Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Báo cáo chính trị tại Đại hội

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ QUẬN

KHÓA VIII (2000 - 2005) TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 10 LẦN THỨ IX (2005 - 2010)

Cùng với xu thế phát triển chung của Thành phố, trong 5 năm qua, với phương châm “Đoàn kết - tăng tốc - đồng bộ - hiệu quả”, Đảng bộ và nhân dân Quận 10 đã nêu cao truyền thống đoàn kết, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các đoàn thể quần chúng và nhân dân vào việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Ðảng bộ Quận lần thứ VIII (2000 - 2005) đã đề ra.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN VIII (2000 - 2005)

A. NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN CỦA NHIỆM KỲ VIII (2000 - 2005)

1/ Kinh tế của Quận trong 5 năm qua phát triển khá toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra

Trong nhiệm kỳ, Quận đã xác định đúng cơ cấu và mô hình kinh tế phù hợp, định hình quy hoạch phát triển kinh tế của 15 phường, tạo điều kiện phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực. Tập trung các giải pháp quy hoạch, đa dạng các hình thức đầu tư và các đòn bẩy kinh tế khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng quy mô hoạt động. Trong 5 năm qua, các thành phần kinh tế trên địa bàn Quận phát triển khá mạnh với hàng ngàn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh cá thể hoạt động đa dạng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh và có mức tăng trưởng khá cao, nhất là hệ thống siêu thị, các trung tâm thương mại, các chợ truyền thống, các khu chuyên doanh trên các tuyến đường 3 Tháng 2, Ngô Gia Tự, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Tô Hiến Thành..., là khu vực thu hút khá lớn các nguồn lực trong nhân dân. Trong tổng số 9.891 cơ sở kinh tế trên địa bàn, số cơ sở thương mại - dịch vụ chiếm 88% với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 22,72 % (chỉ tiêu Đại hội VIII: 10%/năm), đã có đóng góp khá tích cực cho tăng trưởng kinh tế chung của Quận. Số cơ sở sản xuất chiếm 12%; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15,62% (chỉ tiêu Đại hội VIII: 12%/năm).

Các đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu củng cố các thị trường hiện có và phát triển thị trường mới, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước. Kinh tế tập thể phát triển ổn định, đã xuất hiện một số mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trên lĩnh vực sản xuất, có khả năng tham gia cung ứng các mặt hàng xuất khẩu. Về công tác tổ chức, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, đến nay, có 03 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa (trong đó có 01 doanh nghiệp sáp nhập về thành phố), đã phát huy tính năng động trong kinh doanh, huy động thêm nhiều nguồn vốn, thu hút lao động, bước đầu đảm bảo được yêu cầu phát triển có hiệu quả trong môi trường cạnh tranh mới. Công ty công ích của Quận được mở rộng chức năng hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất để góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ công ích của Quận. Trong nhiệm kỳ, Quận đã vận động, phối hợp hỗ trợ di dời 35/48 cơ cở sản xuất gây ô nhiễm ra ngoại thành.

Kinh tế phát triển đã tăng thu ngân sách Quận hàng năm vượt mức dự toán Thành phố giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 25,73%. Đảm bảo cân đối thu chi ngân sách hợp lý, chi ngân sách chủ yếu tập trung phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các công trình phúc lợi công cộng, chăm lo các đối tượng chính sách...; đồng thời có tích lũy để đảm bảo cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ công ích của Quận.

2/ Công tác quy hoạch, khai thác quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, tạo điều kiện và tăng thêm năng lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chỉnh trang đô thị

Quận đã tập trung khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có để tạo nguồn vốn xây dựng hoàn thành các công trình trọng điểm, các dự án nâng cấp, mở rộng đường Cao Thắng (nối dài); xây dựng, cải tạo và nâng cấp các trường học từ Mầm non đến Trung học cơ sở; hoàn thành chung cư Lê Thị Riêng, chung cư Trần Văn Kiểu, lô R chung cư Nguyễn Kim… phục vụ di dời, tái định cư cho nhân dân tại các lô chung cư đang xuống cấp. Bằng nguồn ngân sách Nhà nước và huy động sức dân, đến nay, hầu hết các tuyến đường hẻm trên địa bàn 15 phường đã được bê-tông hóa; hệ thống điện, cấp thoát nước ở các khu dân cư được cải tạo tốt hơn - trong đó, xuất hiện mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm tại Phường 6 đạt hiệu quả khá tốt. Xây dựng mới và đầu tư nâng cấp các khu văn hóa tập trung của Quận như Trung tâm Thể dục thể thao, Câu lạc bộ Bơi lặn, Câu lạc bộ Bi sắt, Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương; Nhà hát Hòa Bình, Trung tâm Văn hóa Quận, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và vui chơi, giải trí của nhân dân.

Đến cuối nhiệm kỳ, tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trên toàn Quận là 420,81 tỷ đồng (đạt 105,20% chỉ tiêu Đại hội VIII). Sự đầu tư tập trung và có hiệu quả trên lĩnh vực xây dựng cơ bản đã tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị, làm cho bộ mặt đô thị của Quận ngày càng khang trang hơn.

Công tác quản lý đô thị được thực hiện khá tốt, đã chủ động đề xuất Thành phố điều chỉnh lại quy hoạch tại một số khu vực không còn phù hợp. Công tác quản lý trật tự xây dựng trong nhân dân có tiến bộ, kéo giảm hơn 50% trường hợp vi phạm trong xây dựng và sửa chữa nhà; đồng thời cải tiến quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, góp phần từng bước chỉnh trang đô thị theo quy hoạch của Quận. Đến năm 2003, Quận đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở cho nhân dân trên địa bàn.

3/ Hoạt động văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ mới trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; giải quyết có hiệu quả các vấn đề dân sinh, dân trí và thực hiện tốt công tác chính sách xã hội

Các thiết chế văn hóa cộng đồng phát triển đa dạng, tác động tích cực đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công sở, trường học…, xây dựng gia đình văn hóa, “người tốt, việc tốt”, những tập thể tự quản,... Đến nay, toàn Quận có 67/75 khu phố đăng ký xây dựng khu phố văn hóa - trong đó, có 38/75 khu phố được Thành phố công nhận Khu phố văn hóa; 05 phường đăng ký xây dựng Phường văn hóa; 6/15 phường có Nhà văn hóa; số cơ quan, đơn vị được công nhận công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn hàng năm đạt khoảng 96%. Việc tổ chức lễ hội hàng năm nhân các ngày lễ lớn gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, diện chính sách, người có công và nhân dân lao động nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và các hoạt động hội thi, hội diễn văn hóa - văn nghệ, thể thao… đã trở thành nét đẹp văn hóa lễ hội của Quận.

