Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Phát biểu của đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ X

Kính thưa: - Các đồng chí lão thành cách mạng,

- Mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang,

- Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy qua các thời kỳ,

- Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Các đồng chí đại biểu, các vị khách mời và toàn thể Đại hội.

Sau thời gian tập trung tổ chức Đại hội cơ sở Đảng trực thuộc thành công, hôm nay Đảng bộ huyện Cần Giờ tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X trong không khí Đảng bộ, nhân dân thành phố cùng cả nước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, thiết thực lập thành tích chào mừng 65 năm ngày cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội Đảng bộ huyện lần này có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, có nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Huyện giai đoạn 2010 – 2015 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ X.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí xin gửi đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân huyện Cần Giờ lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa trình bày tại Đại hội, có thể khẳng định trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình chung của cả nước, thành phố và huyện có những thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là từ cuối năm 2007 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nước, thành phố và địa phương, song với truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm, chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế được nâng cao một bước theo hướng khai thác thế mạnh về thủy sản và dịch vụ du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy và định hướng cho các ngành kinh tế khác phát triển, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 32%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 37%; ngành dịch vụ chiếm 31% trong cơ cấu kinh tế của Huyện; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 27%. Việc thực hiện thí điểm Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Lý Nhơn bước đầu đạt một số kết quả thiết thực. Công tác quản lý và phát triển đô thị, nông thôn có chuyển biến tích cực; nhà ở được đầu tư nhiều hơn, chất lượng hơn theo hướng kiên cố hóa, đảm bảo kiến trúc mỹ quan các vùng nông thôn, khu du lịch sinh thái; các công trình hạ tầng phục vụ tiện ích cho nhân dân như cầu, đường, điện, nước, thông tin liên lạc…được ưu tiên đầu tư phát triển; nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Huyện đã hoàn thành bê tông hóa đường nội ấp, liên ấp, 60% nhà ở dân cư được kiên cố hóa, 99% hộ dân được sử dụng nước sạch, 97% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư, đã làm thay đổi cơ bản diện mạo của huyện, đó là đường Rừng Sác, công trình cung cấp nước sạch, trường Trung học phổ thông An Nghĩa, đường Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn… Các công trình này sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho huyện trong thời gian tới.

Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo diện chính sách, hộ nghèo, góp phần thiết thực cải thiện đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân địa phương được quan tâm thực hiện; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước phát triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền huyện, xã từng bước được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được phát huy, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc, kiểm điểm những mặt hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục, đó là: các ngành kinh tế được xác định là chủ lực như thủy sản, du lịch sinh thái phát triển chưa vững chắc; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện dân sinh; công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập; kết quả thực hiện một số lĩnh vực văn hóa-xã hội chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tỷ lệ hộ nghèo và gia đình chính sách trong diện khó khăn còn cao; tình hình khiếu kiện diễn biến phức tạp, chưa giải quyết, có lúc nảy sinh thành điểm nóng, căng thẳng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyên nhân chủ yếu là chưa chủ động phát huy đúng mức tiềm năng và huy động các nguồn lực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; trong chỉ đạo, điều hành một số mục tiêu, chương trình trọng điểm chưa có những giải pháp phối hợp đồng bộ; chưa tập trung kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy và cấp ủy viên chưa theo kịp tình hình thực tiễn đặt ra; chưa huy động và phát huy tối đa các nguồn lực xã hội để phục vụ cho mục tiêu phát triển của Huyện; một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ những tồn tại trên, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cần kiểm điểm, phân tích sâu những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Trong 5 năm tới (2010-2015), Thành phố cùng cả nước bước vào thời kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thách thức. Mục tiêu chung của Đảng bộ thành phố là động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, quan tâm bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Trên tinh thần đó, tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết định:

