Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Cần Giờ khóa X (2010- 2015)(Tính đến 24/05/2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kim Dung

Bí thư Huyện ủy

2

Hồ Thị Sen

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Huỳnh Cách Mạng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đoàn Văn Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

5

Nguyễn Quyết Thắng

Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy

6

Phan Văn Trưng

Trưởng Ban Tuyên Giáo

7

Đoàn Văn Trinh

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8

Võ Văn Lia

Trưởng Công an huyện

9

Nguyễn Văn Nho

Trưởng Ban Dân vận

10

Dương Đại Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự huyện

11

Đoàn Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện

12

Lê Văn Thơm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

13

Bùi Văn Khê

Chánh Thanh tra xây dựng huyện

14

Trần Văn Đức

Phó Ban TT Ban Tổ chức Huyện ủy

15

Phạm Thị Kim Hoa

Giám đốc Trung tâm y tế huyện

16

Võ Hoàng Kiệt

Bí thư ĐU xã Thạnh An

17

Phan Văn Phận

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

18

Hồ Thị Ái

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

19

Đặng Xuân Bình

Trưởng Phòng Kinh tế

20

Huỳnh Đức Hoàn

Phó BQL Rừng Phòng hộ

21

Trần Thị Thùy Trang

Bí thư ĐU xã Tam Thôn Hiệp

22

Đặng Văn Thiện

Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích

23

Huỳnh Văn Thuỷ

Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện

24

Trương Tiến Triển

Chủ tịch UBND xã Long Hòa

25

Lê Văn Tài

Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

26

Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

27

Lê Phú Thanh

Chánh Thanh tra huyện

28

Nguyễn Văn Cảnh

Chủ tịch UB.MTTQ huyện

29

Đinh Văn Toản

Phòng Tài nguyên – Môi trường

30

Trần Hoàng Vũ

Bí thư Đảng uỷ xã Lý Nhơn

31

Nguyễn Thị Đẹp

Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

32

Võ Thị Thu

Bí thư ĐU thị trấn Cần Thạnh

33

Đoàn Thị Ngọc Cẩm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

34

Phan Minh Phượng

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

35

Cổ Thị Ngọc Điệp

Chánh Văn phòng Huyện ủy

36

Dương Văn Thư

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

37

Triệu Đỗ Hồng Phước

Chánh Văn phòng UBND huyện

38

Đoàn Văn Phải

Phó Trưởng Công an huyện

39

Võ Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy xã Bình Khánh

Thông báo