Các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo diện chính sách, người có công, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, sửa chữa chống dột, xây dựng quỹ bảo trợ cho con em gia đình chính sách... Trong 5 năm qua, có trên 3.151 lượt hộ được Quận hỗ trợ vay vốn với số tiền trên 9,4 tỉ đồng. Năm 2003, Quận 10 được Thành phố công nhận không còn hộ nghèo theo tiêu chí 3 triệu đồng/người/năm và đến năm 2004, đã cơ bản xóa các hộ nghèo có mức thu nhập 4 triệu đồng/người/năm, về trước kế hoạch 01 năm ở giai đoạn 2 của chương trình xóa đói giảm nghèo Thành phố. Đầu năm 2005, Quận 10 đã được Thành phố công nhận hoàn thành công tác xóa nhà dột nát trên địa bàn. Bình quân hàng năm giới thiệu giải quyết việc làm cho trên 13.000 lao động - trong đó, số có việc làm thường xuyên, ổn định khoảng trên 3.000 người.

Mạng lưới trường lớp từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Quận được phát triển đáp ứng nhu cầu học tập, đảm bảo chỉ tiêu huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp Một và học sinh tốt nghiệp tiểu học được vào trung học cơ sở; 100% học sinh Tiểu học được học 02 buổi/ngày… Chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu suất đào tạo được nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở hàng năm luôn đạt trên 99%; đảm bảo về cơ bản đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia theo từng cấp học (Mầm non: 98,60%; Tiểu học: 99,7%; Trung học cơ sở: 97,8%). Trong nhiệm kỳ, đã phát triển được 73 đảng viên mới trong cán bộ, giáo viên ngành giáo dục. Đến nay, Quận đã xây dựng được 05 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non: 03; Tiểu học: 01; Trung học cơ sở: 01) - vượt chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra. Hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và dạy nghề cho thanh niên sớm hơn 02 năm so với chỉ tiêu Đại hội VIII.

Các chương trình quốc gia về y tế như: tiêm chủng mở rộng, chăm sóc trẻ em, công tác tham vấn và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS được Bộ Y tế đánh giá cao. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe cho người già, neo đơn, gia đình chính sách, nhân dân lao động nghèo, phòng chống bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn… được thực hiện tốt. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của y tế cộng đồng. Trong 5 năm qua, ngành y tế đã khám và điều trị cho 2.640.695 lượt người (105,65%) - trong đó có 170.125 lượt người nghèo. Thực hiện tốt các chương trình lồng ghép về dân số, kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình đảm bảo yêu cầu đề ra: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1% (chỉ tiêu Đại hội VIII: dưới 1,2%); giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng bình quân hàng năm dưới 11%. Công tác thực hiện chính sách và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc - bình quân hàng năm chi trả trên 50 tỷ đồng cho các đối tượng.

Phong trào rèn luyện sức khỏe, các hoạt động thể dục thể thao đỉnh cao, bán chuyên nghiệp phát triển mạnh ở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực dân cư; công tác đào tạo vận động viên năng khiếu và các môn thể thao thành tích cao được đầu tư đạt kết quả khá tốt; số người tham gia tập luyện thường xuyên, rèn luyện thân thể, xây dựng đơn vị tiên tiến thể thao đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội VIII. Qua các phong trào thể dục thể thao quần chúng, đã phát hiện nhiều vận động viên có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng tham gia thi đấu đỉnh cao. Quận luôn dành một phần quỹ đất để xây dựng các công trình phục vụ sự nghiệp thể dục thể thao; vốn đầu tư cho xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm Thể dục thể thao ngày càng tăng; đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục thể thao được quan tâm đào tạo, nâng chất. Các ngành nghề kinh doanh, loại hình dịch vụ thể dục thể thao tư nhân được đầu tư và phát triển mạnh.

4/ Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác an ninh quốc phòng có những bước phát triển mới. Củng cố kiện toàn và thực hiện cải cách các hoạt động tư pháp

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển sâu rộng tại các địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp. Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng chiến đấu tại chỗ, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ và dân phòng chuyên trách kết hợp với lực lượng Công an, Quân sự thực hiện chặt chẽ, đồng bộ quy chế phối hợp tác chiến trị an; hàng năm thực hiện có chất lượng công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập phòng thủ, phòng chống biểu tình, bạo loạn... Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ chiến sĩ của lực lượng Quân sự Quận - Phường đảm bảo về phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2004, 15/15 phường đã thành lập chi bộ Quân sự (đạt chỉ tiêu Đại hội VIII). Công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ hàng năm và phát triển đảng viên đối với lực lượng thanh niên nhập ngũ đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tỷ lệ điều tra, phá án hàng năm đạt trên 60% (đạt chỉ tiêu Đại hội VIII). Đến nay, Quận đã xóa, chuyển hóa cơ bản 53 địa bàn, tuyến, điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm, cờ bạc - Từ năm 2003, Quận 10 là một trong những quận đầu tiên được Thành phố công nhận là quận cơ bản không còn ma túy. Phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đạt kết quả khá tốt. Chấn chỉnh, lập lại trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, các xe dù, “bến cóc”...; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh ngăn ngừa phát sinh tiêu cực và tệ nạn xã hội của các điểm kinh doanh cà phê nhạc, hớt tóc thanh nữ, kinh doanh băng đĩa từ, Internet, trò chơi điện tử... trên địa bàn.

Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nội chính phù hợp với quy trình cải cách tư pháp; thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành nội chính. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng pháp luật bước đầu hoàn thành nhiệm vụ tăng thẩm quyền xét xử theo phân cấp. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân thông qua Hội đồng Phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật Quận và mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được tăng cường đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được gắn với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Công tác giải quyết khiếu tố của công dân được chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, không để xảy ra điểm nóng hoặc khiếu kiện đông người kéo dài.

