ủy ban nhân dân Quận 10 xây dựng chương trình hành động về kinh tế - xã hội Quận 10 giai đoạn 2006 -2010 với các nội dung như sau:

A/. Chương trình công tác trọng tâm:

Để kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 đạt được kết quả cao, phục vụ kịp thời yêu cầu của sự phát triển chung của thành phố và của quận, Ủy ban nhân dân Quận 10 đề ra các chương trình trọng tâm như sau:

1/. Chương trình nhà ở với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chung cư nhằm đảm bảo quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân ở những chung cư hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ phải giải toả; một phần cho các đối tượng chính sách và cán bộ, công chức, nhân viên của quận kết hợp chỉnh trang đô thị đi đôi với việc hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị nhằm phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

2/. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

3/. Chương trình hỗ trợ việc tiếp tục chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế của quận theo hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất bằng các chương trình hỗ trợ của quận và có sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân Thành phố cùng các sở, ngành để thúc đẩy mạnh hơn việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận.

4/. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, tập trung thực hiện đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề cho người sau cai nghiện” trên địa bàn Quận 10.

B/ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội:

1/. Phát triển kinh tế:

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ. Xây dựng mô hình khu Liên hợp trung tâm văn hóa - thể dục - thể thao của Quận để khai thác tiềm năng, thế mạnh và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của Quận trên tuyến đường 3-2 trong những năm tới.

-    Phát triển các ngành dịch vụ với nhiều loại hình hoạt động kinh doanh như: các trung tâm, chi nhánh ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu về tài chính, tín dụng; các dịch vụ viễn thông, nhà hàng khách sạn,  khu phố ẩm thực, khu chợ đêm Kỳ hoà và các khu vui chơi giải trí, du lịch lữ hành, cùng các dịch vụ sửa chữa nhằm tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế Quận phát triển vững chắc.

-    Đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu:

+ Giá trị tổng sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 10%/năm .         

+ Doanh số thương mại dịch vụ tăng bình quân từ 18% trở lên/năm.

+ Giá trị xuất khẩu  và nhập khẩu tăng từ 10% trở lên/năm.

+ Toác ñoä taêng thu ngân sách Nhà nước bình quaân 10,61%/naêm.

+ Toác ñoä taêng chi thöôøng xuyeân bình quaân 5%/naêm

2/. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội:

- Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu giá trị đầu tư cho kế hoạch duy tu - sửa chữa - xây dựng cơ bản đạt từ 800 tỷ đồng trợ lên và xây dựng ít nhất 1.500 căn hộ mới.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị. Đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy họach.

- tập trung xây dựng các khu nhà ở cao tầng phục vụ cho công tác di dời tái định cư các hộ dân tại các lô chung cư đang xuống cấp, diện chính sách, cán bộ, công nhân viên có khó khăn, bức xúc về nhà ở kết hợp với thực hiện chỉnh trang đô thị.

- Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất theo tỷ lệ 1/2000; điều chỉnh quy hoạch chi tiết hẻm bằng và dưới 12m tại các Phường 5,6,7,8,13,14,15; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đã được duyệt, nhất là trong công tác quy hoạch hẻm trên địa bàn 15 phường giai đoạn 2006 - 2010.

- Tập trung các nguồn vốn đầu tư để xây dựng các tuyến giao thông thuộc mạng giao thông khu vực phía bắc đường 3/2 thuộc các phường 12,13,14,15 và cho chương trình xây dựng mới các khu dân cư phục vụ cho công tác chỉnh trang đô thị và giải toả các khu chung cư hết niên hạn sử dụng, hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ như: Khu nhà phường 01, phường 02; chung cư Ngô Gia Tự thuộc phường 2,3; chung cư nguyễn kim; khu nhà ở Phường 15 (đường trường sơn, CMT8, hẻm 629 Cách mạng Tháng Tám).

3/  Văn hóa - xã hội:

3.1/ Lĩnh vực Văn hóa thông tin - Thể thao:

- xây dựng và thực hiện quy hoạch các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, quảng cáo ngoài trời. Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước để theo kịp với sự phát triển của xã hội, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của quận.

- Tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đến năm 2010 là 12/15 phường (80%) đăng ký xây dựng phường văn hoá - trong đó 3 phường đạt chuẩn phường văn hoá; 12/15 phường (80%) có nhà văn hoá.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ công chức và quần chúng nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

- Tập trung phát triển phong trào thể dục thể thao của quận, đặc biệt đối với các môn thể thao là thế mạnh của quận. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, quan tâm và tạo điều kiện cho phong trào thể dục thể thao phát triển trong các trường học. Vận động mọi tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, phấn đấu đến năm 2010 có 20% số dân tập luyện thường xuyên.

3. 2/ Lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội:

- Nâng cao năng lực quản lý nguồn lao động tại quận, phường; làm tốt công tác đào tạo nghề để nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề, có trình độ kỹ thuật lên trên 55% trên tổng số lao động được giới thiệu việc làm vào năm 2010 nhằm đạt mục tiêu giới thiệu từ 3.000 đến 3.500 lao động /năm và giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4% cuối năm 2010.

- Làm tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách, có công cách mạng. Thực hiện xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho diện chính sách theo quy định kết hợp với việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con thương binh - liệt sĩ.

- Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn để giảm hộ nghèo một cách vững chắc, không để tái nghèo; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo.

3.3/ Lĩnh vực Giáo dục:

- Tiếp tục kiện toàn quản lý giáo dục trong các trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo theo quy định. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động nhiều nguồn lực trong dân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Thực hiện đúng nội dung và tiến độ quy họach phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Quận đến năm 2010.

  - Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Xây dựng đề án thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 05/CP. Huy động hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; nâng cao đời sống đội ngũ giáo viên.

   - Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng chương trình chống mù chữ và phổ cập giáo dục. Hoàn thành chỉ tiêu xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học.

3.4/ Lĩnh vực Y Tế: 

- Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khoẻ; hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sức khoẻ và y tế.

- Không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn quận; giảm số tử vong do các bệnh nguy hiểm như sốt rét, tả, thương hàn, sốt xuất huyết… Triển khai thực hiện các chương trình sức khoẻ phòng chống các loại bệnh ung thư, tiểu đường, cận thị ở học sinh.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, nhất là trong các trường học của quận.

- Củng cố, tăng cường và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở nhằm phát huy hiệu quả trong chăm sóc y tế cho nhân dân, nhất là đối với người nghèo, người có thẻ Bảo hiểm  y tế.

3.5/ Công tác Dân số - Gia đình và trẻ em:

Nâng cao chất lượng dân số tại địa bàn về thể chất, trí tuệ và tinh thần, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển con người ở mức bình quân; duy trì mức giảm sinh hàng năm phù hợp với cơ cấu dân cư, phân bố dân cư và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động “Vì trẻ em” giai đoạn 2006 - 2010; tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả các chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

IV/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1/ Các biện pháp chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện:

-    Tập trung chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an tòan xã hội , xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, vận dụng tốt các chính sách đòn bẩy kinh tế để tác động thúc đẩy họat động sản xuất kinh doanh, gắn kết chặt chẽ hiệu quả xây dựng các công trình hạ tầng đô thị với yêu cầu phát triển kinh tế Quận .

-    Chỉ đạo các khối, các đơn vị phân kỳ triển khai thực hiện công tác quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010 trên các lĩnh vực kinh tế - quản lý đô thị - văn hóa - xã hội đã được Quận và Thành phố phê duyệt.

-    Tiếp tục thực hiện tốt việc phân công, phân cấp để phát huy tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn vị và các phường .

-    Tổ chức các tổ công tác theo từng chuyên đề trọng tâm; xác định nội dung của từng chương trình công tác trong từng giai đoạn để xây dựng mục tiêu thật cụ thể để có thể tập trung trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác kiểm tra để phát hiện, điều chỉnh, khắc phục kịp thời các hạn chế, vướng mắc , khó khăn.      

-    Xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện các chương trình công tác; thực hiện chế độ giao ban định kỳ đối với công trình, chương trình cụ thể để làm tốt công tác phối hợp đồng bộ để chủ động giải quyết nhanh, có trách nhiệm giữa các bộ phận, đơn vị liên quan.

