Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) (Tính đến 23/05/2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Huỳnh Thanh Hải

UVBTV- Bí thư Quận ủy Quận 1

2

Đặng Minh Đạt

UVBTV- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 1

3

Phạm Thành Kiên

UVBTV- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Quận 1

4

Lê Thị Hồng Phượng

UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Quận ủy 1

5

Hồ Thị Vinh

UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy 1

6

Trần Hoàng Việt

UVBTV- Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 1

7

Đoàn Ngọc Hải

UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy 1

8

Vân Trọng Dũng

UVBTV- Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Quận 1

9

Nguyễn Tấn Đạt

UVBTV- Trưởng Công an Quận 1

10

Nguyễn Thị Liên

UVBTV- Phó Chủ tịch UBND Quận 1

11

Phan Quốc Việt

UVBTV- Chỉ huy trưởng BCHQS Quận 1

12

Hoàng Thị Tố Nga

UVBTV- Bí thư Đảng ủy Phường Bến Nghé

13

Mai Xuân Bình

Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 1

14

Lê Xuân Hải

Viện trưởng VKSND Quận 1

15

Lưu Trung Hòa

Phó Chủ tịch UBND Quận 1

16

Nguyễn Thị Thu Hường

Chánh văn phòng Quận ủy 1

17

Nguyễn Thanh Hồng

Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy 1

18

Nguyễn Thị Hiếu

Giám đốc Trung tâm BDCT Quận 1

19

Hoàng Thị Niên Trúc

Trưởng phòng TC - KH Quận 1

20

Lưu Lê Bích Phượng

Bí thư - chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình

21

Dương Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng VHTT - Thể thao Quận 1

22

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng TN - MT Quận 1

23

Nguyễn Kim Đức

Bí thư Quận Đoàn 1

24

Hồ Bích Ngọc

Chủ tịch LĐLĐ Quận 1

25

Lê Thị Tự

Chủ tịch Hội LHPN Quận 1

26

Phan Hồng Hà

Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 1

27

Đặng Khắc Phúc

Chi cục Trưởng Chi Cục Thuế Quận 1

28

Phan Trọng Quyền

Giám đốc Trung tâm văn hóa Quận 1

29

Nguyễn Thanh Liêm

Phó trưởng Công An Quận 1

30

Trương Văn Dũng

Phó Chỉ huy trưởng BCHQS Quận 1

31

Tạ Hoài Nam

Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 1

32

Lê Trương Hải Hiếu

Phó Chủ tịch UBND Quận 1

33

Nguyễn Trung Châu Tuyên

Bí thư Đảng ủy phường Đa Kao

34

Nguyễn Thành Danh

Bí thư - chủ tịch phường Tân Định

35

Nguyễn Thế Định

Giám đốc Công ty dịch vụ công ích Quận 1

36

Lê Thị Lan Chi

Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy 1

37

Nguyễn Duy An

Bí thư Đảng ủy phường Cầu Kho

38

Nguyễn Văn Chiến

Bí thư - chủ tịch phường Nguyễn Cư Trinh

39

Nguyễn Trí Đức

Chủ tịch UBND Phường Cô Giang

Thông báo