5/ Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền Quận, phường có tiến bộ. Mặt trận, các đoàn thể có chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Công tác giáo dục lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, đoàn viên, hội viên được thực hiện tốt qua các khâu như công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các chương trình hành động của cấp ủy. Vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên được nâng cao, góp phần hoàn thiện nội dung quản lý và giáo dục cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; qua đó, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc hơn. Phương châm hướng về cơ sở được quán triệt sâu giúp đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách làm việc của các cấp ủy theo hướng sát cơ sở, sát nhân dân để phát hiện và chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc.

Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở được gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí đội ngũ cán bộ theo yêu cầu đúng năng lực, trình độ và chức danh được đào tạo, có nhiều tiến bộ về chất lượng chính trị, năng lực thực tiễn và có xu hướng trẻ hóa để bảo đảm tính liên tục và kế thừa. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được coi trọng theo hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đồng thời, kiện toàn các cơ sở Đảng yếu kém. Số cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tăng dần qua từng năm. Về số cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh: năm đầu nhiệm kỳ có 29/55 (52,73%); đến năm 2004 có 45/61 (73,77 %) - trong đó, có 17 cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh 3 năm liền và 09 cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liền. Số cơ sở Đảng yếu kém có 2/64 (3,1%). Chất lượng đảng viên đủ tư cách được nâng lên: năm 2001 có 3.281/3.314 (99%); năm 2004 có 3.766/3.783 (99,55%). Số đảng viên mới kết nạp đến cuối nhiệm kỳ là 404 (đạt 106,32%). Đến nay, Quận đã thành lập được 01 chi bộ khối doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Quận ủy và 09 chi bộ doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Đảng bộ phường với 52 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã phục vụ tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phát triển Đảng và giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra Đảng đã đóng góp tích cực cho công tác đánh giá cán bộ, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm; qua đó, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc hơn. Trong nhiệm kỳ qua, đã xử lý kỷ luật 03 tổ chức Đảng và 121 đảng viên vi phạm (2,82% trên tổng số đảng viên) - trong đó có 17 trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống; 26 trường hợp nhũng nhiễu, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước; 27 trường hợp cố ý làm trái; 51 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp - tăng 29 trường hợp so với nhiệm kỳ VII (121/92).

Hoạt động của Hội đồng nhân dân đổi mới về nội dung, chất lượng các kỳ họp được nâng cao, chú trọng đầu tư xây dựng các nghị quyết chuyên đề về các chương trình trọng tâm của Quận và những vấn đề bức xúc của nhân dân; khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, nắm bắt ý nguyện của nhân dân để xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của địa phương. Phát huy hiệu quả quản lý tập trung của Ủy ban nhân dân Quận đi đôi với thực hiện chế độ phân công, phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp Phường trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thường xuyên được củng cố, kiện toàn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy chế làm việc; năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội được nâng cao hơn. Cải cách hành chính có chuyển biến về cải tiến hợp lý quy trình, thủ tục hành chính kết hợp với kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện quy chế dân chủ, bước đầu đạt được một số kết quả theo yêu cầu đề ra.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới phương thức tuyên truyền vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân; tham gia giám sát các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy chế dân chủ trên địa bàn dân cư. Kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội để đề xuất giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “vì người nghèo”, các hoạt động từ thiện, nhân đạo,… Huy động các nguồn lực trong nhân dân cùng với chính quyền giải quyết các vấn đề phát triển giáo dục, y tế, xóa nghèo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư.

Nguyên nhân thành tựu:

Thành tựu của đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố là nguyên nhân quan trọng tạo điều kiện thuận lợi và là cơ sở để Ðảng bộ đề ra định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Đồng thời, kết quả thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của Quận trong nhiệm kỳ qua.

Đảng bộ đã thường xuyên củng cố vững chắc khối đoàn kết thống nhất, bám sát sự lãnh đạo của cấp trên, đồng thời vận dụng sát hợp các chủ trương, quan điểm của Đảng vào thực tiễn tình hình Quận và tổ chức thực hiện có kết quả. Cải tiến đổi mới nội dung, phong cách làm việc gắn sát cơ sở, phương pháp chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, luôn coi trọng và tập trung xây dựng, nâng chất toàn diện hệ thống chính trị.

Đa số cấp ủy Đảng có chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, phương pháp công tác, có sự trưởng thành trong vận dụng, cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết của Đảng vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác quản lý điều hành của chính quyền từ Quận đến cơ sở có tiến bộ, chủ động trong tham mưu, đề xuất các mô hình, giải pháp khả thi giúp Quận triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, các chương trình công tác trọng tâm hàng năm.

Sự đóng góp tích cực của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Qua các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các mô hình tự quản ở địa bàn dân cư, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, là nhân tố trực tiếp góp phần tạo ra các thành quả của Quận trong 5 năm qua.

B. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII (2000 - 2005), Đảng bộ còn một số mặt tồn tại, hạn chế như sau:

1/ Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng chủ yếu phát triển về chiều rộng; chưa đầu tư đúng mức khoa học công nghệ. Lượng vốn huy động vào sản xuất - kinh doanh tuy có tốc độ tăng khá nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm lực hiện có của các thành phần kinh tế; chậm xác định các ngành nghề, loại hình kinh tế có thế mạnh của Quận. Quy mô sản xuất kinh doanh phổ biến còn nhỏ, khả năng hội nhập và sức cạnh tranh còn yếu. Chưa có giải pháp đầu tư đúng mức cho phát triển kinh tế tập thể.

2/ Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng tiềm năng của Quận. Quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch còn chậm; một số khu vực dân cư vẫn còn tình trạng xây dựng không đúng với quy hoạch làm ảnh hưởng đến kế hoạch chỉnh trang đô thị. Tiến độ một số công trình xây dựng cơ bản của Quận triển khai chậm, còn khuyết điểm ở các khâu khảo sát, thiết kế, giám sát thi công; chất lượng một số công trình chưa cao phải sửa chữa, điều chỉnh gây lãng phí.

3/ Đời sống văn hóa cơ sở còn nhiều vấn đề bức xúc, tệ mê tín dị đoan, số đề, cờ bạc, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng lề đường, lòng hẻm, kinh doanh dịch vụ văn hóa trá hình, sử dụng văn hóa phẩm xấu… vẫn còn ở một số địa bàn và trong một bộ phận dân cư. Công tác quản lý và phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống của các di tích văn hóa và di tích lịch sử còn thấp; các thiết chế văn hóa hiện có mặc dù đã được Quận đầu tư nâng cấp nhưng chưa được khai thác, sử dụng có hiệu quả.