-    Thực hiện có hiệu quả hơn chương trình tiết kiệm trong chi ngân sách, chi đầu tư xây dựng. Tiết kiệm các khoản chi một cách hợp lý để đảm bảo cơ cấu ngân sách cân đối giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên; ưu tiên bố trí ngân sách cho các công trình trọng điểm của Quận và cho giáo dục, văn hóa, y tế và an ninh quốc phòng.

2/ Biện pháp về nguồn nhân lực:

- Đẩy mạnh thực hiện việc “xã hội hoá” trong công tác dạy nghề; trong đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực; đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có chuyên môn cao; đội ngũ lao động có tay nghề đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn mới.

- Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp quận trong việc phát triển hội viên, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhất là đối với các hoạt động trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ để phát triển nhanh các ngành dịch vụ trên địa bàn quận, tạo thế mạnh chuẩn bị cho việc hội nhập kinh tế thế giới khi đất nước gia nhập WTO.

3/ Biện pháp về nguồn vốn:

-    Huy động các nguồn vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung tâm Thương mại 90A Lý Thường Kiệt, Phường 14; từ quỹ đầu tư của Quận; thu hồi vốn từ các công trình nhà ở do ngân sách Quận đã đầu tư; tranh thủ sự hỗ trợ của Thành phố trong việc vay vốn từ Quỹ phát triển nhà ở, nguồn vốn ngân sách Thành phố ….

-    Huy động từ nguốn vốn liên doanh, liên kết và vốn góp từ các thành phần kinh tế dân doanh khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc về cơ chế, thủ tục, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để người dân yên tâm đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào các họat động xây dựng địa phương, tập trung trên các lĩnh vực  họat động dịch vụ công ích (đấu thầu thu gom rác , quản lý chợ …)

- Thực hiện tốt các biện pháp nhằm tăng thu cho ngân sách như: thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra sau đăng ký kinh doanh nhằm tăng cường được hiệu lực quản lý Nhà nước, đồng thời hạn chế tình trạng kiểm tra trùng lắp gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện khoán thuế ổn định cho các hộ kinh doanh nhỏ; ổn định mức thuế tại khu vực chợ; xem xét điều chỉnh hợp lý mức chỉ tiêu thuế huy động trong các ngành nghề, các thành phần kinh tế, triển khai  thực hiện chế độ kê khai kế toán đối với số hộ kinh doanh cá thể có doanh số cao.

 4/ Biện  pháp về mặt bằng:

- Sử dụng các mặt bằng do điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, của các đơn vị Trung ương, Thành phố trên địa bàn quận theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ.

-    Các mặt bằng từ các cơ quan Trung ương, thành phố bàn giao, chuyển nhượng lại.

-    Các mặt bằng từ việc quy hoạch, chỉnh trang, xây dựng lại các lô chung cư có nguy cơ sụp đổ trên địa bàn quận.

-    Khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có của quận đồng thời với việc tổ chức đấu thầu công khai việc khai thác các mặt bằng của quận.

5/ Biện pháp quy hoạch:

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới thương mại - dịch vụ; quy hoạch các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm; quy hoạch quảng cáo các ngành nghề kinh doanh, quảng cáo trên địa bàn quận theo hướng tạo điều kiện cho các loại hình dịch vụ - thương mại phát triển. Công khai các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- tập trung sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ành hưởng đến đời sống, sinh hoạt của dân cư theo hướng không phát triển và loại trừ để tập trung phát triển các ngành thương mại - dịch vụ.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các điểm thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn quận.

- Thực hiện việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với quy hoạch chỉnh trang đô thị; hoàn chỉnh và thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế ở 15 phường phù hợp với đặc điểm thế mạnh của từng phường.

- Thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục - đào tạo; quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Thể dục thể thao của quận giai đoạn 2006 - 2010; kế hoạch xây dựng nhà ở và tháo dỡ chung cư hư hỏng nặng kết hợp chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2005 - 2007. Triển khai thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch và khai thác mặt bằng Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng; xây dựng Trung tâm Văn hoá  - nghệ thuật của Quận.

6/ Biện pháp nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước và thực hiện cải cách hành chính:

   Thực hiện đổi mới toàn diện và tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính trên cả 3 mặt: cán bộ, tổ chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính.