Thứ nhất, với truyền thống cách mạng của địa phương trong 2 cuộc chiến tranh chống xâm lược, mặc dù trong 35 năm qua, các thế hệ cán bộ, Đảng viên và nhân dân huyện Cần Giờ đã nỗ lực khắc phục những hậu quả chiến tranh trước đây để xây dựng địa phương, nhưng do kết cấu hạ tầng còn thiếu thốn, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xảy ra liên tục nên việc phát triển của địa phương còn nhiều khó khăn. Để tập trung thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, Huyện cần có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “nông nghiệp, nông dân và nông thôn” và Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp; có cơ chế động viên, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tại các khu đô thị hóa và điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch; đặc biệt chú trọng phát huy lợi thế, tiềm năng về rừng sinh thái, biển, bờ biển và điều kiện thiên nhiên ít nơi nào có được để tập trung phát triển hai ngành kinh tế mũi nhọn là thủy sản và du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử; chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng phát triển đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản, cây ăn trái...phục vụ du lịch; phấn đấu hoàn thành việc xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Lý Nhơn trong năm 2011 và tiếp tục nhân rộng mô hình nông thôn mới tại các xã còn lại, góp phần xây dựng địa phương hướng thành một Huyện nông thôn mới văn minh, hiện đại, là một trung tâm du lịch sinh thái văn hóa lịch sử của Thành phố.

Thứ hai, theo định hướng phát triển Thành phố về phía Nam, hướng ra biển Đông, nên quá trình đòi hỏi Huyện cần phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành và các quy hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, làm cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, kiên quyết bảo vệ nghiêm ngặt, không được xâm phạm nguồn tài nguyên và môi trường khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; xây dựng kế hoạch sử dụng đất hợp lý, hiệu quả để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó, nghiên cứu đề xuất triển khai các chương trình, công trình trọng điểm về giao thông đường bộ, đường thủy, cấp nước sạch để cải thiện dân sinh, chỉnh trang đô thị hiện hữu và xây dựng các khu dân cư mới, gắn với việc bảo vệ môi trường; chủ động xây dựng phương án ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thực hiện tốt công tác cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra; khẩn trương triển khai công tác di dời một bộ phận nhân dân tại xã đảo Thạnh An về thị trấn Cần Thạnh để ổn định cuộc sống lâu dài và phòng tránh bão lũ cho người dân.

Thứ ba, cùng với việc chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, với trọng tâm là “các hành động cụ thể” để đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực; Đảng bộ cần quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tào, nhất là giáo dục phổ thông; chú trọng quy hoạch, dành quỹ đất xây dựng hệ thống trường lớp, cơ sở y tế; đặc biệt quan tâm phát triển các cơ sở dạy nghề đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; xây dựng giải pháp cụ thể, căn cơ để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo theo tiêu chí 12triệu đồng/người/năm; quan tâm thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bình, gia đình có công; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục-thể thao, góp phần thiết thực cải thiện nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo.

Thứ tư, để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, các đồng chí cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề cao tinh thần cảnh giác đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, triệt phá tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Thứ năm, tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó, chú trọng nhân rộng các điển hình để đưa Cuộc vận động lan tỏa vào đời sống xã hội, tạo thành phong trào tự giác học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân; trong đó, cán bộ lãnh đạo phải thật sự gương mẫu, tiêu biểu cả về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở đảng; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong công nhân lao động, đoàn viên, hội viên, trí thức, quần chúng tiêu biểu ở địa bàn ấp, tổ dân phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên. Chăm lo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, trẻ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; trong đó, xác định cải cách hành chính không chỉ đổi mới về thể chế, tổ chức bộ máy, quy trình, thủ tục văn bản mà quan trọng hơn là yếu tố con người, là mối quan hệ giữa cán bộ, công chức và người dân, điều đó đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, sửa đổi thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức để giảm phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền huyện, xã và thị trấn.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan quản lý hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tại Đại hội lần này, cùng với việc thảo luận góp ý văn kiện Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các đồng chí cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ X; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu ưu tú của Đảng bộ huyện dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cấp ủy viên, người đứng đầu các đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình lời chức sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơ các đồng chí./.

Thông báo