4/ Công tác quán triệt nghị quyết của Đảng về quốc phòng - an ninh chưa sâu rộng; công tác quản lý nhà nước còn thiếu chủ động; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa đều, chưa vững chắc. Số vụ phạm pháp hình sự giảm, nhưng tính chất, mức độ nghiêm trọng còn xảy ra; còn nhiều vấn đề kiến nghị trong nhân dân chưa được giải quyết kịp thời; tại một số địa bàn dân cư vẫn còn một số tồn tại, bức xúc về nhà, đất,... tiềm ẩn phát sinh điểm nóng.

5/ Một số tổ chức cơ sở Đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế, quy chế làm việc chưa cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đến công tác dân vận, phong cách làm việc chưa sâu sát cơ sở, chưa sát dân, chưa gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật Nhà nước. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, đảng viên có biểu hiện an phận, ngại va chạm, không đấu tranh để xảy ra các sai phạm của đảng viên, kể cả đảng viên lãnh đạo.

Cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Quận chưa kịp thời khắc phục có hiệu quả những tồn tại, khuyết điểm: hoạt động bộ máy nhà nước chưa đồng bộ, công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn thiếu sự chủ động, chưa thực hiện tốt chức năng hướng dẫn cơ sở; phối kết hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ. Thực hiện quy chế dân chủ ở không ít cơ quan Nhà nước còn mang tính hình thức. Chất lượng công tác, năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức có mặt còn hạn chế.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở chưa đi vào chiều sâu, chưa mở rộng đối tượng tập hợp; có lúc chưa bám sát được thực tiễn cơ sở và nhiệm vụ trọng tâm của Quận, chưa kịp thời phản ánh, đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đời sống của quần chúng nhân dân; chất lượng đoàn viên, hội viên chưa đồng đều, lực lượng nòng cốt chính trị trong một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân thiếu sót, khuyết điểm:

Quận chưa làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành về phổ biến, quán triệt nghị quyết đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; chương trình hành động của Đảng bộ Quận có đề ra các giải pháp và phân công cụ thể nhưng việc kiểm tra tổ chức thực hiện chưa thường xuyên và chặt chẽ. Ở một số cơ sở Đảng, việc tổ chức sơ tổng kết nghị quyết của Đảng có lúc chưa sâu, còn hình thức.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, đề bạt của Quận tuy có quan tâm triển khai thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Một số trường hợp điều động, luân chuyển cán bộ chưa phù hợp nên có lúc gây khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ sở. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, vẫn còn tình trạng hụt hẫng cán bộ trẻ kế thừa, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả còn thấp; công tác kiểm tra chưa kịp thời, chưa lãnh đạo xây dựng cơ chế thống nhất để nhân dân tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; việc chỉ đạo điểm để nhân rộng còn chậm.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong nhiệm kỳ VIII (2000 - 2005), Đảng bộ Quận đã quán triệt, vận dụng đúng đắn các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kịp thời đề ra những giải pháp sát đúng, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị cơ sở và các nguồn lực trong nhân dân. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng đã khai thác, phát huy tiềm năng, nội lực tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiều công trình nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ nhân dân. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề dân sinh, dân trí; thực hiện tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách và nhân dân lao động nghèo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực hiện đạt hiệu quả khá tốt, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng. Kết quả cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII (2000 - 2005) đề ra, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của Quận trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nói chung và năng lực lãnh đạo của một bộ phận cấp ủy Ðảng nói riêng, còn hạn chế. Hiệu lực quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác phối kết hợp của các cơ quan tham mưu chưa chặt chẽ và đồng bộ. Trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Thành quả trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có mặt chưa vững chắc, kết quả xây dựng khu dân cư văn hóa, xuất sắc, công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn có nơi chưa đúng thực chất; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn. Vai trò đại diện và tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa được phát huy tốt.

D. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ những thành tựu và hạn chế trên, Đảng bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên củng cố sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trên cơ sở nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng kết hợp với thực hiện dân chủ trong nội bộ Đảng và vai trò kiểm tra, giám sát của quần chúng nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của quần chúng nhân dân, trong đó, chú trọng nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

Hai là, Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ phải từ khâu đánh giá đúng cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, đề bạt. Kết hợp hợp lý công tác luân chuyển, bố trí cán bộ với nâng cao chất lượng bộ máy, năng lực hoàn thành nhiệm vụ và mang tính kế thừa. Giáo dục xây dựng phong cách công tác của cán bộ luôn sâu sát cơ sở, sát nhân dân, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; chủ động kiểm tra, xử lý ngăn ngừa sai phạm.

Ba là, Kết hợp tốt công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị với quy hoạch phát triển kinh tế làm đòn bẩy phát triển kinh tế đúng hướng đi đôi với tạo điều kiện cho công tác quản lý và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong từng giai đoạn, cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề then chốt, các giải pháp cơ bản cần tập trung chỉ đạo giải quyết nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các mục tiêu tiếp theo.

Bốn là, mọi chủ trương đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân và chăm lo cho nhân dân; kết hợp tốt giữa lợi ích của nhân dân với yêu cầu quản lý, tránh chủ quan, áp đặt, mệnh lệnh hành chính mà không quan tâm đến công tác vận động quần chúng. Phải quán triệt và thực hiện tốt phương châm bám sát cơ sở, nắm sát tình hình và chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Năm là, kết hợp với sự nỗ lực chủ quan với tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, của các ngành về chủ trương, chính sách, cơ chế để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của quận và tạo điều kiện để khai thác, phát huy các nguồn lực trong nhân dân, các thành phần kinh tế, góp phần triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển chung của Thành phố.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Trong những năm tới, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, các thành phần kinh tế phát triển nhanh thúc đẩy các hoạt động văn hóa - xã hội có những tiến bộ mới. Tiến trình gia nhập WTO cùng với chính sách thu hút đầu tư vừa tạo thời cơ và điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa, vừa đòi hỏi Ðảng bộ phải nâng cao bản lĩnh và nội lực trong quá trình hội nhập. Qua Đại hội cơ sở và Quận, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng chất, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quận trong giai đoạn mới. Những thành tựu 5 năm qua là tiền đề tạo môi trường thuận lợi và động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội Quận phát triển trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức cần quan tâm là, mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu “diễn biến hòa bình” diễn ra trên nhiều mặt vẫn còn là nguy cơ thường xuyên, tác động đến hiệu quả lãnh đạo và quản lý. Những hạn chế về năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế, cơ chế, thủ tục hành chính vẫn còn là những trở ngại ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước đối với yêu cầu phát triển và những hạn chế chủ quan về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những vấn đề bức xúc xã hội, nhất là việc tổ chức di dời, tái định cư các hộ dân tại nhiều lô chung cư xuống cấp đang là những vấn đề bức xúc cần được tập trung giải quyết bằng các bước đi phù hợp nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của Quận.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