6.1/ về cán bộ:

- xây dựng kế họach tuyển dụng, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động thực hiện việc đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý trên các lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

- Thực hiện việc mô tả công việc của từng cơ quan, đơn vị, nhất là các Phòng, ban quản lý nhà nước thuộc Quận để nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác của từng cán bộ, công chức và từng phòng ban chức năng.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ công chức trong thực hiện công vụ được giao.

6.2/ Về tổ chức bộ máy:

-    Đẩy mạnh việc thực hiện phân quyền, tăng cường trách nhiệm cho cơ sở phường, tập trung trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị. Rà soát hoàn chỉnh quy chế phân công, phân nhiệm, thừa ủy quyền cho các phòng, ban quản lý nhà nước cấp quận.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc khoán định biên, khoán kinh phí hành chính tại các Phòng, ban quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Quận và Ủy ban nhân dân 15 phường; áp dụng Nghị định 10 đồng loạt tại các đơn vị sự nghiệp để tạo sự chủ động trong công tác thu chi của từng đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với sự phân công cụ thể và có sự lãnh đạo tập trung cùng với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chi tiết và theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực của các phòng, ban quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân các phường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Đảm bảo tính chủ động, đồng bộ trong thực hiện các chương trình mục tiêu đã đề ra, tránh hiện tượng triển khai rầm rộ nhưng hiệu quả thực hiện không cao nếu không có sự kiểm tra, đôn đốc.

6.3/ về cải cách hành chính:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cơ chế hành chính một dấu, một cửa tại quận và phường. Công khai hóa các trình tự, thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực nhà đất, xây dựng, đăng ký kinh doanh.

-     Đẩy mạnh việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học vào công tác quản lý, điều hành hoạt động của quận. Từ năm 2006 xây dựng được trang web Quận 10 tham gia vào City web của Thành phố, tiến tới xây dựng nền hành chính điện tử.

-     Thực hiện tiêu chuẩn chất lượng (ISO 9000: 2001) trong quản lý hành chính.

-     Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự giám sát của các Đoàn thể trong hoạt động của chính quyền cơ sở, đồng thời tăng cường mối quan hệ với cơ sở để bám sát thực tế trong xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch; giảm thời gian hội họp và các hoạt động mang tính hình thức không đem lại hiệu quả thiết thực.

V/  PHÂN KỲ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Để việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 -2010 đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân Quận 10 phân kỳ thời gian thực hiện như sau:

1/ Giai đoạn 2006 - 2008:

1.1/ về Kinh tế:

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch mạng lưới thương mại - dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010.

- Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas, quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2005 - 2010 theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận.

- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động các chợ Trần Nhân Tôn (Phường 2); chợ Kim khí điện máy (Phường 7); Chợ Lý Thái Tổ (Phường 10); Chợ Nhật Tảo (Phường 4).

- Xây dựng mới chợ Hòa Hưng trên cơ sở hợp nhất 2 chợ Chí Hòa và Hòa Hưng (Phường 15).

- Tiếp tục đầu tư và phát triển các khu phố chuyên doanh trên các tuyến đường lớn mới được xây dựng, đồng thời tiến hành nâng cấp các khu phố chuyên doanh hiện có.

1.2/ Về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội:

   - Khởi công xây dựng và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các lô chung cư  lô D chung cư Ngô Gia Tự phường 3 (336 căn hộ); lô S chung cư Nguyễn Kim, Phường 7 (187 căn hộ); lô A - B - C chung cư Thành Thái, Phường 14 (416 căn hộ); khu tái định cư B29-C30, Phường 14; phối kết hợp Tổng Công ty địa ốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành, Phường 13 (120 căn hộ).

   - Hoàn tất hồ sơ và triển khai thực hiện dự án xây dựng mới lô Q chung cư Nguyễn Kim, Phường 7 (103 căn hộ); khởi công xây dựng 4 lô A, B, C, D chung cư Tam Đảo tại khu vực C30 (Phường 15) với quy mô 20 tầng.

   - Thực hiện tháo dỡ và di dời các hộ dân tại các lô chung cư xuống cấp có nguy cơ sụp đổ gồm lô P, K, L, N, O chung cư Nguyễn Kim (Phường 7) và lô E, C, G chung cư Ngô Gia Tự (Phường 3).

   - Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch hẻm dưới 12m trên địa bàn 15 phường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

   - Hoàn thành công trình xây dựng đường Thành Thái - Bắc Hải nối dài; đường Nguyễn Giản Thanh, đường Đồng Nai, đường Tam Đảo nối dài (từ Thành Thái đến Hồ Bá Kiện).

   - Hoàn thành việc chuyển giao khu đất Trung tâm Thương mại tại số 90A Lý Thường Kiệt (Phường 14) để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp.

   - Thực hiện việc xây mới, cải tạo mở rộng các trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa nhằm thực hiện tốt Luật Giáo dục trên địa bàn quận.

   - Thực hiện công tác chỉnh trang các vỉa hè, lề đường Lê Hồng Phong thuộc các Phường 1, 2, 10; Hùng Vương (Phường 1); Nguyễn Chí Thanh (Phường 5) và Lý Thường Kiệt (Phường 14).

   - Xây dựng nhà văn hóa tại các Phường 5, 6, 7, 12, 14, 15.

   - Triển khai thực hiện quy hoach và khai thác mặt bằng Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng.

1.3/ Về văn hóa - xã hội:

- Xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật của quận.

- Đăng ký xây dựng thêm 3 phường văn hóa, có ít nhất 2 phường được kiểm tra công nhận phường văn hóa; 70% khu dân cư đạt đạt chuẩn khu phố văn hóa; 100% cơ quan hành chính nhà nước đạt danh hiệu công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn; 50 đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa (trường học, bệnh viện, chợ, chung cư…). Tập trung hoàn thiện mô hình và phát huy vai trò, hiệu quả của hệ thống Nhà văn hoá phường.

- Đầu tư xây dựng Trường dạy nghề mới của quận tại địa điểm 367-373-375 Cách mạng Tháng Tám (Phường 12) đảm bảo việc dạy nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động, kể cả những người tàn tật, khuyết tật trên địa bàn quận đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi về chất lượng tay nghề của sự phát triển kinh tế và thực hiện tốt đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề cho người sau cai nghiện” trên địa bàn quận.

- Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm. Hàng năm giới thiệu việc làm cho 3.000 lao động trở lên.

- Đến cuối năm 2007, phấn đấu Quận cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm và không để xảy ra trường hợp tái nghèo; giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%.

-    Xây dựng 01 trường Mầm non, 02 trường Tiểu học, 02 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.

-    Xây dựng và chuyển đổi Trạm Y tế Phường 1, 2, 7, 8, 10, 11; Phòng khám liên chuyên khoa tại số 403 Cách mạng Tháng Tám (Phường 13) và tại Trung tâm Y tế Quận.

- Đến năm 2008, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng còn dưới 9%.

2/ Giai đoạn 2008 - 2010:

Tổ chức sơ kết công tác thực hiện giai đoạn 2006 - 2008 để bổ sung những chỉ tiêu, nội dung phù hợp theo điều kiện và tình hình thực tế

2.1/ về kinh tế:

- Hỗ trợ các thành phần kinh tế trong việc xây dựng các siêu thị, Trung tâm thương mại - dịch vụ - công nghệ thông tin; điện - điện tử trên địa bàn quận, nhất là tại các lô chung cư mới được xây dựng.

2.2/ Về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục tháo dỡ, thực hiện di dời và tái định cư cho các  hộ dân cư ngụ tại các lô còn lại của chung cư Ngô Gia Tự (Phường 2, 3); chung cư Nguyễn Kim (Phường 7); chung cư Ấn Quang (Phường 9).

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các lô chung cư phục vụ công tác tái định cư và chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận 10.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc mở rộng hẻm dưới 12m trên địa bàn 15 phường đạt 80% trên tổng số tuyến hẻm đã được duyệt theo quy hoạch.

- Tổ chức thực hiện mở đường Nguyễn Tiểu La nối dài (đoạn từ 3/2 đến hẻm 557 Nguyễn Tri Phương)và đường 16F 3/2 (Phường 14).

- Tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang các vỉa hè, lề đường, phấn đấu 60% tuyến đường chính của quận hoàn thành việc chỉnh trang, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị của quận 10 ngày càng văn minh, sạch đẹp, hiện đại hơn.

