Thứ Năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021

Thông báo “V/v phân công UV.BTV – UV.BCH Đảng bộ Huyện Củ Chi khóa V”

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT                     Củ Chi, ngày 07 tháng 08 năm 1989

TP. HỒ CHÍ MINH - HUYỆN ỦY CỦ CHI

                            -------

                    Ban Thường vụ

                    Số: 02/TB-HU

THÔNG BÁO

“V/v phân công UV.BTV – UV.BCH Đảng bộ Huyện Củ Chi khóa V”

            - Căn cứ kết quả bầu cử BCH Đảng bộ huyện Củ Chi do Đại hội đại biểu bầu ra ngày 22/7/1989 và phiên họp thứ I của BCH Đảng bộ mới bầu cử Bí thư, các Phó Bí thư và Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 25/7/1989.

            - Căn cứ quyết định số 823/QĐNS-TU ngày của BTV Thành ủy về việc chuẩn y BCH Đảng bộ và phân công trong Huyện ủy Củ Chi.

I.-Nay Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định phân công như sau:

1/ Đ/c Võ Văn Cương – Bí thư Huyện ủy

2/ Đ/c Lê Hữu Đức – Phó Bí thư thường trực

3/ Đ/c Nguyễn Minh Dũng – Phó Bí thư phụ trách chính quyền

4/ Đ/c Đặng Văn Quý – UVTV, Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy

5/ Đ/c Đào Văn Đức – UVTV,Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế

6/ Đ/c Phạm Văn Cạng – UVTV, Trưởng Công an Huyện

7/ Đ/c Nguyễn Văn Trung – UVTV, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8/ Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – UVTV, phụ trách khối vận

9/ Đ/c Nguyễn Thị Nhị - UVTV, Bí thư xã Tân Thạnh Đông, phụ trách khối xã.

10/ Đ/c Lê Công Trường – UVTV, phụ trách khối xã

11/ Đ/c Trà Văn Quýnh – UVTV,Trưởng Ban Tuyên giáo

12/ Đ/c Phạm Văn Buôi – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ Hưng

13/ Đ/c Phạm Thị Thật – HUV, Gíam đốc ngân hàng PT.NN.CN

14/ Đ/c Lê Văn Chí – HUV, Phó Viện trưởng VKS.ND Huyện.

15/ Đ/c Lê Thành Tâm – HUV, Trưởng phòng tài chánh huyện.

16/ Đ/c Lê Văn Tạo – HUV, BT đảng ủy xã An Nhơn Tây.

17/ Đ/c Lê Văn Ri – HUV, Gíam đốc Trung tâm giáo dục chính trị huyện

18/ Đ/c Hồ Văn Đồ - HUV, BT Đảng ủy xã Phú Hoà Đông

19/ Đ/c Nguyễn Văn Đức – HUV, Phó phòng y tế huyện

20/ Đ/c Nguyễn Văn Phúc – HUV, Bí thư đảng ủy xã Bình Mỹ

21/ Đ/c Trần Văn Khôi – HUV, Bí thư Đảng ủy NT.QD Phạm Văn Cội

22/ Đ/c Nguyễn Văn Phở - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Trung An

23/ Đ/c Nguyễn Thị Ẩn – HUV, Trưởng Phòng giáo dục Huyện

24/ Đ/c Nguyễn Văn Bu (10 Bu) – HUV, Phó Trưởng ban tổ chức Huyện ủy

25/ Đ/c Lê Văn Chia – HUV, Bí thư đảng ủy thị trấn Củ Chi

26/ Đ/c Lâm Văn Sơn – HUV, Trưởng phòng VHTT-TDTT

27/ Đ/c Lê Văn Cưng – HUV, UVTV/TT UBND Huyện

28/ Đ/c Lê Minh Luân – HUV, Chủ tịch UBND xã Tân Thông Hội

29/ Đ/c Võ Văn Sáng – HUV, Chủ tịch UBND xã Phước Thạnh

30/ Đ/c Dư Đạm – HUV, Phó Bí thư Huyện đoàn (phụ trách ĐTNCS HCM)

31/ Đ/c Đặng Xuân Tẻo – HUV, Chỉ huy Trưởng Quân sự Huyện

32/ Đ/c Nguyễn Thị Biển – HUV, hội Trưởng Phụ nữ

33/ Đ/c Đỗ Văn Vân – HUV, bí thư đảng ủy xã Tân Phú Trung

34/ Đ/c Nguyễn Hồng Định – HUV, Phó Trưởng phòng nông nghiệp

35/ Đ/c Đặng Văn Yêm – HUV, Gíam đốc công ty TN.tổng hợp Huyện

36/ Đ/c Trần Văn Chấp – HUV, BTCB XN gia công mũ giầy

37/ Đ/c Hứa Minh Thắng – HUV, giám đốc công ty DV.KT.NN

38/ Đ/c Đặng Thị Xuân Thảo – HUV, Trưởng Ban thanh tra ND huyện.

39/ Đ/c Hà Thị Là – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện

40/ Đ/c Nguyễn Minh Thắng – HUV, Bí thư đảng ủy xã Phước Vĩnh An

41/ Đ/c Phạm Dục – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Hạ

            II.- Trên đây là sự phân công cơ bản các UV.BCH, từng thời gian xét thấy yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị cần thiết và năng lực của từng đ/c. Ban Thường vụ sẽ có sự điều chuyển phân công lại cho phù hợp.

            - Ngoài ra Ban Thường vụ sẽ phân công HUV phụ trách các xã và các cơ quan, đơn vị.

            III.- Văn Phòng huyện ủy, các Ban Đảng của huyện ủy và các cơ quan, ban, phòng…công ty, xí nghiệp, nông trường, xã, thị trấn và các đồng chí có tên trên có trách nhiệm thực hiện tinh thần thông báo nầy.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Bí thư

                    Võ Văn Cương

Thông báo