I/ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 5 NĂM TỚI (2006 - 2010)

Trong 5 năm tới (2006 - 2010), Ðảng bộ Quận tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện tốt mục tiêu: Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Cải thiện môi trường đầu tư, phát huy mọi nguồn lực, các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và tiến hành đồng bộ, hợp lý các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực thông qua thực hiện tốt các chính sách xã hội, phát triển văn hóa - giáo dục - y tế - thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phấn đấu xây dựng Quận 10 trở thành quận trung tâm về văn hóa, thương mại và dịch vụ.

II/ CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

1/ Về phát triển kinh tế: Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu then chốt, lựa chọn bước đi thích hợp và đề ra các mô hình, giải pháp sát thực, khả thi. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo môi trường pháp lý và điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ; ưu tiên khuyến khích phát triển các ngành, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tập trung đầu tư các ngành dịch vụ có chất lượng cao - trong đó chú trọng phát triển mạnh dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ phục vụ du lịch… Đa dạng hóa các hình thức đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả. Củng cố và phát triển kinh tế tập thể; nhân rộng mô hình các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu đưa mức tăng trưởng của thương mại - dịch vụ hàng năm từ 18% trở lên; sản xuất 10% trở lên; xuất khẩu 10% trở lên. Chủ động phối hợp với các ngành Thành phố thực hiện quy hoạch tổng thể Trung tâm Thương mại, hệ thống chợ, siêu thị, khu chuyên doanh…; khai thác tiềm năng, thế mạnh và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến đường 3 Tháng 2 trong những năm tới. Triển khai phương án quy hoạch chợ trên địa bàn, cải tạo, nâng cấp các chợ hiện có, nhất là ở các khu dân cư mới; đồng thời kiên quyết giải tỏa, sắp xếp lại các chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường.

2/ Về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội: Đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nhà ở và các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị.

Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đai hiện có trên địa bàn. Công tác quy hoạch phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, định hướng phát triển và phải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình; chấm dứt tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Quận, đồng thời tranh thủ các quỹ nhà đất của Trung ương, Thành phố để tạo vốn đầu tư phát triển. Nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các khu nhà ở cao tầng phục vụ cho công tác di dời, tái định cư các hộ dân tại các lô chung cư đang xuống cấp, diện chính sách, cán bộ, công nhân viên có khó khăn, bức xúc về nhà ở. Kết hợp xây dựng nhà ở với phát triển các công trình phúc lợi, văn hóa xã hội; triển khai đồng bộ các dự án phát triển mạng lưới giao thông, cấp thoát nước, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường…Phấn đấu tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa trong nhiệm kỳ đạt từ 800 tỷ đồng trở lên và xây dựng ít nhất 1.500 căn hộ mới.

3/ Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực trong nhân dân, từng bước nâng chất hoạt động sự nghiệp văn hóa - xã hội.

Củng cố, nâng chất các thiết chế văn hóa cộng đồng, lấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm trọng tâm nhằm phát triển, nâng chất khu phố văn hóa, khu dân cư xuất sắc, các tổ tự quản, tạo sự chuyển biến về chất lượng đời sống văn hóa ở các địa bàn dân cư. Ðối với cơ quan, đơn vị, bên cạnh phấn đấu đạt các tiêu chí quy định của công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn, tập trung tạo chuyển biến rõ nét văn hóa trong cán bộ, công chức về lề lối làm việc, phong cách công tác, thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân. Thực hiện văn hóa trong lãnh đạo, quản lý... đối với tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước.

Phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Quận như: Hầm bí mật B, hầm chứa vũ khí, Bia truyền thống Vườn Lài, Nhà truyền thống, Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng,... Thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo quản, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa, truyền thống trên địa bàn. Củng cố hệ thống các Nhà văn hóa phường về nhân sự, nội dung, cơ chế và phương thức hoạt động; qua đó, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với yêu cầu nâng chất đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chuẩn bị đề án xây dựng và triển khai hoạt động khu Liên hợp trung tâm văn hóa - nghệ thuật - thể dục - thể thao của Quận. Phấn đấu đến năm 2010, có 12/15 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa - trong đó có 03 phường đã đăng ký đạt chuẩn phường văn hóa; 12/15 phường có nhà văn hóa; năm 2006 xây dựng 100% cơ quan hành chính Nhà nước đạt danh hiệu công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn; năm 2010 có 100% đơn vị Nhà nước đóng trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa.

Thực hiện tốt công tác chính sách đối với người về hưu, có công với nước… và chương trình giảm nghèo theo tiêu chí của Thành phố, phấn đấu đến năm 2008 cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm và không để phát sinh các trường hợp tái nghèo. Phấn đấu xây dựng Trung tâm Dạy nghề thành Trường dạy nghề của Quận nhằm phát triển đa dạng các loại hình đào tạo nghề; đồng thời thành lập Trung tâm giới thiệu và giải quyết việc làm thuộc Quận. Phấn đấu hàng năm giải quyết việc làm cho từ 3.000 - 3.500 lao động; đến năm 2010, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 4%.

Về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Thực hiện đúng nội dung, tiến độ quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo giai đoạn 2005 - 2010 theo đề án đã triển khai của Quận. Mở rộng quy mô, phát triển và nâng chất các loại hình giáo dục - đào tạo. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng chất đạt chuẩn theo quy định và có một bộ phận được đào tạo nâng cao và quan tâm công tác phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên, cán bộ ngành giáo dục. Tăng cường xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trường lớp, trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đi đôi với giáo dục kiến thức, quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức, hướng nghiệp cho học sinh. Phấn đấu đến năm 2010, đảm bảo đủ trường lớp để huy động trẻ ra lớp: Mầm non (Nhà trẻ: 45% - Mẫu giáo: 85%); Lớp 1: 100%; Lớp 5 lên lớp 6: 100%. Tập trung phấn đấu nâng cao hiệu suất đào tạo: Tiểu học đạt 98%; Trung học cơ sở công lập đạt từ 93 - 95%; Trung học cơ sở bán công đạt 72%. Nâng chất hoạt động của Ðoàn Thanh niên, Ðội Thiếu niên Tiền phong, tổ chức Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học tại các trường. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% các trường có chi bộ Ðảng và 25% các trường ở các bậc học đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững thành quả công tác phổ cập giáo dục. Đầu tư xây dựng và tổ chức Trường dạy nghề Quận theo hướng kết hợp nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân: Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chương trình quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình; phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Từng bước tiêu chuẩn hóa các hoạt động y tế.

Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh xã hội, ma túy, HIV-AIDS và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn dân cư. Nâng cấp và đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho Trung tâm Y tế, xây dựng 100% trạm y tế phường đạt chuẩn; xây dựng mạng lưới chốt cấp cứu tại các khu phố. Thực hiện tốt chương trình y tế học đường và chương trình quản lý sức khỏe cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, các doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh học đường... Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe trên 600.000 lượt người/năm; thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đến năm 2010 còn 8%; hạ tỷ lệ phát triển dân số của Quận dưới 1%. Phấn đấu xây dựng từ 01 đến 02 phường đạt chuẩn Phường phù hợp với trẻ em. Tuyên truyền vận động, đẩy mạnh thực hiện chương trình bảo hiểm y tế tại các phường điểm (Phường 3, 9) và hàng năm mở rộng ra các phường còn lại. Cải tiến thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và giải quyết các chính sách bảo hiểm xã hội cho các đối tượng.

Về phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao: Tiếp tục mở rộng phong trào thể dục thể thao và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, công nhân viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tại các địa bàn dân cư.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao Quận đến năm 2010, khai thác và sử dụng tốt công năng các cơ sở hiện có; đồng thời sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho những cơ sở xuống cấp. Cùng với phát triển phong trào thể dục thể thao mang tính quần chúng rộng rãi, quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ vận động viên năng khiếu, phát triển các bộ môn thi đấu phục vụ các hoạt động thể thao đỉnh cao của Thành phố, quốc gia. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa ngành giáo dục và thể dục thể thao để khai thác và sử dụng cơ sở vật chất hiện có của ngành thể dục thể thao phục vụ việc huấn luyện, nâng cao thể chất học sinh; qua đó, phát hiện những nhân tố có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện xã hội hóa, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, trường học đầu tư thêm cơ sở vật chất mới đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao tại chỗ; khuyến khích các thành phần kinh tế và nhân dân tham gia đầu tư xây dựng thêm nhiều tụ điểm thể dục, thể thao ở các khu vực dân cư, trường học,... Phấn đấu đến năm 2010, có 20%  dân số thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao.

4/ Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt cải cách tư pháp: Đấu tranh, phòng chống các loại tôi phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. Tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật trong nhân dân; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng các cơ quan tư pháp.

Thường xuyên quán triệt nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Kiện toàn lực lượng Công an, Quân sự; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt và lực lượng an ninh cơ sở song song với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quốc phòng - an ninh tại địa bàn 15 phường. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ và dân phòng chuyên trách; xây dựng lực lượng dự bị động viên có chất lượng chính trị và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao vai trò của Mặt trận, các đoàn thể; nâng chất phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy mô hình tự quản nhằm nâng cao ý thức làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư.

Tiếp tục chuẩn hóa trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngành tư pháp; thực hiện tốt cải cách tư pháp và quy chế phối hợp liên ngành nội chính trong kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự hàng năm xuống từ 5 - 7%; tỷ lệ điều tra, phá án từ 65% trở lên; không để xảy ra xét xử oan sai, sót lọt tội phạm. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng.

Phần thứ ba

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

VỮNG MẠNH - PHÁT HUY KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

I. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ

Đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, làm cho tổ chức Đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy; giáo dục ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống và chấp hành kỷ luật Đảng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

1/ Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Tiếp tục học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng; quán triệt sâu các chủ trương, nghị quyết của Đảng tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ và trong nhân dân. Nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động và nhạy bén đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Kết hợp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn với giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên đương chức. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống với công tác tổ chức, cán bộ, tạo sự thống nhất về chủ trương kiện toàn, nâng chất bộ máy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2/ Xây dựng củng cố các tổ chức cơ sở Đảng

Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy. Tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy và của Ủy ban Kiểm tra các cấp thật sự chủ động, tích cực và hiệu quả, kịp thời trong phát hiện và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên sai phạm, nhất là các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết trong cấp ủy, trong lãnh đạo… Xây dựng cơ chế phát huy quyền làm chủ, giám sát của quần chúng đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu cải tiến công tác quản lý cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 70% trở lên cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục rà soát thực hiện công tác tạo nguồn nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng kết nạp 500 đảng viên mới trở lên - trong đó, lưu ý các đối tượng trẻ, lực lượng lao động ngoài quốc doanh, đồng thời, cải tiến thủ tục sưu tra, xác minh hồ sơ; giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật xuống dưới 1,7% so với tổng số đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa đảng viên sai phạm.

Phấn đấu đến năm 2010, trên 80% doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đủ điều kiện phải thành lập tổ chức Công đoàn; xây dựng 80% Chi hội thanh niên, 50% Chi đoàn Thanh niên Cộng sản và từ 12 - 15 chi bộ mới trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, khu vực chợ và thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Đảng bộ Quận.

3/ Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng

Thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng cụ thể hóa các nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ, tránh tình trạng hành chính hóa các hoạt động công tác Đảng; thực hiện nghiêm túc, thường xuyên chế độ đi cơ sở - nhất là đối với cấp ủy viên. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo chính quyền nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước; lãnh đạo nâng chất hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhằm thực hiện tốt việc tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Làm tốt công tác sơ, tổng kết từ cấp Quận đến cơ sở nhằm rút kinh nghiệm triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết; phổ biến các mô hình, giải pháp tốt, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy.

4/ Đổi mới công tác cán bộ

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2005 - 2010: phân loại cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ để có hướng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt phù hợp. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác bố trí, đề bạt - quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, nữ vào các chức danh chủ chốt của Quận và cơ sở. Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ đương nhiệm và dự bị để điều chỉnh hợp lý tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Cần bố trí, sắp xếp lại số cán bộ năng lực yếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Chăm lo giáo dục bồi dưỡng cán bộ về kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Định kỳ cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật cho cán bộ, công chức; qua đó, thực hiện chế độ và nghĩa vụ học tập trong các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ chủ chốt Quận được chuẩn hóa đúng yêu cầu chức danh đảm nhiệm; 90% cán bộ công nhân viên khối Phường được đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên. Biểu dương, nêu gương những cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân, với công việc; xử lý, thay thế những cán bộ trì trệ, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, suy thoái, biến chất...

II. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

1/ Đối với Hội đồng nhân dân

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân trong quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới phương thức hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân theo hướng sát cơ sở, sát dân và đúng luật; phản ánh và giám sát giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, các kiến nghị của cử tri. Đổi mới các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo hướng nâng cao chất lượng các nghị quyết chuyên đề; tăng cường hoạt động chất vấn, giám sát và nâng cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân theo luật định, góp phần tích cực thúc đẩy các cơ quan quản lý thực hiện tốt nghị quyết Hội đồng nhân dân và quy chế dân chủ ở cơ sở.

2/ Đối với Ủy ban nhân dân

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, năng lực điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương - trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn chỉnh cơ chế phối hợp giữa Quận và cơ sở và giữa các cơ quan của Quận trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Triển khai nhanh đề án tin học hóa công tác quản lý Nhà nước và trong giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và nhân dân. Thực hiện nghiêm trật tự, kỷ cương hành chính; mở rộng các hình thức nhân dân tham gia góp ý, xây dựng chính quyền. Xây dựng quy chế, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức đi đôi với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức về chính trị tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận; kiên quyết xử lý tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân.

III. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN - PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

1/ Đổi mới công tác vận động quần chúng

Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc sát cơ sở, sát dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp cho quần chúng hiểu quy định pháp luật, biết rõ lợi ích chính đáng và nghĩa vụ thực hiện của công dân, tạo điều kiện cho quần chúng tham gia giám sát hoạt động bộ máy nhà nước và của cán bộ, công chức. Cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những vấn đề lớn có liên quan trực tiếp đến số đông nhân dân, cần có những hình thức thích hợp để nhân dân tham gia ý kiến trước khi quyết định. Bồi dưỡng nhận thức chính trị và phương pháp vận động quần chúng cho đảng viên, cán bộ, công chức.

2/ Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và xây dựng vững chắc khối đoàn kết toàn dân. Chuyển mạnh các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xây dựng các mô hình tự quản của nhân dân, đồng thời tham gia cùng chính quyền giải quyết tốt các vấn đề bức xúc tại địa phương. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Tạo cơ chế cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm phối hợp tổ chức tốt hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân về 02 chức danh cán bộ chủ chốt ở phường.

Hội Cựu chiến binh: Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; cập nhật kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Ðảng về công cuộc đổi mới, những kiến thức về kinh tế, văn hóa, pháp luật Nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở;  Động viên hội viên cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng và giáo dục gia đình, con cháu xây dựng gia đình hội viên văn hóa, khu phố văn hóa; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Thường xuyên giáo dục chính trị, lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên; phát huy tính xung kích của thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng và phát động phong trào đoàn viên thanh niên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ở địa bàn dân cư, công sở và trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phù hợp yêu cầu phát triển của lực lượng thanh niên thành phố - đặc biệt quan tâm công tác tập hợp, giáo dục đối với thanh niên chưa vào tổ chức, thanh niên chậm tiến. Mở rộng các hình thức chăm lo, giới thiệu và giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến, trưởng thành. Thông qua hoạt động Đoàn, Hội, thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng.

Liên đoàn lao động: Phát huy vai trò tham gia cùng chính quyền xây dựng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng lực lượng công nhân lao động có trình độ giác ngộ chính trị, học vấn và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm công tác phát triển Đảng trong lực lượ̣ng công nhân lao động. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tất cả đoàn viên công đoàn đều được bồi dưỡng chính trị ít nhất là qua chương trình giáo dục chính trị phổ thông đối với công nhân lao động  Đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các nghiệp đoàn của người lao động; sớm phát hiện, giải quyết các yêu cầu chính đáng của người lao động, hạn chế đình công, lãng công

Hội Liên hiệp phụ nữ: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc và bền vững. Giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực cho hội viên. Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, chuyển mạnh các hoạt động về cơ sở, tác động được nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ chậm tiến tại các khu dân cư, huy động ngày càng đông đảo phụ nữ vào tổ chức Hội. Phối kết hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế và phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, xây dựng và phát triển tạo nguồn cán bộ nữ tham gia vào bộ máy tổ chức của Ðảng, Nhà nước, các đoàn thể.

3/ Tăng cường công tác quần chúng của các cơ quan Nhà nước

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc sâu sát cơ sở, sát dân để nâng cao chất lượng và tính khả thi của các quyết định quản lý; có chế độ tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại của nhân dân đối với các quyết định Nhà nước và đối với cán bộ công chức. Các cấp ủy trong các cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên thường xuyên làm việc, tiếp xúc với nhân dân chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức và phương pháp vận động quần chúng trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện giám sát hoạt động bộ máy Nhà nước và của cán bộ công chức.

4/ Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng, năng lực quản lý Nhà nước và kiến thức, chuyên môn cho cán bộ tham mưu trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Đối với đồng bào dân tộc, thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển trong cộng đồng. Đối với đồng bào có đạo, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường đúng pháp luật. Phương châm giải quyết các vấn đề tôn giáo: đoàn kết, chân thành, thận trọng, kiên trì, vững chắc. Tăng cường xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đảm bảo về số lượng và chất lượng. Phấn đấu hàng năm bồi dưỡng kết nạp vào đoàn, hội và phát triển đảng viên mới quần chúng ưu tú trong các tôn giáo và dân tộc.

Phần thứ tư

CÁC GIẢI PHÁP LỚN

I. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

1/ Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch, từ quy hoạch sử dụng đất đến quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, kỹ thuật các ngành nghề nhằm tạo điều kiện khai thác các nguồn lực, tiềm năng về vốn và vị trí trung tâm của Quận. Phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố để quy hoạch, quản lý và nâng chất hoạt động các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn. Thực hiện các dự án mở đường, nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là ở các phường phía Bắc góp phần giải tỏa ách tắc giao thông, phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị. Khai thác, huy động các nguồn vốn trong nhân dân và tranh thủ các nguồn vốn của Thành phố để tập trung triển khai Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn, ưu tiên xây dựng các khu nhà ở cao tầng phục vụ công tác di dời, tái định cư các hộ dân tại các lô chung cư đang xuống cấp, diện chính sách, cán bộ công chức có khó khăn, bức xúc về nhà ở.