2.3/ Về văn hóa - xã hội:

-     Đăng ký xây dựng thêm 4 phường văn hóa, có thêm 2 phường được công nhận phường văn hóa. Tiếp tục giữ ổn định và đầu tư phát triển các khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn đảm bảo về chỉ tiêu số lượng và chất lượng.

-    Xây dựng 03 trường Mầm non, 01 trường tiểu học, 02 trường Trung học cơ sở và 03 trường bán công đạt chuẩn quốc gia.

-    Thực hiện tốt chỉ tiêu khám chữa bệnh, quản lý sức khoẻ đạt chỉ tiêu từ 500.000 đến 600.000 lượt người/ năm.

-    Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% trở lên hàng năm; tỷ lệ phát triển dân số đạt dưới 1%/ năm.

-    Đến năm 2010, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng còn dưới 8%.

- Phấn đấu đến năm 2010 thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện cho toàn dân trên địa bàn quận.

- Phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao các mục tiêu của chương trình hành động “Vì Trẻ em” giai đoạn 2006 - 2010, nhất là chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các chỉ tiêu về phát triển chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần

VI/ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN :

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chương trình trọng tâm của quận trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của quận và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân cùng phấn đấu thực hiện hoàn thành các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn quận.

- Trên cơ sở chương trình hành động của Ủy ban nhân dân quận trong 5 năm 2006 - 2010, từng cơ quan, đơn vị, 15 phường xây dựng chương trình công tác cụ thể của đơn vị với sự phân kỳ cụ thể nhằm chủ động thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2006 - 2010 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Giao cho các phòng ban chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 của Quận và kế hoạch triển khai thực hiện các quy hoạch đã được duyệt, cụ thể như sau:

+ Phòng Kinh tế: điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới Thương mại - dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010; kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas trên địa bàn giai đoạn 2005 - 2010; quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2006 - 2010; chương trình hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận 10.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch tổng hợp các nguồn vốn phục vụ chương trình phát triển nhà ở của quận.

+ Phòng Quản lý đô thị: Kế hoạch thực hiện hoàn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết của 15 phường, ưu tiên các phường có chung cư xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ. Chương trình chỉnh trang, mở rộng hẻm ≤ 12 m theo quy hoạch tại 15 phường giai đoạn 2006 - 2010.

Phối hợp phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý dự án  xây dựng các phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực nhà hát Hoà Bình; Trung tâm Văn hóa theo hướng xây dựng Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:  Phối hợp Phòng Giáo dục, Trung tâm Y tế, Trung tâm Thể dục thể thao Quận bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành thể dục thể thao của quận giai đoạn 2006 - 2010; phương án điều chỉnh quy hoạch và khai thác mặt bằng Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

+ Công ty Dịch vụ đô thị & Quản lý nhà: kế hoạch xây dựng nhà ở và tháo dỡ chung cư hư hỏng nặng kết hợp chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2008 - 2010.

+ Công an Quận: Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm; quản lý người sau cai nghiện; công tác giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn quận.

+ Phòng Lao động - Thương binh xã hội: Chương trình quản lý; dạy nghề cho người sau cai nghiện.

+ Phòng Văn hóa thông tin - Thể thao: xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các vị trí cổ động chính trị, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2007 và đến 2010; điều chỉnh quy hoạch các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn Quận.

+ Trung tâm văn hóa, Nhà hát Hòa Bình: xây dựng phương án hình thành Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật của quận.

+ Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em: xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ tiêu chương trình quốc gia Vì Trẻ em; chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chương trình dân số - kế hạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010.

- định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hàng quý, 6 tháng, năm để kịp thời phát huy những mặt mạnh, khắc phục những thiếu sót tồn tại trong tổ chức thực hiện, điều chỉnh bổ sung một số nội dung phù hợp theo điều kiện và tình hình thực tế của từng giai đoạn.

Trên đây là những nội dung cơ bản, trọng tâm trong chương trình hành động phát triển về kinh tế - xã hội quận 10 giai đoạn 2006 -2010 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ IX (2005 -2010) của Ủy ban nhân dân Qun 10.

Thông báo