2/ Làm rõ nội dung phân cấp giữa Quận - Phường trên cơ sở làm rõ thẩm quyền, nhiệm vụ; phân định rõ nội dung trách nhiệm, cách thức và thời hạn xử lý các nhiệm vụ trong thẩm quyền, khắc phục việc thiếu đồng bộ, chặt chẽ trong phối kết hợp tổ chức thực hiện. Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, nhất là lĩnh vực cấp phép kinh doanh. Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền phường trong quản lý các hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn, quản lý đô thị, đất đai, nhà ở, trật tự xây dựng, giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý các dự án đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách và vốn huy động trong dân…

3/ Nâng chất các hoạt động văn hóa - xã hội: củng cố lại khâu kiểm tra; nâng chất các tiêu chuẩn bình chọn gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn… Nhân rộng mô hình hoạt động các điểm sáng văn hóa tại 15 phường. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh các loại hình kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tiêu cực như: khách sạn, nhà trọ, karaoke, quán bar… Cải thiện làm chuyển biến tích cực môi trường xã hội: trật tự đô thị; an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; ngăn chặn các tệ nạn xã hội…

II. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

1/ Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực cho phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục; khuyến khích các hoạt động xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ, công nhân giỏi. Hàng năm ưu tiên đầu tư từ ngân sách cho giáo dục và huy động các nguồn lực khác như vốn kích cầu, quỹ phát triển xã hội, nguồn lực trong dân nhằm đa dạng hóa các loại hình giáo dục, đào tạo. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy, từng bước hiện đại hóa quy trình giáo dục. Nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, các hoạt động hướng nghiệp. Khai thác thuận lợi của quận về vị trí địa bàn có nhiều trường Đại học để huy động khoa học kỹ thuật và nguồn nhân lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội Quận.

2/ Xây dựng nghị quyết chuyên đề hàng năm về công tác tổ chức cán bộ theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và trình độ, năng lực nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn cho từng lĩnh vực. Công tác luân chuyển cán bộ phải gắn với yêu cầu chuẩn hóa và chuyên môn hóa nhằm đảm bảo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Phát hiện, tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả nguồn cán bộ, các nhân tố tích cực trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng; lựa chọn những người có uy tín, năng lực, được quần chúng nhân dân tín nhiệm để bố trí công tác cho các tổ chức dưới phường.

3/ Chú trọng công tác phát triển Đảng gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa cho yêu cầu trước mắt và lâu dài, nhất là cán bộ trẻ. Chăm lo phát triển và phát huy tài năng trong thanh niên, thông qua các Đoàn, Hội, tạo điều kiện cho thanh niên học tập nâng cao trình độ chính trị, học vấn, kiến thức, chuyên môn; quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo vốn cho thanh niên mưu sinh lập nghiệp. Mở rộng và phát huy các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên nhằm tập hợp, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Hàng năm, kết hợp nguồn ngân sách với thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và cán bộ giỏi trên các lĩnh vực.

III. NHÓM GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN, PHÁT HUY VAI TRÒ LÀM CHỦ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

1/ Nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng: Tiếp tục đổi mới công tác quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ theo yêu cầu nắm vững quan điểm chỉ đạo để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng cơ sở. Làm tốt công tác sơ, tổng kết nhằm rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết. Tiếp tục thực hiện chiều sâu công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, trọng tâm là nội dung “ba xây, ba chống”, đưa việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra Đảng nhằm nâng cao trách nhiệm tập thể và của cán bộ, đảng viên.

2/ Thực hiện cải cách hành chính từ Quận đến cơ sở trên cả ba mặt: thể chế, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại hóa quy trình quản lý. Kiện toàn và nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là chất lượng chính trị và ý thức phục vụ nhân dân. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước; củng cố hoàn thiện quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm quyền hạn của các cơ quan chuyên môn Quận và cơ sở, khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ, công khai hóa các thủ tục hành chính; chống các biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

3/ Kiện toàn tổ chức Mặt trận, các đoàn thể, lãnh đạo tốt sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; phản ánh kịp thời nguyện vọng và các vấn đề bức xúc của nhân dân. Có chương trình kiểm tra quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để thực hiện tốt chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc. Nâng chất cán bộ chuyên trách, đội ngũ tư vấn, cộng tác viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng lực lượng nòng cốt làm cơ sở củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

IV. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG MANG TÍNH ĐỘT PHÁ, ĐÒN BẨY

1/ Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tổng thể mặt bằng phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của Quận. Hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế, kỹ thuật các ngành nghề, các lĩnh vực theo định hướng phát triển của Quận. Rà soát dự án phát triển kinh tế 15 phường theo hướng phát huy tiềm năng và các nguồn lực của địa phương vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn của Nhà nước với huy động các nguồn vốn khác để ưu tiên triển khai các dự án xây dựng các chương trình nhà ở, trường học, cơ sở y tế, thể dục thể thao, các thiết chế văn hóa cộng đồng…

2/ Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện xúc tiến thương mại, đầu tư liên kết mở rộng thị trường với chính sách và cơ chế quản lý phù hợp. Cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt các chính sách đòn bẩy kinh tế (thuế, mặt bằng, vốn, thủ tục,…) tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế và nhân dân tham gia đầu tư phát triển. Định kỳ tổ chức tiếp xúc với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật. Tăng cường đầu tư đối với doanh nghiệp công ích để nâng cao năng lực thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Quận.

3/ Tăng cường quản lý Nhà nước về đô thị, thực hiện đồng bộ công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Kết hợp xây dựng chương trình nhà ở với chỉnh trang đô thị và đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu đô thị mới. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong quy trình lập hồ sơ dự án đầu tư (khảo sát thiết kế, thi công, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu quyết toán công trình...). Tăng cường giám sát việc sử dụng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và chất lượng công trình, đảm bảo công trình đi vào sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Nhiệm kỳ mới có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Quận 10 quyết tâm phát huy cao độ nội lực, tranh thủ và tạo dựng thời cơ, vượt lên thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX (2005 - 2010) đề ra, phấn đấu xây dựng Quận 10 phát triển bền vững, xứng đáng là một quận trung tâm của Thành phố.

Thông báo